1_dražba-VL 51410_2012 27.1.2016

Comments

Transcription

1_dražba-VL 51410_2012 27.1.2016
Datum: 13.01.2016
Naš znak: 189/2012
Opr. št.: VL 51410/2012
Okrajno sodišče v Ljutomeru
Upnikova št.:
V izvršilni zadevi upnika KOMUNALNO-STANOVANJSKO PODJETJE LJUTOMER
D.O.O., zoper dolžnika MALEC ALENKA, zaradi izterjave 146,98 s pp, objavlja izvršitelj
Rozman Boris
DRAŽBENI RAZGLAS
Dne 27.01.2016 OB 10:00 URI
bodo v/na KURŠINCI 2, 9243 Mala Nedelja
na DRUGI javni dražbi naslednji predmeti z ocenjeno vrednostjo:
Zap.št.
1
Opis predmeta
OS. VOZILO RENAULT CLIO 1.2, LETNIK 1999, RŠ: CE M7273, VIN: VF1BB0A0F20335003
Ocenjena vrednost v EUR
650,00
- Stvari se bodo na dražbi dražile po vrstnem redu, kot je določen v tem dražbenem razglasu.
- Dražiteljem pred dražbo ni potrebno polagati varščine.
- Kupci morajo plačati kupnino takoj po končani dražbi in prevzeti na dražbi kupljeno stvar.
- Vsi morebitni stroški in davščine v zvezi s kupljenimi stvarmi, bremenijo kupca.
- Kupci glede kupljenih stvari na dražbi nimajo pravic iz jamčevanja za napake stvari.
- Ogled stvari, ki se prodajajo na dražbi, je možen po predhodnem dogovoru z izvršiteljem.
- Izvršitelj pred začetkom dražbe objavi izklicno ceno, ki na prvi dražbi ne sme biti nižja od ocenjene vrednosti, na drugi pa
ne sme biti nižja od 1/3 (ene tretjine) ocenjene vrednosti.
- Če premične stvari na prvi javni dražbi ne bodo prodane, lahko stranke v 30 dneh od dneva prve dražbe predlagajo drugo
dražbo.
V kolikor bi dolžnik onemogočil prodajo zarubljenih premičnin, bo odrejen prisilni vstop v prostore, kjer
se zarubljene premičnine nahajajo.
IZVRŠITELJ
Rozman Boris
OBVEŠČENI:
- KOMUNALNO-STANOVANJSKO PODJETJE LJUTOMER D.O.O.
- MALEC ALENKA
- OGLASNA DESKA in SPLETNA STRAN SODIŠČA
- SPIS