Anmälningsblankett - Bollerup Lantbruksinstitut

Comments

Transcription

Anmälningsblankett - Bollerup Lantbruksinstitut
Tomelilla, Simrishamn, Skurup, Sjöbo och Ystads
kommun
Arrangerar läger för ungdomar med
högfungerande autism/aspergers
syndrom 12-20 år
22 juni- 27 juni 2015
Tomelilla, Sjöbo, Skurup, Ystad kommun
Simrishamn kommun
Fritidskonsulent Eva Åkesson
Fritidskonsulent Ingmar Olsson
0411-577 204
0709-477 204
[email protected]
0414-819 333
0709-819 333
[email protected]
Bilaga 2
Vill du vara med?
1. Fyll i blanketten bilaga 5 som finns i detta häfte och lämna den till
din handläggare samtidigt som du ansöker om korttidsvistelse.
2. Blankett för ansökan om korttidsvistelse finns hos din
handläggare i din kommun
3. Om du får din ansökan beviljad, skickar handläggaren in bilaga 5
och bilaga 6 till Bollerupslägret.
Bollerups Naturbruksgymnasium
Kansliet LÄGER
273 94 Tomelilla
4. Handläggaren meddelar om din ansökan är beviljad eller inte.
5. Bilaga 5 ska vara underskriven av vårdnadshavare/godman (om
du inte är myndig) och av deltagaren. Bilaga 6 ska vara
underskriven av din handläggare.
6. Beviljade ansökningar skall vara Bollerup tillhanda senast
måndagen den 23 februari 2015
Adresser till dina handläggare finns i bilaga 3.
Handläggare
Ystads kommun FOS
Missunnavägen 9
271 80 Ystad
Birgitta Theodorsson: 0411-57 77 54
Malin Lord: 0411-57 76 40
Sjöbo kommun
Vård och omsorg
275 80 Sjöbo
Annika Lammer: 0416-273 40
Petra Rasmusson: 0416-272 85
Simrishamns kommun
Stenbocksgatan 24
272 80 Simrishamn.
Elin Persson: 0414-91 93 93
Ing-Marie Hallin: 0414-91 93 92
Skurups kommun
Fiskaregatan 5
274 80 Skurup
Kristin Jonsson: 0411-53 62 09
Tomelilla kommun
Gustavs Torg 16
273 80 Tomelilla
Telefontid: måndag – fredag kl. 8.30- 10.00
Susanne Jönsson: 0417-180 43
Bilaga 3
Bilaga 4
Information
Datum
22 juni – 27 juni 2015.
Lägerplats
Bollerups Naturbruksgymnasium, Tomelilla.
Målgrupp
Ungdomar med Högfungerade Autism/ Aspergers syndrom
12-20 år (Födelseår 1995-2003)
Samarbetspartners
Simrishamn, Tomelilla, Ystad, Skurup och Sjöbo kommun.
Aktiviteter
Vi erbjuder ett blandat program där man får prova på olika aktiviteter till
exempel: bowling, musik, måla, spela spel med mera. På
anmälningslappen kan du skriva ner fler förslag på aktiviteter.
Samling
På Bollerups Lantbruksgymnasium den 22 juni klockan 10:00.
Avslutning
På Bollerups Lantbruksgymnasium den 27 juni klockan 11:00.
Logi
Samtliga rum har dusch och toalett. Gemensamt uppehållsrum.
Förtäring
Frukost, lunch, middag och fika ingår i priset.
Kläder
Lämpliga kläder till våra aktiviteter
Badlakan, toalettsaker, örngott, påslakan, lakan, med mera.
Fickpengar
Det ges möjlighet att handla under lägervistelsen i samband med några
av aktiviteterna. Ta med pengar till glass, godis eller dylikt. Förslagsvis:
100 kr
Sista anmälningsdag
Måndagen 23 februari 2015
Deltagande
Lägerdeltagaren kan endast deltaga vid beviljad korttidsvistelse
Anmälan
Ansök om korttidsvistelse i din kommun, skicka anmälan och
beslut till:
Bollerups Naturbruksgymnasium
Kansliet LÄGER
273 94 Tomelilla
Lägeravgift
Deltagaren betalar 1400 kr. Resterande lägeravgift och personalkostnad
betalas av respektive hemkommun
Personal
Ordnas gemensamt för av kommunerna.
Betalning
Bollerup skickar faktura, aktivitetsschema och övrig information senast
den 15 juni
Information
Bengt Nilsson E post: [email protected]
Bilaga 5
Anmälan
Till läger 22 juni-27 juni 2015 (Högfungerande Autism/AS)
Personnr(6 siffror)……………………………………………………………………………………………………………….
Namn ……………………………………………………………..Telefon………………………………………………………
Adress…………………………………………………………………………………………........................................
Postnr……………………………Postadress…………………………………………………………………………………..
Telefon hem……………………………….Epost……………………………………………………..........................
God man/Kontaktman…………………………………………………………………………………………………………
Faktura-adress…………………………………………………………………………………………………………………….
Postnr……………………………Postadress…………………………………………………………………………………..
Allergi…………………………………………………………………………………………………………………………………
Specialkost…………I så fall vilken?..........................................................................................
Mediciner……………………………………………………………………………………………………………………………
Kan simma 25 meter och vara på djupt vatten…………………………………………………………………….
Jag vill helst prova (se bilaga 3 under punkten
aktiviteter) .............................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Har du varit på läger innan? ……………………………………………………………………………………………….
Detta tycker jag är viktigt att veta om mig:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Deltagares underskrift
Vårdnadshavare / godmans underskrift
……………………………………………………….
………………………………………………………
Bilaga 6
Blankett
Lämna denna blankett till handläggaren i samband med ansökan så fyller
handläggaren i de uppgifter som behövs.
Om du blir beviljad lägervistelse skickar handläggaren bilaga 5 och 6 vidare
till:
Bollerups Naturbruksgymnasium
Kansliet LÄGER
273 94 Tomelilla
Läger Bollerup, Sommaren 2015
V 26 Läger för ungdomar 12-20 år, med Högfungerande autism/aspergers syndrom
Namn
Personnummer
Adress
Är beviljad korttidsvistelse enligt 9§ 6p LSS för ovanstående läger.
Ort/datum._________________
Ansvarig handläggare:
Telnr:_____________________
_____________________________________

Similar documents