Trädföreningens seminarium: Flyttning av stora träd!

Comments

Transcription

Trädföreningens seminarium: Flyttning av stora träd!
Trädföreningens seminarium:
Flyttning av stora träd!
I städer planeras ständigt för nya vägsträckningar, nya
byggnader som skall få plats och stationer till kollektivtrafik och järnväg som ändras.
Flertalet gånger står man inför ett val där man får bedöma om träd skall fällas eller flyttas. Möjligheten till att
flytta träd har funnits länge men tekniken och kunskapen har blivit bättre så att allt större träd kan flyttas med
större chans till en bra etablering på den nya växtplatsen.
På de här dagarna kommer vi att få höra vad det finns
för erfarenheter och möjligheter när det gäller flyttning
av träd! Varför och hur flyttas stora träd, förberedelser, skötsel och beskärning efter flytt behandlas och du får naturligtvis
se en trädflytt.
Inspirationsföreläsning och parkvandring i Mariehamn
Under seminariedagarna kommer vi få ta del av Sten
Ridderlöfs unika upplevelser från hans botaniska expeditioner och insamlingsresor till södra och norra halvklotet. Ute på Svartlöga i Stockholms norra skärgård har
han skapat Arboretumet Lassas Hagar där ett flertal lignoser från insamlingsresorna lyckats att etablera sig.
Avslutningsvis kommer vi få en guidning i Mariehamn av
stadsträdgårdsmästare Anne Nordblom som visar runt
av stadens gröna områden.
Datum och plats:
Datum: 25-27 september
Plats: Åland (utgår från Stockholms C kl. 08.00)
Pris: Se http://www.tradforeningen.org/
Medverkande:
Anne Nordblom, Stadsträdgårdsmästare i Mariehamn, visar
stadens gröna områden
Daniel Ottosson, Stadsträdgårdsmästare Kristianstad, om
sina erfarenheter av trädflyttning.
Fredrik Taflin, Stångby Planskola Förberedelser och hantering och skötsel
Peter Magnusson, Växjö Kommun, om erfarenheter av
eftervård av flyttade träd.
Sista anmälningsdag: 2013-08-23
Sten Ridderlöv, berättar om arboretumet på Svartlöga Lassas och insamlingen av växter från när och fjärran.
I priset ingår seminarium, transfer och mat, inklusive
trerätters middagar under seminariedagarna
Thilo Beeker, Nordic Tree Care, beskärning och uppbindning
av flyttade träd.
Mer information och fullständigt program finns via:
http://www.tradforeningen.org/
Tom Braam, Firman Opitz Tyskland, om sina 35 års erfarenhet från Tyskland
Örjan Stål med sin mångåriga erfarenhet av trädflyttning.