Velkommen til Aktivitetsskolen Refstad REA

Comments

Transcription

Velkommen til Aktivitetsskolen Refstad REA
Velkommen til Aktivitetsskolen Refstad
REA
Rektor ved Refstad skole har ansvaret for Aktivitetsskolen. Rektor har delegert det
daglige, faglige og administrative ansvaret til inspektør og leder av Aktivitetsskolen.
Leder:
Irené Langeid
tlf: 24 05 88 00
[email protected]
Baseleder 1. trinn: Erla Oladottir
tlf: 24 05 88 97
[email protected]
Baseleder 2. trinn: Janne Beck Engebretsen
tlf: 24 05 88 94
[email protected]
Baseleder 3. trinn: Christian Arneberg
tlf: 24 05 88 95
[email protected]
Baseleder 4. trinn: Alen Leto
tlf: 24 05 88 96
[email protected]
Hovednummer REA:
tlf: 24 05 88 90
Formål (§ 2 Forskrift for aktivitetsskoler, Oslo kommune)
Aktivitetsskolen skal i nært samarbeid med foresatte legge til rette for å gi barn som
omfattes av ordningen, et trygt omsorgs- og fritidstilbud før og etter skolens
undervisningstid. Med utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser skal
tilbudet preges av barns behov for omsorg, lek, aktiviteter og sosial læring. AKS skal
også bidra til å styrke barnas faglige kompetanse. Det skal gis mulighet for
læringsstøttende aktiviteter, herunder lekselesing og leksehjelp. AKS skal omfatte
både ute- og inneaktiviteter.
Aktivitetsskolen kjennetegnes ved (Rammeplan for Aktivitetsskolen):
Ø
Å være en alternativ læringsarena som understøtter skolens arbeid med
elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling
Ø
Å gi et helhetlig tilbud til elevene i samarbeid med skolen
Ø
Å ha et læringsstøttende aktivitetstilbud som er strukturert og forutsigbart
Ø
Å ha en sterk forankring i skolens ledelse
Ø
Å gi et kvalitativt godt leksetilbud
Vi ønsker å ha et godt samarbeid med foresatte, og i tillegg gi den nødvendige
informasjonen dere trenger. Det er viktig for oss at dere tar kontakt umiddelbart
dersom det er noe dere reagerer på, både på godt og vondt. I første omgang ta
kontakt med baseleder eller leder for Aktivitetsskolen.
Gro Høyvik
Rektor
Irené Langeid
Inspektør og leder for Aktivitetsskolen
____________________
____________________
Hva forventer vi av barna på Aktivitetsskolen Refstad
Ø At barna hilser og krysser seg inn når de kommer
Ø Tar av og på klær på egenhånd
Ø Henger opp klærne på garderobeplassen
Ø Holder garderobeplassen sin ryddig
Ø Sier i fra når de trenger hjelp med påkledningen
Ø Sier i fra når de er våte og trenger hjelp til å skifte
Ø Kan knyte sko (hvis ikke, bruke sko med borrelås)
Ø Rydder opp etter seg både inne og ute
Ø Sier i fra hvis de har skriftlige beskjeder
Ø Husker å krysse seg ut når de går hjem
Hva forventer vi av foresatte på Aktivitetsskolen Løren
Ø At barna har riktige klær som passer for årstiden
Ø At barna her rikelig med skiftetøy og innesko
Ø Alle klær, skotøy og utstyr skal være navnet
Ø Foresatte leser all informasjon som blir sendt ut
Ø Foresatte gir klare og tydelige beskjeder i god tid
Ø Foresatte, i samarbeid med barnet, rydder garderobeplassen jevnlig
Ø Foresatte sjekker postmappen for beskjeder hver dag
Ø Foresatte svarer på spørreskjemaer
Ø Foresatte overholder frister (ferier/kurspåmelding)
Ø Foresatte overholder åpningstidene
Ø Foresatte henter barna etter at barnet er ferdig på påmeldt aktivitet
Ø Foresatte overholder hel og halv plass på REA
Hva kan du forvente av oss på Aktivitetsskolen Refstad
Ø Barnet ditt skal få trøst og omsorg når det trenger det
Ø Barnet ditt skal bli sett hver dag og få hjelp til å etablere vennskap
Ø Barnet ditt skal oppleve at de ansatte på REA er behjelpelige når barnet
trenger hjelp
Ø Vi tar kontakt med dere hvis vi er bekymret for noe som gjelder ditt barn
Ø At vi viser respekt for deg og ditt barn
Ø At vi samarbeider til barnets beste
Ø REA sørger for at dere får skriftlig informasjon om planlagte aktiviteter, turer
og program for ferier

Similar documents