“PREPOZNAJTE KORUPCIJSKA TVEGANJA”, 14

Comments

Transcription

“PREPOZNAJTE KORUPCIJSKA TVEGANJA”, 14
Izobraževalni modul
“PREPOZNAJTE KORUPCIJSKA TVEGANJA”, 14. november 2012
Slovensko društvo Združenih Narodov za trajnostni razvoj (UNGC Slovenija) in
Iniciativa ETHOS – Protikorupcijska delovna skupina
v sodelovanju s
Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK)
12:15 – 12:45 ZBOR UDELEŽENCEV, KAVA
12:45 – 13:00 Pozdrav predsednice Slovenskega društva Združenih Narodov za
trajnostni razvoj – UNGC Slovenije, prof. Danice Purg
13:00 – 13:45 Predstavitev raziskave: “Raziskava o kakovosti gospodarskega in
poslovnega okolja v RS 2012 v povezavi s sistemsko korupcijo”
(raziskavo je naročila KPK in je bila narejena aprila 2012);

dr. Urban Vehovar, zunanji sodelavec KPK
13:45 – 15:00 Predstavitev ZIntPK institutov (Zakon o integriteti in preprečevanju
korupcije), ki se tičejo tudi zasebnega sektorja, s predstavitvijo
nekaterih praktičnih primerov, ki jih je obravnavala KPK;
 Vita Habjan, Vodja projektov za preventivo
 Romana Berčič, pomočnica vodje Sektorja za nadzor in
preiskave
15:00 – 15:15 ODMOR, KAVA
15:15 – 16:15 Predstavitev korupcijskih tveganj, kot jih zaznavajo revizorji v
podjetjih; slovenskim odsekom mednarodnega Inštituta za notranjo
revizijo IIA (The Institute of Internal Auditors). ;
 Tatjana Habjan, preizkušena računovodkinja in notranja
revizorka, državna in državna notranja revizorka
16:15 – 16:45 primer Ekvilib Inštituta – »Podpisali smo Deklaracijo o poštenem poslovanju –
kaj zdaj?«,
 Aleš Kranjc Kušlan, direktor Inštituta Ekvilib
RAZPRAVA
16:45 – 17:15 ODMOR, KAVA
Dogodek bo vodila dr. Tina Eržen, vrhovna državna revizorka.
17:15 – 18:30 1. Skupščina podpisnikov Deklaracije o poštenem poslovanju

Dogodek bo na IEDC – Poslovni šoli Bled, Prešernova c. 33, Bled.
1 (2)


O dnevnem redu skupščine boste obveščeni naknadno.
POMEMBNE POVEZAVE:
1. Deklaracija o poštenem poslovanju, Iniciativa ETHOS: http://www.ungcslovenia.si/slo/ethos/
2. Komisija za preprečevanje korupcije: https://www.kpk-rs.si/
3. Slovenski inštitut za revizijo: http://www.si-revizija.si/iia/
4. Slovensko društvo Združenih Narodov za trajnostni razvoj (UNGC
Slovenija): http://www.ungc-slovenia.si/slo/o/index.html
5. Mednarodna mreža UNGC: http://www.unglobalcompact.org/
6. Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije /ZIntPK/:
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_ZAKO5523.html
Kontakt:
Mojca Markizeti,
Slovensko društvo ZN za trajnostni razvoj / UN Global Compact Slovenia
Prešernova cesta 33
4260 Bled, Slovenia
Tel.: +386 4 57 92 504
Fax: +386 4 57 92 501
e-mail: [email protected]
2 (2)

Similar documents