Bilten Kopivnik 2014

Comments

Transcription

Bilten Kopivnik 2014
K
OPIVNIK
KOPIVNIK
N
A[A V
AS
NA[A
VAS
CIP - Kataloški zapis o publikaciji
Univerzitetna knjižnica Maribor
908 (497.4 Kopivnik)
Kopivnik - naša vas: ob 10-letnici Društva
krajanov Kopivnik / [uredniški odbor Stanko
Hojnik, Vlasta Stavbar, Slavko Osebik;
fotografije Stanko Hojnik, Slavko Osebik in albumi
krajanov]. - Kopivnik : Društvo krajanov, 2005
ISBN 961-238-422-3
1. Hojnik, Stanko
COBISS.SI-ID 54527233
1995
Zaščiteni lipi sredi kraja
sta simbol Kopivnika.
Napadla ju je bela omela
(ptičji lim). Da bi ju rešili,
smo marca na pobudo
krajanov in članov
društva z gasilci izvedli
pomlajevanje lip pod
vodstvom spomeniškega
varstva Maribor.
Začetno predavanje
NOV'NE o razvoju
podeželja začetek
projekta CRPOV Framsko
Pohorje (marec)
Prvi turnir štirih
generacij Kopivnika v
malem nogometu na
Lepem Vrhu, ekipa
najmlajših (avgust)
1996
V domu krajanov so se
vrstila številna
predavanja v okviru
programa CRPOV.
Vaja gasilske trojke
Kopivnik v domačem
kraju (april)
Gasilce so pogostile
članice Društva krajanov
Kopivnik.
Postavitev majniškega
drevesa v Kopivniku
Odprtje ceste Lepi
Vrh Planica (september)
8
Postavitev klopotca v
vinogradu Albina
Hojnika
Program CRPOV
Framsko Pohorje,
sestanek projektne
skupine za turistično
dejavnost (maj)
1997
V domu krajanov je
potekal daljši tečaj
vinogradništva in
kletarjenja z izpiti, ki ga
je vodil Kmetijski zavod
Maribor (februar).
Profesor dr. Jože
Koropec predava o
zgodovini Kopivnika
(marec).
Starejši krajani
Kopivnika pripovedujejo
o preteklosti za
publikacijo Kopivnik
skozi čas (marec).
Prvi izlet DK Kopivnik,
v čokoladnici v Olimju
Na dnevu Po domače v
Rančah junija 1997
sodeluje tudi edina
ženska ekipa krajanke
Kopivnika.
Nekdanje napajališče za
živino v centru vasi
Kopivnik
III. srečanje generacij
Kopivnika v malem
nogometu na Lepem
Vrhu (september)
Predstavitev zbornika
Kopivnik skozi čas
Stanko Hojnik na
krajevnem prazniku
Frama (september)
Člani društva sodelujejo
tudi v volilnih odborih na
volišču v Kopivniku.
1998
Društvo izda svoj prvi
koledar s posnetkom
kraja iz letala.
Pozimi leta 1997/98 smo
postavili
turističnoinformacijske
table.
Uradnemu delu občnega
zbora sledi prijetna
pogostitev.
Druženje ob
materinskem dnevu
(marec)
Tečaj kuharstva v domu
krajanov Kopivnik v
izvedbi Aktiva kmečkih
žena Fram (marec)
Člani gasilske trojke in
domačini so odmašili
kanal in oprali cesto
(junij)
»Pokanje« ob postavitvi
majskega drevesa na
Lepem Vrhu
Društveni izlet, ogled
Žičke kartuzije (junij)
Urejanje hudournika
skozi vas, polaganje
betonskih cevi poleti
1998
Avgusta blagoslovimo
obnovljeni križ na
Lepem Vrhu.
Petje krajanov
Kopivnika ob postavitvi
majskega drevesa ob
trgovini
Majsko nedeljsko
popoldne ob lipah v
centru Kopivnika
Ocenjevanje vinskega
letnika v Kopivniku, v
ocenjevalni komisiji
sodeluje naš član (junij).
Redni letni izlet društva,
degustacija vin v kleti v
Slovenski Bistrici (junij)
Razstava TD Fram v
Framu, krajani
Kopivnika prejemajo
priznanja za urejenost
okolja (september).
Odprtje podpohorske
turistične ceste,
udeleženci so se ustavili
v Kopivniku na turistični
kmetiji Jarc (november).
Martinovanje v Framu,
sodelujejo člani našega
društva (november).
Okraševanje smreke z
lučkami ob novem letu
2000
Občni zbor TD Fram,
sodelujejo tudi člani DK
Kopivnik.
Predsednik Drago
Florjančič in
blagajničarka Slavica
Jarc pri rezanju torte na
5. rednem občnem zboru
Izlet v rudnik Mežica
(junij)
Odprtje ceste iz
Kopivnika proti Morju
Helikopter v Kopivniku
Mladi nogometaši iz
Kopivnika na turnirju v
Rančah ob odprtju
igrišča (september)
Šolarji OŠ Fram pri
Ljudmili Uranjek ob
kulturnem dnevu
Odprtje preplastene ceste
Fram Kopivnik Planica
2001
Vlom v trgovino in v
dom krajanov Kopivnik
Postavitev majskega
drevesa na Lepem Vrhu
Izlet v Prekmurje,
medtem ogled
čebelarstva Pislak v
Apačah in degustacija
čebeljih proizvodov
(junij)
Na izletu se vedno
prileže malica.
Gasilska vaja v
Lokmircah (september)
2002
Predavanje o osteoporozi
v domu krajanov (marec)
Postavitev majskega
drevesa v Kopivniku na
Jelenovi gorci
Gradnja novega
nogometnega igrišča v
Kopivniku
Odprtje trgovine
Kopivnik, najemnica
Biserka Smogavec
(junij)
Naš krajan mag. Albin
Hojnik je spomladi
uspešno zagovarjal
doktorsko disertacijo.
Za občinski praznik 23.
junija 2002, odprtje
nogometnega igrišča
Kopivnik
Na turnirju ob odprtju je
sodelovala tudi ekipa
veteranov.
Ženska ekipa iz
Kopivnika je na turnirju
zaigrala tekmo z
zmagovalno ekipo.
Skupinski posnetek
udeležencev izleta v
samostanu Studenice
(junij)
2003
Margareti Jarc ob njeni
90-letnici čestitajo
predstavniki Rdečega
križa Fram (februar).
Naša članica Mojca Jarc,
predsednica TD Fram, na
občnem zboru
Podjetje MAG, ki ima
trgovino v Framu, je
novi najemnik trgovine v
Kopivniku. Odprtje maja
2003.
Krajani Kopivnika, ki so
sodelovali pri obnovi
križa v Kopivniku
(april).
Blagoslov obnovljenega
križa (maj)
Letni izlet društva v
Belo krajino, ogled
gradu Otočec (junij)
Degustacija vina na
izletu, v vzorčasti srajci
predsednik DK Kopivnik
Drago Florjančič
(1949 2004)
Naši krajani sodelujejo
pri razstavi buč v Framu
v okviru TD Fram.
2004
Rekreativni smuk Areh
Fram, cilj v Kopivniku
(marec)
Obnavljanje vaškega
napajališča v centru vasi
Kopivnik (april)
Postavitev majskega
drevesa na Lepem Vrhu
2004
Petje ob postavitvi
majskega drevesa na
nogometnem igrišču ob
kresu
V okviru etnološkega
tabora Pohorje 2004
študentki zapisujeta
spomine naših krajanov.
Ogled dokumentarnih
filmov o kraju
Izlet na avstrijsko
Koroško, ob Vrbskem
jezeru (junij)
Članice DK Kopivnik
sodelujejo v Aktivu
kmečkih žena Fram pri
izdelavi adventnih
venčkov.
Upravni in nadzorni
odbor Društva krajanov
Kopivnik
Naši kraji na vojaškem zemljevidu 1763 1787 (Kopivnik je napačno zapisan k Morju)
Kopivnik na zemljevidu framske župnije, ki ga je leta 1820 narisal Franc Rožanc, žganjar iz Frama.
PONUJAMO VAM :
* ZIMSKI IN LETNI ODDIH PO UGODNIH CENAH
* POTOVANJA ZA ZAKLJUČENE SKUPINE
* OBISK STROKOVNIH SEJMOV
* INDIVIDUALNA POTOVANJA
* LETALSKE VOZOVNICE
* NAJEM VISOKOTURISTIČNIH AVTOBUSOV
PRODAJA, MONTAŽA
IN SERVIS
MOLZNIH STROJEV
Robič Martin
Sedež: Orehova vas - Hotinja vas, Ob železnici 11
Tel.: 02 605-09-41, Fax.: 02 604-01-26, GSM: 041 656-325
Trgovina: Orehova vas - Slivnica, Mariborska c. 17
Tel.: 02 606-60-01
KOVINARSTVO
Anton Repnik s.p.
s.p.
Jezdarska 14, Radizel
2312 Orehova vas, tel.: 02/ 60 40 140
fax: 02/ 60 40 141, gsm: 041/ 337 130
F R E M A X
TRANSPORT IN STORITVE
Maksimiljan FREŠER s.p.
Kopivnik 9, 2313 FRAM
- organizacija vseh vrst prevozov
- carinsko posredovanje
- skladiščenje, prekladi
Tel.: 02 320 59 42, Fax: 02 330 13 19, GSM: 041 681 305
E-mail: [email protected]
KMETIJSKA ZADRUGA RAČE Z. O. O.
CESTA TALCEV 1
2327 R A Č E
02-608-27-01
02-608-06-61
Predstavljamo se vsem tistim, ki še za nas niste slišali, prav tako pa vsem tistim, ki nas že
dobro poznate:
Vabimo vas, da nas obiščete v naših
- poslovalnicah z reprodukcijskim materialom Rače, Fram in Marjeta na Dravskem polju, kjer si
kupite vse kar potrebujete na vaši kmetiji: krmila, semena zaščitna sredstva
- in za vaš dom: gospodinjski aparati, čistila, pralna sredstva, posodo, ter semena zelenjave in
okrasnega cvetja da bo vaš dom lep.
O uporabi zaščitnih sredstev vam svetuje univ. dipl. ing. kmetijstva
- V poslovalnici z gradbenim materialom v Račah, Ljubljanska c. 62, vam nudimo vse za
gradnjo in obnovo vašega doma: cement, apno, barve, lake, zaščitne premaze, vijake, zidarsko
orodje ...
- V prodajalni mesa v Račah, Glaserjeva ulica 12, vam nudimo sveže meso in mesne izdelke, na
vidnem mestu smo označili rejca zaklane živali.
V sodobno zgrajenem objektu klavnica, ki ustreza vsem predpisom EU pa vam
nudimo storitveno klanje vseh vrst živali.
Več informacij pa na naši in ernetni strani www.kz-race.si
Kmetijska zadruga Rače
Mag
d.o.o.
Trgovina MINI MAG
Kopivnik 4a, Fram
Tel.: 02 /601 55 00
MAG d.o.o., Klinetova 10 - 2000 Maribor
Tel. & fax: 02/ 420 24 79, Gsm: 041/ 664 121, 070/ 664 121
Tiskarna
SP. JABLANE 19, 2326 CIRKOVCE
TEL.:02 789 01 30, FAX:02 789 01 31
PGD FRAM
Framski gasilci upamo na novi gasilski dom.
AVTOPREVOZNIŠTVO
Tomaž Koren s.p.
Fram 33/a, 2313 Fram
Gradbeništvo in storitve z gradbeno mehanizacijo
KO-BAU; Aleksander Koren s.p., Fram 33a
tel.: 02 601 31 51, Gsm: 041 520 896
- storitve z gradbeno mehanizacijo
- prevozi gradbenih proizvodov
- gradnja komunalne infrastrukture
- gradnja hidro in tehničnih objektov
- urejanje dvorišč in okolic
RIBOGOJNICA FRAM
Dejan Repnik s.p.
Fram 76b, 2313 Fram
Delovni cas:
Pon. - Sob.
Ned. in Praz.
od 8.00 do 13.00 ure in ( razen v soboto) od 15.00 do 18.00 ure
od 8.00 do 11.00 ure
Tel: 02/601-75-71 med del. casom in 24 ur na dan GSM: 041-322-054
RIBOGOJNICA
RIBJI BISTRO
Bojan ŽIVKO
Kopivnik 58, 2313 Fram, Tel.: 02 / 601 -0891
87
Morje 161a, 2313 Fram,tel.:02/ 6010914
Pisarna: Ul.heroja Staneta 16, 2000 Maribor,
tel. & fax.: 02/ 25 11 380
DRUŽBA ZA GEODETSKE STORITVE
TRGOVINA
"LIPA"
Jerica KOŽELJ s.p.
FRAM 203, tel.: 02/ 601 7171
Franc Osterc, slikar
00
Kopivnik 60
2313 Fram
Telefon: 02/601-4271
Igor Golavšek
Kopivnik 2, Fram
Na poti proti Planici, pred vasjo Kopivnik
naj vam pogled ugre na prelepe JELENE
Ogled od blizu možen ob predhodni najavi
Tel.: 02/ 601-47-71
88
00
12 -16
- olja na platnu
- pejsaži, tihožitja
- portreti
- obnova fresk in starih malarij
SLIKARSKI ATELJE
Racki grad
Grajski trg 16
Mobitel: 041/651-151
CVETLIČARSTVO
in
VRTNARSTVO
FLOCVET d.o.o.
FRAM 43, 2313 FRAM
Tel.: 02-601-48-21
GSM: 041-795-476
Šopki, venci, aranžmaji,
lončnice, aranžiranje,
DOSTAVA!
KAVA BAR
STUDEN^EK
FRAM
Nudimo vam brezalkoholne in
alkoholne pija~e
Mlinarstvo
PE^OVNIK
Dejan Pe~ovnik s.p.
KME^KI MLIN
Fram 37
Tel.: 02/ 601 20 61
Izletni{ka kmetija
JARC
Kopivnik 14, 2313 Fram
Tel.: 02 601 44 81
Se priporo~amo!
Nudimo vam doma~o hrano in pija~o
89
STORITVE S KMETIJSKO MEHANIZACIJO
IN OPREMO
Darko [tern
Kopivnik 4, 2313 FRAM - Gsm: 041/820 209
VINOGRADNIŠKA KMETIJA
LEŠNIK
Sorte vina: SIVI PINOT, KERNER, SAUVIGNON
Kopivnik 32, 2313 Fram
Tel.: 601 3000
VINOGRADNI[KA KMETIJA
KERAMICARSTVO REPNIK
LEŠNIK
polaganje ploščic in kamna
ter manjša zaključna gradbena dela
DANIJEL REPNIK s.p.
Kopivnik 26 - LEPI VRH
2313 Fram, tel.: 02/ 601 - 3511
90
Kopivnik 27b, 2313 Fram
Tel.: 02/ 601- 3071, GSM: 031/ 365 - 499
ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.
ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d.
91
92
3
5
6
32
34
37
45
47
51
57
63
75
82
93
OBČINA RAČE - FRAM