Arbeta på Åland! - Tandläkartidningen

Comments

Transcription

Arbeta på Åland! - Tandläkartidningen
platsannonser
E-post: [email protected]
Arbeta på Åland!
Moderskapsvikariat på 1–1,5 år i Mariehamn.
Snälla Tandfen är en privatmottagning som efter
11 år på orten har en stabil kundkrets. Mottagningen är datoriserad och har modern utrustning.
Idag fungerar den som en s.k. solo-mottagning,
men vid behov kan vi assistera dig med att hitta
en lämplig tandskötare.
Jobbet skulle börja i mars / 2013 enligt överenskommelse. Du har goda möjligheter att påverka
din egen arbetstid. Vid behov kan vi också assistera dig med att hitta en lägenhet i Mariehamn.
Förfrågningar: Anna Carlsson, tel. +358-18-17060
(må-to kl. 8-9) eller tandlakare @ aland.net
90
tandläkartidningen årg 105 nr 1 2013