DRAŽBENI RAZGLAS

Comments

Transcription

DRAŽBENI RAZGLAS
e
REPUBLIKA SLOVENIJA
IZVRŠITELJ
tel. fax.: (059) 926 - 456
GSM: 051-652-092
[email protected]
TRR: 8156 0637 7010 0254 606
Matija Batistič
Kersnikova 19
3000 Celje
OPR.ŠT.: VL 24654/2013
ŠT. IZV.: 5212013
dne:
03.04.2015
OKRAJNO SODiŠČE V CELJU
LJUBLJANSKA CESTA 1 A
3000 CELJE
Izvršilna zadeva
Upnik:
AVTOCENTER KOŠAK
ki ga zastopa: ODVETNiŠKA DRUŽBA GREGOROVIČ. PUNGARTNIK, 0.0.0.
zoper dolžnika: NINA MANOELC
ki ga zastopa:
DRAŽBENI
Dne
29.04.2015
RAZGLAS
ob
13:00
uri
bodo v Ina ŠKAPINaVA ULICA 12, CELJE
na
DRU G I
javni dražbi naslednji predmeti z ocenjeno vrednostjo'
zap. št. opis predmeta
.
e.m .
količina
oce. vredno I e.m.
1. TELEVIZIJSKI SPREJEMNIK SAMSUNG LCD
1,00
200,00 EUR
2. SEDEŽNA GARNITURA BELO USNJE
1,00
200,00 EUR
3. KLUBSKA MIZICA
1,00
50,00 EUR
4. NASLONJAČ BELO USNJE
1.00
100.00 EUR
5. OOV ni obračun an. ker dolžnica ni zavezan ska za DOV.
)
Začetna cena je 1/3 ocenjene vrednosti.
Predmete je možno ogledati pol ure 'pred dražbo. na sami dražbi bo izvršitelj prisotne seznanil z ostalimi
pogoji dražbe. Predmeti se bodo prodali po načelu VIDENa-KUPLJENO brez jamčenja za napake ter se
kupnina položi takoj po opravljeni javni dražbi.
Obveščeni: - upnik
- dolžnik
- okrajno sodišče 1 izvršilni oddelek
- oglasna tabla izvršitelja