ANBUDSBLANKETT

Comments

Transcription

ANBUDSBLANKETT
Skolskjuts träningsundervisningen
1
ANBUDSBLANKETT
UPPHANDLING EFTER ATT EFTERMIDDAGSVÅRDEN FLYTTAT TILL MARIEHAMN
Skolskjutslista för träningsundervisningen gäller fr.o.m. 1.3.2016
* = I behov av skolskjuts fr.o.m. 1.4.2016
Kompletterande upphandling av skolskjuts till och från träningsundervisningen
Anbudsgivare:
____________________________________________________________________________________
Underskrift
____________________________________________________________________________________
Telefon:
________________________________________
e-Post
________________________________________
FoNr
________________________________________
Entreprenören ska på denna anbudsblankett ge ett fast pris på linjerna som är grönt
markerade, exklusive mervärdesskatt. Entreprenörens anbudspris per resa är sålunda
priset för att köra en (1) resa. Priset gäller för hela avtalsperioden fram till den 7.6.2016.
De ofärgade linjerna lämnas obeaktade eftersom de tidigare har upphandlats.
Anbuden inlämnas på denn blankett senast den 1.2 kl 12.00 gärna per epost: [email protected], skriv i ärenderaden "Anbud TRA skjuts" eller per post: SÅHD, Skolvägen 5, 22150
JOMALA. Ledande lärare Rita Homstedt, tel 328725 ger vi behov upplysningar.
Skolskjuts träningsundervisningen
2
Linjesträckning i stort,
trafikidkaren lägger själv upp i
vilken ordning eleverna
Antal elever hämtas/avlämnas
Linje nr
Dag
Kl
Förnamn
Efternamn
Gatuadress
Kommun
Antal
resor /v
Rullstol
medtages
Sitter i
rullstol
MORGON TURER
V/V, Östernäsvägen 17 / V/V
Livia
Hansen
Strandgatan 2
Mareiahmn
3
1
Nellie
Lindholm
Kalmstavägen
Jomala
3
1
Niklas
Viander
Askuddsvägen 2
Mariehamn
3
1
Filip
Sundblom
Skarvgränd 2
Mariehamn
3
1
Ted
De Haas
V/V, Udda veckor Svedgränd
Mariehamn
3
1
Romans
Laizans
Bättringsvägen 6c
Mariehamn
3
1
Dennis
Ramström
Murargränd 1
Mariehamn
3
1
1
8
Mariehamn - Skolan
Må, to och fre
9
Nick
Pensar
Parkgatan
Mariehamn
3
X
Anbudspris per resa
exkl. moms skrivs i
den markerade rutan
Skolskjuts träningsundervisningen
Linjesträckning i stort,
trafikidkaren lägger själv upp i
vilken ordning eleverna
Antal elever hämtas/avlämnas
Linje nr
3
Gatuadress
Kommun
Antal
resor /v
Dag
Kl
Förnamn
Efternamn
ti och on
9
Livia
Hansen
Strandgatan 2
Mareiahmn
2
2
Nellie
Lindholm
Kalmstavägen
Jomala
2
2
Filip
Sundblom
Skarvgränd 2
Mariehamn
2
2
Ted
De Haas
V/V, Udda veckor Svedgränd
Mariehamn
2
2
Romans
Laizans
Bättringsvägen 6c
Mariehamn
2
2
Dennis
Ramström
Murargränd 1
Mariehamn
2
Ted
de Haas
V/V Jämna veckor Mejerigränd 3 Lemland
5
Jonathan
Karlsson
Kalmarnäsvägen 156
Jomala
5
Jonathan
Karlsson
Kalmarnäsvägen 156
Jomala
5
Felix
Dennstedt
Ängsgatan 145
Jomala
5
4
Nicolai
Eskills
Gamla Byvägen 5
Geta
5
4
Alva
Idman
Labbsundsvägen 25,Bastö
Finström
5
Rullstol
medtages
Sitter i
rullstol
V/V, Östernäsvägen 17 / V/V
2
3
6
2
Mariehamn - Skolan
Lemland - Skolan, Jämna veckor
må-fr
9
3
3b
1
Linje 3, Udda veckor
må-fr
4
4
Geta - Skolan
må-fr
9
X
Anbudspris per resa
exkl. moms skrivs i
den markerade rutan
Skolskjuts träningsundervisningen
Linjesträckning i stort,
trafikidkaren lägger själv upp i
vilken ordning eleverna
Antal elever hämtas/avlämnas
Linje nr
4
Dag
Kl
Antal
resor /v
Förnamn
Efternamn
Gatuadress
Kommun
Adam
Mansén
Hagaringväg 124
Saltvik
5
Isak
Pettersson
Mickelsövägen 232
Vårdö
5
5
Kaylhane
De Lima
Höcklevägen 272
Sund
5
5
Jonathan
Aaltonen
Gibbölevägen 275, Ämnäs
Finström
5
Mathias
Sundberg
Nyckelpigsgatan 19A
Eckerö
5
Domenico
Scopelliti
Södra Torpvägen 75
Jomala
5
Erina
Blomqvist
Lingonstigen 17, Näfsby
Hammarland
Vid behov
4
5
6
3
3
Vårdö - Skolan
Eckerö - Skolan
må-fr
9
må-fr
6
9
6
Rullstol
medtages
Sitter i
rullstol
6a
1
Hammarland - Skolan
Må to och fr
9
Melker
Eriksson
Torpvägen 732
Hammarland
3
X
6b
2
Svedgränd 1 - Skolan
ti och on *
9
Melker
Eriksson
Torpvägen 732
Hammarland
2
X
6b
2
Svedgränd 1 - Skolan
ti och on
10
Nick
Pensar
Parkgatan
Mariehamn
2
7
1
Havsgatan 12 B - Skolan
må-fr
9
Lina
Pellas
Havsgatan 12 B
Mariehamn
5
Anbudspris per resa
exkl. moms skrivs i
den markerade rutan
Skolskjuts träningsundervisningen
Linjesträckning i stort,
trafikidkaren lägger själv upp i
vilken ordning eleverna
Antal elever hämtas/avlämnas
Linje nr
5
Dag
Kl
Förnamn
Efternamn
Gatuadress
Kommun
Antal
resor /v
Rullstol
medtages
Sitter i
rullstol
EFTERMIDDAGS TURER
8
1
Skolan - Bättringsvägen 6 c
må
12
Romans
Laizans
Bättringsvägen 6c
Mariehamn
1
X
8b
2
Skolan - Svedgränd
må
12
Nellie
Lindholm
Kalmstavägen
Jomala
1
X
Skolan - Svedgränd
må *
12
Melker
Eriksson
Torpvägen 732
Hammarland
1
X
8b
8c
1
Skolan - Svedgränd
må
13
Niklas
Viander
Askudsvägen 2F
Mariehamn
1
8d
1
Skolan - Svedgränd
må *
13
Ted
de Haas
Svedgränd
Mariehamn
1
9
1
Skolan - Kalmarnäsvägen 156
må
13
Jonathan
Karlsson
Kalmarnäsvägen 156
Jomala
1
10
1
Skolan - Vårdö eftermiddagshem
må
13
Isak
Pettersson
Mickelsövägen 232
Vårdö
1
11
1
Skolan - Havsgatan 12 B
må
13
Lina
Pellas
Havsgatan 12 B
Mariehamn
1
12
1
Skolan -Nyckelpigsgatan 19A
må
14
Mathias
Sundberg
Nyckelpigsgatan 19A
Eckerö
1
13
2
Skolan -Smedsgränd
må
14
Dennis
Ramström
Murargränd 1
Mariehamn
1
Skolan -Skarvgärnd 2
må
14
Filip
Sundblom
Skarvgränd 2
Mariehamn
1
13
Anbudspris per resa
exkl. moms skrivs i
den markerade rutan
Skolskjuts träningsundervisningen
Linjesträckning i stort,
trafikidkaren lägger själv upp i
vilken ordning eleverna
Antal elever hämtas/avlämnas
Linje nr
6
Antal
resor /v
Dag
Kl
Förnamn
Efternamn
Gatuadress
Kommun
Skolan -Ängsgatan 145
må
14
Felix
Dennstedt
Ängsgatan 145
Jomala
1
14
Skolan -Gibbölevägen
må
14
Jonathan
Aaltonen
Gibbölev. 275
Finström
1
14
Skolan -Gamla Byvägen 5
må
14
Nicolai
Eskills
Gamla Byväg. 5
Geta
1
Kaylhane
De Lima
Höcklevägen 272
Sund
1
14
3
14b
1
Skolan - Sund
må
14
15
6
Skolan - Folkhälsans AAH
må
11.40
1
16
5
AAH- Skolan
må
12.40
1
17
7
Skolan - Folkhälsan AAH
må
12:40
1
18
8
AAH -TRA
må
13.45
1
Rullstol
medtages
Sitter i
rullstol
Anbudspris per resa
exkl. moms skrivs i
den markerade rutan
Skolskjuts träningsundervisningen
Linjesträckning i stort,
trafikidkaren lägger själv upp i
vilken ordning eleverna
Antal elever hämtas/avlämnas
Linje nr
18b
6
Skolan - Svedgränd
7
Dag
må
Kl
Förnamn
14:00 Erina
Antal
resor /v
Efternamn
Gatuadress
Kommun
Blomqvist
Lingonstigen 17
Hammarland
1
18b
Nick
Pensar
Parkgatan
Mariehamn
1
18b
Adam
Mansén
Hagaringvägen 124
Saltvik
1
18b
Domenico
Scopelliti
Södra Torpvägen 175
Jomala
1
18b
Alva
Idman
Labbsundsvägen 25
Finström
1
18b
Livia
Hansen
Östernäsvägen 17
Mariehamn
1
19
2
19
19b
2
19b
Rullstol
medtages
Sitter i
rullstol
Skolan -Bättringsvägen 6 c
ti
12
Romans
Laizans
Bättringsvägen 6c
Mariehamn
1
Skolan -Kalmarnäsvägen 156
ti
12
Jonathan
Karlsson
Kalmarnäsvägen 156
Jomala
1
Skolan - Svedgränd
ti
12
Nellie
Lindholm
Kalmstavägen
Jomala
1
X
Skolan - Svedgränd
ti *
12
Melker
Eriksson
Torpvägen 732
Hammarland
1
X
20
1
Skolan -Nyckelpigsgatan 19A
ti
13
Mathias
Sundberg
Nyckelpigsgatan 19A
Eckerö
1
21
2
Skolan -Vårdö eftermiddagshem
ti
13
Isak
Pettersson
Mickelsövägen 232
Vårdö
1
X
Anbudspris per resa
exkl. moms skrivs i
den markerade rutan
Skolskjuts träningsundervisningen
Linjesträckning i stort,
trafikidkaren lägger själv upp i
vilken ordning eleverna
Antal elever hämtas/avlämnas
Linje nr
21
8
Antal
resor /v
Dag
Kl
Förnamn
Efternamn
Gatuadress
Kommun
Skolan -Ängsgatan 145
ti
13
Felix
Dennstedt
Ängsgatan 145
Jomala
1
21b
1
Skolan - Svedgränd
ti *
13
Ted
de Haas
Svedgränd
Mariehamn
1
21c
1
Skolan - Svedgränd
ti
13
Niklas
Viander
Askuddsvägen 2 F
Mariehamn
1
21d
2
Skolan - Svedgränd
ti
14
Erina
Blomqvist
Lingonstigen 17
Hammarland
1
Skolan - Svedgränd
ti
14
Domenico
Scopelliti
Södra Torpvägen 75
Jomala
1
Skolan - Havsgatan 12 B
ti
15
Lina
Pellas
Havsgatan 12 B
Mariehamn
1
22
Skolan - Ekonomigatan 2
ti
15
Livia
Hansen
Ekonomigatan 1
Mariehamn
1
22
Skolan -Skarvgränd 2
ti
15
Filip
Sundblom
Skarvgränd 2
Mariehamn
1
22
Skolan -Murargränd 1
ti
15
Dennis
Ramström
Murargränd 1
Mariehamn
1
22
Skolan - Svedgränd
ti
15
Alva
Idman
Labbsundsvägen 25
Finström
1
22
Skolan - Svedgränd
ti
15
Nick
Pensar
Parkgatan
Mariehamn
1
21d
22b
4
Rullstol
medtages
Sitter i
rullstol
Anbudspris per resa
exkl. moms skrivs i
den markerade rutan
Skolskjuts träningsundervisningen
Linjesträckning i stort,
trafikidkaren lägger själv upp i
vilken ordning eleverna
Antal elever hämtas/avlämnas
9
Dag
Kl
Förnamn
Efternamn
Gatuadress
Kommun
Antal
resor /v
Skolan -Gibbölevägen
ti
15
Jonathan
Aaltonen
Gibbölev. 275
Finström
1
23
Skolan - Hagaringvägen 124
ti
15
Adam
Mansén
Hagaringväg 124
Saltvik
1
23
Skolan -Gamla Byvägen 5
ti
15
Nicolai
Eskills
Gamla Byvägen 5
Geta
1
Kaylhane
De Lima
Höcklevägen 272
Sund
1
Linje nr
23
2
23b
1
Skolan - Sund
ti
15
24
13
Skolan -Godby Idrottscenter
ti
13.40
1
25
13
Godby - Skolan
ti
14.40
1
Rullstol
medtages
Sitter i
rullstol
Anbudspris per resa
exkl. moms skrivs i
den markerade rutan
Skolskjuts träningsundervisningen
Linjesträckning i stort,
trafikidkaren lägger själv upp i
vilken ordning eleverna
Antal elever hämtas/avlämnas
Linje nr
26
3
26
26b
2
26 b
10
Förnamn
Efternamn
Gatuadress
Kommun
Skolan -Bättringsvägen 6 c
on
12
Romans
Laizans
Bättringsvägen 6c
Mariehamn
1
Skolan -Kalmarnäsvägen 156
on
12
Jonathan
Karlsson
Kalmarnäsvägen 156
Jomala
1
Skolan - Svedgränd
on *
12
Melker
Eriksson
Torpvägen 732
Hammarland
1
X
Skolan - Svedgränd
on
12
Nellie
Lindholm
Kalmstavägen
Jomala
1
X
Skolan -Nyckelpigsgatan 19a
on
13
Mathias
27b
1
Skolan - Svedgränd
on *
13
Ted
de Haas
27c
1
Skolan - Svedgränd
on
13
Niklas
28
2
Skolan -Vårdö eftermiddagshem
on
14
Skolan -Ängsgatan 145
on
Skolan - Svedgränd
on
1
Sitter i
rullstol
Kl
1
28b
Rullstol
medtages
Dag
27
28
Antal
resor /v
Sundberg
Nyckelpigsgatan 19a
Eckerö
1
Svedgränd
Mariehamn
1
Viander
Askuddsvägen 2 F
Mariehamn
1
Isak
Pettersson
Mickelsövägen 232
Vårdö
1
14
Felix
Dennstedt
Ängsgatan 145
Jomala
1
14
Domenico
Scopelliti
Södra Torpvägen 75
Jomala
1
X
Anbudspris per resa
exkl. moms skrivs i
den markerade rutan
Skolskjuts träningsundervisningen
Linjesträckning i stort,
trafikidkaren lägger själv upp i
vilken ordning eleverna
Antal elever hämtas/avlämnas
Linje nr
11
Dag
Kl
Förnamn
Efternamn
Gatuadress
Kommun
Antal
resor /v
29
1
Skolan - Havsgatan 12 B
on
15
Lina
Pellas
Havsgatan 12 B
Mariehamn
1
30
2
Skolan -Gibbölevägen
on
15
Jonathan
Aaltonen
Gibbölevägen 275
Finström
1
Skolan -Gamla Byvägen 5
on
15
Nicolai
Eskills
Gamla Byvägen 5
Geta
1
30
30a
1
Skolan - Sund
on
15
Kaylhane
De Lima
Höcklevägen 272
Sund
1
31
7
Skolan -Murargränd 1
on
15
Dennis
Ramström
Murargränd 1
Mariehamn
1
31
Skolan - Ekonomigatan 1
on
15
Livia
Hansen
Östernäsvägen 17
Mariehamn
1
31
Skolan -Skarvgränd 2
on
15
Filip
Sundblom
Skarvgränd 2
Mariehamn
1
31
Skolan - Svedgränd
on
15
Nick
Pensar
Parkgatan
Mariehamn
1
31
Skolan - Svedgränd
on
15
Alva
Idman
Labbsundsvägen 25
Finström
1
31
Skolan - Svedgränd
on
15
Adam
Mansén
Hagaringvägen 124
Saltvik
1
31
Skolan - Svedgränd
on
15
Erina
Blomqvist
Lingonstigen 17
Hammarland
1
Rullstol
medtages
Sitter i
rullstol
Anbudspris per resa
exkl. moms skrivs i
den markerade rutan
Skolskjuts träningsundervisningen
Linjesträckning i stort,
trafikidkaren lägger själv upp i
vilken ordning eleverna
Antal elever hämtas/avlämnas
Linje nr
12
Dag
Kl
Förnamn
Efternamn
Gatuadress
Kommun
Antal
resor /v
Rullstol
medtages
Sitter i
rullstol
32
6
Skolan -Sleipner
on
12.30
1
33
6
Sleipner- Skolan
on
13.40
1
33b
4
Skolan - Gullåsen
to
09.00
1
XX
33c
4
Gullåsen - skolan
to
10.20
1
XX
34
3
Skolan -Bättringsvägen 6 c
to
12
Romans
Laizans
Bättringsvägen 6c
Mariehamn
1
X
Skolan -Kalmarnäsvägen 156
to
12
Jonathan
Karlsson
Kalmarnäsvägen 156
Jomala
Skolan - Svedgränd
to
12
Nellie
Lindholm
Kalmstavägen
Jomala
1
X
Skolan - Svedgränd
to *
12
Melker
Eriksson
Torpvägen 732
Hammarland
34
34b
2
34b
X
35
1
Skolan -Nyckelpigsgatan 19A
to
13
Mathias
Sundberg
Nyckelpigsgatan 19A
Eckerö
1
36
2
Skolan -Vårdö eftermiddagshem
to
13
Isak
Pettersson
Mickelsövägen 232
Vårdö
1
Skolan -Ängsgatan 145
to
13
Felix
Dennstedt
Ängsgatan 145
Jomala
1
36
Anbudspris per resa
exkl. moms skrivs i
den markerade rutan
Skolskjuts träningsundervisningen
Linjesträckning i stort,
trafikidkaren lägger själv upp i
vilken ordning eleverna
Antal elever hämtas/avlämnas
Linje nr
13
Dag
Kl
Förnamn
Efternamn
Gatuadress
Kommun
Antal
resor /v
36b
1
Skolan - Svedgränd
to *
13
Ted
de Haas
Svedgränd
Mariehamn
1
36c
1
Skolan - Svedgränd
to
13
Niklas
Viander
Askuddsvägen 2 F
Mariehamn
1
37
1
Skolan - Havsgatan 12 B
to
14
Lina
Pellas
Havsgatan 12 B
Mariehamn
1
Skolan -Gamla Byvägen 5
to
14
Nicolai
Eskills
Gamla Byvägen 5
Geta
1
Skolan - Sund
to
14
Kaylhane
De Lima
Höcklevägen 272
Sund
1
38
38b
1
Rullstol
medtages
Sitter i
rullstol
Anbudspris per resa
exkl. moms skrivs i
den markerade rutan
Skolskjuts träningsundervisningen
Linjesträckning i stort,
trafikidkaren lägger själv upp i
vilken ordning eleverna
Antal elever hämtas/avlämnas
Linje nr
14
Antal
resor /v
Dag
Kl
Förnamn
Efternamn
Gatuadress
Kommun
Skolan - Svedgränd
to
14
Domenico
Scopelliti
Södra Torpvägen 75
Jomala
1
38c
Skolan - Svedgränd
to
14
Alva
Idman
Labbsundsvägen 25
Finström
1
38c
Skolan- Svedgränd
to
14
Livia
Hansen
Östernäsvägen 17
Mariehamn
1
38c
Skolan- Svedgränd
to
14
Nick
Pensar
Parkgatan
Mariehamn
1
Skolan -Murargränd 1
to
15
Dennis
Ramström
Murargränd 1
Mariehamn
1
39
Skolan -Skarvgränd 2
to
15
Filip
Sundblom
Skarvgränd 2
Mariehamn
1
39
Skolan - Svedgränd
to
15
Erina
Blomqvist
Lingonstigen 17
Hammarland
1
39
Skolan - Svedgränd
to
15
Adam
Mansén
Hagaringvägen 124
Saltvik
1
Skolan -Gibbölevägen 275
to
15
Jonathan
Aaltonen
Gibbölevägen 275
Finström
1
38c
39
40
4
4
1
Rullstol
medtages
Sitter i
rullstol
Anbudspris per resa
exkl. moms skrivs i
den markerade rutan
Skolskjuts träningsundervisningen
Linjesträckning i stort,
trafikidkaren lägger själv upp i
vilken ordning eleverna
Antal elever hämtas/avlämnas
Linje nr
15
Antal
resor /v
Dag
Kl
Förnamn
Efternamn
Gatuadress
Kommun
Skolan -Bättringsvägen 6 c
fr
13
Romans
Laizans
Bättringsvägen 6c
Mariehamn
1
41
Skolan - Ekonomigatan 1
fr
13
Livia
Hansen
Östernäsvägen 17
Mariehamn
1
41
Skolan -Murargränd 1
fr
13
Dennis
Ramström
Murargränd 1
Mariehamn
1
41
Skolan -Kalmarnäsvägen 156
fr
13
Jonathan
Karlsson
Kalmarnäsvägen 156
Jomala
1
Skolan - Svedgränd
fr
13
Nick
Pensar
Parkgatan
Mariehamn
1
41 c
Skolan - Svedgränd
fr
13
Domenico
Scopelliti
Södra Torpvägen 75
Jomala
1
41c
Skolan - Svedgränd
fr *
13
Melker
Eriksson
Torpvägen 732
Hammarland
1
41c
Skolan - Svedgränd
fr *
13
Ted
de Haas
Svedgränd
Mariehamn
1
41c
Skolan - Svedgränd
fr
13
Filip
Sundblom
Skarvgränd 2
Mariehamn
1
41d
Skolan - Askuddsvägen 2 F
fr
13
Niklas
Viander
Askuddsvägen 2 F
Mariehamn
1
41
41c
4
5
Rullstol
medtages
Sitter i
rullstol
X
X
Anbudspris per resa
exkl. moms skrivs i
den markerade rutan
Skolskjuts träningsundervisningen
Linjesträckning i stort,
trafikidkaren lägger själv upp i
vilken ordning eleverna
Antal elever hämtas/avlämnas
Linje nr
16
Dag
Kl
Förnamn
Efternamn
Gatuadress
Kommun
Antal
resor /v
41b
1
Skolan - Svedgränd
fr
12
Nellie
Lindholm
Kalmarnäsvägen 156
Jomala
1
42
1
Skolan -Nyckelpigsgatan 19 A
fr
13
Mathias
Sundberg
Nyckelpigsgatan 19A
Eckerö
1
43
4
Skolan -Gibbölevägen 275
fr
13
Jonathan
Aaltonen
Gibbölev. 275
Finström
1
43
Skolan - Vårdö eftermiddagshem
fr
13
Isak
Pettersson
Mickelsövägen 232
Vårdö
1
43
Skolan - Sund
fr
13
Kaylhane
De Lima
Höcklevägen 272
Sund
1
43
Skolan -Ängsgatan 145
fr
13
Felix
Dennstedt
Ängsgatan 145
Jomala
1
Skolan -Gamla Byvägen 5
fr
13
Nicolai
Eskills
Gamla Byv. 5
Geta
1
Skolan - Labbsundsvägen 25
fr
13
Alva
Idman
Labbsundsv. 25
Finström
1
Skolan - Havsgatan 12 B
fr
13
Lina
Pellas
Havsgatan 12 B
Mariehamn
1
44
2
44
45
46
1
Skolan - Kortidshemmet, Svedgränd
Rullstol
medtages
Denna tur körs vid behov i regel en till två elever. Entreprenör som har lägst pris tillfrågas först
Sitter i
rullstol
X
Anbudspris per resa
exkl. moms skrivs i
den markerade rutan
Skolskjuts träningsundervisningen
17
Linjesträckning i stort,
trafikidkaren lägger själv upp i
vilken ordning eleverna
Antal elever hämtas/avlämnas
Linje nr
Dag
Kl
Förnamn
Efternamn
Gatuadress
Kommun
Antal
resor /v
47
1
Skolan - Stall Joy
ti
12
1
48
1
Skolan - Stall Joy
to
14
1
49
2
Skolan - Stall Joy
fr
13
1
Morgonlinje vid behov i träningsundervisningen
50
1
Kasbergsvägen 14 - Skolan
må - fr
9
Erina
Blomqvist
Kasbergsvägen 14
Saltvik
Vid behov
Rullstol
medtages
Sitter i
rullstol
X
Anbudspris per resa
exkl. moms skrivs i
den markerade rutan

Similar documents