Pressmeddelande från Salana Group 130115

Comments

Transcription

Pressmeddelande från Salana Group 130115
Pressmeddelande från Salana Group
2015-01-12
Salana Group gör ytterligare förvärv på Österlen
Salana Österlen AB förvärvar 3 stora fastigheter i Tomelilla av HP Holding AB. Fastigheterna är
belägna i centrala Tomelilla och huserar bl.a. hyresgäster som Systembolaget, apotek och en bank.
Utöver de kommersiella ytorna ingår även ca 80 lägenheter. Fastigheternas totala uthyrningsbara yta
uppgår till ca 9 600 kvm. Tillträde kommer att ske under våren.
Salana har under de senaste åren expanderat kraftigt i sydöstra Skåne och äger sedan tidigare
fastigheter i Tomelilla. – Tomelilla är mycket attraktivt som hyresmarknad. I och med att Ystad växer
följer Tomelilla också med. Detta är ett viktigt strategiskt förvärv för oss, säger VD Morgan Ristmägi.
För ytterligare information vänligen kontakta:
Morgan Ristmägi, Verkställande direktör Salana Österlen AB, 0706-53 33 88
Erik Ingelgren, Styrelseordförande Salana Group, 0709-21 20 00
Salana Group består av bolagen Salana Fastighets AB, Salana i Åhus AB samt Salana Österlen AB och är verksamt på den
Skånska fastighetsmarknaden genom ätt äga, utveckla och förvalta fastigheter med fokus på hyresrätter med egen
förvaltning. Fastighetsbeståndet består idag av ca 600 lägenheter samt ca 80 kommersiella lokaler på en total yta om 65
000 kvm, i Simrishamn, Kivik, Åhus, Gärsnäs, Rydsgård, Tomelilla samt Lund.
Salana Fastighets AB, Box 98, 221 00 Lund
Telefon 046-211 73 55, e-post: [email protected]
Org. Nr. 556243-0164
www.salana.se