Valberedningens förslag

Comments

Transcription

Valberedningens förslag
Valberedningens förslag till årsstämman 5 maj 2015
Till ny styrelse föreslår vi:
Ordinarie ledamöter
Rikard Sundelius – Bor med fru och dotter i 42B sedan 2012. Jobbar på Länsförsäkringar sedan 14 år och har
varit chef för den internationella verksamheten inom företagsförsäkring sedan 4 år. Tidigare fokus har legat på
ledings/styrning, affärsutveckling och kommunikation inom bank och försäkring samt försäljning. Har tidigare 8
års erfarenhet från säkerhetsbranschen. Har arbetat i föreningsstyrelser i drygt 20 år, varav 2 som
styrelseledamot i Brf Verkstadsklubben 26 (Brantingsgatan 51). Gillar struktur och ordning å reda på styrning
och uppföljning.
Heresh Zaremand - Jag är 36 år, bor med fru och dotter i 42A, vi har bott i föreningen sedan sommaren 2011.
Jag är utbildad ingenjör datornätverk, det betyder att jag jobbar på stora stygga Internet. Jag gillar att gräva i
saker och få förståelse det som jag gräver i. Jag är också praktiskt lagd och tycker om att kavla upp ärmarna när
det behövs. Jag ogillar att skapa friktion men kan tvinga mig själv att ta en konflikt när det behövs och det gör
jag när föreningens/medlemmarnas intressen står på spel, det är också därför som jag har satt lite hårt mot
många av våra leverantörer, både vad gäller priser och avtal men även levererade tjänster.
Anders Öhnfeldt - Bor i 42A tillsammans med hustru Lena och två hundar. Bergsingenjör från KTH med
bakgrund från IT och telekomvärlden. Arbetar sedan dryga fem år på Post och Telestyrelsen som enhets- och
biträdande avdelningschef på konkurrensavdelningen.
Bengt Tholin - Jag jobbar på SWEDOL AB som service chef i Tyresö där jag har idag en avd. på 7 pers. Har
mångårig erfarenhet och kan hantera det mesta i el ,maskiner, hydraulik, mm och verktyg som jag hållit på
med i ca 30 år. Har suttit med i styrelsearbete i ca:10år, även som ordförande.
Åke Rudberg - arbetat inom begreppet marknadsföring i stort sett hela mitt liv. Marknadschef, reklamchef, vd,
inredare. I min ungdom tog jag jobbet som fastighetsskötare på fritiden för att så få bostad. Arbetar sen min
pensionering som trafikvärd.
Suppleanter
Xhara Myrsten - Utbildad socionom via Stockholms universitet och vana med byråkratifrågor. Arbetade som
ordförande i min förra förening. Ansvarar för medlemsfrågor, garage, förråd och styrelserum.
Arne Skeppstedt – jobbar som lärare på Tyska skolan, har kandidatexamen i företagsekonomi från Stockholms
universitet och har suttit i styrelsen för HSB Brf Rospiggen i Bromma.
Till posten som internrevisor
Inga Ovanmo Skoog - Har bott i föreningen i 10 år. Förhoppningsvis kan jag bidra med min erfarenhet inom
organisations- och ledarutveckling, där jag bl.a. ansvarat för utbildning i ekonomisk styrning och uppföljning. Är
inte utbildad ekonom men har ägnat ett antal år åt föreningsverksamhet, både som ledamot och ordförande i
styrelser samt som kassör och ansvarig för bokföring och bokslut fram till bokslutsdispositioner
Till ny valberedning:
Gunilla Jalmarsson
Anny Bergström
Vakant
Stockholm den 26 april 2015

Similar documents