Kallelse_till mötet den 3 juni 2015

Comments

Transcription

Kallelse_till mötet den 3 juni 2015
EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling
Europeiska socialfonden
Europeiska regionala utvecklingsfonden
Sekretariatet för övervakningskommittén för landsbygdsutvecklingsprogram för landskapet Åland
och Ålands strukturfondsprogram, Entreprenörskap och kompetens för programperioden
2014-2020.
Möteskallelse och dagordning
Övervakningskommittén 2014-2020
Tid:
Onsdagen den 3 juni 2015 kl. 13.00-16.00
Lunch kl. 12.00 - 13.00
Plats:
Alandica Kultur och Kongress, Strandgatan 33, Mariehamn,
Konferensrum Ramsö vån III.
Agenda:
1
2
3
4
5
§
§
§
§
§
6 §
7 §
8 §
9 §
10 §
11 §
Mötets öppnande (bilaga 1).
Godkännande av dagordningen.
Arbetsordning (bilaga 2).
Ärenden för kännedom.
Kommunikationsstrategi för landsbygdsutvecklingsprogrammet
Ejflu (bilaga 3).
Innovationsstrategi (Eruf), förhandsbedömning för stöd till
finansieringsinstrument (Eruf) och utbildningspolitiskt
program (ESF) (bilaga 4-6).
Programgenomförandena status (Eruf/ESF och Ejflu).
Programändring 1 Ålands landsbygdsutvecklingsprogram (Ejflu)
(bilaga 7).
Övriga ärenden.
Nästa möte.
Mötets avslutande.
Ålands landskapsregering
Mariehamn den 11 maj 2015
Avdelningschef Linnéa Johansson
Ordförande
Koordinator Christel Lindholm
Sekreterare
ANMÄLAN: Meddela senast torsdagen den 21 maj 2015 till Chris Lindholm tel. 25 329
e-post: [email protected]
- Ert deltagande till mötet
- Deltagande i lunch och ev. matallergier
1
Sändlista:
Ordinarie
Ålands Producentförbund r.f
Henry Lindström, Jomalagårdsväg 17 1,
22150 Jomala
Pro Agria Ålands Hushållningssällskap
Kerstin Lundberg, Ålands Landsbygdscentrum, 22 150 Jomala
Högskolan på Åland
Edvard Johansson, PB 1010, AX 22111
Mariehamn
Ålands kommunförbund
Erik Brunström, Pb 230, 22101 Mariehamn
FFC:s lokalorganisation på Åland
Henrik Lagerberg, Ålandsvägen 55,
22100 Mariehamn
Ålands handikappförbund r.f
Mikael Holm
Mästargränd 7
22 100 Mariehamn
Ålands näringsliv
Anders Ekström, Torggatan 5,
22100 Mariehamn
Ålands Natur och Miljö
Soile Wartiainen, Havsgatan 18,
22 100 Mariehamn
Ålands ombudsmannamyndighet
Veronica Larpes-Papadopoulou, härst.
Företagarna på Åland rf
Marika Mattfolk, Nygatan 14 vån. 2
22 100 Mariehamn
Näringsavdelningen
Linnéa Johansson, härst.
Utbildnings- och kulturavdelningen
Rainer Juslin, härst.
Finansavdelningen
Conny Nyholm, härst.
Enheten för europarätt och externa frågor
Michaela Slotte, härst.
Miljöbyrån
Mona Kårebring-Olsson, härst.
Ersättare
Ålands Producentförbund r.f
Tage Eriksson, Hammaruddavägen 151,
22130 Gottby
Pro Agria Ålands Hushållningssällskap
Bo-Erik Sandell, Örnäsvägen 36,
22310 Pålsböle
Högskolan på Åland
Lena Nyman-Wiklund, PB 1010, AX 22111
Mariehamn
Ålands kommunförbund
FFC:s lokalorganisation på Åland
Christina Henriksson, Ålandsvägen 55,
22100 Mariehamn
Ålands handikappförbund r.f
Kerstin Jansson
V. Svartsmara 37
22 310 Pålsböle
Ålands näringsliv
Dan Andersson, Torggatan 5,
22100 Mariehamn
Ålands Natur och Miljö
Adam Conway, Västerkalmarevägen 129 1,
22 140 Mariehamn
Ålands ombudsmannamyndighet
Anders Kulves, Företagarna på Åland rf
Mårten Fröjdö, Skarpandsvägen 17,
22100 Mariehamn
Näringsavdelningen
Jenny Eklund-Melander, härst.
Utbildnings- och kulturavdelningen
Elisabeth Storfors, härst.
Finansavdelningen
Bodil Karlsson, härst.
Enheten för europarätt och externa frågor
Anna-Lena Sjöberg, härst.
Miljöbyrån
Susanne Vävare, härst.
Övriga
European Commission DG EMPL
Mr Laurent Sens
Rue de la Loi 200
B-1049 BRUSSELS
European Commission DG EMPL
Ms Miia Rossi-Grey
Rue de la Loi 200
B-1049 BRUSSELS
European Commission DG AGRI
Mr Horea-Silviu Todoran
Unit F.II. – Rural Development
Rue de la Loi 130
B-1040 BRUSSELS
European Commission DG AGRI
Ms Tiina Hartman
Unit F.II– Rural Development
Rue de la Loi 130
B-1040 BRUSSELS
2
European Commission DG REGIO
Mr Pekka Jounila
Rue de la Loi 200
B-1049 BRUSSELS
Näringsavdelningen
Sölve Högman, byråchef jordbruksbyrån, ansvarig för landsbygdsutvecklingsprogrammet (Ejflu),
härst.
Leila Lindström, programansvarig jordbruksbyrån, härst.
Leif Franzell, finansieringshandläggare jordbruksbyrån, härst.
Susanne Strand, byråchef, ansvarig för strukturfondsprogrammet Eruf/ESF, allmänna byrån, härst.
Tomas Fellman, ESF-ansvarig, härst.
Linda Eriksson, ESF-handläggare, härst.
Johan Söderlund, finansieringshandläggare, allmänna byrån, näringsavdelningen, härst.
Kenneth Åkergård, finansieringshandläggare, allmänna byrån, näringsavdelningen, härst.
Christel Lindholm, koordinator och sekreterare, allmänna byrån, näringsavdelningen, härst.
3

Similar documents