Årstrinn 11 yrkesfaglig

Comments

Transcription

Årstrinn 11 yrkesfaglig
Leppepomade – et kosmetisk produkt
Innhold
Sikkerhet
1 kokosfett, ”fast stoff”
1 parafinvoks ”perler”
1 aroma/smak i brunt glass
1 dråpeteller
1 rørepinne
1 tørkepapir
Ingen tiltak
Ekstra
varmt vann
Separat
1 beger
1 isoporbeger
Gjennomføring
1. Legg parafinvoksen og kokosfettet i plastbegeret. Fyll
isoporbegeret halvfullt med kokende vann. Sett plastbegeret opp i
det varme vannet og rør forsiktig i blandingen til alt er smeltet.
Tilsett en dråpe aroma og rør godt.
2. Den smeltede blandingen fylles i de to tomme boksene. Sett på
lokkene og leppepomaden er ferdig.
januar 2014
SKA AS
Resultat
Prøv leppepomaden. Hvordan kjennes den? Hvordan ser den ut?
Hvis resultatet ikke er bra (for myk eller for fast), hvilke forandringer kan du gjøre for å få
resultatet slik du ønsker?
Lag en varedeklarasjon til leppepomaden.
Rydding
Sorter avfallet og legg det i riktige avfallsdunker:



januar 2014
gjenbruk: Den ferdige leppepomaden kan brukes.
plastemballasje: Posen, rengjorte begre, isoporbeger og lokk.
restavfall: Skittent tørkepapir, leppepomade som ikke skal brukes.
SKA AS
Polare og upolare stoffer i ”sminkefjerner”
Innhold
1 parafinolje i rør
1 farget etanol i dråpeteller
1 vann i dråpeteller
1 modelleire
1 tørkepapir
Sikkerhet
Rødsprit:
Fare
Meget brannfarlig væske og damp.
Tiltak
Holdes vekk fra åpen flamme.
Ekstra
saks
Gjennomføring
januar 2014
1.
Sett røret med parafinolje i modelleiren slik at det står loddrett.
2.
Tilsett vann , én dråpe om gangen og studer hva som skjer med vanndråpene,
etter hvert som du tilsetter dem. Skriv ned dine observasjoner.
3.
Sett korken på røret og snu det opp ned, først én gang, så et par ganger til.
Hva skjer? Noter!
4.
Sett korken på røret og rist forsiktig. La så røret stå i ro og legg merke til
hvor lang tid det tar før fasene skilles. Beskriv det du observerer.
5.
Tilsett forsiktig noen dråper farget etanol og se hva som skjer med etanolen.
Beskriv det du ser.
6.
Snu røret opp ned et par ganger. Hva ser du nå? Noter!
SKA AS
Resultat
1. og 2.
Hvorfor blandes ikke de to væskene?
Hvilken væske har størst tetthet, vann eller parafinolje?
Hvilken form har vanndråpene når de synker ned gjennom parafinoljen?
Forklar hvorfor dråpene her denne formen.
3. og 4.
Forklar det du har observert i punkt 3 og 4.
5. og 6.
Hva kan du si om tettheten til etanol i forhold til tettheten for vann og parafinolje og
løseligheten til etanol i vann og i parafinolje, ut fra det du observerte i punkt 5 og 6.
Forklar hvorfor "resultatet" kan brukes som sminkefjerner?
Rydding
Sorter avfallet og legg det i riktige avfallsdunker:


januar 2014
plastemballasje: Plastposen, tomme dråpetellere og propp.
restavfall: Tørkepapir med ”sminkefjerner”, rør med rester av parafinolje.
SKA AS
Hudkrem – et kosmetisk produkt
Innhold
1 kokosfett, ”fast stoff”
1 stearinsyre, ”pulver”
1 parafinolje, stort rør
1 glyserol, mellomstort rør
1 trietanolamin, lite rør
1 tørkepapir
2 skjeer
Sikkerhet
Ingen tiltak
Ekstra
varmt vann
Separat
1 beger
1 isoporbeger
Gjennomføring
1. Sorter stoffene du har fått utdelt, i fettløselige stoffer
(kokosfett, parafinolje og stearinsyre) og vannløselige stoffer
(glyserol og trietanolamin). Bland de fettløselige stoffene i
plastbegeret. Tørk de to tomme boksene med papir. Du skal
bruke dem senere, til den ferdige kremen.
Fyll isopor-begeret ca. 1/3 fullt med kokende vann. Sett
plastbegeret med de fettløselige stoffene opp i begeret med
varmt vann og rør med en teskje til blandingen blir helt klar
(gjennomsiktig). Ta plastbegeret ut av vannet og sett det til
side.
2. Tøm litt av det varme vannet i isopor-begeret opp i én av de
små tomme boksene. Boksen skal være helt full med varmt
vann. Resten av det varme vannet i isopor-begeret tømmer du
ut. Hell det varme vannet som du nå har i den lille boksen og
trietanolamin og glyserol, opp i det tomme isopor-begeret.
Rør med en teskje til alt er blandet godt.
3. Hell forsiktig det som er i isopor-begeret (vannfasen), over i
plastbegeret (fettfasen), samtidig som du rører godt. Rør hele
tiden, helt til kremen blir tykk.
Fyll kaldt vann i isopor-begeret og sett plastbegeret i det kalde
vannet, så går avkjølingen fortere.
4. Fordel den ferdige hudkremen i de to tomme boksene og sett
på lokk.
januar 2014
SKA AS
Resultat
Prøv hudkremen som håndkrem. Hvordan kjennes den?
Forklar hvorfor fettfasen og vannfasen har ”blandet seg” og hvorfor kremen er hvit.
Lag en varedeklarasjon for hudkremen.
Hva kan du gjøre for å få farge og lukt på hudkremen din?
Sammenlign varedeklarasjonen på kremen din med den du finner på kremer du kjøper.
Rydding
Sorter avfallet og legg det i riktige avfallsdunker:



januar 2014
gjenbruk: Den ferdige kremen kan brukes, men har kort holdbarhet.
plastemballasje: Rengjorte plastskåler, plastbegre, rør, propper og lokk.
restavfall: Skittent tørkepapir, krem som ikke skal brukes, rør med rester av
parafinolje.
SKA AS
Bruspulver
Hvordan lager vi bruspulver? Hvilken blanding smaker best?
Innhold
1 sukker med smak og aroma i beger
1 sitronsyre i rør (umerket)
1 natron i rør (merket)
3 skjeer (måleskjeer)
3 beger med lokk
1 tørkepapir
Sikkerhet
Sitronsyre:
Advarsel
Gir alvorlig øyeirritasjon.
Tiltak:
Benytt vernebriller under
tillaging av de tre
bruspulverblandingene.
Gjennomføring
Sett begrene ved siden av hverandre på et papir og merk dem A, B og C.. Fordel sukkeret med
smak og aroma jevnt på de tre begrene.
1.
2. Tilsett sitronsyre og natron i alle begrene,
men lag tre forskjellige blandinger. Bruk
en strøken teskje som mål.
A. 1 ts natron + 1 ts sitronsyre
B. 2 ts natron + 1 ts sitronsyre
C. 1 ts natron + 2 ts sitronsyre
Sett lokk på boksene og rist slik at
stoffene blir godt blandet.
Tøm eventuelle rester av natron og
sitronsyre i vasken og skyll ned med vann.
Vask hendene.
3. Smak på de tre bruspulverblandingene og bestem deg for hvilken du synes smaker
best, nest best osv.. Gi den beste blandingen nummer 1, den nest beste nummer 2
osv. Se på figuren til høyre. Den viser at bruspulver B smaker best og har fått nr. 1.
4. Skriv inn resultatet fra alle gruppene i klassen i en tabell på tavlen og legg sammen nummerene
for hvert bruspulver. Det bruspulveret som har lavest sum, "vinner".
januar 2014
SKA AS
Resultat
Gruppen:
Klassen:
Vurder målingene og diskuter resultatene.
Konklusjon
Hvorfor "bruser" bruspulveret?
Hvilket bruspulver er best?
Hva er oppskriften på det beste bruspulveret?
Rydding
Sorter avfallet og legg det i riktige avfallsdunker:


januar 2014
plastemballasje: Tomme rør og begre, propper, skjeer og pose.
restavfall: Bruspulver, hvis du ikke vil spise det.
SKA AS
Kjennetegn på noen næringsstoffer i melk
Innhold
1 kobber(II)sulfatløsning i
dråpeteller (lys blå løsning)
1 tom dråpeteller med bomullspropp
1 propan-2-ol i dråpeteller
2 natriumhydroksidløsning i rør
(8 %)
2 Fehlings løsning (I+II) i rør
(sterk blå løsning)
1 morsmelkpulver
1 spatel (bruk skaftet)
2 rør
1 binders
1 modelleire
1 tørkepapir
Sikkerhet
Fehlings løsning:
1 propan-2-ol:
Fare
Meget brannfarlig væske
og damp.
Tiltak
Benytt vernebriller.
Rester av Fehlings
løsning samles opp. Vær
forsiktig med det
kokende vannet
Fare
Ekstra: varmt vann, saks
Gir alvorlige etseskader på
og resteflaske for
hud og øyne.
kobberioner
Separat: 1 isoporbeger
Fare
Gir alvorlig øyeirritasjon.
Meget giftig, med
langtidsvirkning, for liv i
vann
natriumhydroksidløsning:
Gjennomføring
1. Påvisning av reduserende sukker (et karbohydrat):
Ta en spatelspiss med melkepulver opp i ett av rørene med Fehlings væske. Det
andre røret er blindprøve. Sett på lokket og rist. Stikk et hull i lokket på begge rør
og legg dem i varmt vann, i isoporbegeret. La dem ligge et par minutter. Observer
og noter!
Fargeendring fra blått til mursteinsrødt viser at prøven inneholder reduserende
sukker.
2. Påvisning av protein:
Ta en spatelspiss med melkepulver i ett av rørene med natriumhydroksidløsning
(lut). Det andre røret er blindprøve. Tilsett 5-10 dråper kobbersulfatløsning til
begge rør. Sett i proppene og rist godt. La rørene stå litt. Observer og noter!
Fargeendring fra blått til blå-lilla viser at det er protein til stede i prøven.
3. Ekstrahering av fett: Tilsett omtrent halvparten av utlevert propan-2-ol til røret
med melkepulver, sett på lokket og rist godt ca. et halvt minutt. (Tøm ut litt
melkepulver hvis det er nødvendig, ca. 0,75 mL er OK.) Det som er igjen av
propan-2-ol gjemmes til blindprøve. Ta av lokket og sett røret i modelleiren. La det
stå til mye av pulveret har sunket til bunns.
Filtrering: Klem all luft ut av den tomme dråpetelleren med bomullspropp. Sug
opp propan-2-ol med fett fra melkepulveret, uten å grumse for mye. Snu
dråpetelleren og klipp av spissen med bomullsproppen. Dråpetelleren inneholder nå
fett fra melkepulveret, oppløst i propan-2-ol.
Påvisning av fett:
Tøm innholdet i dråpetelleren (propan-2-ol med oppløst fett) i et av de tomme
rørene. Ta litt ren propan-2-ol i det andre tomme røret, det er blindprøve.
Tilsett noen dråper vann i begge rør. Observer og noter!
I røret med prøven som inneholder fett, skilles fettet ut som bitte små dråper når vi
tilsetter vann og løsningen får et melkeaktig utseende. I blindprøven ser vi ingen
forandring fordi vanndråpene løses i propan-2-ol.
januar 2014
SKA AS
Resultat
Beskriv påvisningsreaksjonene for de næringsstoffene du har påvist i morsmelkpulver:
karbohydratet laktose, protein og fett.
En del av fettet i morsmelkpulveret er umettet fett. Hvordan kan umettet fett påvises?
Et annet viktig karbohydrat i næringsmidler (men ikke i morsmelkpulver) er stivelse.
Hvordan kan stivelse påvises?
Rydding
Sorter avfallet og legg det i riktige avfallsdunker:




januar 2014
plastemballasje: Tomme dråpetellere, rør, propper, spatel og isoporbeger.
restavfall: Modelleire, tørkepapir med løsninger/væsker.
metall: Binders.
resteflaske for kobberioner.
SKA AS