Information till alla boende på Brf Valdemar

Comments

Transcription

Information till alla boende på Brf Valdemar
Information till alla boende på Brf Valdemar
Trädgårdsteamet vill härmed tacka för förtroendet vi fått med uppdraget att sköta föreningens gemensamma
grönområden och vaktmästeri från och med 2013-01-01. Vi har tidigare skött det gröna men har nu alltså
även fått möjligheten att ha hand om den tekniska skötseln.
Jag heter Thomas Wiklöf, är utbildad trädgårdstekniker på Alnarps lantbruksuniversitet och driver Trädgårdsteamet sedan 2002.
Jag arbetar ofta tillsammans med mina anställda vilket ger mig större insikt om vad
som görs och också positivt påverkar kvalitén på det vi utför.
Ni kommer därför med all sannolikhet att snart träffa mig på ert område.
För att allt ska fungera så bra som möjligt för er så har vi
satt Johan Björklund som ansvarig vaktmästare för Brf
Valdemar.
Johan har arbetat som vaktmästare i många år och har
ett fint öga för detaljer som gör att ert område kommer
att se välvårdat ut.
Ni kommer ofta att se honom själv eller med någon
annan vid era hus.
Trädgårdsteamet har stor erfarenhet av fastighetsskötsel men är specialister på det gröna.
För närvarande sköter vi 7 st bostadsrättsföreningar varav två stora i Lund, Djingis Khan och Bonifacius.
Från och med den 1 januari 2013 får ni kontakt med oss dagtid via
mail: [email protected]
eller telefon: 0769-45 62 48 (telefonsvarare)
På kvällar och helger (bara akuta ärenden): 0709-94 05 69
Det är vår avsikt att fortsätta ett långt och gott samarbete med Brf Valdemar och
vi hoppas att ni ska bli nöjda med vårt arbete. Återigen tack för förtroendet!
Trädgårdsteamet utför även arbeten till privatpersoner så om ni behöver sådan hjälp får ni gärna
höra av er till oss genom vår hemsida www.tradgardsteamet.se. Som medlemmar i Brf Valdemar får
ni rabatt på våra tjänster.

Similar documents