Sykkelkart - Stavanger kommune

Comments

Transcription

Sykkelkart - Stavanger kommune
gratis/free
Informasjon
Sykkelkart
Randaberg, Sola, Stavanger og Sandnes
cyclingmap
Nord-Jæren på sykkel
Mange og gode sykkelveier, flatt landskap, korte avstander og
sykkelføre hele året. Nord-Jæren ligger til rette for sykling, enten
sykkelturen er nytte- eller lystbetont. Naturopplevelser, frisk luft
og trim får du på kjøpet.
Målet med en kartbok for sykkelrutene i Randaberg, Sola,
Stavanger og Sandnes, er å få flest mulig til å sykle til sine
daglige gjøremål. Det være seg til arbeid, til butikken, til venner,
til skolen, på tur eller rett og slett for mosjonens skyld.
The Stavanger Region by bike
The Stavanger region offers many good cycle paths, a flat
landscape, short distances and favourable cycling conditions all
year round. The area lends itself to cycling, whether for work or
pleasure and you can enjoy the local landscape, fresh air and
exercise as part of the deal.
The aim of the Randaberg, Sola, Stavanger and Sandnes cycle
guide is to encourage as many people as possible to cycle as part
of their everyday life. Whether this is to and from work, the
shops, school, visiting friends, or just simply for the exercise.
Nyttige lenker
Stavanger kommune
Sandnes kommune
Sola kommune
Randaberg kommune
Rogaland fylkeskommune
Statens vegvesen
Syklistenes landsforening
Stavanger regionen
North Sea Cycle Route
Sykkelferie i Norge
www.stavanger.kommune.no
www.sandnes.kommune.no
www.sola.kommune.no
www.randaberg.kommune.no
www.rogfk.no
www.vegvesen.no
www.slf.no
www.regionstavanger.com
www.northsea-cycle.com
www.bike-norway.com
TEGNFORKLARING - KEY
1
Nasjonale sykkelruter/ National cycle routes
Nordsjøruta/ North Sea Cycle Route
North Sea
Cycle Route
Hovedrute: merket med skilt i mursteinsrød farge
Main route: marked with brick-red signs
Bydelsrute/ Secondary route
Hanaruta
GRØNN RUTE
Grønne sykkelruter/ Green touring cycle paths
Broken column ritt/ Broken Column sightseeing ride
Statue/ Sculpture
E39
13
Europavei/ Highway
Bygninger/ Buildings
Riksvei/ Main road
Turistinformasjon/ Tourist
information
Skole/ School
Fylkesvei/ Secondary road
Kommunal vei/ Local road
Privat vei/ Private road
Jernbane/ Railway
Båtrute/ Route ferry
Turveg/ Cycle and pedesrtrian track
Høydekurve 20m/ 20m contour line
Kommunegrense/ Boundary
Grense for naturreservat/
Nature conservation area boundary
Bebyggelse/ Built-up area
Skog/ Forest, woodland
ã
Õ
ß
"
Ï
¾
‰
$
™
"
±
¬
Sykehus/ Hospital
Kirke/ Church, Chapel
Småbåthavn/ Marina
Båtterminal/ Ferry terminal
Bussterminal/ Bus terminal
Sykkelparkering/ Bicycle
parking
Badeplass/ Open-air baths
Utsiktspunkt/ Viewpoint
Severdighet/Tourist attraction
Fornminne/ Ancient
momument
Kulturhus, bydelhus/ Culture
Center, Community centre
Dyrket mark/ cultivated land
Park, friområde, idrettsplass/ Park, green area, sports area
Industriområde/ Industry
BRANN
110
POLITI
112
MEDISINSK
NØDTELEFON 113
Kvitsøy
KARTBLADOVERSIKT
Askjesundbrua
Kvitsøyfjorden
9
Bru
n
32
1
Higgelen
1
en
Åm øyfjord
75
STAVANGER
11
Grødeim
Bø
Ytre
33
fjorden
4
1
Vistnes
Goa
iga
Vistev
Stora
Sunde
Kvernavik
Stokka-
Jåsund
6
R509
kirke
Tananger
Tasta
Rosenberg
30
14
29
E39
Revheim
1
5
13
Hundvåg
vatnet
søre
Sunde
Håstein
Buøya
Lunde
Dusavika
Randaberg
3
Store grynningen
Bru
Randaberg
Indre
Håsteins-
2
Byfjordtunnelen
RANDABERG
Madlama rk
Hillevåg
Ullandhaug
Madla
2
Snøda
Flatholmen
Risavika
Grannes
Hafrsfjorden
Rott
Sørnes
15
R5
10
SOLA
Røyneberg
Sande
Solavika
Tjør
1
Stronda
17
Ølbør
Rege
10
Soma
Lura
R13
2
Hana
09
1
18
32
SANDNES
31
Stangaland
Tjelta
2
R5
9
Hålandsmarka
Dale
Forus
Sola
Stavanger lufthavn
Sola
Vigdel
138
8
34
Kolnes
16
Hinna
Tjora
7
Austre åmøy
81 Åmøy
91
Tungeneset
Gandsfjo
r de n
Sparholmane
Vestre
E3
e
rd
fjo
By
Alstein
Askje kirke
Sokn
R44
Ystabøhamn
Folkvord
Austrått
Vedafjellet
Byberg
Feistein
Honnsvika
Gand
20
Høyland
Ganddal E39
Skjeveland
R510
Sele
19
Heigre
Voll
Fig
gj o
Øksnavad
Bore
Orstad
1 Verdalen
Orrevatnet
Friestad
R44
Reve
Hagebyen
Kleppe
Klepp
05
07
R5
R5
KLEPP
Anda
Frøyland
Klepp
Kvernaland
302
561
KARTBLADMÅLESTOKKER
Hidlefjorden
Bjøreimsvatnet
Vaula
Strand
vatnet
439
Åsvatnet
Melberg
Kart i målestokk 1:15000
22
21
Solbakk
a
81
520
Nag
Heng
12
R13
25
Svor tings-
Kart i målestokk 1:50000
vatnet
(utsnitt Austre Åmøy
Tungland
målestokk 1:40 000)
26
JØRPELAND
Idsefjorden
Vassøy
Heiahornet
774
Lia r vatnet
Kart iRegnarmålestokk 1:25000
22
21
Tjøsseim
Jø
rp
ela
nd
så
n
Tau
Hidle
492
Jøssang
Digitalt kartgrunnlag: Norsk
Eiendomsinformasjon as
Svines nr.: NE13880-100108
Tillatelse
Lindøy
Hellesøy
Preikestolhytta
Idse
Idsal
Kalvøy
Kvalvåg
25
Vier
Hø
gs
fjo
rd
Uskjo
Breivik
is
R
Eltravåg
ka
Botne
Hetland
Riska
26
Grafisk framstilling og digital
tilrettelegging av kartdata:
en
Øvreidane
Hamnen
Kolabygda
428
22
Vika
Hamar
Høllesli
ROGALAND
Bersagel
Hommersåk
Li
Preikestolen
Hesten
Lauvås
en
rd
fj o
21
387
Riska
Erevika
Vikastakken
645
R516
Frøyland
2
Storaberget
Fløysvik
342
Høle
Lauvvika
R13
24
2
Forsand
Rettedal
R1
3
Gjestaland
fjellet
27
fjorden
23
Haukali
Haukalivatnet
Oanes
2
362
Levik
Ådnøy
Høle-
Hogstad
Bjørndals-
706
Revsvatnet
2 Lutsivatnet
Dyrafjellet
Storavatnet
28
Rossavika
Rullefjellet
Øykjafjellet
SANDNES
Sporaland
Fossvatne
Kråkedal
Nordland
Helle
R508
Auglend
Vatne
Vedafjellet
549
Hommeland
Oltesvika
Bynuten
Hammarbø
Ragsvatnet
Seldal
Rage
Hetland
Morka
GJESDAL
Oltedal
Svihus
Tjesseim
tre
Lima
y
Ålgård
E3
9
fjellet
Vølstad
indre
Lima
Madland
R45
Gjesdal
Bjelland
als
656
Ramndal
Kongepa rken
rd
Solbjørg-
Lomeland
Figgjo
Di
5
Oltedalsvatnet
Åreskjold
Dirdal
R4
Sviland
28
len
da
pe
s
E
Stordalsknuten
692
Madlandsvatnet
Vål ands-
811
knuten
ån
a
1
Tungeneset
Tungenes fyr
Tungen e
Skoholmgrunnen
Tungevika
/
øy
its
Kv
sv e ien
Holm-
u
Sk
Håbakken
odden
de
sh
a
ne
36
Tunge
n
av
ig
av
lm
Ho
E39
Randabergbukta
Gunnarsskjera
Sande
Randabergvika Mekjarvik
r
kja
Me
521
v.
vik
1
Sandeviga
Sandebukta
Randabergfjellet
Børaunen
Bøvika
Ra
nd
7
ien
ve
geilen
erg
eb
de
Su
nd
et
n
Sa
e
esv
en
ng
Tu
ien
ug
15
en
vei
Bø
heia
Steinnes
len
Bø
ytre
na
ka
Bø
Sandeskjeret
Odda-
aha
Odd
indre
Bøskjenane
Bø
RANDABERG
1
Einarsviga
Vist
vik v
Valah
Valakr agen
oken
eie n
Viste
Heiå
n
n
eie
rnv
Eko
eie
rev
Ha
stn
n
Vi
eie
n
v
es
Vistvik
n
eie
ollv
Dalheim
Viste
eie
tev
Randaberg
Vistevågen
Valen
Randaberg
Nyv
Vis
3
n
18
ie
Valave
Valastubben
Einarsvarden
sn
e
sv
i
B ka
uve
e
r
Åm
Håneset
Fuglaneset
Meling
36
vika
Raunes
59
Fuglevika
Line
Lunde
.
.
øyv
Lineosen
77
Hånes-
2
37
n
une
v.
E39
Hånesholmen
st
Bru
n
e ie
v.
Nor e
sne s
n
austreien
Åmøy
Ra
Hånes et
Ros
Austre
Vaulen
Sø
re
v
Fjellar-
Grønland
v
Rossnes
vika
Vakthus v e
i
fjellet
Utsnitt: Austre Åmøy
23
n
Ro
s
Habna v eien
Espholmen
ie
Bru
Na
u
Bru-
Lom b erv e
Hausen
39
Skorphiller
Storevåg
a
Litlevåg
Kjeøyosen
Sildaskjeret
Vågholmen
Sta
va
n
RE
NN
ES
RA
ØY
ND
AB
ER
G
Fladaskjeret
ge
M
ek
r
Persholmen
Ladbergvika
jar
v ik v e
Me
kja
rvik
By
fjor
ie n
de
Kjeøya
n
521
75
Todneim
Harastad-
st.
Granatv.
Krys
tallv Grødem sk.
.
Finnestad
v ei
en
Tasta
Vardeneset
Bømlo
get
n
To
r
RA
ND
AB
ST
ER
AV
G
AN
GE
R
eilen
Byfjordruta
ber
ta d
a s tr a e
ilen
Not
n es
T h ors
Finne
stadg
Vardeneset
Fin
v.
Storden
4
rge
ien
vm
yr
ve
veien
en
Ra
nd
No
rdli aber
gve
vei
en
ien
Berg
v
Fjell eien
veie
Tastaruta
n
11
Dusaviga
ma
n
leveie n
Kong essveie
r
n
Syp dveie n
lin dstie n
r
a
B
lin eie
Bar lyngv
ss
ien
Rø
Randaberg
gve
lyn
å
vgs.
l
B
Grødem
ei e n
Sot
ham
R y g gv
Haukhammaren
g
Tan
n
ge
ha
v e ie n
gg
Ry nv yrkje
u K
jat
gg
n
Fje
llsyrev.
Ry
eie
e ie n
ien
Ryggve
v
em
ød
Rygg
Grødeim
veien
Harestad sk.
rvik
Mekja
Vare
n
Fjellfruebk.
Fjellheimv.
Gr
Grødeim
Grødeimshammaren
54
n
eie
gv
Odn a ber
tv.
lyt
Aga t
Rubinv.
heiveien
Lyng
Gjertrudmyr
veien
rdg
E39
Tu
ng
ene
s
Safirv.
nse
v.
Bro
Fj o
en
vei
tad
Titanveien
res
Ha
.
yrv
Råd et
rs
o
T
Strandaberg
nse
eien
Bro
Todnem
v
Tinnveien
kk
Skift
esv
ikve
ien
ba
k.
gdb
ara
Sm
To
dn
em
vika
en
Vardenes sk.
Grøderøys
Vistvikveien
3
Viste
1
Sørli
Vis
tev
e ie
n
Molviga
esv
tn
Vis
eien
1
Viste
Svarthola
Vistehola
en
Goa vei
Raust ein
Vistnes
Vistnestunet
Endr
estø
v.
rnst
ien
nkall
Kver
Kvernbe
en
kkv.
Kve
G
ER
AB
R
ND
GE
A
R
AN
AV
T
S
Va
r
Skip
Mo
lov
.
Vistnestangen
h ei
Tin
g
Vi t
sn
Va
rh
e
reidv iskjæ
.
rin
ge
n
1
Visteviga
ien
ve
v ei en
Goa
en
esvåg
Kvernevik
Skjelbreid
Skjel
breidv
ei
20
en
Haraberget
n
gveie
r.
Århau
Kvernevikv
eien
.
kev
Må v.
v.
e
kkj Storjo
Århaug
gd
Kvernevik
Tje
ldv
ev. .
StoSmiodden sk.
b
ørn
Hav
ilo
v.
Tra
ne
He
Kvernevik
v e ien
Sunde
v.
Su
ne
ga
Du
n
Skr ed ba Sunde sk.
k
eie
et
sv
eim
se
Bu
Auberget
Re
vh
Prestaskjeret
s
ne
ka
Fjørenesholmane
sen
en
M j ughøyd
Dug a ne
Donevikveien
S u n dep or
.
ev
nd
glv.
Ær fu
ev.
is
Te t
Porsen
Ru
Måkeb
e
ie n
.
mv
rlo
Lomviv.
Hammaren
nordre
ev.
glv
ve
1
LA
Madlaruta
Alk
. e
Isfu
Kry
Smiodden
SO
et
rg
R i ng
n
Ter
rnev ik
Kve
Alexander Kielland
monument
e
en
er veg
Ta
n
n
ang
ge
ve
Prestask
jerv
eg
Jå
su
nd
Jåsund
1
Steinhaug
41
5
egen
bustv
Mykle
509
Jåsund
n
ge
ha
be
Au
Malthaug
n
rv
y
R
GE
AN
RG
AV
BE
ST DA
N
RA
ev
rkj
Ky
n
eie
ei en
Teinå sk.
Tasta sk.
smannst.
Len
Yt
re
ng
Ri
es
iV
ve
veien
nevik
t
Kver
lomv.
Maib
Tasta
vatnet
Båtvik
n
vei e
Tastavarden
eie n
Håland
avik
ors
etun
et
s
s t.
Gullfak .
t
s
O s e b e rg
.
Njordv r.
k
Njord
tmarka
Aus
Hålands-
UlaveienW
Randabergv
Høye
Goa sk.
Kvernevikveie
n
m
Tast a
Kålhaugen
Holen
D us
Dusaviksv.
Eskelandstunet
en
E39
Tasta
e
a
Fin
Foren
n
Fin
akk
yeb
Hø
ne
4
t.
Dusavik
ark
km
t
de
jor
d
sta
a v ik s
avi
ngen
n
n
Byfjordruta
veie
d em
Goa
Grø
Fin
n
s vi
ie
ave
Go
D us
Ulasvingen
Ulastien
Finnestad
Tastaruta
ne s
ta d
Dalakroke
Not
ber
Finne
get
stadg
eile
n
2
st
ad
ve
ien
Dalveie
n
Grødem
s
Du
No
Berg rdlive
veie ien
n
Fjell
veie
S ø r li b a n
kken
Leikvoll
nedre
11
Tasta
Håland
8
Friheim
.
skr
Myra
Friheim
25
Frih
46
nedre
42
Stokka
vV
igelands ve
i
Store
n
eie
nv
tei
ben
tub
res
en
au g
Stokkavatn
Støla-
Stokkahagen
Alvasteinen
n
ei e
v.
nn
H
v
nes
e st
eien
.
Sku
ro
56
Revheim sk.
gst
v
ok
Voll
Byg
Revheimstien
sb.
eim
gebakke
Lon
pa
.
erv
råk
Sto
.
Rytter v
en
rok
lsk
da
Dju
s
fte
Sy
56
Nyland
st.
Ol
k
Revheim
h
Rev
Sandalsveien
rso
Alvatun
de
509
6
Madla
Madlaleiren
Sandal
asanv. ev.
Ugl
Hubrov.
ien
gve Mølldal Gimle
Ra
Ragbakken
eie n
M øld als v
i en
Revheimsve
13
F
en
av
Ørnastein
Mad
las
s
La
n
iens hage ien
o k ve
Madlaruta
Al
va
ri m
kve
net
Brå
Sunnivakrossen
Stokka
arudlå
Mimm
t
u
det
Sun
øvre
heia
Sunde
Sandalsloen
søre
P
o
Ols
.
11
Krossberg
as
Ek
Ek re h
Tasa
bekk
en
bn
k
o
es 31
t
f
Sy
Alv
e
sb
os
Kr
ien
ve
rg
Pigelsheia
sta
et
en
Gu
Sunde
rds
vei
Stokkaeid
ga
Porsen
eim
Øygard
Øy
dlav.
Tiurv. Ma
n
t.
oss e
kr
dla
Ma Gryti
Madlamark sk.
ngst.
n
ehole
Molk
41
5
3
Melsviga
Myklabust
K v it e
Meland
ne
n
vs
te
Me
lin
gs
rtv
.
lo
Ro
Meling
Haga
Hag
Ring
aveg
en
Tananger
Eldfis
Meling
lle
Båts
tad
a
v.
orm
Plattf
Oljev.
B
Haga
egen
abergv
en
L ang
kv.
Risavika Hav
nering
B åt st
adbergv.
båtv.
Tank
gje v
.
Skibm
a
tv.
oller
v.
P
Stu
e
nns Slup
v. pv.
me
n
No
tar
Bri
gg
den
gv.
Melin
g si
net
rv.
My
Morin
neveg
en
veg
ter
Es
en
veg
gen
gerve
v.
ors
N e d re P
Vidjev.
Myrullv.
Einerv.
Bregnev.
Skoletu
n
lee
eal gen
e
Lo
Hav
509
an
Tan
H avn
ev.
Tananger
tv.
sv
s
Tros
r kr.
my
da
Dre g g a
.
bk
.
nesve.
R is
v.
ol m
Tananger
v.
tein
n
Ri s
Fr ø sh
es
B å t v.
i
K
s
om
ør b l
Sm e n
n
rkveg eivege
Ba
Gal
Nu
52
ns
v.
Not
An
ke
rr.
Jektev.
da myrv
.
n
ge
e r Ri ng
Ro
1
Tar
eri
n
Tanan
g
en
myrveg
Ørnabukta
er
My
b
k le
Jåsund
n
ge
tve
us
Snøde
Urda
80
Ura
Laksholmen
Melingsholmen
haug
Risavika
en
Ørna-
R
be
isa
Stein
Mjånesholmen
berget
14 R
t.
Hamaren
rg
ve g e n
rgs
Fergeterminal utland
ø d e v eg
v.
Snøda
Staholmen
Sn
Risaberg ter.
Risa
is a b e
Tananger ve g
en
Hamm
a
ren
Hestholmen
31
Risaveg
en
nordre
Vardåsen
Gyrdingen
s
Nord-
509
66
Tjora
en
Raffineriveg
Or s
42
h a u g vegen
e Hogstadveg
Nordr
Nord-
Hogstad
7
nes
v
Sør-
ege
n
Tjora
en
n
ge
Kol
eg
r ve
nge
12
av
1
a
Tan
Litholmen
or
Kuholmen
ve g
Hogstad
Tj
S øndre
Kolnes
Strandnes
ng
sg
Gryt
i
M ad
lafo
ren
Kjotves g
t.
Engv.
sv
.
eie
n
v
Møllebukta
s s t.
sm
ors gt.
Gosen sk.
m
st. a r k v.
Vå
rst
Ma
.
ter
skl
Gosen
nne
lia
dla
Hafrsfjordruta
Gr.a
Teigen
.
erv
Jer
r as
Madlatuva
se
et
Liapynten
Gr
lei
t
gnes gt.
la r
M a dmme
So terv.
Vin sv.
d
går
Ny
y
t
nald
ng
n
veie
dla
Ma
Sk
6
n
gt.
Sk j a l g s
en
åbakk
H
Madlamark
.
t
g
s gt.
arald
tes
48
va r K o ng H
S
gt.
dan
rits
H alv
S igb
o
aK
g
rl a
tte
nd
ll a
er
sb
de
er
Gj
Kie
96
v.
os t
Madla
t
ge
se
kros
Ho
Birgittas gt.
Sulkes gt.
t
te
ga
Ås
ds
hil
gn
Ra
v.
et
leit
Tua latuå
Mad
slia
ne
an
Liapynten
dla
en
e
Ma
m
t
au
arbr
H å ha mm
am
Sandnes
ar
Patrulje
stien
.
Rustå
Håh
Madla-
rglt
.
n
olle
Karistø
sv
rde
Gje
e be
P
Madla
Ma
Kor
Osp
Madla
sjants
Ser n
bbe ndnes
u
t
s
al dlasa
por
Madlastø
Madlastø
Karistø
ev
he
im
nd
R
Tva
rab
erg
kr.
Tv
ara
be
rge Os
t mu
tv
Hafrsfjord sk.
s
Hes
ttå
sslå
en
tranda
eim
Madlamoen
vei
im
Re g
.
ngv
h
R ev
Revheim
dla
Ma
t.
ds g
V ik i
Myra
v.
all tness
Vesthei
Revheimsveien
Kom p ani Linges
12
lh
Va
4
Klovsteinv.
sv.
t ne
rø
Gud
H es
Fluberget
Hestnes
Madlaruta
509
en
veg
R
GE
AN
AV
ST
LA
SO
13
s s le
tt a
Hagøyna
Grannes
G ra
nne
Hafrsfjord
Grannes
Prestøy
26
Sømsøy
Gro
s
åg
aness
tu
le
Røyneberg
b
Nes
u te
15
se
Jåttå
ST
eg
en
Myklabe
rg
n
rr a
e
u all
Nesb
s
Ne
Sørnes
en
mv
8
.
søyv
Søm
t.
l
m
sar
a
all
e
v.
Jo
He
eg e
bu v
Nes
st.
.
i
rhe
ste
Au
Joavege
n
hu s
Påsk
V å g a nes
Sørs
jøv
V
bb e n
bergvegen
Røyne
Sørnes
ssv.
ane
åg
Våganesv.
V
Hogstholmen
le
s al
tn e
n
Gro svege
tne
o
r
G
vegen
tne
Strandvik
n
ege
uv
b
s
7
Kol
nes
ve g
5
Kolnes
Søre
en
Sør Kolnesvegen
Litholmen
Sør Kolnes
nordre
Vardholmen
s
Stranden
Ausa
Svartaskjeret
Kolnesholmane
Solastrand
Nordsjøvegen
Solavika
Trælaneset
Ølbør hamn
Trælen
1
Ølbergstrand
v eg
en
n
ege
rgv
Ølbør
ug
e
Ø lb
Ga
rd
s
ha
1
Auglend
e rg
Havneveg
Vigdelsvika
Ølb
Ølbør
Vigdelstrand
Litlaland
Klingshei
sv.
Håland
9
nd
67
Vigdelsveten
Vigdelsvegen
la
Hå
Tjora
Jo
aa
lle
S ola
Ste
mv
erve
n
Ned
re
yra
V a r d en
Kje
l
e
rd
Va
en
bb
stu
s
Solkr.
Sande
Uthaug
v.
ergv.
Solb
64
25
Kr
Øy
rd
ga
tv.
løt
Stavanger lufthavn
Sola
nt
ru
m
sv
.
rus
d.
s
Fo
be
12
Sand
nes
veg
e
gen
Kvitholen
eiv.
Kl
510
32
Gi
Holen
n
10
e
eg
e l s v e gen
en
veg
epp
av
mr
gd
haugen
Vara
h
55
Gimra
eg
pv
S t a n g e la nd
svegen
17
Tjeltav
egen
p
Kl e
sjøve
Ræge-
e
n
marka
n
509
38
Ulv
sbe
rge
t
en 16
Stangaland
Sola-
Nord
lb.
nho
Jam
og
en
Se
on
ing Solg
.R
.
lsl
lliv
So
So
dr
gen
dem
.
va
gv
.
Kløv
ege
San
g
g
Sk
Kornb
e
gen
Nes
heim
v.
slet
ta
eve
San
de
San
d
Ås
en
veg
en
n
Ri alle
t.
rg
be berg berg
els els
Kj Kj
gv
Kj e l s b e r
e
ss
rra
S an de
Mostunv.
Fredtunv.
Slettest.
ve
en
r
te
v
ross
ak
Sol
Sande
Storaberget
s h ugv en
a eg
Solakros
sen
krossen
l
Nordsjøvegen
a le n
bu v
.
Jo
ab
a
risv.
Fjordb
egen
Kirke
v
Lens Sand
e
ma
nn tunv
sv.
.
Erlingvege
n
.
Ko
ng
Sola-
n b e rgv.
Vardev e g e n
Lu
en
509
en
kk
tv.
g
sve
um
ntr
Se
gen
Ax
e
dv.
Kriste
15
San
d e t.
Sola
1
510
vin
Ås n u
gen
.
ebk
mm
Sø
m eve
Søm
sv
Ei
Fjordvegen
Flyplassve
Fly plass
Vi
nd
Flyhistorisk Museum
ve g e n
dsjø
Nor
Solastrand
e im v.
N es
sveg
ård
eg
Sola
erh
Joa
Tan
ang
erv
eg
en
Bautav.
st
Pr
es
t
Sømme
Sola kirkeruin
A usterheimkr.
1
8
oa d
Au
Joavegen
509
Ko
ln
Sør Kolnesv. esveg
en
J
6
Stangaland
9
7
67
Håland
Vigdelsvegen
Vigdelsveten
Vigdel
Vi
an
dsve
gen
et
elnes
gd
Tippen
l
Hå
v.
en
ra
he
Helleberget
en
Hellestøveten
ive
g
l ad
keb
Buk
1
Håland
97
Kl
ep
p
Da veg
92
Eikeberget
Va
gv.
kelyn M
B yr
Bl jørn fiol
åfj eg v.
gv.
ør ra
v. sv Kvitlyn
.
Klok
Hellestø
er
gv
eg
510
96
veg
Helleland
.
byv
dels
Øv
reh
us
v.
ne
Vig
liv.
en
Tormodvarden
S te
e
Vor
eb
m
v.
Eik
en
Kjellehau
gv.
Moen
Tjeltavegen
ne
Hellestøstrand
an
ds
Dy
Auglend
Har v
9
gen
ve
al
1
Dysjaland
Byberg
SO
P
69
Rinda
Byb
ergv
e ge n
Klepp
veg
e
EP
n
LA
KL
Rinda
Gam
le
n d s vi
s ja la
Harvaland
Tje
l ta
ve
ge
n
nga
66
Helleland
vegen
28
Byberg
1
S
Sel
510
eve
gen
an d
str
ele
Timpelen
13
Sol
av.
a
Sele
Skas
Langholen
myrv
egen
Skas
veg
en
Sele
8
Var
ahe
ive
g
10
Gimra
Tje
ltav
ege
n
Ulv
sbe
rge
t
Holen
en
eg
rav
e l s v egen
en
gd
Gim
Vi
510
54
K le
pp
veg
en
21
en
eg
yrv
ram
Gim
Ræge
Årsvoll
Tjelta
veien
voll
Års
LA
SO
ES
DN
N
SA
Tjeltave
ge
n
56
Gam
le
en
eg
av
t
l
Tje
Kjellingland
42
61
a
ingl
Kill
n d v e ie
n
Jutland
Tjelta
ien
dve
lan
Jut
17
Malmeim
ve
ord
olkv
le F
m
Ga
Malmeim
Malmeim
P re
72
stv
67
48
eien
Heigre
Dysjaland
i
Malmheim sk.
ie n
Heigreve
Julebygda
ien
n
veie
L e it e
ve
igre
He
Heigre
Heigre
52
100
S
en
veg
kas
Sveinsvoll
Sveinsvollvegen
SAND
NES
KLEP
P
Leanuten
19
Lea
Skas
Følhusholen
Lea
eien
Leav
11
RA
ND
AB
ST
ER
AV
G
AN
GE
R
Grasholmen
Kråkenes
eien e
Sk Sk
eie
str
se
t
Sk
eie
ri
Dragsholmen
n
ae
å
nd
Saltneset
Skeisvika
rv.
St
ør
jev
.
Ma
kre
llv.
S
Bris il d ekr
oke
ling
v.
n
2
Pig
gv
a
Høv
eds
Sk
ma
eie
nns v.
Ula
ha
gen
bra
Kam
nd
skje
s
Kni Huse llv.
Skeie sk.
Mu vskje bøh
slin llv. age
n
gv.
v.
v.
v.
els
Od
ågve
i en
rge
vei
Vest
alis
ek
ja
rv
ik
/K
vi
Bjergsted
ts
t.
Ol
Uel
gt .
gt.
Vågen
Kampen
n
veie
kka
d
ta
Sto
Edvar
inga
s v.
Ste
Grieg
t.
nng
Brø
t.
ls g
dah
Løv
en
2
n
t.
usens g
Seeh
aie
S
Misjonsskolen
Oljemuseet
k
våg
SKampen sk.
s
an d
øy
Skansekaien
ste g
Kirkegata
Ro
s
Sa n d vig å
en
ok
M
ter
Øs
13
ie n
rde
N ystølv
.
lv.
Ly
ng
v.
76
dsb
olan
Byhaugveien
26
36
inv
e
ie n
Hasselø
y
Fø
n
v eie
ad
Storden
e bk.
Stor
Ga b
bro
ve
Gje
n
Vi
k.
Vestre Ring
v.
.
uv
Fur
k
ør
Bj
.
gt
erg
b
en
kai
nd
tra
ev.
dre
gt. økk
L
t.
and
Ne
gt.
d
r
t
S
øll eg
ran
. M
St Øvre
tgt
.
ls gt
Mid
sse
We
er
est
rm
s
on
rge
Bo delth
sgt.
d
pen
lus
Mi
u
a
Kam
P
af
vei en
i
sve
jon
Mi s
te
Feis
.
ev
Tjuvholmen
m ar
Tastaruta
t.
s g
As
alk
r
eie
et
er v
iet
un
C li p p
ste
ve
ien
.
Ru
ta
rga
y gg e
erg
Sm
b
Skips
rg
v.
ng
d
ak
ro
ilm
Rosenberg
tem
ys
Hø
ham
Kal
Byfjord sk.
Byhaugen
Litle
Stokkavatn
ei
Stokkav
Nedre
me
d
Bjellan
v. Christian
øy
v.
v.
re .
Øv Sjøv
L inde
v.
18
Se
Tø m
Stavanger
offshore sk.
ng
La
Ve
de
S
ret
llfa
Fje
Vigelands v.
a
kn
n
eie
pv
v
Buøy
.
Tastaveden sk. tunv ien
d øve
e
r
j
F
na p
sta
et
Stokkaeid
Stokka
Gu
42
Bo
dk
Rø
Vølstadv.
nedre
ig
stig
i
Tasta
Prestv
.
st
ata
å gsg
arv
ng
a
B
15
Høg
ev.
te
Brat
v
e
Liv d
n
Tastaveden
Fa ge r st ø r.
sb
Støl
Tasta
de
us
a
ien
ve
vik
v.
Mostølv.
n
avåge
Bang
D
øvre
.
Ri
Ve
st
Tastasjøen
Gr
ås
Ri
Dusav
i
lv.
Grindkva
v.
,
stv
m
blo
e
Kv
vre
a t v.
n
Ulsne s veie
19
arts
Tasta Vestre Ring
Sm
i ev
Hu
nd
v åg
ei en
Ø
fyr
Tastarustå sk.
rn
Ko
e
Ytr
nedre
Ulsnes
.
nv
tei n
ie
ve
eis
st. .
Gn
or nv
rm tei
Ma alks
K
n
ng
sp
lt
ie
nds ve
Es k ela
Tasta
Kva
l fan
gerv
Byfjordruta
stå
taru
Tas
abergveien
Rand
Hundvåg
Husabø
Fe
Ta
Po
r
Tasta sk.
E39
.
.
tøv
gs
ko
rv. S
Teinå sk.
Tastavarden
bk
Liba
be Worset.
se
a m yrv
eien O Gullfaksst.
.
Njordv . Tasta
kr
Njord
a
yn
en
kk
fj.r.
Gjerdev.
Ulaveien
4
st
ken
Rebak
S ta t
v.
ks
av
.
væ
Rø
Dusavik
v.
l
t.
aviks
t
ge
D us
v.
Ona
t
nes
Fin
Svabe
r
Smø
Hitrav.
Hund
v
ab
feltet
19
Kva
23
lros Øyaneruta
sv.
øå
ke
v.
re n
r ds
r fj o
e
Stav a ng
Hus
ien
Saltnes-
Be
eve
Nis
Vardeneset
12
19
Sandøya
Dei gule
skjera
20
Sandnes
18
Sauholmen
Hundvåg
ene
.
ev
nd
Lu
deb
akk
en
vågen
ilen
B jørn ø yg e
Bø
r
n
ile
ge
se
v.
tev
.
in
Roa
lds
øyv
e
Buø
y
ttv
e ie n
jet
Ormøy
Midtholmen
Steinsøy
ga
Fre
38
Kuppholmen
Engøy
No
a
rd
ae
n
gen
hau gv.
u
rha
Sø
Klasaskjæret
o
Halv
r st
r
Øyaneruta
30
Sølyst
e
en
øy
By
land
rpe
/ Jø
Tau
Grasholmen
a
Bybru
Norma
nns
gt.
Lysefj
.
de
Ba
hu
s
g t.
Ho
mm
ers
åk
/U
ske
n
Le
rv
igs
t.
Ryfylke e r
v.
gt. igt
esg
.
sn
Kvitsøyg
d
l
t.
a
Av
St ø p
Peders
gt.
Nedre D
algt.
Ver
ve
Havn
ering
en
n
Hurtigbåtterminal
en
v ei
15
ien
yve
erg
rab
My
ie n
Vassøykalven
Lin
dø
ys
u
g
Rin
ev.
R un
Byøy sk.
Orm
ø
e
Sja
.
øy
Roaldsøy
v.
30
bK
Sk
Ka
ala
Austbø
ry
Do
K
tv. ilen
ot
v.
n
Ri
t v.
No
tø
stes
Pre
o
gn
D
ne
Gås my r
n
Ku
ge
s te
dr
Vå
åg
en
Beit
ve
N or d vik
20
ken
rbak
spe
Roaldsøy sk.
t
re
e
Ne
eV
T
rkv
.
Øv
17
nø
yh a v
na
ugen S
ø
So
lv i
gv.
e ie n
os
te n
h.
st
Au
Kallagbk.
S k ole
br.
Hestholmen
nd v
tra
rs
Tostenbakken
21
Bjørnøy
ndv.
r
Bjø
bø
Austbø sk.
Skadesu
16
nd
et
t
e
Dju svin
bin gen
gen
Hundvåg sk.
Nesaha
Hundvåg
Vassøy
Sei av igveie n
ns
s t.
Hu
jorde
Austbø
Auraneset
Nordstr
an d
ein
Øyaneruta
15
skjer
tein
n
ge
ha
H u n st
e ie
Svarta-
ie
Sk
Lunde sk.
Austbø
Davidsholmen
19
Kistenes
Lunds-
Lun
Skeie
B
Alaska
t
se
g
dvåg Rin
Hun
Langøy
et
berg Kiste
oste
ne
Lunde
svin
g
Brosmev.
l Lindøy
23
vika
Hundvågveien
Lunde
16
Bekkja-
35
14
en
Harriet Backers v.
hristo
B. C
t.
ien
Bl å
klokkest
n
ss
E39
D
lav
ad
37
Madlaruta
St.Svithun vsk.
Mosvatnet
Rogaland kunstmuseum
oll
nsv
Tje
gt.
M
sg
gen
nnin
509
t.
alsg
nasd
Han
.
es v
Sivl
Pe r
v.
s
ane
Eig .
sg
dals
b.
San
Fa
H avresti
s gt
R. Bern t sen .
nies
ja He
S on
t. Vestre Ring
rgs g .
Hen
ev
m r en
rik
y
S ei
Ib
rebe
G. Va
He
mm
est
v
Stra
nd
ien
gs
Som
la
bk
.
veie
.
dsv
dla
går
Ny
Ma
ar k
Ma d
ate
ve
v.
sg
Sk
ytt
erl
a
v.
la
s
dals
gv
eie
n
Ul
la n
dh
au
in
stien
Mad
e
ild
m
nh
gs
k
Fol
v.
ns v.
y
.
v oll k r
n
on
g
Ra
Åse
Mor
ie
Engve
ta K
Ås
Madlavollveien
s v.
i
Per S
pe
lem
e
Vs
R
Gr
p ve
ie
Ma d
la s
t
ren
ien
lend
A ug
lafo
t.
.g
hs
t ric
Die
L.
n
e
usv
Tell
ve
Kjotv
es
t
eie
g
Mad
ga
v ol l v
Tjens
I sh
Mor
v.
tein
sv.
key
Hoc .
allv
Klovs
s
n
e
gen
at
Gr
an
ne
s
Dalsetkr.
D a lse
tv.
E39
en
m
n
rm e
ar
v
No
nes bk.
a
Grannes
R
GE
AN
AV
ST
LA
SO
sg
olm
dla
G ra
n
rh
r.
i
Ma
e sli
Sørmarkruta
lA
t in
e
ne s t
Gran
a
.
n
gv
an
er
gab
Ve v.
Gr
Nov
Hinna
Hinna-
112
marka
n
Gra
ien
Leit
e
v.
Ber gli
v.
ien
rli
Gran
nesv
e
v
ali
nn
Hi
v.
e
Øv
15
ve
liv.
t
Ves
Grannes
Mark
nli
øn
Gr
v.
nes
Grannes
Sørliv.
Liapynten
l
Kje
se
K r is
i a as
lal rr
eB
o nnev
ies v
.
Nov
ve
ad
en
kle Gos s
iva
M
M adla lia
Gra
nne
ssle
t ta
Patru
lje stien
ke
ro 53
ak
t.
Dro
v.
n
sen
v
ug
ehole
rg
s
he
Molk
lbo Tjensvoll Olav D
gt.
o
d
s
d
ols
S
uu
an
n
eh
Sotes gt. l e Reista
ns g
Madlae Ull nch
O
t
gt
a
des
.
.
Fro .
moen
h
av
ytings gt. p
g t.
A str
Sc
a
eien
Li e s
Tjensvoll sk.
e d alsv
nas
Ro.llaugs gt
o
J
t.
g
n
.
Ev
Hognes gt.
ens
Gunnhild gt
tie
en
en
Hanste
akken
es
Madla
bakk Pr.
tyr
Herlaugsb
ldr
eit
gt.
u
b
s
lke
r. H
Su
.
ate
Tjensvoll
Ka
Orions
gt
alg s g
ken
ri T
Madlamark Skj
gt. rv.
Håbak
re
.
e
.
t
it
s t a k v.
Springarv.
s tv
ts g
kroken
Jup
s
o
o
lj
ld
v
ra
rg
a
e
P
s . Bøy k
H
t
B
t.
g
n
Plutov.
s
g en
y
Madla
ld
G
ra
a
r
.
H
48
rst
Pee
Sno
K on g
n
a
e
i
g
e
n
rre
n
lema
erv
R e gimentveie
sg
Ga
n
t.
nald
el
Ullandø
v
l
Jer
Sy v.
haug
v is
od
ev e Tj
or
Ullandha
ien
Madlavoll sk.
s gt .
ug
Arkeologv.
l.
.
Jernaldergard
rbk Gosen sk.
Ullandhaug
e
Sø
d
m
n
rm
u
n
l
S
n
om
Ullandhaugtårnet
t ie
se
ss
Møllebukta
o
m
m
d
G
n
a
e
a
l
rs r kv.
Ullandhaug
K ie l
ti
v.
Vår e n
Botanisk hage
ark
st.
n
rm
ø
Teigen
ti e
S
Hafrsfjordruta t
e
Gosen
Revh
509
Kom pani L inge
6
ssen
kro
dla Gr ytings
tien
Ma
La
Lassa sk.
sanveien lev. a lo e
ls
Ug
Madlav.
Hubrov.
rveien
u
i
T
Madlaruta
okk
en
ve
eims
t.
ndsg
Vestre Ring. Bretl a gata
. gt Bjørnøy
ph
t.
øyg
v.
ronn
Møld
Tjensvoll
Sandal
i en
Mølldal
g ve
Gimle
Ra
Ragbakken .
alsv
k.
Møld
ien
alsb
e
Sk
u
en
Las
s
t. av.
d
n
u g la s g
nedre
Orrestien
Alvasteinen
gebakk
Lon
Nyland
v.
si k
s gt. Si
hsen
Eric
.
Rek.
ssv
dal S an d
San
Sandal s v e i
Ørnastein
Ha
Eiganes sk.
i en
Fæ r
Konvalls
t.
Eiganes
gt.
lds
sk jo
rden gt.
Vestre Stokkavei
t.
nng
Brø teingt.
S
To e rgs
Holb
4
Syrinveien
Stokka
Kampen
H
a
v. g e v.
gs
r ie
G
vei
ard
kk a
Edv
Sto
ta
e
r
inga
Øv
Ste
s v.
Due
øvre
Stokka
Gudes v.
st.
Tulip.
ne
St o kkabr a ute
Sto k k a hagen
Stokkatunet
Han s
Stokkavatn
Chr. Skredsvigs v. Adjunk t
Store
i
mu eve
Val
Liljeveien
11
Stokka
ngs11
tokkave
v. Nedre S
n
Vi g elands v.
r.
Ey
e
G
13
St. S
i n di
tav
Blomsterv.
us
n
Bergsagelv.
n
en
tv.
flå
rg
nd H id le
n e s g t.
gt.
Sa
v.
Gandsbk.
ru
flåt
v.
Ma
rier
op
ark
e
nd
lu
Be
n
Ly
29
gd
a
B
Mariero st.
n
STAVA
NGER
SAND
NES
v e ie
iflåt
Nes
flåtv
tv.
fl å
err
nT
v
eie
lte
v
Ho
e
ge n
So
lhø
Gandsv.
Ma Timot
rier eiv.
ov.
g
Lan
Brau
ta
Storhall et
e ie
.
ikv
vik
Vidars gt
Tors gt.
Od i n s gt.
ol le
n
Sko
lev
Ru
n
n
Bybr
Tau Øvr
ua
ga e
ta H a
uk
eli
gt.
a ta
Kongs
g
ie n
ve
Furras gt.
.
Vassåsv.
Auglend
sm.
nd
s d.
Au
gle
Turveien
n
ve
ie
ar
k
M
eie
sjå
v
v.
n
ge
v.
ing
us
Emma
n
a
rh
vig
Kr
g
yfylke a ta
sv. R
re
.
rd
No vigv
s
Ra m
eie
n
Stole
in
asv
Hinn
ke
Va vei en
re
2
Ned
Ramsvig
to
n
e ie
ev
n
m l lestie
a
G
Nå
Marieroalleen
Bø
t
N y m a nsv
44
dv
Sm Fagerflåtv.
åflå
tv.
Br e
flå
ula
bk.
n
Va
Mo ulakr.
ses
t.
Sta
sjo
nsv.
et
erin
gen
Mariero
Østbrauta
kr.
25
låtveien
andf
Str
kke
S
råt
Hetland vg.
k. Hinnaruta
Ry g j a v
ei e
n
liv
So
l
je b
San
Gu
lak Zetlitzv.
sv.
Bev
rev.
Ram
sv
ig
Ramsvik sk.
m
rø
St
Kve
Hinda
lsb
Hinna
Skj
ina
Bre inve.
i dab
li k k
veie
n
a
Jel s
Kristianslyst
Pannevigodden
agen
Sjøh
sv
Kristianlyst sk.
Tverrbraut
sba
nd
gle
Vaulen sk.
ev
im
Solh e s
Ø
Au
en
Veumv.
eg
re
Breivig
Ro 32
sen
li
Gandsfjordruta
Øvre Sandvikv.
Eik
Storhaug
Hillevåg st.
2
Kvaleberg sk.
ie
sve
.
Vestvollv
ollv.
Einev
dvollen
gv.
Myrvan
Hillevåg
rå
Øve
Åsen
Banev.
Brattåsv.
Dalsetv
eien
Sna
r eh
a ug
v.
ås
Haug
n
Sørmarkruta
.
H illevågsv
vei en
v.
Ås v.
ås
ng
Ri sv.
å
Berg
E39
S o lå
Blåfjellv
.
er
Gartn
Auglend
Haugåsstubben
v.
nds
Augl e
v.
Torg
t.
gt.
ms
Fra
arv.
P ol
Auglend sk.
t
g
ns
oy
dF
sg
Lervig
S
Godalen vsk.
ebø
v.
44
gt.
s
v.
land
F. Hansens
Bjaa
Vestre Ring
.
v
Møll e
tings gate
Be r i n g
Varden
tre v.
Ri n g
.
Hinnaruta
en
Sv
O
W is
ar
sc
.
dev
Var
rua
msb
Strø
sg
t
Egersundsgt.
dsgt.
Ullandhaug sk.
d is v e i e n
Øvr
2
d
lan
v.
Sørmarkruta
es
re k k
B
P.
v.
nings
Ton
O.
A. Hansens v.
Hillevågsvatnet
P a ra
Vålandsparken
lmelan
Hje
gt.
s gt.
hor Våland
s en
s gt
.
y
svei en
Hø
å rd
Lag Rogal andsgt.
gt.
Tjodolv
ges
Vaa
J. T
t.
andsg
dstr
Ne
t.
sag
Jel
Våland sk.
509
Kong Carls gt.
44
Indre Ring
gt. s
ives teen
Sch
k.S
Re
La rs
t.
sg Nylund sk.
ne
s
Klosters gt
d
jørn
al
Av Asb
Østre Ring
.
Niels
A be
ls g
t.
Sa
Kirkegårdsv.
gt.
Stor
sgt.
und
dla
ta
ga
s
nd
14
rvig
Le
St. Svithun sk.
ata
dg .
or nsv
2
E
N y r fj
ma
ien
Ma
ta
Ha
ug
es
t.
yg
sø
it
Kv
.
gt
rg
ik g a
St
o
Erichstr
ups gt.
Storhaug sk.
12
be
n
Kan
ve
v.
ks haug
r
ygt.
enø
Ork
ithu
Kannik sk. St. Sv
t.
ns g
e
Bratt
´s gt.
Olav V
St. Olav vsk.
e
an
Eig
vi
Ky
n
evei e
Løkk
t.
.t.
els g
eg
Møll
Ju
Niels
.
sv
Breiavatnet
Ped rs
gata
NedreeD
Hetl a
algate
ndsg
at a
21
kr.
es
gn edre
i en
N
sve
gne
Lyn
Vaulen
Einerneset
Vaulen
Gandsfjordruta
16
Gran
nesv
.
Grannes
ness
lett
a
Sørmarkruta
Hafrsfjordruta
510
Jåttå
Gran
g t.
Sa
ra
n
Jåtten
Jåttå
Boganes
.
tun v
Aust
Jå
ttå
ve
ien
r gl
ia
Myklab
Røyneberg
R
GE
AN
AV
ST
alle
n
eg
en
Ås
Maskinveien
Go d
Forus
Godeset sk.
es
e tda
len
st.
sv.
Tra
vb
a ne
ve i
en
eum
Petro
l
Stokkaheia
17
Stokka
rveien
letta
ien
Luram
y
ve
kka
Sto
Forus
s
E39
n
se
ør k
ev.
Skadberg v eien
erg
t.
rab
ge n V
a
s
stra
Skadberg
n
Va rabergv
e
sev
.
Bj
n
Gre
n
Forusruta
SANDNES
L ø wen
Bærheim
ie n
ver
11
Vassbotnen
Forusbeen
101
Alm e v ege
Kr
o
Godeset
J e gerve
Ko p p
Svanholmen
vege n
erg
Skadb
Bjergsted
SOLA
b ee
n
Heddå
ho
len
yra
enm
Ås
sl.
.
ev
Be
tun
Åsen
d
ygar
Va Ø
ra
be
16 Fo rg m
r us .
rl
Små gam
yr
v.
e
Gautesete sk
j
l
K deb
erg
et
n
nvege
Åse
et
.
bk
rg
dbe
e
sp
as
Gl
yrveie
tv.
nu
Sande
Lagerveien
Fabrikkveien
e
La g
Røynebergsletta
8
yr v. g v.
GrasmG
rashau
rv
Røyneberg
se t
H e d ev.
d
Forus
Eike
Mar
iaba
kk
Kve
dna
ber
Go
get
des
etk
r.
Oss bergv.
Sørmarkruta
en
Røy
ne
be
rg
ve
ge
510
Refsnesveien
Næringsvei e n
Jåttånuten
Jåtten
Stokk
am
e gen
er
gs
t.
Sand
gådå
My k l a b e
ge
n
ile
bu
Ne s
v
rsjø
Sø
t.
ess
Vå g an
n
ege
v.
uv
ols
keh e gen Nes b
s
i
F llev
He
Ska
veie
t
v.
Våga n es
r
Mo
ge
t.
len
Vod
la
v
Bo
re
rge
sg
na
en
s
å
yr
dm
ta i
e
lle
s a en
tne
g
Gro tnesve
Sørnes
Gro
en
sv
e g en
Jå
tt
gs
E39
Be
Di
ag
o
Ro
Grotnes
kr.
Hinna
Hinna vsk.
.
ie n
u ve
esb
r
se
As
N
Strandvik
Brattliv.
Grann esveien
s
vam
6
Sø r liv.
13
Q
kke
dri
F re
15
n
ie
ien ålest Furu
lun
N
eve
ml Tyriv.
a
e den
G
ingenågen
v
s
a
n
av
16
14
s
ve
Hinna
ien
Hin
Stasjo
n
Hinn
Gandsfjordruta
Hinna
L
Jåttåflaten
Gamle
Jåtten sk.
Jåttåvågen
.Jå
g v tt å v
åg
å
tåv Viking en
Jåt stadion
en
.
tunv Ga
lv å
use
Boganes
t
ge
b er n
J
ga ga
gen Ri n Bo
n
sg eile
ra
e
Boganesvika
Breivika
n
Sølv
Gauselveien
Gandsfjordruta
dv.
Frøysta
Kvietunet Gausel sk.
t
råkke
d l a n d s b.
Nå
Forus
Forusskogen
riv.
vå
Forus
ag
323
en
D
P r i ns e
Porsholen sk.
tv.
Snehvitv.
Veslefrikkv.
A
sk
ep o t
ns
Tyrihansv.
Lura
Gamlev.
ver
gst
To
.
rn
er o
Gandsfjordruta
s e v. Sjøv.
v.
v.
v.
ug
Alveveien
Lura
Porsmyr v.
us
Dalsnuten
Lurahammaren sk.
Huldrev.
Trollv.
25
Holmavika
Nada
b
Riss ergst.
ebæ
rstra
en
n
eie
Dra
v.
Luraruta
Askel
an d s
Brygge
sv
Fo
ru
Mid
tber
gv.
letta
Foruss
v.
rg
Mykl a b e
Sm
ørb
u kk
F or
n
ge
ah
Odd
2
Forus
t.
ttes
dhe
Rø
44
Jakob
gen
en
Forane
en
rdvei
tgå
elvå
Gaus
Fo
n
t
Mid
ag
sh
ru
Fo rusv.
Forus
b ee
rå t e
.
Gml
Ulsbergv.
b
nds
dla
Nå
n
stie
svig
Ra m
v.
Slett e s trand
Hinnaruta
Ulsberget
21
Daleveien
n
akke
t
Dalsvågen
Dale
Dykjelbk.
D yre
NGER
Gauselholmen
NES
n
ile
lge
Gausel
selb
t
erge
en
Gau
Gausel
se
v ei
Husab.
Eik e s et
.
lkn
STAVA
u
Ga
u se
Ga
SAND
nev.
.
erlev
Sølvp
spen
k.
ksb
lver
g
e
T
Gand
sfjord
en
Å r h o l s l ei t e t
Bo
g ane
H u as b
ag
Gausels
t
n.
ale
åh
åt t
10
straen
gon
Dia
Aust
åttåvågen
es
str
ae n
Hinnaruta
44
J
Vågs m
Boganesv. .
yrgt
2
Dyrnes
55
18
10
Dyrnesodden
ad
gst
Fjo
i en
ve
15
en
Stokkav.
S
San
dne
eie
Somav
n
ole eim
h
Kol
n
Skje n e h
en
Prestholsteig
n
B r a t t h ol e
Soma
Soma sk.
Smeaheia sk.
e
Sm
gsh
.
ev
bo
en
ås
Bl
t.
lleg
Mø
S to
de
Kiprå
n
M ø l l e d a le n
Kornv.
Gi
tle
v un
.
B
L
t.
rg
Skeiene sk.
n
u sv
.
Fore
eir
G å s h a u g en
Stangeland
uen
v.
Sy
.
gt
ini
Gr
rin
.
gs v
dor
lkv
Fo eilen
g
Ringen
r
ev.
arbo Agn
A. G
i
avens ve
Welh
lens v.
ein Va
art
n F
eie
dv
or
v
k
l
Fo
riegs vei
E d v ard G
Sl
Stangeland sk.
Ø
Oa vreveie
n
lsg
ata
v.
ings
Jønn
nin
n
Sandnes vest
ile
Jøn
ge
35
62
ve
ie
n
es
la
So
54
iv.
n
Tro
44
Årsvollveien
h.
E39
509
eiv.
anv. rokusv.
K
Tulip
dsems v.
M a r i u s Ska
Austvoll
mle Austvollv.
Ga
ah
e
kådå
Somaruta
v.
SOL
A
Børs
rg
Soma
Varatun
sth
Pre
Vaas vei
Varatun gård
n
eien
50
Postv
n
D yre
sve
ie
10
letta
i
ve
maS
So tein
e
l
ste
mv
Gam
.
rå
y
m
m
t e i n s te
n
Somaleiren
veie
Bærheim
8
509
Forus
s
sbe
Stokkaheia
ole
Foru
Skadbergv.
17
Ga
Stok mle L u r a m yrv.
kav.
Bærheim
Villa
16
Te l t h
Ø vr
å rd
d.
sg
d
år
Da
m
sg
t.
Skeis
ei e
n
Skei
Sør
bø
tu
Ho
ve
v
nv.
Ru
bi
nd
Jæ
rv e
ien
b.
Sandved
Juvel.
Solbk.
t
Krystallv.
As
505
ret
ne
19
Agatv.
he
im
ve
ie
n
eien
Todnheimv
Asseim
Diamantv.
Perlev.
ska
Sa
d h.
Safirv.
81
alv.
evollen
ei n
sh
.
o lb
ve
i
Fo
lkv
or
d
igr
eve
ien
v.
44
Op
dv e
Todneim
nd
Sandved sk.
Gand
Legevakten
Sandnes
brannstasjon
Sandved Sandved
San
He
K
Sa
Gml. Ashe
im
48
ev.
Tern
v.
ke
stv.
Pre
Raudstad
gen
Må
Todn
em
li a
v.
Trane
v.
le
sko
iene
v ei e n
Heigre
n
Bekkasi
m
v.
Svane .
Heilov
ldv.
Tje
Malmeim
Ga
Folkvord
Ske
Sandlov.
ho
le n
St
lia
227
Hana-dalsnuten
227
er
Åsveien
Røy
sk
Grevlin attv.
gv.
sv.
m ei
Ve
i de
i
ve
v.
de
Ky
Van
Mi n
2
rkj
eve
ge
n
dv.
Gamle Ska
ge
n
Svebastad
n
ke
n
lliv.
Ska r a b a
k
So
Skaret
Skaret
t ie
Sk
aa
rlia
sta
Kjerva
use
Auestad
n
tliv
.
Ve
s
Skogv
.
Øydgard
rkj
eve
Ragnhildsnuten
20
172
an
eiv
Kl Kleivane
e
Ga
Hatlev.
Gra
va
En
ravei
my
Igle rv.
Ky
Tor
s gt
.
Bergl
i
a
Elve
ga t
ttv
.
Au Tunv
str
.
å
b k.
Toppmei
s gt.
hg
kv.
ar
sg
t.
gt.
gs
Vå
Hove
veien
A u s t r å tt
gv
.
eien
Postv
Eids
voll
gt.
Ol
av
gt
.
St.
eien
g t.
bakkv
Gand
da l s
Sand
sv.
v.
K na
s
ård
2
n
eie
siv
Lut
G
n
eie
lsv
eda
Nor
88
ar l i
Ska
n
ge
ha
teg
13
Austråttruta
Utsikten
nd
Vi
v.
Ålgårds
k.
Pr
es
Hana sk.
v.
Sl ett e
A
Gml. ustråttv.
80
Austrått
ingen
nverkv.
Myrv
.
Iglemyr sk.
Myr
ullv
.
Austrått
.
Br u
Austrått sk.
27
Hommersåkruta
Hanaruta
ata
Fje Idrettsv.
perg
ll v
Skip
.
Øygard sk.
Ed
d a v.
2
e
r
A
Øy Frodes
ga
rds
v.
Mosev.
gt.
Vevar
ggv.
Soldu
Høyland sk.
Vatne
yerh
.
ttev
Nø
r.
H øgevollsv.
lv.
da .
es gt
Gj lands
y
Hø
G r a v a rs b
n
bane
trått
Aus ttlia
A ustrå
sv.
v.
Los
.
rst
172
Ulvanutane
.
er v alia
F r ø y H an
en
.
k
stikk
b
Bud
na
en
ei
ev
Ha
un
Ba
ort
a
.
v.
vars
Gra
Hana
Sp
Skolev.
av.
e
Hana
2
Kulturhus
13
47
en
ta
e d a l s v.
Olineh.
Ol
ine
b
ng
Vågen
Havneg
a
Pila Bratte
v.
bk.
Hoveruta
E39
Hanaveien
K ir
Sandnes
Sandnes st.
Sandnes
holdeplass
Esp
Rovik
505
P
To
rg
gt
.
sg
t.
Rovika
Holm
.
nv
jør
ta
o
Vatne sk.
Gr a n
v. Heiasv
.
v
.
s m ei s
nsv
rt
an
a
m
Sv
Frø
.
nv
T
V.
r
Tjø
ta
ng
La
ata
r. K r
Ch
sv.
A.
nt
So ergt
.
lav
iksveien
R ov
Eg d
e v.
Ky
rr e
sv.
ei
uvm
La
Blåmeisv.
Trone
Asperholen
Vibemyr
Daleve
ien
en
n d v i k b k.
Aspervika sk.
Strandgata
v.
k
g
len
Asperho
Gandsfjordruta
Mar
kv.
un
Årha
ug
Jadarv.
Ol
av
Sa
Frafjordgt.
Mono
littv.
at
t.
Fl i
Høgsfjordgt.
Luragt. R. Amundsens g
t.
.
r li v
Lysegt.
vik
rmyrv.
Aspe
Vara
tunh
age
n
Fløy
Maudalsgt.
Trones
k
Sand
Fjordgt.
eVaas v.
Dyr
s vei
Sandvika
a
2
le
sta d
V
Sandvika
Gml.
Postv
.
Stå
Fre
St dri
an
gs
g
Kvell
urv.
ø
Eikev Gandsfjordruta
.
A
Lu palv
.
rab
ek k
Luravika
en
Nikkelv.
Giske sk.
Hove
S
Bedriftsv.
K y lli n g
ga
Strondavika
st
ra
Lu
18
i en
505
Va
r
ls g
Lura
ve
Fjogsta d
bberv.
Ko Luraruta
Lura
Oa
Lurahammaren
nd
eien
Hå
55
Dyrnesodden
St
ro
Lerke
v
Stavanger
v.
2
Lura sk.
Dyrnes
16
Trollv.
tr o
n
ro d a
nd
avik
a
jørkev.
ruv.
Fu
.
nde
v.
Granv.
Li
Ø. Hamra
v.
B
rav. P orsholen
V. Ham
As k ev
Veslefrikkv.
Porsmyrv.
288
Vedafjellet
Sø r
e il
en
eg
r v.
dy
rka
ma
l
rne
Kv e
Tin
gb
re
Fag kk
erh
Bre
eim
kke
ma
rkå
Stokkelandsvatnet
sv e
and
n
oke
Kvål
ålv
.
n
eie
v
rikk
ns
åla
Kv
Fab
R ei
v.
da
Fe
lkr
Kvå
Brotet
nd
Sørbø sk.
Rådyrv.
Kv
Skjeveland
Lu
Lunde
Haugen
h.
de
Lu
n
Vipev.
n
Ganddalsruta
ge
n
hage
Le
ite
ha
ve
Ganddal
Stasjon
n
U lv e v eie
Elg
v eie n
Ganddal
v.
.
bk .
v
Ho
Aust
Leiteveie
n
Ols ok
65
eien 62
Leav
Hoveruta
Øy
kja
en
øvre
To
Ganddal sk. 505
Åse
Lunde
.
M år v
g
ha
eien
imv
dnhe
Sørbø
D
Haua reierh.
l a n dh
.
ab Hauala
ndma
ak
ke
rka
n
as
Følhusholen
erv.
ekk
Ol
e
dr
An
Sandnes vest
Todneim
.
rv.
eie
Dr
10
gt
Sn
e
ns
sav
.
Tufte
ha g e
n
Risha
gen
rls
Åse
g.
rbø
Sø
en
R os
r Ca
ge
Å s e ha g
Ekornv.
elv.
To
r
Jærv
eien
44
bøtu
Solbk.
Raudstad
Skei
net
Asseim
Juv
17
Agatv.
eien
Asheimv
bk.
19
.
ev
igr
e
H
Ganddal
Vaglesk o g
44
Storevarden
75
ve
Brunesv
eien
Kvernelandsruta
i
en
Vagleskogen
SA
ND
Vagle
Va g
Skjeveland
Jæ
rve
ien
le v eie n
i en
Malmeim
Vaglemoen
NE
KLE
S
Jæ
rv
eg
en
PP
Lonaheia
9
Ors
ta
gen
dve
13
Lonavatnet
505
Orstad
Vaule
Øk
sne
vad
veg
en
Erleveg
en
Må
ltro
s
eg
Liv
Øksnavadmyrane
en
tv.
Bek
Orstad
Øksnavadmarkene
k a s i v.
n
Orstad
Pre
ste
gå
rd
47
Ålgå
r
n
ole
Tronsh
s
Pre
ei
ev.
H ag
likk
n
ab
Vedafjellet
ne
va
.
Vollen
E i ke
lia
.
b
se
est
ien
Hå
v
er
kk
Klo pev.
116
i
Kl e
Nis
s
Bi
s
Håbet
288
Kleivane
Helland
ie
ve
Br
th
eid
Austrått
Høyland
ds v
eien
Nis
E39
20
18
sv
.
Kyrk
jev.
Hove
ba
my
Me
lsh
ei v
rå
ie n
e
Melshei
eien
Bogafjell sk.
rdsv
Brattebø
Stokkelandsvatnet
Grønestad
Ålgå
merv.
22
Tøm
len
da
as
r
G
Håba
fjellv
.
Prestheia
lv.
Melshei
Stokkeland
B
fje
l
ga
Bo
fjellbk .
oga
Bogafje
llsko
lskogen
Vaglefjel
Kr
Kr
Gjetaren
Krun
e
un
gen
une
Myra
r
my
holen
Lyng
hagen
e li
Oslifjellet
217
Buggeland sk.
165
lge
lan
182
Os
lik
r
Osl
ivei
27
He
en
en
Bogafjellet
Osli
ok
dsv
.
Boggeland
Bogafjell
Vagletjørn
n
tie
lis
Os
Helgaland
Helgalandsnuten
Va
Figgjoruta
Bråsteinåsen
191
Slettebø
53
Fosseikeland
Bråsteinvatnet
Bråstein
Foss eikjeland
jo
gg
Fi
eien
Espelandv
72
SA
Bråstein
ND
TI
NE
nordre
S
M
E
45
Kalberg
E39
Bråstein
Møgedal
58
Gilja
25
110
Sta
van
g
Riskaholmane
Lihalsen
Byøyene
21
er
Sandvika
Grønevik
14
ikv.
Il eve ien
Breiv
e rv
.
Breidvik
An k
nn
evi
kv.
ll v
.
Grø
Kyrkjevollen sk. H j
ert e s kje
.
St
e
S
llv.
eien
.
jellv
lv.
jel
sk
v
i
llv.
Kn
kje
ds
n
a
Nedre Liv
ei
ark
a
ll v
t e sk
en
Ri s k a v
Lifjellet
k je
kje
ins
Lim
iv ei
N øt
L
ik a
Blå
s
Li
Li
282
Flat
abe
rgv.
Vå Eskem
rliv
yrv.
.
Sør
e
afj
llv.
v.
je
Vid
a
kk
jeve
ien
.
llv
fje
na
m
Ra
Bor
gv.
Hag
ab
a
L
85
.
e ll v
tv.
Nu
Litjørna
j
N ord af
ifj
e ll v.
Riska
296
Sev
Riska
16
Riskatun
132
Dalevatn
126
Jødestad
Stor-
140
Flatafjellet
haug
dve i
esta
Jød
en
l an
d
Skjørestad
ien
Bj
el
304
ve
Skjørestadfjell
342
Hovland
Nygård
Hov-
Hommersåkruta
land
Hommer
såkv.
Skardet
uten
323
Fjo
516
en
vei
tad
gs
186
Revholstjørn
25
170
25
Byøyene
B e r s a g e l v ei e n
Ulvafjellet
Hetlandsvatnet
22
150
Ramnafjellet
237
206
L
iv.
Ka
gv.
D r eg
Amboltv.
40
v.
ine
83
Smiev.
104
Riska sk.
Hetli
Hetland
Riska
Hommersåk sk. Hommersåk
v.
iska 516
av
.
Frø
y la
236
Flataberget
Lunde-
ndt
une
Stubben
Esk
em
t
yrv
Maudlandsveien
.
G
rv.
kamy
nak
Ka
e i K v it
lå v.
Frøyland
Gy
mv
ei
Åsas
Gamle Ste
Haugv.
Iglatjørna
Marg
reth
es v
.
s v.
da
Hommersåkruta
42
v
s tr
kvammen
v.
ds
hil a
n
n
un
Kv
itlå
Torsfjellet
253
Maudland sk.
ve i
dn
Frøylandsv.
mle
Ga
Ky
201
150
Øykh
ag
en
A
R
Eilevfjellet
ids
Mauland
244
26
185
Frøylandsvatnet
Måkatjørna
270
Hommerså
kveien
Kleivadalsvatnet
Kleivadalveien
Essev.
Middags293
knutane
Sanddal
Bjelland
Bje
Vårlivarden
l l a n d v eie n
Bjellands275
fjellet
Bjelland
Bratthetland
88
Bra
the
tlan
d
sv e
ien
Tjørnabakken
Torenipen
308
Meland
Bratthetlandstjørna
135
243
Kyllesfjellet
Litlauglend
Melandstjørna
182
Grindavatnet
88
290
25
Gjerdeheia
Ry
fy
Voll
Alisfjellet
315
Hogstad
ien
ve
lke
23
26
Skre
ddar
sund
e
Imsabukta
t
Hølefjorden
13
ien
ve
lke
Høle
konnertv
.
S
Hølelia
n
Hølenesve
ie
Ry
fy
Prestebrygga kai
Jek
2
tev
.
Høle sk.
Kalvaskogen
v
.
pp
Slu
Høle
Høleveien
Lia
383
48
26
13
Apalstøveien
508
2
Tro
dal
vei
en
Lauvikveien
Trodal
Høle
100
266
307
Krusafjellet
Nonsknuten
472
175
Gjestaland
329
Krosstjørna
lev
eie
n
375
196
Hø
452
Bukkaknuten
96
103
Stemmetjørna
H øles
tø
Dyrafjellet
lv
ei
en
239
28
217
Hølestøl
Rishammaren
Hommeland
166
Tengesdalsvatnet
ie
leve
Hø
n
499
Dyråsen
S ør e d a le n
273
508
28
Kvervo
308
24
Oanes
Gjøysa
Forsand
Åd
nø
y
/S
Tro
d
al s
ger
an
tav
Vedholmen
s
e
an
vå
ge
n
O
13
n
eie
alv n
od
Tr
2
Lauvikv
eie
Åna
Bjørklund
r
efjo
Lys
nd /
a
s
r
o
F
de
Forsand
n
Lauvvik
Høle
kv
n
76
175
153
D
AN
RS
S
FO
NE
ND
SA
S elvi
eie
Åsen
Selvikvågen
Selvik
Selvigsvågen
88
e
rd
fjo
gs
Hø
Selviktjørna
64
Selvikvågen
n
356
Nonsknuten
413
Kråno
459
304
499
Rullefjellet
Gulafjellet
549
Foreknuten
Ragsheitjørna
363
SANDNES
GJESDAL
513
400
597
598
Litla
Marøya
Langanes
30 Stora
Vargavigneset
Uskakalven
Snekka
14
La
u
32
Vardhaug
92
Kvernavatn
en
19
Uskjo
Håtangen
Dju
Vierknuten
litle
vå
sv
åg
en
Bjørga
56
Slåttebakk
Tidefjellet
Sk
jø
lv
164
Lauvås
92
Eikeberg
ig
a
Eltravåg
Espe-
100
Eltravågvatnet Søra-
103
er
Hetlandsvatnet
Sandviga
237
206
gab
andsv.
Maudl
a
akk
Riskatun
126
Dalevatn
Jødestad
140
Storhaug
na
i tlå
Kv
Eilevfjellet
Skjørestad
Skardet
185
Måkatjørna
Middags-
knutane
Sanddal
Vårlivarden
275
fjellet
Torenipen
88
HovMeland
land
Melandstjørna
Bratthetlandstjørna
Litlauglend
Alisfjellet
182
Grindavatnet
Hogstad
Voll
Gramstadtjørna
F
j og
Gjerdeheia
Steinane
Hogstad
Fjogstadvatnet
Lomstjørna
182
Hommersåkruta
ev.
fylk
Ry
Bjørndalsfjellet
Gramstad
Hogstadholmen
n
ie
ve
tsi
Lu
Lutsifjellet
346
2
13
Klubben
27
Sørbø
Storaberget
2
Bergurdtjørna
25
Fløysvikbakken
Grastofjellet
33
Sloklongstjørna
Vaulatjørna
78
Mangelitjørna
25
f yl
Ry
k
77
13
ne
s ta
d
156
ien
ve
en
es
va
t
Fjogstad
315
290
Fo
r
186
243
135
308
Dalsnuten
Revholstjørn
Tjørnabakken
Kyllesfjellet
Bratthetland
Hovland
Nygård
Mauland
Bjellands-
Bjelland
342
253
270
516
Skjørestadfjell
Torsfjellet
244
42
Frøylandsvatnet
Bjelland
304
Iglatjørna
Maudland
sk.
n
Riska
yrv.
Ha
dveien
Jødesta
Litjørna
85
236
Flataberget
Frøyland
v.
Riska
296
201
Riska
Es
kem
Hetli
Hetland
eie
k
Ris av e ie n
Li
Hommarsåk
Hommersåk sk.
ev
Li
Hommers
åk
en
Lifjellet
Hanadalsnuten
150
Ramnafjellet
Kyrkjevollen
Riska
sk.
sk.
vei
Nedre Livei
16
170
Ulvafjellet
83
vik
Flatafjellet
40
Breidvika
nne
B e rs a
Grødvig
Grø
vatnet
45
gelveien
Sta
van
g
Riskaholmane
Byøyene
110
Naustervika
Nordavatnet
Lauvåsvågen
fjellet
Lihalsen
Holmatjørna
Høgebjørg
Holland
112
ika
pev
Litle
Holmaknuten
Øykjafjellet
113
Hommarsåkvågen
is
ka
f jo
rd
Vier
87
Foreåsen
Stølsvik
Stora
Vierneset
en
Galtavik
Rotatjørna
Us
ka
Uskjo
Sluppen
R
26
Viervå
g
store
su
nd
Torvvikvatn
et
Ålkjervatn
Uskaklubben
ga
avi
25
Brattholmen
g
Var
ka
Strålaus
29
8
43
Rennarsundet
Storavatnet
25
Skifteås
26
Rekavika
Nedrafjellet
Regsneset
Berge
Bergsvika
Nausterholmen
Store
ST
RA
ND
St
av
an
Ternaholmen
Grunnasundholmen
Kobbholmen
Steinen
Eldridåsen
192
Forefjellet
nordre
Breidviksstemmen
søre
Bruraviga
D
AN
S
RS
NE
FO
ND
SA
Ramsviga
Breidvik
Eikelifjell
Skaden
Arholmen
ivig
n
tte
36
Hagaknuten
32
Stemmevatn
r
Bre
S le
Ladervik
168
Bergsviga
ge
Hammars-
Treskoodden
Nordland
59
Nordlandsholmen
46
163
a
vig
gja
eg
r
D
Horpevigneset
Asbjørnstjørna 270
fjellet
Grimstjørna
Brekke
Meling
Kolabygda
Ommålstjørna
256
Nova
Be
Furetjørna
190
Kleivadalsvatnet
104
165
Leirang
Dreggjavik
rsa
ge Hamar
lve
ien
Aspøy
Bersagel
Vårlivarden
S
nd
et
Vårli
Husafjellet
Myrland
St
ora
su
Lundekvammen
Eskeland
Sunnaråsen
73
Karifjellet
Eskelandsholmane
193
Svea
Eskelandsstemmen
Hestafjellet
Storådnøyna
100
Fløysviktjørna
Måkafjellet
Måganeset
128
Kvelvane
290
Lerangshammaren
91
Storestemmen 228
227
svig
a
262
Skj
øl
Ommålknuten
Stemmetjørna
35
Foreholmen
175
Ådnøy
Ramnafjellet
216
Horve
Fløysvik
Straumstjørna
Iglatjørna
Ims
25
22
Lia
veie
sen
n
a
D
n
Lyse
fj
orde
n
2
341
Lia
383
48
Høle
Vomma
225
472
Veraland
Urddalshaug
Storholmen
206
Tverrfjellet
100
Nonsknuten
291
Dansen
Krosstjørna
329
331
375
28
Apalstøv. 13 Floen
Kre
gen
Lauvikv.
266
Nonsknuten
Gjestaland
Kalvaskogen
Tro
dal
v.
Trodal
2
307
508
Krusafjellet
ien
Kupholmen
27
Høle sk.
Høle
272
Vommavatnet
Høle
Prestebrygga
kai
Husalifjellet
86
Lamholmen
26
ien
Hølelia
87
Imsvatne
Klubben
85
Ry
fyl
ke
ve
13
25
Kalaviga
Skre
ddar
sund
et
Hølen
Imsabukta
d
eie
n
Ry
fy l
ke
v
2
Vatne
Horvetjørna
112
151
Skjeggreiholmen
Gjestela
n
2
100
22
e
atn
eliv
Eik
206
Litlådnøyna
Bukkaknuten
ve
Mulafjellet
13
Rudlo
Slevatjørna
Hø
le
Dalen
Storauglend
103
196
96
346
ien
ve
tsi
Lu
Klubben
25
78
Lutsivatnet
60
nes
v.
Fure
28
Hagafjellet
Furenes
Dormelinuten
126
Nautaneset
25
Alsnes
Kjosavik
Blokkhusnuten
208
Alsvik
Floen
Alsvik
Alsvik
Alsnesfjellet
Svartemyr
Grunningen
28
246
Duelifjellet
Skjørestad
ve
Noredals
Skrussfjellet
Kylles
150
303
Jøstolen
25
Levang
Skrusseikjeland
175
145
v.
Sviland
a
ån
ds
n
ila
Sv
v.
nes
Lyn
g
Skårland Sviland
sk.
Netland
Skjelbreid
Kråkeberget
160
197
e
an
Steinfjellet
Sv
ila
nd
d
Sør e
Stemtjørna
228
Dormålnuten
Søredalen
Ur-eikjeland
Tveit
249
244
Kolfjell
Espelandstjørn
Skif
Åreskjold
tesb
ekk
en
Voremyra
278
64
dv
eie
n
325
ela
n
347
Es
p
274
289
175
Myra
ken Figgjo
n
a
Åsl
sk.
Blikafjellet
Bliket
nutane
226
325
S
DNE
SAN
L
SDA
E
J
G
223
Eidavatnet
266
Krossatjørna
Håfjellet
Flassavatnet
øvre Håland
S
215
Flassamyrv.
315
Krossfjellet
325
Vass-
Flassamyra
364
Langavatnet
238
Rotatjørna
Tjesseim
Lomtjørna
Øksnatjørna
352
Dyranuttjørna Dyranuten
258
Storafjellet
276
Nutane
Tveit
Toskatjørna
Voren
Espeland
225
ak
dsb
Hetland
Stakksheia
Myklabost
E39
Store-
LitleHetland
alen
Sviland
Fjellheim
Husafjellet
280
Ørnanuten
Sviland
Vassvik
Svanetjørna
105 - 101
Orraberget
l
Sulken
345
Skjelbreidtjørna
214
Steinfjell ho
s
Vardafjell
173
Sygno
Sviland
218
275
Levang
len
FossVatne
Foren
Sviland
20
Noreda
Sporaland
Sletthei
99
Vedafjellet
Auglend
Nordland
246
ien
Ødegaard
ev
Hø l
181
vatnet
Husafjell
eien
Novafjellet
140
Nordlandstjørna
Kylles-
Kjølen
Øykjafjellet
Høgås
alv
.
18
203
ed
Dybningen
Fattlia
a
or
St
Haga
25
154
va
tn
e
Hommersåkruta
2
Storavatnet
55
Lutsi
Vatne
sk.
25
Mangelitjørna
og
13
Vassfjellet
25
Kr
27
n
ole
eh
tor
180
Bakken
Holen
206
375
26
Tverrfjellet
508
Dyrafjellet
N
e ie n
239
Hølestøl
Rishammaren
Osaland
Veraland
Høleveien
eve
Høl
Hommeland
ien
Sør
Dyråsen
e
da
Kjosavikv.
166
Kvervo
len
Tengesdal
232
24
308
273
Tengesdalsvatnet
Dormålsknuten
436
Akslifjellet
406
440
416
Ramnafjellet
Dyranuten
Grytefjellet
508
459
Hellefjell
Svidheia
424
Stølsfjellet
Kjerringfjellet
Trollabærtjørna
Undeknuten
Stølstjørna
432
510
Hammarbø
ES
DN AL
D
S
JE
G
246
N
SA
432
Kråkedal
Kråkedalstjørna
Mosaberget
Rikkafjellet
452
Lyng-
369
Nuten
ge
da
lv.
Rikkatjørna
Kro
462
Nordland
berget
408
404
Hagen
371
Holmen
508
Øksanuten
209
alsv
350
Slettheia
n
ale
ed
Sør
Fløyen
Seldals-
Kvelvafjellet
vatnet
Røynli
213
317
Vassfjellet
Svihusvatnet
410
Svihus
Oltedal 45
r
jæ
Utsnitt: Figgjo Pålsk
27
Krossfjellet
Oltedal
.
mv
h ei
Tje ss
e
Rott
Fig
g
Ryggjavatnet
Galte
Lomeland
131
Skreberg
Streitafjellet
L
DA
ES
199
GJ
Haslenuten
Ramndal
v-veien
Geitafjellet
Fjedlaberget
S
NE
ND
SA
.
ov
gj
Bergsvatnet
122
ng
je
Fig
122
Berge
Tei
jelv
ge
eh n
ne
Utslå eGulltjørnfjell
olen
t
t
e
n
v. Så
ta
n
Flåden
en gv. Gulltjørn Ross
e
ås
Gr
en
an
li v.
Fe
S to r
124
åsk
v.
nedre
Bergsfjellet
Sm
y
itl
Kv ag
lih
an
Bjortjørna
27
n
en aber
v. ge
t
Haugamorka
Figgjo
Gr
øvre
Bergsvatnet
342
Langnes
dv.
Nebbetjørna
S
NE
ND E
SA TIM
424
Figve
45
Håland
112 - 102
Rossåsen
Tverrfjellet
Sjurstjørna
La
u
Grimslifjellet
K ve d
Figgjo sk.
k.
dsb
lan
s
Å
363
øvre
rv.
Oltedalsvatnet
Vardafjellet
307
my
lan
Stølafjellet
ssa
Ho
337
Grimslitjørna
v.
gda Myra
By
Nons-
Håfjellet
Svihus
Fossvatnet
Berge
Heltnanuten
Fla
297
Sø
red
ale
n
258
len
rada
llet
Sko
usfje
Svih
Rosshammaren
Tjoatjørna
451
227
Seld
271
Svihus
Utstigtjørna
Seldal
eien
220
96
Stemmetjørna
lv
484
295
Osaland
325
103
ø
Kyllesknuten
Hølest
Husafjellet
472
28
196
Bukkaknuten
Skeisfjellet
Op s t ad
ien
ve
Vølstad
v
g t.
es
lo v
rn k
g t.
phersens
sto
hri
C
B.
M
ad
Ho
Fa rte in Vale ns v.
e
gat
Th
v.
509
o rs
en
s
s
Vå la n d
v.
l G ri eg s
v.
s
e
l
S iv
r
e
yst.
P
enve
Wild
n
es
ta
rn
H a rriet B ac ke rs v.
e gn st.
L iljeve i e n
ev.
Va l m u e ve i
kk
g a te
.
nikg
Kan
Jo h a
Ytre Rin g
vei
Ve s t
av
ld s
ta
n
age
lsga
a
nasd
Han
N o rd a h
.
gt.
ars
O sc
.
ls gt
gt.
J u e c h iø t z
g.
S
Sol a
eh
g t .Munk
ve
n
T je
sv
Mosvatnet
l
ol
ie n
Sørmarkruta
St.Svithun vsk.
Lø
wo
le g a
ls
.
Ol
Lø
g t.
N ie
P
gt
t li t z
s Ze
t.
g
ens
r in s
a
v.
Je n
t.
es g
g t.
aa g
us
sV
Lar
o r fæ
re T
Ned
je s
Møl
s e ls
St. Olav vsk.
at
øyg
Orkn
ns
nge
gate
s
berg
Hol
t.
Sg
n IV
.
s gt
m
V in
W es
gt .
g t. h r is t ia
C
ni
ron
t.
sg
Kannik sk.
g t.
gs
D
iøtz
x
n
Tidegeile
l
dah
Løv
Sch
ld s
B lom s terv.
t.
n d g te
tra s ga
re S
Øv
ta d
g va ld s
u
gt.
g t.
nd s
lla
ata
øyg
gt.
Fæ r
ons
ilss
O. N us gt.
æ
Torf
s k jo
R o se st
Hau
dr
te
.
kev
bak
g t.
Sk red s vigs v e i
er
ps
ta
nga
Stei
s
Ch ris tia n
Sv
ga
Sol
.
egt
B l åk lok ke stie n
.
Sk ip pe r W ors es gt.
er
an d
land
un d
37
ie n
gt
Tastaruta
v.
iks
dV
n
u
dm
e ie n
Od
k a v g a ta
k
o
St
nn
B rø
e
nn
Grø
A le
ber
n
eie
ns
Eiganes
den
la
t
s ga
fæ u
sv e
Ås
Yt
re E
ne
ig a
n
eie
esv
an
Eig
Byfjordruta
ge
Wer
Lassa sk.
gt.
Ey
Hol
.
Dr
To r
n
53
v ei
e ie
a
sgat
l and
Bret
a
t
a
g
nøy
Bjør
en
Krok
v.
es
erg
v. B
a
Ad
at
sg
j a lt l a n d
s av
H
Las
Vestre Ring
Eiganes sk.
s
t.
kes
en
G u ll r
issens
aN
v.
Erik
k
V ive nd els t.
Kaprifolv.
Sy rin ve i e n
n
anstie
Tulip
ien
Jasminve
klo
Snø
en
Orresti
s v.
s v.
Gude
H ans
Stokka
13
m an d
Due
s v.
ren s ki o ld
e
Er ik W
T id e
u s en
To r
A d ol p h
av ei
F
e
a ls
Bjergsted
Kampen sk.
Kampen
Fartein Valens
v.
Ha
g ev
e ie n
jeru l
an K
H a lf d
v.
s
ieg
r
G
i
rd
ve
va
kk a
Ed
S to
t.
dsg
tlan
e
e
r
r
B
Øv
v.
fs
S to k k
N edre
s
t.
nd
ts g
ta
v ed
sga
sT
pen
Jen
Kam
n
vei e
jons
Mi s
V ig
av
ila
Misjonssk.
h
S ee
ve i
e la n d s
g a ta
Sv
ke
Ta n
v.
Dah le s
gt.
th s
Smi
La
rew
And
t.
sg
e tt e r
B enn
rieds v.
Mester Gottf
n
B yh au gv e ie
26
V is te
n
Alm e v e i e ken
bak
s v.
s
d
n
u lu
Sol a
Pa
s v.
der
f r s bstfel
a
l
O
O
v.
E39
76
g ev.
.
rs
G ust
uv
.
B ra
ien
Po
Br
18
in
lv s
dv
.
ve
en
ei
n
g v ve i e
n
y ke
r
ø
Bj
Byhaugen
Stokkavatn
s te
To rb jø
n
Fje llf ar e t
Litle
F ei
Tjod o
er
11
h s v.
.
gg
K ie
ld
L in d
e ve i
e
i e n Selj ev n
.
L
ole
jer
n dv i g å
a
S te m h
b
Es
Sa
V øls t
11
gg
Rosenber
n
v.
re
O
el
ro
ke
s O tt
e rb e c
a ta
a
pp
Øv
alk
J en
Ta st a g
As
ien
B
p li
Po
ve
ve
e rg
ab n
nd
e
R a k ev e i
ø
n
pv
.
ø
Sj
n
i kte
Uts
dk
ap
Rødk n ap
Rø
29
Vålandsparken
bben
Vålandsstu
Rogaland kunstmuseum
Madlaruta
ie n
s
Te llu
v e ien
ic h
s v.
un
ug
sg
t
.
13 J o n a s
g
L ie s
t.
U ll a
nd
a
Sc
ha
n ch
eho ls v e
ie n
se
ns
r
n
an
a ue
ei
e
Du
H
gate
n
a ve
A s tr
e ie
Tjensvoll sk.
O la v
m mer
Arm
Tjensvoll
Ibse
ns
v
b
rik
h
v e ien
S ol
ev
mr
Sy n
ie
ve
org
en
n
eie
o l lv
g t.
y
t.
s g
T je n s v
stl ø p v.
sv.
key
Hoc
n
lveie
Ishal
Kun
B and
b e rg
a
re
G. W a
ugs
if H a
e ien
a ls v
rg e d
T h o rl e
Mo
t.
ie s g
.H
Adm
en
ja H
H
S on
E39
44
v.
30
12
r i
m
ho
G ra s
lm
sg
t.
ho
n
r ve
Ve
t.
yg
sb
He
an ns g
t.
Skoleg
ata
N o rm
Langgt.
Klu
Bergela
b
A
ndsgt. sylgata bgata
ha
.
sv
es
nn
.
gt
rs
ta
ga
rd
jo
Mid
e n
B o Sandne
sgata
k tr
yk
ke
rD
re
ye
gt.
d le
Hi
Åkragt.
ta
ga
ng
Ri
s
Byf. Finnes gt.
gt. A ge nt Kie lla nd s gt.
Kapt. Lang
es gt.
Kap t. L a n g
O di ns g
es
a te
gt.
Tors
gate
F ri g gs g
t.
V id ar s
g at e
Ram
Sø
St
ig
v
røm
St
g t.
14
g a te
st
Godalen vsk.
Gandsfjordruta
R is a s
Varden
dv
.
Ramsvik sk.
v.
Ø str e
ve i
v e ien
ta
mu s
Ra s
m
Strø
H ill e vå g s ve ien
re es
s ga te
rg
a
sbru
rde
R am sv ig v.
v.
ul
bk.
ds
ta
ga
ds a lk y rje ga ta
an V
yl
n
H ø Ø vre bø v e ie
And
jø
Ullandhaugveien
a l and
Cons
lan
t te s
lb
a
al V
sv
.
al
an
ev
.
re
ig
Vå
ata
n d sg
R o g a la
R øs kv as gt.
o
rn a d
vei
2
Sø
sv
Hillevågsvatnet
am
ta
ga R
rje
Ho r d r e
No
en
Mo e
ta
Fru
ie n
a kk
Egersundsgata
44
Hinnaruta
So
B ja
a ta
Tr Talgjegt
afi
.
kk
ga
ta
ga
gt.
s ve
Be
H a ns e ns
n
Re
Tau
ga
ta
ga
ta
ne
als
ed
T h iis a b
å rd
Lag
a
egat
gt .
Mus
ke
Pastor B r e k
g t.
Overl. Cap pe len s
ha ge n
or
ta
ien
s ga
le n
ve
s tr a n d
ien
S to
ns
N ed
ve
ma
y
e
N
et
l
un
Hø kken
ba
Vestvigv.
l
Jel sa
da
Hellelandsv.
Go
s
A ll é
t.
s k e v.
aug
.
elands g o d
H e ei m
gt
o rh
a Hjelm
G
St
S o lh
gat
ys
D
ru
ds
ata
an
l C
l
sag
ir a
l m e se
m
Jel
B erges e
H j e rras
v.
s
ns
i
e te
rad
al
Pa
gv
Si
Vik
ata
ke
.
sv
ske
en
a ta
in
n
nd
ndsg
te a
g a g a t t.
n s rd g
e e f j o tes
S t a fr s abø
H Lag
l
Kv
yg
un
sm
eie
ela
Våla
i ves
Sch
r sen s gt.
J. Th o
Fo
es
dg
g
rk
g t.
or
ug
au
K on gs ga ta
Ha
Jo
ord
ø
it s
St
Bi
la v s
g t.
Hø
gs
fj
a
/U
g sv ei
rv i
v ik
g t.
St. O
.
Re
kt
Magnus
Fu rra s
e gt.
B an
N e d re
t.
g
s
r
Pede gt.
g
u
a
h
Ha
r
e
vn
Spild
S
eri
ng
R y fy l k e t ø p e
ga
en
r
t a ig a
t
åk
Le
Ky
lm s
d Ho
ata
rng
Tå
Kn u
.
Våland
J ø r g en
Kaisegt.
s gt
g a ta
K. C arls gt.
S tem v.
eh
d
Ba
ers
ergt.
Arbeid
n
rre
.
s gt
Klow
r
e
d
Indre Ring
Pe
mm
g
us
gt.
nn
ds
a
es
ga
at
Ly
N
ta
gt
yg
se
y
o
m
E
ø
ups
.
.
f
rh
jor
Lervig
an r fj
ta
d st
dg
sv. o r
rga
e la n gt. gt.
ata
Ka
Jæ
B e r g gt.
id
r
v
e
l
a
nd
a
ud
Sa
at
Sa
sg
ta
ata
ga gata
nd
s
a
B re iv
esg
n
S
im Jær
ik ve
s
e
.
i
a ta
h
ie n
gt
ald Nylund sk.
kel
sg
s
s
v
Op
s
u
l
A
a
a
o
H
r
d
l
14
K
u
ga
S øila nd s
S
gt.
Klosters gate
te
Asbjørn
e
r
E
m
m au
d
s ve
Storhaug
Ne
Lindø
Ad
ygata ie n
Islands
gata
a nd s v e i
ata
E g el
li x g t .
Bueg
O le B
Sletten
jo
g
32
g
R o n li
Fi
Østre Ring
se
Eichstr
2
us
kaie
ta
n
rga V e r k s
gt.
ke S
a
malgang
B
509
en
N yt o
r g e t Pedersgt. Mellomgt.
Brø
dre
N e d re
g
D a lg a
te
Hetla t.
ndsg
t.
Kirkeb
k.
B r e i bk
.
Lysef
j.
Ho
t.
r en
g
ta
ga
ai
Ky
.
Be kh
vå
ke
dk
e
ag
Sk
n
k a ie
an
Nygata
Breiavatnet
Hurtigbåtterminal
Jo
Va
ta
iga
Bre
te r
Øs
S k a n se
g
B å d t.
l b er g g e g a t a
at a
Kirkegt.
en
Stavanger
kulturhus
A rm a u er
en
Oljemuseet
ing
2
S to r
Ta
Øyaneruta
er
k
Ba
Sk ag e n
S tr
en
r ash
land
pe
Jør
u/
ol
a
Bybr u
Vågen
en
gå
G
Ha
vn
lm br y g
en
øy
By
ng
sø
y
lm
/K
vit
e
Grasholmen
ho
vik
as
jar
Sølyst
Gr
M
ek
rn
es
sv
tu
ig
ne
t
kr
ok
en
Ramsvig
17
So
H a ns ab e e n
im
l he
Ko
Varatun
S k je n
Vallda lv eie n
eh
en
ol
a lh a
ge n
Bråte
d s v.
a le n
s v.
a tu
G.
Gus
Ja
v
ve
ta
V
ie n
s
ne
nd
Sa
Mono
li ttv.
V ar
Soma
V a ll d
n
t
le
n
P re st h o ls t e ig e Bra t t h o
n
ge
n
Soma sk.
tei
hole Smeaheia V a
rat
ols
Kjær
h
v
n
un
r
e
l
o
o
T
urh
ns
a
o ns
M
ig e
v.
Smeaheia sk. G
je
B ø rs k
rd
å då
ev
.
n
Sm
Giske
sk.
ge
te
Somaruta
a
h
ea
a
m
o
S
Fr
ed
ri k
St
an
g
509
. s
J
gt
gt
øn
44
e
n in
.
sk
gs
Gi Tr
62
v.
Iris
h agen
R yg j ev
on
ve
.
e sh
ien
.
Årsvollveien
54
Sl
J a da r v.
.
Liljeveien
gt
Fio
s
e
lve
ng
ien
Li
Stangeland sk.
ng
it n
v.
ar
M
ata
.
Oa
k v rinig
r
Ø
o
v
l sg
reve
G
Ol
ien e m
ata
av
Ei
V
Ve s t
K y Tor
ne
r r ggt
r
es .
n
.
Ki
gt
eie
nv
r
i
v
k
r
F
eg
y
rd
o
S
at a
v
k
l
Fo
.
Sol a v
ei
en
G rie g s v ei
d
r
a
Viten-fabrikken g g
Ed v
J on
Ny
n
as
gå
e ien
L a Sandnes st.
rd
L ie
sg
G å s ha
sg
ata
u g en
t.
Fo
M ø ll e d ale n
lk
v
R in ge n
K o rnv eie n
Kanalg
ata
Gi
Sandnes vest
tle
v
eie
Stangeland
H
n
V å rv.
aa
B ue n
ko n
7 's
v
n
e
l
K
a
pe
l
r
o
gt.
el. f
Stang
Sandnes
Skeiane sk. T
holdeplass
G ro ve n e
e lt h u s
a k k en
b
E39
s
k ha g e n
og
505
S an d lo v.
n
ie
Pil
e
v
e
r
n
ab
veie
Skeiane
H e ig
e
k.
Rugde
M e rg
n
ie
e
v
i
e
n
e
n
B
lb
Tra
ru g a a
Ko
t
e
n
44
a
g
K
v e llu r
hau
ve i
Tvi le
en
As
m
Ga
he
im
Tunveien
O s p ab a
kk
Sa
n
nds
v e ie
k ar
Es
pe
Legevakten
17
Sandved sk.
d a ls v
e
Soma
la
s
ien
nd
ve
ga
he
i en
anve
Tulip
o
Tr
ne
s
Postv
.
sv
ie n
eien
iv e
Eg d
a v.
she
re
ve
ie
gt
vs
la
ls
a
St
en
nd
e ie n
Lu
ke n
å t t b ak
A u s tr
Hove
veien
dda
G an
veie
n
ol len
Øvre
v
sv
On y k
ll
en
i
ra
ve
et
a
en
Ko
Jær
oll en
Midtv
sh
ug
im ve ien
n
lb ak k e
Ashe
gen
sko
iene
Ske
n
in v e ie
B e k ka s eien
Snipev
veien
Svane
eien
Heilov
en
vei
T je l d
e v e ie n
lsg
Sk
at
a
v e ie
n
ien
l ve
da
es
t.
Gj
sg
nd
yla
Hø
Hellev.
Kiprå
H e lm i
en
e il
dg
n
or
e v e ie
Ø str e H e ll
n
Fore
Vå
gs
g
ata
at
sv
Mø
ll eg
ata
Tu
v
v.
ne
v ei
v.
Slåtta
Ag
ds
.O
Fa
a ld
elan
rv
en
St
gt.
or
g
.
gt
s
ri s
Ch
ata
s
tie
se
To
Blå
.
ien
gv
e
nb
or
v.
v.
We rg
rgs
vei
al e n s
a rt ei n V
s
Welhaven
arbo
A. G
17
re
ga
ta
n
Ly
Jøn
ni n
g
ei
v.
ei
nv
ør
Tj
re
ien
st
ei
ve
on
Au
nv
i
ør
ad
St e T j
r
st
Ve
i ve
en
ien
il
ge
es
n
Tro
us
K ro k
s em s
S k ad
Ei ds
voll
gata
M a r iu
Hausmyrveien
s ta
A. Gr
im d
ien
th
S t å le Ky l l i n g
Postv
e
ma
s
Pre
n
o le
gen
v ei
en
50
n ha
31
ø
rd
yrliv e i e n
Sa
18
F jo
en
Mu
nch H øg sfjo r d gt.
sg
t.
Luragata
g ate
O .g . U
R o ald Am u nd se ns
Vin
e la n d s
k e lg a ta
g t.
Ba Sly n g
kk
gt.
eg
t.
Strandgata
gt .
e isv eie n
n
ei
tm
em
Sv
ar
Top pm
Bakk
e
n
Ve
ø
v.
rn
b
a ta a ne
t
ts
eg
or
E lv
Buds
ga
n
e
gat
gs
id
e liv.
eien
Sp
ev e ie n
Fr
Edv
.
anm
e is Gr
v
n
gen
t
sv
ali a
y
Han
n
Ha
S k ol
eie
en
na
sv
i kk
hag e
Å
.
k
b
18
Baunev.
na
e v.
Ha
M id t r
n
ke
ro
k
a
n
n
Ha ta
n
veie
F je
v e ie n Idretts
rg a
e v e ie
S l e tt
pp e
ll v
i
k
S ve i
Hana sk.
ei
e
Hanaruta
n
ld s
Ed
re
da
Øygard sk.
ge
v.
d t.
2 sv.
Ø yga r
at
G
en
Hana
S ig v
rd
iv ei
a
e
ien
Luts
yg
s
osv
e
n
L
Ø
d
e
b
Fro
ub
A re
st
a v.
Je
Åsv e ie n
e ie
e rv
Holm
ng
eie
y s ka
eien
le v
Da
gt.
ahls
f. D
ien
ve
ll
vo
je v
rk
Ky
Van
aa
.
rav ei
Sk
st
Ska
r li
d v.
G a m le
a
ra b
a r et
Skaret
S ka
ie n
B e rg
ie n
n
s ta
e ie
rva
18
So
Sk
.
le v
K je
Ig le m y rv
ie n
li
ve
Kon g
En
gv
e
i en
iv.
se
K n aSuk n
l li
te
ogv e
ie n
ta
e ie n
n
Utsikten
Myrv
eie
Ve Sko
stl gv
ive .
ien
rveien
Ti m o
To r v m y rv
88
Kløve
Iglemyr sk.
80
eg
en
ie
n
ge
Hø
n d ev e
le A us trå t tv e i
ve
ve
na
Ha
G ra
H atle v e ie n
u
st
G ra
va r
sg
t.
lb e
i en
sve
dal
v.
Ho
ns
13
Austråttruta
My
rul l
v.
v.
Austrått
e
Nor
so
G am
R i a rv e
rga
Veva
ns
nv e r
n
et
e
st
Austrått sk.
ata
narg
Spi n
ie ls
O le N
Au
ag
råt
ttv eien
A us trå
M o se v.
ttb r
th
en
ar s b
Nø
e ie n
sda lbk.
Høyland sk.
av
ia
t t ev
Gr
G je
rk
rket r v e
lsve G ra v a
a
d
n
Ulle
ne
tb a n
tr å t
ia
Aus
l
t
tr å t
A u s trå
Aus
Bra
tt ev
.
åt
et
et
va
l
rs
gev ollsv ei e n
t
ne
ie
kv e
n
rskr.
D ren ge ve i e n
Tu
nv
eie
n
ik
2
Hø
rsveie
Grava
r åt
Er
lls gt.
Grava
iv
g at a
Kulturhus
i
an
Vågen
Le
Bu
Sk
a
n
sp
las
s
Mi
Pro
Hordav.
eie
an n
ev
Vard
rkv
Rovik
gt.
t.
Gi ljarhaugg
La
ing
erha
Pa
Blå m eisv.
t.
H av n e
rg
i as v
He
Rovika
bu
ds
g
n
Frøy
n
gt.
To
ll
eie
Ulvanutane
V a tn
t.
Ga
n
a
O le
n
erks
gg
ie
au
e i en
dh
Teg
lv
eie n
sv
172
en
n
ik sv
oh
. Kr
hr
Rov
an
yrv.
ei
505
e ie
Hana
m eis
uv
g t.
Tro n es v
Ola
vV
La
Trones
ps
U ll
C
e rm
tru
Asperholen
ve
As
Aspervika sk.
a ta
v. Le irg
F ra fjo rd gt.
len
Asperho
Gandsfjordruta
Asp
N o r. M ar k
.
ei
gv
gt.
M au da lsgt
Lysegata
Rø
ua
Ha
ttv
2
en
Fo rsa nd v.
N.
32
n d v ik bk.
Gre v lin
Fl
k ke n
33
1
vei
Bø
.
us v
vm
yr
Ryg
v.
gg
ds
e ie
2
un
ve
ie
Ryggveien
gh
en
ag
jat
n
n
Ran
dab
erg
Nor
vei
dl iv
en
ei e
n
re
Ha
et
ie n
rs
Da
To
lv e
e
stn
Vi
ien
ve
Viste
ien
Solhadle
Harestad sk.
v. i e n
ds
sta r n v e
e
n
o
a
E. A E k
eien
yrv
Råd
Dalheim
e
sv
Randaberg
Ry
s ta
llNyvogen
svin
Vare
n
b be n
gssons v.
are
A. H
o ll v
m
ste
Vi
eh
ndr
O. I
llv
Ny oen
hag
Nyv
å
yr
Randaberg
stu
J. Torber
iå
H e iå
To
r
en
Valen
n
Nordh
e
1
ve
ien
en
vei
n
Valakr.
Viste
ie n
es
V a la ha g e
ie n
ng
Bø ve
ab e r ve
g
Tu
ik
tv
V a la v e ie
ve
ie
n
n
tubbe
Valas
Valahaug
V is
Odn
Berg
veie
n
Fj ell
v
eien
D al ak r
Sørl
Sørli
ok
i bak
ken
en
V is
v e ie
t ev
e ie
n
K y rk je
n
Goa
Svarthola
a
G o a ve
ie n
g v.
Drau
n
e ie
Kr
ng
v
ab
be
v.
Vistevika
Va
Ti
k ve
ie n
ev
.
4
dl
i s t.
Hålandsvatnet
ek
kv
e ie n
r n h gen
a
K v er nb
rn k
alle
Kvernstø
veien
K v er n s t.
K
ve
V a rh e
r e st
n
K ve r n e vi
Ru
øv
.
Sol
bris
v.
Hav
blik S jø r å k
v.
kv.
End
K ve
Visteviga
Goa sk.
Goa
en
in g
e i s v gv.
Va
h
Mol
r
a
n
ovei r h
en e i Le V Leida
s k ns
j æ ma
n
Sk r i n g nsv
.
ipr
e
eid n
Havgo
lv.
v. e n
ag
e ih
rh
a
V
1
3
r h e i v e ien
Holen
B å tv i k
3
34
8
ak
Sa
krok
en
o ss e n
Sol
ak r
e
rg v.
Øv
Ne
re
dr
r
Va
e
de
n
Vard en
en
bb
stu
e
rd
Va
15
K
Kje
ls
ga.
ber
te
San d e
Sol
a.
erg
en
Rå
Vardevegen
rab
t.
des
Var
ng
Ri
t.
rg
rg allé sbe
l
be
erg Kje
ls
je
sb
.
l
r
k
Kje
erg
l sb
el
Kje
Kj
Kjelsbergv.
dh u sv. Soltunv.
Mostunvegen
Fre dt u nv.
Fredtuna.
krossen
en
erveg
en
m
tubb
vb e r
n gs
ha ug ve ge n
Sandesletta
8
y ra
San
des
.
gv
Kløv
ar
em
Ko
To r
em
or
en
S a nd
n
tunet
Åsen n h a u ge
Åse
Ås
n
St
Sola-
Åsen
vege
Sto
mv
eg
S an de t un
en
ab e
Ste
e
Sande
er g
ve
ge
n
Nons
berg
sb
ga
.
sd
n
rd
ge
ga
rd
o
Øy
iv e
Kr
Skadberg
A sa
lv
ge
n
e
v.
ke
As
en
A lm e v e g
S
ll
So
k.
t.
ng
v
Ri
øtt
lgl
So
Sandsletta
n
Kleppvegen
Stangaland
Øy
s
e
eg
Stavanger
Sola
Sk a db
sb
V
Va ara
ra be
be rg
rg st
kr. ub
be
n
Va r
Va
ab
ra
e rg
be Var
rg
veg
ar aberg
en
m
t.
en
r r.
os
S k v a d ro n
Slettest.
S o la k r
len
nho
Jam olsti en
nh
er
ken
ug Jam
gs
lbak
ha kr.
v
t
.
K
nho
g
U u
jeldberg
Vi
en
m
v
a
a
J
kk
ng
eg
Ring
ba
en
ve
Uth
g
r
e
b
ge
Uthaug
Skad
n
v.
åle
r
t
v
64
ls
So
lia
s l.
l
erg
So
en
rab
g
a
e
V
.
rgv
n
kv
Solbe
ak ege
olb låsv
S
n
ol
ge
So
be
rg
ar m
en
n
s lia
eg e
Øy
Ø y g a r d l e t ta
Lj os h e im v
F o ru
g
s
ar
s b ee n
rds
ds
ga
s t.
Øy
Ljosheimkr.
Vara
lufthavn
berg
16
myr
a
Fredtunkr.
m yra
ev
skr
.
nd Lensm
e tu
a
nve nns
g e n v.
nn
St
en
ma
rg v
K o r nb
Nes
h
eg
eg
rgv.
Arabe
En
gve
g
nd
sv
ns
Sa
m
Joa
ru
v.
nt
en
Se
S k o l e v.
Sande
g en
Tun
arm
eim
en
veg
en
509
rgkr.
g e n Kronbe
Knatt e n b e r g
en
v.
u tv e
510
K r is t
en
Fly plassveg
Le
n
en
en
Fjordvegen
15
ke
ab
ve g
Jo
ind
Å sn
Joa
ve ge
n
Fjordb
risveg
en
E iv
Ne
sb
uv
ege
n
Joa
B jø
r
v
ke
eg
en
Bærheim
LA
S
SO
NE
ND
SA
17
510
8
VIKTIGE TRAFIKKREGLER FOR SYKLISTEN
Sykkelfelt og kjørebane
Sykkelfelt er egne kjørefelt i kjørebanen oppmerket og skiltet for
sykkeltrafikk. I henhold til Vegtrafikkloven er du som syklist fører av et
kjøretøy, og du har samme plikter og rettigheter som en bilfører. Syklisten
må derfor kunne trafikkreglene når de ferdes i trafikken.
Bruk sykkelfeltet riktig
Du må alltid bruke sykkelfeltet på høyre side av veien. Å sykle mot
kjøreretningen er farlig og forbudt. Bruk ikke sykkelfelt når du triller
sykkelen!
Sykling på fortau
Fortau er anlagt for gående. Det er likevel
tillatt å sykle på fortau når syklingen ikke
er til hinder for de gående. Syklistene skal
passere gående i god avstand, og i
tilnærmet gangfart. Triller du sykkelen
regnes du som gående.
Skal du ned fra fortau har du
vikeplikt for alle
Hvis du velger å sykle på fortau må du
dessuten være oppmerksom på biler som
skal krysse fortauet på vei ut fra utkjørsler
eller lignende. De har vikeplikt for deg som sykler,
men er samtidig opptatt av å finne en luke i trafikken
og kan derfor glemme å se etter syklister eller gående.
Sykling i gangfelt
Det sikreste er å trille sykkelen over vegen i gangfelt.
Det er tillatt å sykle over vegen i gangfelt, men husk at du har vikeplikt for
andre kjøretøyer når du sitter på sykkelen. Er gangfeltet lysregulert, skal du
sykle på "grønn mann".
Kryssing av vei
Ved kryssing av annen vei har du vikeplikt fra
høyre dersom du ikke er på forkjørsregulert
vei. Hvis du skal skifte felt har du vikeplikt.
Dette gjelder også om du svinger inn på veien
fra veiens skulder.
Rundkjøring
Syklister kan lett bli oversett når de sykler
inn i og når de forlater en rundkjøring.
Kjør derfor som et motorisert kjøretøy,
og gi tydelige tegn til informasjon til
annen trafikant.
Skal du gjennomen rundkjøring har du
vikeplikt for alle som er inne i rundkjøringen.
Gi alltid tegn når du skal ut av rundkjøringen,
og vær ekstra varsom overfor bilister som
ikke overholder vikeplikten.
Sykling i kryss uten tilrettelegging
Når bilene står i kø foran et kryss kan
du kjøre frem til krysset på høyre side
av køen, uavhengig av om det er oppmerket
sykkelfelt eller ikke. Når du skal over krysset
må du være oppmerksom. Sjekk om sjåføren
i bilen ved siden av deg har sett deg.
Kanskje han skal svinge til høyre? Selv om
han har vikeplikt er det du som er mest utsatt
ved en kollisjon.
Gang- og sykkelvei
På gang- og sykkelveier har fotgjengere og syklister like rettigheter, men
husk å vise hensyn. Når du forlater gang- og sykkelveier har du vikeplikt for
alle andre når du kommer inn på, eller skal krysse en annen vei. Du skal
sykle på høyre side av gang- og sykkelveien. Gående anbefales å benytte
venstre side.
Forbikjøring
Det er lov å kjøre forbi både på høyre og venstre side av biler som står i kø,
men syklist kan kun kjøre forbi annen syklist på venstre side.
Skisser: Jens Flesjå
Syklistenes landsforening (SLF)
Syklistene.no
DE 8 SYKKELVETTREGLENE
sier at den smarte syklisten…
1. er synlig i trafikken
2. gir tydelige tegn
3. ser andre trafikanter i øynene
4. lytter til trafikken, ikke musikken
5. venter på grønt
6. gir fotgjengerne førsterett på fortauet
7. bruker lys i mørket
8. bruker hjelm
HUSK OGSÅ
* At du som syklist alltid er den tapende part i kollisjon med en bil - selv
om du følger regelverket.
* Hold alltid et våkent øye med all annen trafikk. Vær spesielt oppmerksom
på at du kan ligge i blindsonen, særlig for store kjøretøy som buss og
vogntog.
* De alvorligste skadene ved sykkelulykker er hodeskader. Selv med en
fart på 20 km/t kan et slag mot hode gi alvorlige skader. En godt tilpasset
hjelm vil derfor være med på å redusere skadeomfanget om ulykken skulle
være ute.
* Sykkelen er et fantastisk fremkomstmiddel, men krever jevnlig vedlikehold
for at den skal fungere. Sjekk derfor bremser, smør kjedet, kontroller
dekkene og giret.
* Bli sett når du sykler! Hvis du skal sykle i mørket eller i dårlig sikt må
du bruke lykt foran og bak på sykkelen. Det er også viktig å bli sett i
dagslys. Husk at syklisten er liten og usynlig i forhold til biler med kjørelys.
Bruk lyse eller fargerike klær, og refleksvest også på dagtid.
Påbudt utstyr på sykkelen
* To bremser, en på bakhjulet og en på forhjulet som virker uavhengig av
hverandre.
* Sykkelen skal ha rød refleks bak, og hvit eller gul refleks på pedalene.
Sykkel utstyrt med klikkpedaler kan alternativt ha refleks på pedalarmene.
* Sykler som brukes i mørket eller i dårlig sikt, skal ha lykt foran som gir
hvitt eller gult lys. Det er også lov å benytte blinkende hvitt lys foran. Bak
skal sykkelen ha lykt som gir rødt lys, eventuelt blinkende rødt lys.
Lyktene skal kunne sees tydelig i en avstand på 300m. Lyktene skal være
festet til sykkelen.
* Ringeklokke
VIKTIGE SKILT FOR SYKLISTEN
Gang- og
sykkelveg
Sykkelveg
Gangveg
Sykkelfelt
Kollektivfelt,
sykling er
tillatt
Stengt for bil,
åpen for sykkel
Forbudt for
syklende
Forbudt for
gående og
syklende
Skilting av
hovedruter
Påbudt
rundkjøring
Innkjøring
forbudt
Vikeplikt
for kryssende
trafikk
Påbudt utstyr på sykkelen
Sola kommune
STAVANGER KOMMUNE
Foto: John Sirevåg. Forsidefoto: Siv Egeli. Grafisk design: Egil Bjørøen