Opplysningene er hentet fra den scannede kirkeboka på

Comments

Transcription

Opplysningene er hentet fra den scannede kirkeboka på
Døpte i Norddal – Norddal kirke og Døving kapell 1736 – 1746
Opplysningene er hentet fra den scannede kirkeboka på Digitalarkivet.
Noen ganger har presten innført seg selv slik: «tillige med meg.» Har
erstattet dette med presten, og der presten skriver «min kone» har jeg
erstattet med prestens kone.
De latinske dateringene er omsatt ved hjelp av den katolske internettsiden
Trinitas år for år. Formatet jeg her bruker for datering er år/mnd/dag slik
at det er enklere med tanke på sortering tidsmessig.
1736.
17362312: Wiel. John Castet. Johns Olsson Kastets Quinde. 17370113.
1737.
1736????: Ukjent. Ole Hansson Linge. Ole Hansson Linges hustru.
17370106.
17370106. Iver. Ole Iversson Døvingen. Ole Døvingens hustr 17370202.
17370107: Eli. Ingebrigt Døvingen. Ingebrigt Døvingens hustru 17370202.
17370113: Ukjent. Ole Andersson Uri. Ole Andersson Uris quinde.
17370113: Christian, hjemmedøpt. Ole Olsson Tafjord. Ole Olsson
Tafjordens festequinde. 17370203.
17370127: Arne. Nils Døving. Nils Døvings hustru. 17370310. 17370202:
John. Knud Rem. Knud Rems quinde. 17370224.
17370224: Lars. Peder Larsson Tafjord. Peder Larssons Tafjords hustru.
17370310.
17370310: Ole. Lars Myklebust. Lars Myklebusts hustru. 17370414.
17370318: Niels. Iver Heggen. Iver Heggens hustru. 17370419.
1737????: N.N. Ole Olsson Wandalen. Ole Olsson Wandalens hustru.
17370324
17370330: Anna. Halvor Myren. N.N.
17370414: Arne. Arne Øyen. Arne Øyens hustru. 17370505.
17370609: N. N. Jens Kirkebø, utlagt barnefar. Anna Olsdtr, public
absolveret.
17370705: Morten. Peder Skuset. Peder Skusets hustru. 17370728.
17370714: Eric. Knud Rødal. N.N.
17370728: Christi. Povel Osvig. Povel Osvigs hustru. 17370804.
17370728: Gunild. Anders Skrenakken. Anders Skrenakkens hustru.
17370825.
17370825: Ole. Peder Berli. Peder Berlis hustru. 17370929.
17370920: Peder. John Rellingen. John Rellings hustru. 7371020.
17370929: Peder. Peder Rødal. N.N.
17371020: Knud. Morten Rønneberg. N.N.
1737????: N.N. Ole Åsen. Ole Åsens hustru. 17371027.
17371028: N.N. Uekte. Lars Iversson Sætre. Eldri Sørensdtr. (Barnets
navn ikke nevnt).
17371112: Brite. Lars Bjørstad. Lars Bjørstads hustru. 17371218..
17371104: N.N. Morten Smoge. Morten Smoges hustru. 17371112.
17371112: Brite. Arne Hauge. Arne Hauges quinde. 17371124.
1737????: N.N. Knud Grønningseter. Knud Grønningsseters hustru.
17371117.
1737????. N.N. Anders Alstad. Anders Alstads hustru. 1737117.
17371117: Eldri. Lars Storås. N.N.
17371124: Ingelev. Poul Indreeide. N.N.
17371222: Claus.John Halvorsson. N.N.
1737????: N.N. Lars Storås. Lars Storås kone. 17371222.
1738.
17380119: Thore. Ole Sjølboskar. Ole Sjølboskars hustru. 17380316.
17380119. Arne. Ole Sjølboskar, Do.
17380126: Christopher. Ole Nerhus. Ole Nerhus hustru. 17380315.
17380126: Ingeborg. Jørgen Døving. Jørgen Døvings hustru. 17380309.
17380309: Brite. Peder Ytterli. N.N.
17380315: Ingebjør. Ingebrigt Kaldhusseter. Ingebrigt Kaldhusseters
hustru. 17380315.
17380315: Gjertrud. Arne Rødal. Arne Rødals hustru. 17380315.
17380316: Mongs. Niels Langdalen. Niels Langdalens hustru. 17380403.
17380511: Ingeri. Thore Jensson Grønning. Thore Grønnings hustru.
17380525.
17380511: Anders. Jochum Løvold. Joachim Løvolds hustru. 17300525.
17380706; Niels. Knud Berli. Knud Berlis quinde. 17380727.
17380706: Guri. Peder Muldal. Peder Muldals quinde. 17380727.
17380712: Lars. Confirmasjon av hjemmedåp, Lars Larsson Winje. N.N.
Winje er i Stordal.
17380712: Eli. Niels Engeset. N.N.
17380713. Sigri. Knut Tryggestad. Knut Tryggestads quinde. 17380713.
17370713. Nok en kvinne introdusert. Uvisst hvem. Engesets?
17380713: Niels. Peder Larsson Tafjord. Peder Tafjords quinde. 17380727.
17380713: Ole. Ole Olsson Storås. Ole Storås quinde. 17380914.
17380727: Fredrik Anton. Ole Schierenbech. Ole Schierenbechs hustru.
17380914.
17380813: Elling. Ole Jonsson Wandalen. Ole Jonsson Wandalens quinde.
17380813.
17380914: Peder. Gunder Rønneberg. Gunder Rønnebergs quinde.
17380914.
17380914: Else. Niels Reiten. Niels Reitens quinde. 7380914.
17380929: Knud. Knud Smoge. Knud Kudssons quinde. 1738102.
17381003: Peder. Lauritz Ytterdal. Lars Ytredals hustru. 17381109.
17381012: Arne. Saxe Myklebusts. Saxe Myklebusts hustru. 17381109.
17381109: Knud. Morten Rønneberg. Morten Rønnebergs hustru.
17381109.
Faddere: Jacob Hesthaugen, Lars Hjelle. Ole Hjelle. Siri Eide.
17381109: Anne. Knud Rem. Knud Rems hustru. 17381130. Faddere:Peder
Halstad. Jon Kleven. Guro Myren.
173811??: Guroe. Peder Rasmusson Døving. Peder Rasmusson Døvings
hustru. 1738116. Døpt i Stranda annex.
17381130: Pernille. Knud Grønning. Knud Rønnings hustru. 17381207.
Faddere: Lars Weberg. Niels Grønning. Madam Tanche.
17381130: Ole. Iver Hauge. Iver Hauges hustru. 17381214.
Faddere: Rasmus Muri. Ole Seteren. Peder Døving. Eli Døving.
17381214: Ole. Børre Berge. N.N.
Faddere: I tillegg til presten: Peder Gjerde, Marie Alstad.
1739.
17390106: Kari. Peder Linge. Peder Madsson Linges hustru. 17390201.
Faddere: Wilhelm Tanche, Ole Uri, Gunille Schierenbech.
17390125: Gunner. Haagen Kaldhusseter. N.N. 17390308.
Faddere: Iver Kaldhusseter, Niels Indreeide, Jomfru Anna Beata Finde.
17390201: Ole. Jon Kleven. Jon Klevens hustru. 17390322..
Faddere: Monseiur Hans Jørgen Reutz, Rasmus Klveven, Ingeborg Nielsdtr
Dale.
17390225: Gjøe, Uekte. Thore Gjerde Sersjant. Brite Døving. Faddere:
Eric Døving, Ole Nielsson Døving, Marte Døving.
17390308: Christopher. Knud Hool. Knud Hools hustru. 17390329.
Faddere: Wilhelm Tanche, Eric Omnås, Madam Tanche.
17390312: Margrete, Monseiur Hans Jørgen Reutz. Madam Reutz.
17390412.
Fadder: Presten, Monseiur Wilhelm Tanche, Jomfru Elsebe Reutz, Jomfru
Anna Beata Finde.
1739????: N.N. Ole Ellingsson Wandalen. Ole Ellingsson Wandalens hustru.
17390321. Dåp kan være i annet annex.
1739????: N.N. Peder Rønneberg. Peder Rønnebergs hustru. 17390321.
Do.
17390322: Jens. Peder Uren. Peder Urens hustru. 17390424.
Faddere: Niels Rem, Ole Uren, Ingrid Sørensdtr Grønningseter.
17390326: Pernille. Rasmus Dale. N.N.
Faddere: Peder Rønneberg, Ingebrigt Døving, Jomfru Anna Beata Finde.
17390405: Niels. Iver Heggen. Iver Heggens hustru. 17390424.
Faddere: Presten, Monseiur Reutz, Børre Hjelme, Madam Tanche.
17390412: Gunild. Elling Berge. Elling Berges hustru. 17390507.
Faddere: Lars Weberg, Ole Hjelle, Lisbet Weberg.
17390417: Knud. Mons Uri. Mons Uris hustru. 17390507.
Faddere: Lars Hjelmen, Jon Lingås, Jens Jemtegård, Anne Ellingsdtr Uri.
17390417: Dordi. Ole Muriås. Ole Muriås hustru. 17390517. Faddere:
Presten, Siver Myklebust, Brite Uri.
17390424: Thore. Jørgen Døving. Jørgen Døvings hustru. 17390510.
Faddere: Wilhelm Tanche, Lars Hjelme, Eric Døving, madam Tanche.
17390424: Eli. Arne Øyen. Arne Øyens hustru. 17390510. Faddere:
Lars Dale, Iver Øyen, Anne Dale.
17390531: Halvor. Peder Hjelle. N.N.
Faddere: Jon Storås, Ole Børresen Gjerde, Morten Eide, Marte Nielsdtr
Rem.
17390621; Anders. Niels Døvingen. Niels Døvingens hustru. 17390712.
Faddere: Otte Schierenbech, Anders Skrenakken, Jomfru Anna Beata Finde.
17390621: Brite. Ole Løvold. Ole Løvolds hustru. 17390712. Faddere:
Lars Tafjorden, Anders Løvold, madam Tanche.
17390621: Siri. Haaver Rønneberg. N.N.
Faddere: Nils Rønneberg, Ole Rønneberg, jomfru Mette Marie Leysdahl.
17390621: Christopher. Ole Andersson Nerhus. Ole Andersson Nerhus
hustru. 17390712.
Faddere: Rasmus Muri, Ole Jemtegård, Marte Sjølboskar.
17390712: Claus. Husmann John Halvorsson Ytterdal. Jihn Halvorssons,
husmann i Ytterdal sin hustru. 17390726.
Faddere: Capitain Leyrdahl, Ingebrig Døving Peder(?) Ytterdals hustru.
17390726: Ingebret. Hover Rønneberg. Hover Rønnebergs hustru.
17390809.
Faddere. Ingebret Rønneberg, Ole Iversson Døving, prestens kone.
Merknad: Jamfør 17390621. Det vites ikke om Ingebret og Siri er tvillinger.
Navnet Håvar ble på denne tid dels skrevet med to A-er, dels med O, begge
deler kan uttalles som Å. Ettersom Håvar Rønneberge kone, om jeg ikke
har oversett en introduksjon, er introdusert kun en gang, er de vel helst
tvillinger. Hvorfor Ingebret er døpt mye senere kan en bare spekulere i: Er
Ingebret hjemmedøpt grunnet svakhet, kommet seg og siden ført til kirke
for dåp?
17390726: Halvor. Jon Storås. Jon Storås hustru. 7390816. Faddere:
Ole Olsson Storås, Knut Storås, madam Reutz.
17390821: Guri. Lars Myklebust. Lars Myklebusts hustru. 17390920.
Faddere: Ole Olsson Storås, Ole Pedersson Omnås, Ranney Ellingsdtr
vandalen.
17390902: Ole. Ole Tafjord. Ole Tafjordens hustru. 17390920.
Faddere: Peder Tafjord, Jens Tormodsson Tafjord, Dorte Tafjord.
17390904: Kari, confirmasjon av hjemmedåp. Ole Olsson Sjølboskar. Ole
Olsson Sølbergskars hustru. 17390920.
Faddere: Arne Sjølboskar, Siri Olsdtr Naten, Guri Jensdtr Rellingen.
17390920: Marte. Niels Langdalen. Niels Langdalens hustru. 17390920.
Faddere: Arne Sæteren, Ole Døving,
17390920: Ole. Ingebret Arnesson, husmann i Vigen. N.N. Ingebret
Arnessons hustru. 17390929.
Faddere: Knud Rem, Ole Berdal, Ane Wigen.
17391011: Inger Kristine. Otte Schierenbech. Otte Schierenbechs kone.
17391108.
Faddere: Presten, Arne Weberg, Iver Heggen, prestens kone, jomfru Mette
Marie Leyrdahl.
17391011: Anne. Iver Ingebretsson Hool. Iver Hools hustru. 17390111.
Faddere: Ole Andersson Uri, Thore Olsson Rem, Knut Rems hustru.
17391108: Anne. Povel Osvig. Povel Osvigs hustru. 1739129.
Faddere: Mads Halstad, Tore Sylte, Lars Ytterdals hustru.
17391118: Marte, uekte. Morten Ingebretsson Rønneberg. Eldri Larsdtr
Hjelle.
Faddere: Ole Larsson Hjelle, Ole Gunnersson Hjelle, Ole Storåsens hustru.
17391129: Guro. Halvor Myren. Halvor Myrens kone. 17400110. Faddere:
Knud Rem, Sylfest Tafjord, Gunder Hjlles hustru, Malene Povelsdtr fra
Engeset.
17391213: N.N. Anders Isflå. Anders Isflåens hustru.
Merknad. Dåp kan være foretatt på Hellesylt eller Stranda.
17391226: Iver. Anders Alstad. Anders Alfstads hustru. 17400124. Faddere:
Ole Iversson Døving, Ole Uren, madam Tanche.
1740.
17400117: Else. Knud Rødal. N.N.
Faddere: Lars Tafjord, Jens Thormodsson Tafjord, Gjøe Dale.
17400124: Jacob. Peder Rønneberg. Peder Rønnebergs hustru. 17400228.
Faddere: Anders Ruset, Eric Jemtegård, Brite Dale.
17400124: Bertil. Gunner Bertelsson Rønneberg. Guner Bertelssons hustru.
17400228.
Faddere: Ole Mortensson Rønneberg, Knud Kriken, Niels Øyenes quinde.
17400124: Anne. Iver Grønningseter. Ivr Grønningsseters hustru.
17400306.
Faddere: Iver Heggen, Lars Joensson Grønningseter, jomfru Margrete
Finde.
17400214: Ole. Ole Andersson Uri. Ole Andersson Uris hustru. 17400306.
Faddere: Amund Uri, Mons Myklebust, madam Tanche.
17400228: Anne, uekte. Niels Øyene. Anne Nielsdtr Weberg.
Faddere: Jacob Kleven, Halvor Olsson på Kleven, Gunner Hjelles hustru.
17400306: Ingebret. Peder Skuset. Peder Skusets kone.17400417.
Fddere: N.N. (Inge? Tosten?) Årset, Elling Berge, Hofver Rønnebergs
hustru.
17400306: Anne. Salig Povel Alstad. Povel Alstads enke. 17400325.
Faddere: Rasmus Muri, Mons Uren, Iver Heggens hustru.
17400310: Siri. Ole Mortensson Rønneberg. Ole Mortenssons hustru.
17400414.
Faddere: Gunner Rønneberg, Peder Rønneberg, Hover Knudsson
Rønnebergs hustru.
17400320: Ole. Arne Grønningseter. N.N.
Faddere: Hans Christian Tanche, Ole Madsson Sylte, prestens kone.
17400320: Peder. Peder Muriås. N.N.
Faddere: Ole Muriås, Ole Hansson Linge, Eric Jemtegårds quinde.
17400325: Anne. Thore Sæteren. N.N.
Faddere: Peder Sølbergsksar, Rasmus Dale, prestens kone.
17400325: Brite. Thore Grønning. N.N.
Faddere: Sersjant Thore Gjerde, Endre Relling, Peder Uris hustru.
17400414: Dordi. Lars Bjørstad. Lars Bjørstads kone. 17400431.
Faddere: Ingebret Døving, Ole Olsson Storås, Gregorius Bjørstads kone.
17400414:Gjøe. Peder Rødal. Peder Rødals hustru. 17400414.
Faddere: Lars Tafjord, jomfru Mette Maria Leyrdahl, Guro Arnesdtr Tafjord.
1740????: N.N. Knud Rødalen(død), Knud Rødalens enke. 17400424.
17400612: Jacob, hjemmedøpt. Lars Muri. Lars Muris hustru. 17400612.
17400612: Ingri, hjemmedøpt. Lars Muri. Lars Muris hustru. 17400612.
17400612: Anne, hjemmedøpt. Povel Indreeide. Povel Indreeides hustru.
17400612.
17400814: Marte. Peder Berli. Peder Berlis hustru. 17400918. Faddere:
Niels Rem, Ole Olsson Hool, Ole Olsen Hools kone.
17400828: Siri. Arne Rødal. Arne Rødals hustru. 17400918.
Faddere: Rasmus Lilleås, Ingebret Jonsson Tafjord, Ole Kaldhusdalens
hustru.
17400904: Anne. Knud Rem. Knud Rems hustru. 17400925.
Faddere: Lars Weberg, Peder Olsson Kleven, Jacob Klevens hustru Gullou.
17400912: Anne Elsebe. Hans Jørgen Reutz. Madam Reutz. 17401009.
Faddere: Captain Leyrdahl, Monseiur Severin Løeg, prestens kone, jomfru
Mette Marie Leyrdahl, jomfru Margete Finde.
17400918: Niels. Peder Larsson Tafjord. Peder Larsso Tafjords hustru.
17401030.
Faddere: Ingebregt Wigen, Thore Hjelme, prestens kone.
17400918: Peder. Ole Pedersson Berdal. Ole Pedersson hustru. 17400929.
Faddere: presten, Hans Jørgen Reutz, jomfru Elsebe Reutz.
17400918: Halvor. Joachim Løvold. JoachimLøvolds kone. 17380925.
Faddere: Jon Ytredal, Jon Olsson Kleven, Kristi Ingebretsdtr Frøse.
17400926: Marte. Jon Andersson Dale. Jon Andersson Dales festepige.
17401030.
Faddere: Rasmus Dale, Niels Andersson Dale, jomfru Margrete Finde,
Anders Ericsson Dales hustru Marte Nielsdtr Dale.
17401127: Iver. Peder Berli. Peder Jonsson Berlis festequinde. 17401226.
Faddere: Iver Heggen, Knud Iversson Berli, Iver Grønningseters hustru.
17401129: Stenord. Anders Alstad. Anders Alstads hustru. 17410106.
Faddere: Ole Madsson på Sylte, Knud Alstad, madam Tanche.
17401225: Maren. Ole Jonsson Wandalen. Ole Jonsson Wandalens hustru.
17410106.
Faddere: Jon Lingås, Ole Olsson Wandalen, jomfru Margrete Finde.
17401226: Dordi. Jon Storås. Jon Storås quinde. 17410112.
Faddere: Ole Storås, Niels Weberg, Lars Mycklebusts hustru.
1741
17410106: Malene. Presten. Prestens kone. 17410202.
Faddere: Captain Leyrdahl, Mr Schreuder, madam Tanche, madam Agnete
Reutz, jomfru Margrete Finde.
17410129: Emmiche. Otthe Schierenbech, klokker. Ole Scierenbecks
hustru. 17410226.
Faddere: Peder Larsson Tafjord, Rasmus Muri, jomfru Elsebe Reutz,
Margrete Finde, Peder Ytredals kone.
17410129: Mads. Peder Madsson Linge. Peder Madsson Linges hustru.
17410219.
Faddere: Lars Ruten, Nils Knudsson Linge, Ole Ellingsson Wandalens hustru.
17410129, Ole. Ole Olsson Storås. Ole Olsson Storås hustru. 17410219.
Faddere: Ole Storås, Lars Bjørstad, jomfru M Maria Leyrdal.
17410202: Malene. Jørgen Døving. Jørgen Døvings hustru. 17410226.
Faddere: Rasmus Muri, Thore Thoresson Hjelme, Ingebor Hagerup.
17410219: Johannes. Peder Ytterli. Peder Ytrelids hustru. 17410402.
Faddere: Peder Ruset, Mons Hjelme, Lars Tafjords hustru, Ole Sæterens
hustru.
17410319: Anne. Iver Ingebretsen. Iver Ingebretsson Omnås hustru.
17410402.
Faddere: Halvor Myren, Johannes Ingebretsson Hool, Ole Andersson Uris
quinde.
17410321: Brite. Elling Berge, Elling Berges hustru. 17410409.
Faddere: Lars Weberg, Peder Olsson Kleven, prestens bror(=?), Børre
Berges hustru.
17410416: Brite. Jon Muldal. Jon Muldals quinde. 17410431.
Faddere: Lars Tafjord, Iver Torssteinsson Øyen, Ole Tafjords quinde.
17410416: Ingelev. Peder Rønneberg. Peder Rønnebergs quinde.
17410520.
Faddere: Rasmus Dale, Lars Ytredal, Lars Rellings hustru.
17410428: Ole. Jon Kleven. Jon Klevens hustru. 17410528.
Faddere: Jacob Kleven, Sylfest Olsson Tafjord, jomfru Mette Marie Leyrdal.
17410507: Magnus, hjemmedøpt. Knud Storås. Knud Storås quinde.
17410507. (Branet døde etter 1 time).
17410520: Brite. Ole Hansson Linge. N.N. Faddere:
Lars Dale, Lars Muriås quinde.
1731????: N.N. Peder Ruset. Peder Rusets quinde.
1730528: Siri. Ole Mortensson Rønneberg. Ole Mortensson Rønnebergs
hustru.
Faddere: Eric Skuset, Niels Jonsson Eide, Knut Kilstis hustru.
Døpt i Stranda kirke av hr. Hans Hjort:
17410618: Elling. Lars Ytredal. Lars Ellingson Ytredals festepike. 17410709.
Faddere: Peder Jacobsson Hesthaug, Niels Ellingsson , Anne Pedersdtr
Ytredal.
17410628: Dordi, Konfirmasjon av hjemmedåp. Ingebrigt Erichsson Rødal.
Ingebregt Rødal. 17430106.
Faddere: Ole Tafjord, Sylvest Olsson Tafjord, Lars Tafjordens quinde.
17410813: Dødfødt Pikebarn Ole Werpesdal. Ole Werpesdals hustru.
17410813,
174108??: Peder, hjemmedøpt. Niels Larsson Raten. Niels Larsson Ratens
hustru. 17410820. (Peder gravfestet 5 dager gammel, født 17410815.)
17410903: Lars. Knud Grønning. Knud Grønnings hustru. 17411015.
Faddere: Lars Raten, Peder Larsson Weberg, Lars Pedersson Døvings
quinde.
17410903: Anders, confirmasjon av hjemmedåp. Gunner Muldal. Gunner
Muldals hustru. 17411015.
Faddere: Ole Kaldhusdalen, Ole Hansson Linge, Jon Muldals quinde.
17411008: Siri. Arne Øyen. Arne Øyens hustru. 17411008.
Faddere: Lars Tafjord, Ole Halvorsson Døving, Inge Wandalen.
17411008: Ellend. Jon Halvorsson Skuset. Jon Halvorsson Skusets hustru.
17411029.
Faddere: Lars Weberg, Ole Jonsson Ytterdal, Ingebrigt Døvings hustru.
17411119: Eric. Lars Myklebust. Lars Myklebusts hustru. 17411217.
Faddere: Ole mJonsson Wandalen, Mons Myklebust, Ivar Ingebregtsson
Omnås sin hustru Ranney.
17411217: Lars, uekte. Tore Larsson Hellebostad. Marte Olsdtr Indreeide.
Faddere: Lars Ellingsson Ytredal, Hans Larsson Hellebostad, Halvor Olsson
Indreeide, Lars Dales hustru Gjøe.
1742
17420106: Ingebregt. Ole Ingebregtsson Sæter. Ole Sæterens hustru.
17420204.
Faddere:Povel Osvigen, Jens Jonsson Wigen, madam Reutz.
17420113: Ole. Anders Werpesdal. Anders Werpesdals hustru. 17420204.
Faddere: Arne Werpesdal, Anders Skrenakken, Jacob Klevens hustru
Gullou.
17420128: Ingebor. Hover Knudsson Rønneberg. Hover Knudsson
Rønnebergs hustru. 17420225.
Faddere: Elling Berge, Ole Gunnersson Berge, Peder Ytrdals hustru Anne.
17420225: Brite. Knud Rem. Knud Rems hustru. 17420401.
Faddere: Arne Døving, Ole Gunnersson Hjelle, Jon Klevens hustru Marte.
17420311: Tore. Mons Myklebust. Mons Myklebusts hustru. 17420408.
Faddere: Presten, Ole Uri, Jon Lingåsen, madam Tanche.
17420311: Elling. Mons Myklenust. Do. (Tvillinger)
Faddere: Endre Relling, Ole Myklebust, Eric Omnås hustru Kari.
17420311: Povel. Tore Grønning. Tore Grønnings hustru. 17420408.
Faddere: Ingebregt Wigen, Lars Ruten, Povel Alfstads hustru Marte.
17420311: Povel. Ole Povelsson Hauge. Ole Povelssons festequinde.
17420408.
Faddere: Peder Olsson Berli, Peder Jonsson Berli, Iver Ingebregtssons
hustru Dordi.
17420311: Ragnille. Niels Døving. Niels Døvings hustru. 17420408.
Faddere: Lars Saxesson Døving, Ole Knutsson Årset, Anders Kilstis hustru
Synneve.
17420325: Ole. Peder Olsson Berli. Peder Olsson Berlis hustru.17420422.
Faddere: Ole Povelsson Houge, Mads Olsson Wandalen, Iver Ingebregtsson
Omnsås hustru Dordi.
17420415: Anne. Ole Pedersson Berdal. Ole Pedersson Berdal. 17420429.
Faddere: Tore Jemtegård, Ole Madsson Sylte, madam Reutz.
1742????: N.N. Thore Rem. Thore Rems hustru. 17420422.
17420422: Mette Dorthe. Othe Schierenbech, klokker. Othe Schierenbechs
hustru. 17420520.
Faddere: Lars Tafjord, Ellef Lingåsen, Anna Beata Finde,
17420422: Maren. Ole Jonsson Wandalen. Ole Jonsson Wandalens hustru.
17420520.
Faddere: Jon Knudsson Eyde, Haagen Olsson Wandalen, prestens kone.
17420422: Marte. Peder Løvold. Peder Løvolds hustru. 17420513. Faddere:
Iver Heggen, Lars Rasmus Døving, Arne Webergs kone Marte Nielsdtr.
174204??: Dødfødt pikebarn. Peder Zachariasson Berdal. Peder
Zachariasson Berdals hustru. 17420429.
174204??: Dødfødt pikebarn. Ole heimste Rødal. Ole heimste Rødals
hustru. 17420429.
17420520: Gullau. Iver Heggen. N.N.
Faddere: Gregorius Rørstad, Tore Toresson Hjelme, prestens kone.
17420610: Kari. Niels Knudsson Linge. N.N.
Faddere: Niels Larsson Ruten, Ole Knudsson Linge, Poul Osvigens hustru.
17420701: Dordi. Peder Uren. N.N.
Faddere: Knud Rem, Jens Jensson Uren, Ole Nielsson Døvingens hustru.
1742????: N.N. Knud Nielsson Døving. Knud Nielsson Døvings hustru.
17420702.
17420706: Jacob. Lars Muri. N.N.
Faddere: Peder Zachariasson Berdal, Jens Thoresson Jemtegård, Christoffer
Endresson Relling, madam Agnete Reutz.
17421225: Niels. Elling Berge. Elling Berges hustru. 17430106.
Faddere: Capitain Leyrdahl, Lars Jonsson ?en????, Peder Ytredals hustru
Anne.
1743
17430106: Jon. Knud Storås. Knud Storås hustru. 17430217.
Faddere: Ivar Sæter, Ola Amundsson Sølbergskar, Lars Webergs hustru
Lisbet.
1743016: Inger. Ingebregt Sølbergskar. Ingebregt Sølbergskars hustru.
17430203.
Faddere: Anders Ruset, Arne Houge, prestens kone, Ole Sæters hustru
Margrete.
174301??: Brite. Niels Raten. Niels Ratens hustru.17430127.
17430210: Gravfestet Niels Ratens hjemmedøpte barn Brite, 2 dager
gammelt. (Sic!).
17430210: Inger. Iver Ingebregtsson Omnås. Iver Ingebregtsson Omnås
hustru. 17420310.
Faddere: Knud Rem, Nils Ingebregtsson Hoel, Iver Heggens hustru Synneve.
17430215: Cicile Petronille. Prestens datter. N.N.
Faddere: Løytnant Niels Mechlenborg, Monseiur Hannibal Tanche, madam
Boel, Kirstine Dop, (???), Hr Peder Reutz, jomfu Anna Beata Finde, Ingebor
Hagerup.
17430217: Erik. Jon Lingås. Jon Lingås hustru. 7430317.
Faddere: Ellef Lingås, Serqve Uri, Niels Jonsson Omnås sin hustru Kari.
17430217: Anne. Peder Eide. Peder Eides hustru. 17430210.
Faddere: Lars Hjelme, Lars Hjelle, Michel Uris hustru Brithe.
17430217: Brithe. Iver Sæter. Iver Sæters hustru. 17430411.
Faddere: Jon Hauge, Ingebregt Sølbergskar, Ole Sæterens hustru Margret.
17430220: Ole. Ole Knudsson Årset. Ole Knudsson Årsets festepike.
17430407.
Faddere: Ole Jonsson Dale, Mads Halstad, jomfru Anna Beata Finde.
17430224: Inger. Ole Andersson Uri. Ole Uris hustru. 17430325.
Faddere: Niels Omnås, Jon Lingås, Ole Jøørgensson Vandalens hustru Randi
Ellingsdtr.
17430301: Peder. Hans Jørgen Reutz. Madam Reutz. 17430407.
Faddere: Endre Relling, Lars Relling, Lars Dale, Peder Ytredals hustru Anne,
Marte Dale.
1743????: Jens Tormodsson Rødal(død). Jens Tormodsson Rødals enke.
17430310.
17430310: Malene. Ole Povelsson Hauge. Ole Povelsn Hauges hustru.
17430411.
Faddere: Ole Knudsson Omnås,Arne Jacobsson på Engeset, jomfru Mette
Marie Leyrdahl.
17430310: Else. Jon Olsson Kleven(?). Jon Klevens hustru. 17430428..
Faddere: Gunner Hjelle, Niels Gundersson på Engeset, Jacob Klevens
hustru Gullou.
17430310: Mette. Haagen Kaldhusseter. Haagen Kaldhusseters hustru.
17430411.
Faddere: Ole Kaldhusdal, Ingebregt Jonsson Tafjord, Ole Tafjords hustru
Birte.
17430423: Ingebor. Peder Jonsson Skuset. Peder Jonsson Skusets hustru.
17430428.
Faddere: Arne Weberg, Arne Povelsson Indreeide, jomfru Mette Marie
Leyrdahl.
17430325: Ole. Peder Omnås. Peder Omnås hustru. 17430411.
Faddere: Ole Wandalen, Peder Gjerde, Iver Olsson Omnås.
17430407: Rasmus. Knut Smauge. Knud Smauges hustru. 17430513.
Faddere: Endre Relling, Anders Rasmusson Øvregaard, jomfru Mette Maria
Leyrdahl.
17430407: Stephen. Niels Olsson Indreeide. Niels Olsson Indreeides hustru.
17430428.
Faddere: Lars Ytredal, Ole Berdal, Niels Olsson Indreeides hustru Ingeborg.
17430407: Guro. Lars Bjørstad. Lars Bjørstads hustru. 17430421.
Faddere: Jon Storås, Lars Ingebretsson Døving, Eric Bjørstads hustru
Magdeli.
17430407: Brithe. Serqve Uri. Serqve Uris hustru. 17430421,
Faddere: Arne Veberg, Ole Olsson Linge, Jon Lingås hustru Gyri
Ellingsdtr.
17430411: Peder. Anders Werpesdal. Anders Werpesdals hustru.
17430512. Faddere: Peder Jacobsson Hesthaug, Niels Ellingsson Ytredal,
Arne Løvolds hustru Marte Ellingsdtr.
17430521: Peder. Povel Osvig. Povel Osvigs hustru. 17430616. Faddere:
Lars Hjelme, Arne Muri, Ole Jonsson Kastet.
17430526: Hans. Niels Langdalen. Niels Langdalens hustru. 17430616.
Faddere:Eric Bjørnstad, Halvor Myren, Gregorius Bjørstads hustru.
17430526: Rasmus. Ole Werpesdal. Ole Werpesdals hustru. 17430702.
Faddere: Arne Werpesdal, N.N., Anders Werpesdals quinde.
17430526: Marte. Jon Halvorsson Skuset. Jon Halvorsson Skusets hustru.
17430616.
Faddere:Knud Simonsson Linge, Lars Ingebregtsson Døving, Jacob Rems
hustru.
17430526: Eldri. Arne Rødal. Arne Rødals hustru. 17430616.
Faddere: Lars Tafjord, Peder(?) Pedersson(?) Halstad, Ole Halstads hustru
Stenor.
17430526: Tosten, Confirmasjon av hjemmedåp. Peder Ingebregtsson
Skuset. Peder Ingebregtsson Skusets hustru. 17430616.
Faddere: Peder Rønneberg, Magnus Haraldsson Rønneberg, Tosten Årsets
enke Inger.
17430811: Pernille. Saxe Myklebust. Saxe Myklebusts hustru. 17430908.
Faddere: Lars Arnesson Ytterdal, Siver Myklebust, Jon Kastets hustru
Gullou.
17430818: Rasmus. Jørgen Døving. Jørgen Døvings hustru. 17430908.
Faddere: Saxe Myklebust, Mons Hjelme, Niels Døvings hustru.
17430818: Kari. Anders Alstad. Anders Alstads hustru. 17430908.
Faddere: Lars Remset, Jens Jonsson Wigen, Lars Ratens hustru.
17430908: Zacharias. Peder Zachariasson Berdal. Peder Zachariassons
hustru. 17431013.
Faddere: Tore Jemtegård, Peder Ytterdal, Zacharias Linges enke Brite
Knudsdtr.
17430929: Anna. Peder Olsson Wandalen. Peder Olsson Wandalens hustru.
17431020..
Faddere: Ole Olsson Wandalen, Lars Larsson Remset, Jon Linges hustru
Synneve.
17431101: Tore. Mons Myklebust. Mons Myklebusts hustru. 17431201.
Faddere: Lars Myklebust, Tore Grønning, Margrete Finde.
17431103: Mali. Peder Ruset. Peder Rusets hustru. 17431201.
Fadder: Saxe Hauge, Jens Jonsson Vigen, Rasmus Dales hustru Brithe
Pedersdtr.
17431111: Inge. Børre Berge. Børre Berges hustru. 17431226.
Faddere: Peder Gjerde, Lars Arnesson Ytterdal, Anna Beata Finde.
1744
17440126: Lars. Lars Myklebust. Lars Myklebusts hustru. 17440227.
Faddere: Jacob Omnås, Halkjell Olsson Høyhjelle, Mons Myklebusts hustru
Marte Thoresdtr.
17440126: Charlotte. Ole Olsson Sølbergskar. Ole Olsson Sølbergskars
hustru. 1744000219.
Faddere: Jan Hauge, Knut Jonsson på Engeset, jomfru Margrete Finde.
17440219: Marte. Peder Jensson Berli. Peder Jensson Berlis hustru.
17440219.
Faddere: Arne Jacobsson på Engeset, Jens Toresson Jemtegård, Halvor
Myrens hustru Guro.
1744????: N.N. Arne Øyen. Arne Øyens hustru. 17440219.
17440219: Anne. Tore Rem. Tore Rems hustru. 17440315.
Faddere: Niels Arnesson Weberg, Jens Jensson Wigen, Knud Hoels hustru
Kari.
17440219: Maren. Gunnar Sylte. Gunnar Syltes hustru. 17440315.
Faddere: Arne Weberg, Gregorius Bjørstad, jomfru Mette Marie Leyrdahl.
17440315: Malene. Knud Rem. Knud Rems hustru. 17440412.
Faddere: Jomfru Anna Beata Finde, Inger Hagerup, Lars øvre relling.
17440315: Ingebrigt. Peder Omnås. Peder Omnås hustru. 17440405.
Faddere: Presten, klokker Othe Schierenbech, Mons Myklebusts hustru
Marte Toresdtr.
17440315: Synneve. Peder Løvold. Peder Løvolds hustru. 17440329.
Faddere: Gunnar Gjerde, Knud Jonsson på Engeset, Peder Årsets hustru Eli
Stephensdtr.
1744????. N.N. Peder Halkjeldsson Tafjord. Peder Halkjeldsson Tafjords
hustru. 17440321.
17440426: Gravfestes Peder Halkjeldsson Taffjords hjemmedøpte barn
Ingeborg, 1 dag gammelt.
17440321: Synneve. Iver Heggen. N.N.
Faddere: Arne Weberg, Mons Hjelme, Ingebor Hagerup.
17440329: Janniche. Klokker Othe Schierenbech. Klokkerens kone.
17440426.
Faddere: Tore Jemtegård, Børre Hjelme, Endre Rellings hustru Guri
Iversdtr.
17440405. Knud. Arne Weberg. Arne Webergs hustru. 17440507.
Faddere: Børre Hjelme, Gregorius Bjørstad, madam Agnete Reutz.
17440405: Canuto. Gunner Bertelsson Rønneberg. Gunner Bertelsson
Rønnebergs hustru. 17440510.
Faddere: Jacob Eyde, Sivert Gunnersson Øyene, Niels Indreeides hustru
Ingebor Knutsdtr.
17440412: Peder. Ole Pedersson Berdal. Ole Pedersson Berdals hustru.
17440517.
Faddere: Peder Gunnersson Berdal, Amund Uri, Eric Jemtegårds hustru
Brite.
17440412: Gunnilde. Niels Arnesson Rem. Niels Arnesson Rems hustru.
17440517.
Faddere: Gregorius Bjørstad, Jon Børresson Gjerde, Børre Hjelmes hustru
Brite.
17440412: Anne. Hover Knudsson Rønneberg. Hover Knudsson
Rønnebergs hustru. 17440517.
Faddere: Jacob Hesthaugen, Lars Pedersson Ytterdal, Lars Vebergs hustru
Lisbet.
17440415: Lars, uekte. Jon Ingebregtsson Vigen. Marte Jonsdtr Øyen.
1744????.
Faddere: Jacob Øyen, Arne Jacobsson på Engeset, Ole Tafjords hustru Brite.
17440423: Mali, hjemmedøpt. Peder Rønneberg. Peder Rønnebergs
hustru.
17440426.
Mali gravfestes 3 dager gammelt 17440326.
17440517: Marte. Knud Storås. Anders Storås hustru. 17440614,
Faddere: Ole Halstad, Knud Larsson Storås, Anders Kilstis hustru.
17440531: Anne. Ole Sæter. N.N.
Faddere: Lars Hauge, Jon Ingebregtsson Vigen, Ingebregt Vigens hustru
Anne Jensdtr,
1744????: N.N. Ole Verpesdal. Ole Verpesdals hustru. 17440624.
1744????: N.N. Ole Sæter. Ole Sæters hustru. 17440628.
17440207: Gunner. Povel Indreeide. Povel Indreeides hustru. 17440726.
Faddere: Anders Kilsti, Niels Guneersson Rønneberg, Niels Olsson
Indreeides hustru Anne Ellingsdtr.
17440207: Wiel. Morten Knudsson Rønneberg. Morten Knudsson
Rønnebergs hustru. 17440719.
Faddere: Ingebregt Rønneberg, Jon Knudsson Eide, Peder Hesthaugens
hustru Anne Ellingsdtr.
17440705: Ole. Jon Storås. Jon Storås hustru. 17440726.
Faddere: Gregorius Bjørstad, Jon Jonsson Kriken, Lars Bjørstads hustru
Brite Olsdtr.
17440816: Jon. Povel Osvig. Povel Osvigs hustru. 17440920.
Faddere: Lars Arnesson Ytterdal, Lars Madsson Halstad, Saxe Myklebusts
hustru Inger.
17440830: Ranney. Eric Dalhus. Eric Dalhus hustru. 17440920.
Faddere: Jon Halvorsson Skuset, Mette Marie Leyrdhl, Mons Dales hustru
Anne Monsdtr.
17440830: Anne. Lars Ellingsson Ytterdal. Lars Ellingsson Ytterdals hustru.
17440920.
Faddere: Jacob Hesthaugen, Lars Tafjord, Anna Beata Finde.
17440830: Arne. Ingebret, husmann i Vigen. Ingebregt, husmann i Wigens
hustru. 17440913.
Faddere: Peder Ytterli, Jon Ingebregtsson Vigen, Ole Berdals hustru Marte
Sørensdtr.
17440929: Iver. Arne Jacobsson Engeset. Arne Jacobsson Engesets hustru.
17441101.
Faddere: Tore Jensson Engeset, Arne Øyen, prestens kone.
17441009: Eilert. Albrecht Dietrichsson. Marte Arvesdtr. Ovennnevnte
Albrecht Dietrichssons hustru. 17441101.
Faddere: Lars Rasmusson nedre Relling, Christoffer Endresson Relling, Lars
nedre Rellings hustru Gullou.
(Registrators merknad: Albert og Marte omtales i kirkeboka som: «et par
fattigfolk fra Agerøen».
17441023: Anne. Sylfest nedre Rødal. Sylfest Rødals hustru. 17450113.
Faddere: Ingebregt nedre Rødal, Pder Pedersson nedre Rødal, prestens
kone(Fru Hool).
17441115: Dødfødt Drengebarn. Lars Grønning. Lars Grønnings hustru.
17441115.
1745
17450110: Janniche. Peder Ytterli. Peder Ytterlis hustru. 17450221.
Faddere: Lars Tafjord, jomfru Margrethe Finde, Brite Larsdtr Døving.
17450113: Rasmus. Lars Lilleås. Lars Lilleås hustru. 17450221.
Faddere: Rasmus Lilleås, Jon Madsson Helstad, prestens kone.
17450211: Stephen. Peder Årset. Peder Årsets hustru. 17450228.
Faddere: Jacob Rem, Jon Knudsson Eide, Jon Jacobsson Eide, Siver Årsets
hustru Inge Ingebregtsdtr.
1745????: N.N. Tore Larsson Hellebostad. Tore Larsson Hellebostads
festepike.
17450314: Marte. Niels Arnesson Rem.
Faddere: Børre Hjelme, Ole Nielsson Rem, Arne Webergs hustru Marte
Nielsdtr.
17450326: Børre. Arne Grønningseter. Arne Grønningseters hustru.
17450418.
Faddere: Ole Pedersson Berdal, Tore Toresson Hjelme, Jens Jonsson Vigen,
jomfru Beate Finde.
17450328: Johanne. Arne Øyen. Arne Øyens hustru. 17450415.
Faddere: Arne Tafjord, Arne øvre Rødal, jomfru Margrete Finde.
17450401: Jacob. Peder Hesthaugen. Peder Hesthaugens hustru.
17450425.
Faddere: Presten, Monseiur Hans Jørgen Reutz, Jacob Hesthaugen, Lars
Ellingsson Ytterdals hustru Marte Jacobsdtr.
17450411: Marte, gravfestet 1 dag gml. Niels Rem. Niels Rems hustru.
17450411.
17450411: Malene. Lars Larsson Døving. Lars Larsson Døvings hustru.
17450425.
Faddere: Niels Ingebregtsson Hoel, Anders Larsson Døving, prestens kone.
17450411: Gunille. Niels Olsson Indreeide. Niels Olsson Indreeides hustru.
17450523.
Faddere: Arne Veberg, Gregorius Bjørstad, Jacob Rems hustru Gulllou.
17450411: Arne, hjemmedøpt, confirmasjon av dåp. Peder(Niels?) Uren.
Peder Urens hustru 17450523.
Faddere: Mons Hjelme, Halvor Myren, Anders Alstads hustru Inger.
1745???? Ingebret, gravfestet 10 dager gammrl. Thore Hellebostad. N.N.
17450425: Anders. Peder Ruset. Peder Rusets hustru. 17450523.
Faddere: Anders Ruset, Arne Verpesdal, Peder Ytterlis hustru Brite Larsdtr.
17450425: Siri. Jon Muldal. Jon Muldals hustru. 17450711.
Faddere: Ole Tafjord, Arne Arnesson tjener på Korsneset, Peder Kilstis
hustru Brite.
17450514: Anne. Lars Olsson Øverås. Johanne Rasmusdtr Smauge. Lars
Olsson Øvrås hustru. 17450623.
Faddere: Ole Øverås, Erik Øverås, jomfru Anna Beata Finde.
17450516: Niels. Gunnar Muldal. Gunner Muldals hustru. 17450530.
Faddere: Klokker Othe Schierenbech, Knud Nerhus, Povel Osvigens hustru
Brite Arnesdtr.
1745????: N.N. Knud Linge. Knud Linges hustru. 17450523.
17450523: Ingebor. Elling Berge. Elling Berges hustru. 17450606. Faddere:
Arne Nielsson Berge, Jon Jacobsson Eide, Hover Knudsson Rønnebergs
hustru Gislau Gunnersdtr.
17450523: Lars. Ole Hauge. Ole Paulsson Hauges hustru. 17450623.
Faddere: Saxe Myklebust, Saxe Hauge, Ole Thoresson Hool.
17450523: Marte. Knud Langdal. Knud Langdals hustru. 17450623.
Faddere: Arne Jacobsson på Engeset, Mons Olsson Høyhjelle, Iver
Grønningseters hustru Marte Nielsdtr.
17450530: Thore. Niels Langdalen. Niels Langdalens hustru. 17450530.
Faddere: Knud Rem, Johannes Hool, enken Dordei Omnås.
17450530: Ole. Hågen Kaldhusseter. Hågen Kaldhuseters hustru.
17450530.
Faddere: Lars Weberg, Halvor Indreeide, Knud Storevik.
1745????. N.N. Peder Larsson Tafjord. Peder Larsson Tafjords hustru.
17450606.
17450613: Mari. Anders Werpesdal. Anders Werpesdals hustru.
17450711.. Faddere: Jacob Kleven, Ole Jonsson Ytredal, Ole Werpesdals
quinde.
1745????: N.N. Ole Andersson Nerhus. Ole Andersson Nerhus hustru.
17450711.
17450801 i Stranda kirke: Ingebor. Arne Nielsson Berge. Arne Nielsson
Berges hustru. 17450808.
Faddere: Ole Linge, Per Kriken, Gidselou Hjelle, Ragnhild Hjelle, Gunild
Rønneberg.
17450801 så og: Jacob. Jon Jacobsson Eide. N.N.
Faddere: Peder Giskemo, Peder Ytredal, Rasmus Ytredal, Marthe Weberg,
Marthe Eide.
1745????: N.N. Per Rønneberg. Per Rønnebergs hustru. 17450808.
17450808: Margrethe. Ingebregt Sjølboskar. Ingebrigt Sjølboskars hustru.
17450822.
Faddere: Ole Sæteren, Arne Oxvig, Mari Sjølboskar, Gjertrud Storås, Eli
Sjølboskar.
17450822: Anne. Ole Jonsson Vandalen. Ole Jonsson Vandalens Quinde.
17450919.
Faddere: Peder Lingås, Ole Olsson Vandalen, Boel Vandalen.
17450919: Tosten. Thore Engeset. Thore Engesets kone. 17451001.
Faddere: Capitain Leyrdahl, Arne Engeset,Knut Ibidem, Anna Beata Finde,
Boel Gjerde.
17450919: Peder. Arne Hoel. N.N.
Faddere: Iver Heggen, Ole Hjelme, Johannes Hoel, Inger Myklebust, Birthe
Hoel.
17450919: Eli. Serqve Uri. N.N.
Faddere: Eric Jemtegård, Ole Linge, Rangile Årset, Ingebor Linge, Synneve
ib. (=Linge)
17451001: Mali. Per Omnås. N.N.
Faddere: Jon Hoel, Jens Muri, Kari Omnås, Margrete Gjerde, Kari Gjerde.
17451001: Marta. Per Døving. N.N.
Faddere: Jacob Hesthaugen, Lars Hjelme, Brite Døving, Brite Engeset, Ane
Hjelme.
17451017: Brite. Gunner Sylte. Gunner Syltes kone. 17451104.
Faddere: Capitain A Gjerde, Halkjeld Sylte, Margrete Finde, Barbra
Rem,Gullou Bjørstad.
17451104: Ole. Iver Sæter. Iver Sæters hustru. 17451212.
Faddere: Knud Storås, Ole Døving, Lars Tafjord, Brithe Oxvig, Inge Hauge.
17451110: Knud. Ole Knudsson Omnås. Ole Omnås hustru. 17451212.
Faddere: Niels Omnås, Jacob ib., Ole Vatne, Brithe Omnås
17451110: Ane. Capt. Des armes Lind. Kari Knudsdtr Frøse.
Faddere: Lars Relling, Guri Larsdtr ib., Marthe Relling.
17451209: Hendriche. Hans Jørgen Reutz. N.N.
Faddere: Capt. Des Armes Caspar Lind, Lars Hjelme, Ingebor Hagerup,
Brithe Relling, Guri Relling.
17451212: Anne. Ole Uri. N.N.
Faddere: Per Lingås, Mads Vandal, Guri Rem, Kari Weberg, Else Jemtegård.
17451225: Elling. Mons Myklebust. N.N.
Faddere: Saxe Myklebust, Ole Monsson Vandalen, Per Berdal,Maria
Myklebust, Marta Jemtegård.