hekta på SMARTKALK!

Comments

Transcription

hekta på SMARTKALK!
Med 50 ansatte og mange parallelle prosjekter, er det mye
å holde oversikt over i en travel hverdag. Skjalg forteller
om aktiv byggevirksomhet i Rogaland, hvor Gann Tre er
involvert i mye.
Blant annet er de i gang med et påbygg på gamle, ærverdige Grand Hotel i Egersund. Dette er det aller første
anbudet Gann Tre har vunnet ved bruk avSmartKalk.
- En av grunnene til at vi vant var nok ikke først og fremst
prisen, men den detaljerte oversikten SmartKalk ga oss,
sier Skjalg. Det var en fornøyelse å levere denne videre til
Kruse Smith, som ble svært fornøyd og mente vi hadde en
kontrollerbar pris.
Gann Tre har flere prosjekter. Et stykke vest for Stavanger
ligger Tasta, et område under utbygging. Her tar kvartalet
Tastarustå form, med fire byggetrinn og nærhet til sjøen.
Akkurat nå er det byggetrinn 1 som ferdiggjøres. Gann Tre
er i gang både utvendig og innvendig, og bas Jone Dahle
har kontrollen over mannskapet. Jone synes SmartKalk
fungerer bra i hverdagen, men sier også at alt nytt tar litt
tid å venne seg til. Nå fører karene hans daglig sine timer
elektronisk, på riktig prosjekt og i riktig fase. Noe som er
Bas Jone Dahle og daglig leder Skjalg Espedal i Gann Tre synes det er
enkelt å ha kostnadskontroll ved hjelp av SmartKalk.
svært viktig i et så stort og omfattende prosjekt. 18 personer jobber daglig her, og de skal holde på til 2014. De er
i avslutningsfasen på trinn 1 som består av 69 leiligheter.
Deretter står trinn 2, 3 og 4 for tur.
hekta på
SMARTKALK!
På byggeplassen Tasta tar boligblokker form. Rundt
omkring ser vi travle karer i selvlysende gule kjeledresser
merket “Gann Tre – kan tre”. De synes tydeligvis det er
trivelig at daglig leder kommer innom på besøk. Tonen er
kameratslig og god.
Tekst og foto: Anne Merete Moe
Skjalg forteller at han tidligere satt mange sene kvelder
Gann Tre har ansvaret for samtlige trearbeider i det omfattende prosjektet Tastakvartalet i Stavanger.
med bl.a. excelark, papirbunker med timelister og et
kalkulasjonssystem som var så komplisert at han nesten
ikke husket fra gang til gang hvordan det funket. - Det var
veldig frustrerende. SmartKalk er ikke slik, sier Skjalg.
- Det er brukervennlig og lett å huske.
- Vi hadde lenge vært på utkikk etter et kalkulasjonssystem som kunne passe for oss, forteller Skjalg. - Og vi
ble gledelig overrasket over SmartKalks kombinasjon av
enkelhet og god oversikt. Varekostnader, timepriser – alt
er med. Det gir oss et godt produksjonsgrunnlag med alt
av materialforespørsler, gode lister og timekalkyler som
vi snakker om 15 000 arbeidstimer og 250 leiligheter.
trearbeider i tre boligblokker for studenthybler. Bygget er
planlagt i hovedsak med stedstøpte bærekonstruksjoner.
Skikkelig smart
Betongvegger mot alle rom samt mot korridor. Dette
- SmartKalk er virkelig smart, mener Skjalg. Det fungerer
gir solide løsninger i forhold til både lydproblematikk og
også som et sekunderingsskjema som hjelper de ansatte
eventuell brann.
med å vite hvor mye tid som bør brukes til hver enkelt
oppgave, og det gir en god oversikt over hvor man er i
Også på Ullandhaug har Skjalg brukt SmartKalk til å sette
prosessen.
opp detaljert kalkyle, slik at oppdragsgiver enkelt får
holte
MAGAZINET - Høsten 2012
holte
MAGAZINET - Høsten 2012
Daglig leder Skjalg Espedal i Gann
Tre er begeistret bruker av SmartKalk. Endelig har han fått et program
som er enkelt å bruke, lett å holde
ajour og som tar med seg alle detaljer
fra komplette materiallister inklusive
festemidler, til detaljerte timeover14 sikter over alle ansatte i samtlige
prosjekter.
dokumentert hva som inngår i leveransen.
jeg kan dele ut til basene på byggeplass. Det blir enklere
Campus Ullandhaug II - Studentboliger
for dem å bestille ting til rett tid, noe som er særdeles
Vi kjører videre fra Tasta, til Campus Ullandhaug, like
- Jeg synes SmartKalk er et veldig nyttig verktøy, gjentar
viktig for logistikken i store prosjekter som på Tasta, hvor
ved universitet i Stavanger. Her er Gann Tre i gang med
Skjalg. Jeg ville hatt problemer om jeg skulle kvittet meg
15
ring gratisnummeret
800-HOLTE [46583]
med det nå, jeg er rett og slett “hekta”, ler han. - Riktig
Er du dårlig til å huske telefonnummer, har vi en god nyhet til deg som
trenger support. Alt du behøver å huske er 800 og HOLTE.
kalkulasjon er og blir selve basisen i det vi driver med. Og
holte
MAGAZINET - Høsten 2012
disse.
Det kan ta litt tid å bli kjent med både ny programvare og
800 og HOLTE. Taster du dette, kommer du til vår support-
en datamaskin, og i starten er det vanlig å lure på litt av
avdeling, uten å betale for et eneste tellerskritt. Enda
IFC-tegninger er også noe som fascinerer Skjalg. At
hvert. Da er det godt å vite at du som kunde hos Holte har
enklere er det om du sender epost til: [email protected]
arkitektene tegner i et program som kommuniserer med
tilgang på rask og ryddig assistanse når du trenger det.
SmartKalk. Slik kan kalkylene bli 100 % nøyaktige. Men
Uansett om du kontakter oss på telefon eller elektronisk,
det krever at arkitektene er flinke til å legge inn detaljer.
Trenger du hjelp til å komme i gang? Skal du installere noe
lover vi deg rask assistanse. Når det gjelder spørsmål
- På Tastakvartalet opererer vi f.eks. med seks ulike typer
nytt, eller kanskje flytte Holte-programvare fra en pc til
knyttet til pc’en din og våre programmer, er vår tekniske
innervegger. Derfor holder det ikke om det står “vegg”
en annen? Kanskje du har spørsmål rundt innlogging, eller
support åpen hverdager fra 8 – 20. Vår målsetting er å
på tegningen. Men dette er noe som kommer. I 2013 vil
lisensiering? Eller trenger du hjelp til en byggesøknad?
hjelpe deg med ditt problem innen en time.
ønsker at sine prosjekter skal bli best mulig. Når vi er
Er du vant til å taste sms, vet du at H er 4, T er 8 osv. En
Har du andre spørsmål, f.eks. om hvordan ulike søknads-
supernøyaktige, setter dette en standard for samarbeids-
kombinasjon av tall og et ord er en mye enklere måte å
skjemaer skal fylles ut, kobler vi deg videre til vår fag-
partnerne. Det er en sunn utvikling for bransjen.
huske telefonnummer på. Alt du du behøver å huske er
avdeling som hjelper deg alle hverdager fra 9 – 15.
holte
MAGAZINET - Høsten 2012
skjer det endringer underveis, er det enkelt å dokumentere
mange prisforespørsler foregå på IFC, spår Skjalg. - Alle
16
17