POPRAVNI_IZPITI_julij_2013 - Strojna šola Ptuj

Comments

Transcription

POPRAVNI_IZPITI_julij_2013 - Strojna šola Ptuj
Šolski center Ptuj
Strojna šola
Volkmerjeva cesta 19
2250 Ptuj
Slovenija
Datum: 18. 6. 2013
+386 (0)2 7871 720
+386 (0)2 7871 711
http://strojna.scptuj.si/
E-mail: [email protected]
RAZPIS
POPRAVNIH IZPITOV
Obveščamo dijake, da bodo popravni izpiti v spomladanskem roku
potekali v času od 1. 7. 2013 do 5. 7. 2013.
PRIJAVA: Dijaki se morajo prijaviti k izpitu najkasneje do 24. 7.
2013 do 11. ure, na ustrezni prijavnici, ki jo izpolnijo skupaj z
učiteljem, pri katerem opravljajo izpit in jo le ta prinese v tajništvo
šole.
Natančen razpored izpitov bo objavljen na spletni strani šole, v
petek, 28. 6. 2013.
Ravnatelj:
Bojan Lampret, univ. dipl. inž. l. r.