Instuderingsfrågor inför läxförhöret

Comments

Transcription

Instuderingsfrågor inför läxförhöret
SAMHÄLLSEKONOMI
Samhällskunskap 1a1
Instuderingsfrågor inför läxförhöret
1. Redogör för Sveriges ekonomisk politiska mål
2. Vilka är de ekonomiska ”sjukdomarna”?
3. Vilka medel finns för att påverka konjunktursvängningar, dvs. vilka är
”botemedlen” mot de ekonomiska ”sjukdomarna”?
4. Ge exempel på hur din och andras privatekonomi påverkas av beslut som fattas av
a. Finansministern
b. Riksbanken
c. EU
5. Ge exempel på hur samhällets ekonomi påverkas av beslut du och andra fattar om
er privatekonomi.
6. Ge exempel på vad som talar för respektive emot att stater ska agera när de
ekonomiska ”sjukdomarna” uppstår?
7. Ta ställning. Ge exempel på vad anser du att Sverige ska prioritera vad gäller
ekonomisk politik. Motivera!
Aktuella kunskapskrav för avsnittet
E
C
Redogör för samband mellan privat- och samhällsekonomi
översiktligt
utförligt
Dina slutsatser om hur ekonomin påverkar och påverkas
av individer, grupper och samhällsstrukturer är
I din analys identifierar och diskuterar du
enkla
välgrundade
någon orsak
och konsekvens
översiktligt
några orsaker och
konsekvenser
utförligt
enkla
välgrundade
… samt möjliga lösningar på ekonomiska problem
Du tar ställning och dina argument för dina ståndpunkter
är
A
utförligt och
nyanserat
välgrundade och
nyanserade
flera orsaker och
konsekvenser
Utförligt och
nyanserat
nyanserade