Raziskovalna naloga - OŠ Mirana Jarca Črnomelj

Comments

Transcription

Raziskovalna naloga - OŠ Mirana Jarca Črnomelj
ŠKRAT PRESTKO
VABI V MUZEJ
___________________________________________________ŠKRAT PRESTKO VABI V MUZEJ
Osnovna šola Mirana Jarca Župančičeva 8, 8340 Črnomelj
Tel: 07 30 61 770
Fax: 07 30 61 778
E-mail: [email protected]
Raziskovalna naloga
Škrat Prestko vabi v muzej
Avtorji naloge:
Tjaša Pavlinič Frankovič, 8.a
Živa Horvat, 8.a
Nikolina Djokić, 8.a
Melisa Mujanović, 8.a
Tjaša Kordić, 6.b
Enida Husić, 6.c
Nika Bebar, 8.a
Mentorji:
Tina Kocjan Vlahovič, 8.a
Nevenka Jankovič
Riaz Goletić, 5.c
Boris Starašinič
Živa Weiss, 8.b
Janez Pašič
Črnomelj, januar 2015
___________________________________________________ŠKRAT PRESTKO VABI V MUZEJ
KAZALO
POVZETEK ________________________________________________________________________ 1
1. UVOD__________________________________________________________________________ 2
2. PREDSTAVITEV MUZEJA IN MESTNE MUZEJSKE ZBIRKE __________________________________ 3
2.1. Vodja muzeja in avtor razstave, zgodovinar Janez Weiss je o muzeju in zbirki povedal: _____ 4
2.2. O ponudbi muzeja nam je svoje mnenje podala tudi predsednica Turističnega društva Črnomelj
in lokalna vodnica Tatjana Zupančič: _________________________________________________ 4
3. KAKO JE NASTAL NAŠ TURISTIČNI PROIZVOD? _______________________________________ 5
4. NAŠ TURISTIČNI PROIZVOD ________________________________________________________ 5
4. 1. Predstavitev ideje ____________________________________________________________ 5
4. 2. PONUDBA 1: Škrat Prestko - maskota muzeja in njegova zgodba ______________________ 6
4. 3. PONUDBA 2: Prestkove muzejske ustvarjalnice____________________________________ 9
4. 4. PONUDBA 3: Kulturni dan S Prestkom na potep po mestu _________________________ 16
4. 5. PONUDBA 4: Muzejske učne ure ______________________________________________ 17
4. 6. PONUDBA 5: Še nekaj za odrasle ______________________________________________ 19
5. TRŽENJE TURISTIČNEGA PROIZVODA ________________________________________________ 20
6. ZAKLJUČEK ____________________________________________________________________ 23
7. VIRI IN LITERATURA _____________________________________________________________ 24
8. PRILOGE ______________________________________________________________________ 25
___________________________________________________ŠKRAT PRESTKO VABI V MUZEJ
POVZETEK
Naše mesto Črnomelj ima bogato zgodovino. V njem najdemo veliko kulturnozgodovinskih
in drugih znamenitosti. Kljub temu ga še vedno obišče premalo turistov, ki bi ga spoznali in v
njem doživeli kaj zanimivega. Tudi mi, Črnomaljci ga premalo poznamo in cenimo.
Pred dobrim letom so s pomočjo evropskih sredstev prenovili rojstno hišo pesnika in pisatelja
Mirana Jarca in v njej odprli mestno muzejsko zbirko. Zbirka je bogata in zanimiva, prostori v
muzeju zelo lepi in moderno urejeni.
Po našem mnenju in po besedah vodje muzeja ne privabi dovolj mladih obiskovalcev,
predvsem osnovnošolcev. Spraševali smo se, zakaj je tako.
Z raziskovalnim delom smo želeli odkriti nekaj zanimivega, kar bi obogatilo ponudbo na
novo odprtega muzeja in pritegnilo otroke. Vsi vemo, da imajo otroci radi pravljične junake in
njihove zgodbe. Zato smo oblikovali maskoto muzeja škrata Prestka in njegovo zanimivo
zgodbo, ki jo bo pripovedoval obiskovalcem muzeja. Pripravili smo pester program različnih
delavnic za otroke, ki jih bo vodil Prestko. Poleg tega smo izdelali načrt izvedbe kulturnega
dne v muzeju ali posameznih muzejskih ur za osnovnošolske učence.
Želimo si, da naš turistični proizvod ne bi ostal le na papirju. Upamo, da bodo v muzeju
uporabili naše ideje in s tem popestrili dogajanje v njem. Z veseljem jim bomo po svojih
močeh pomagali tudi mi. Muzej naj bo živ!
Ključne besede: muzej, škrat Prestko in njegova zgodba, muzejske ustvarjalnice
1
___________________________________________________ŠKRAT PRESTKO VABI V MUZEJ
1. UVOD
Člani turističnega krožka smo se po večletnem premoru ponovno srečali s pripravo
raziskovalne naloge. Nad idejo, da sodelujemo na tekmovanju, smo bili zelo navdušeni. Ker
smo do sedaj že v osmih projektih raziskovali naše mesto in okolico, se je bilo kar težko
odločiti, kakšen turistični proizvod bomo tokrat ustvarili. Sklenili smo, da glede na slabe
finančne razmere v naši občini ne ustvarjamo nekaj, kar se ne bi dalo spraviti v življenje.
Prišli smo do ideje, da popestrimo ponudbo na novo odprtega muzeja v našem mestu.
Ugotavljamo, da ga obišče premalo otrok oziroma osnovnošolcev, kar nam je potrdil tudi
vodja muzeja. V nalogi bo predstavljena muzejska zbirka z obogateno ponudbo, ki zajema
maskoto muzeja z zanimivo zgodbo, muzejske ustvarjalne delavnice, muzejske učne ure…
Naš turistični proizvod
Na spletni strani Mestne muzejske zbirke smo zasledili, da se v rubriki MESEČNA
VITRINA še ne dodajajo nove vsebine. Želimo si, da se bo z našo pomočjo oziroma našimi
predlogi obogatila ponudba muzeja, kar bo razvidno tudi na spletni strani.
2
___________________________________________________ŠKRAT PRESTKO VABI V MUZEJ
2. PREDSTAVITEV MUZEJA IN MESTNE MUZEJSKE
ZBIRKE
Mestna muzejska zbirka se nahaja v starem mestnem
jedru Črnomlja, v rojstni hiši pesnika in pisatelja
Mirana Jarca. Odprta je bila v letu 2014.
Na spletni strani mestne muzejske zbirke je zapisano:
»Stalna muzejska razstava se osredotoča na
zgodovino mesta in njegove bližnje okolice ter na
njegove ljudi. Govori skozi arheološki material in
arhivske vire, upodobi preteklost z bogatimi
grafikami, fotografijami in rekonstrukcijami ter z besedo in sliko oriše preteklost mesta v
osrčju Bele krajine, dežele na meji. Spoznajte zgodbo Črnomlja na stalni razstavi Črnomelj
na prepihu tisočletij.«
Zbirka je na ogled postavljena v pritličju hiše in v dveh nadstropjih, kjer si obiskovalec lahko
ogleda naslednje:
PRITLIČJE
V pritličju spoznamo najstarejšo podobo Bele krajine. Od njenih začetkov, preko osvajanja
Rimljanov in nastanku antičnega središča. V tem času je potekala živahna trgovina med
Rimljani in staroselci, najbolj zanimiva pa so različna verovanja tedanjih ljudi, kot je
mitraizem in prihod krščanstva.
1. NADSTROPJE
V prvem nadstropju je predstavljeno obdobje od
srednjega veka do modernih časov. Predstavljeni
so gospodje Črnomaljski, turški vpadi in
Črnomelj kot protiturško obrambno mesto.
Najdemo pa tudi podobo Črnomlja v mirnejšem
19. stoletju.
3
___________________________________________________ŠKRAT PRESTKO VABI V MUZEJ
2. NADSTROPJE
V drugem nadstropju je predstavljena novejša zgodovina. Začetek predstavljajo Ilirske
province ter družabno življenje v 19. in začetku 20. stoletja. Nato se razstava nadaljuje v prvo
in drugo svetovno vojno ter na koncu v samostojno Slovenijo.
2.1. Vodja muzeja in avtor razstave, zgodovinar Janez Weiss je o
muzeju in zbirki povedal:
je
zadovoljiv, saj ga je do sedaj obiskalo že od 4500
do 5000 obiskovalcev. Najmanj obiska je med
tednom oziroma spomladi. Prihajajo tujci, pa tudi
ljudje iz različnih delov Slovenije. Med
obiskovalci je veliko domačinov. Večina
obiskovalcev je odraslih, zelo malo pa je otrok.
Muzej je bil odprt
4. julija 2013. Obisk
Nenapovedanih obiskovalcev je bilo na začetku veliko,
sedaj pa jih je manj. V želji po še večjem številu
obiskovalcev sodelujemo z agencijami, ker
hočemo privabiti ljudi. Osnovne šole pridejo malokrat, ker mislijo, da je v muzeju previsoka
vstopnina. Veliko je obiska dijakov iz gimnazij in ostalih poklicnih šol. Vabil za ogled muzeja
šolam ne pošiljamo. Otroke je pomembno uvajati v pomembne ustanove že od malega.
Otroke pridobimo z dobro zgodbo, saj jih dobre zgodbe zanimajo. Delavnice oziroma
program za mlajše in odrasle še ne izvajamo, ampak imamo to v načrtu. Kako bi popestrili
ponudbo še ne vemo, ampak smo o tem že imeli predavanja.
2.2. O ponudbi muzeja nam je svoje mnenje
podala tudi predsednica Turističnega društva
Črnomelj in lokalna vodnica Tatjana Zupančič:
Mesto je za turiste zanimivo, ker ima bogato dediščino, a ga žal
obišče premalo turistov. Turisti si v mestu najrajši ogledajo kulturni
dom, mestno muzejsko zbirko, pastoralni center, Primožičevo hišo
in cerkev Sv. Duha. Mestna muzejska zbirka je relativno dobro obiskana. Med Črnomaljci
4
___________________________________________________ŠKRAT PRESTKO VABI V MUZEJ
se je muzej dobro prijel. Veliko je brezplačnih ogledov, ker je muzej na novo odprt.
Obiskovalci so po ogledu zadovoljni, saj je zelo dobro predstavljen razvoj mesta.
Vsekakor imata zbirka in muzej bodočnost. Na področju promocije se bi dalo še kaj
narediti. Dogajanje v muzeju bi bilo bolj pestro, če bi ponujali kakšne delavnice,
predavanja, občasne razstave.
3. KAKO JE NASTAL NAŠ TURISTIČNI PROIZVOD?
1. Obiskali smo mesto in muzej.
2. Po pogovoru z vodjo muzeja smo ugotovili, da je potrebno popestriti ponudbo v
muzeju.
3. Zbirali smo ideje, kako popestriti ponudbo v muzeju.
4. Ustvarili smo škrata Prestka, maskoto muzeja in napisali pesem o njem.
5. Oblikovali smo zanimivo zgodbo, s katero bo Prestko otroke privabil v muzej.
6. Oblikovali smo dodatno ponudbo muzeja.
7. Poskusno ideje realizirali v delavnicah.
8. Fotografirali smo muzej in delo v poskusnih delavnicah.
9. Oblikovali smo zgibanko.
10. Oblikovali smo predstavitveni film, v katerem Prestko predstavi muzej in pestro
ponudbo muzejskih ustvarjalnih delavnic, na katere vabi otroke.
11. Ob pomoči učiteljev smo oblikovali učne liste.
4. NAŠ TURISTIČNI PROIZVOD
4. 1. Predstavitev ideje
Zakaj smo se odločili za popestritev ponudbe muzeja?
Turistični podmladkarji smo mnenja, da bi lahko z zanimivim programom, ki bi vseboval
različne ustvarjalnice v muzej pridobili več mladih obiskovalcev. Ob ogledu spletnih strani
različnih muzejev v Sloveniji ugotavljamo, da jih velika večina poleg ogleda ponuja zanimive
5
___________________________________________________ŠKRAT PRESTKO VABI V MUZEJ
programe dela z otroci oziroma mladimi. Zato smo se odločili, da tudi mi priskočimo na
pomoč tistim, ki se v našem muzeju že ukvarjajo s tem. Upamo, da jim bodo naše ideje prišle
prav in bodo obogatile ponudbo ter povečale obisk mladih obiskovalcev. Želimo si, da bi se v
muzeju večkrat dogajalo kaj zanimivega.
Ko smo začeli razmišljati o tem, kaj imajo otroci radi, se nam je porodilo ogromno idej.
Težko se je bilo odločili, kaj bi bilo zanimivo in drugačno, da bi jih pritegnilo k sodelovanju.
4. 2. PONUDBA 1: Škrat Prestko - maskota muzeja in njegova
zgodba
Še iz svojih zgodnjih otroških let vemo, da
zanimiva zgodba pritegne k poslušanju tudi
tiste, ki so nezainteresirani za karkoli. Otroci
imajo radi pravljične junake, ki jih lahko
pocukajo za rokav, se z njimi pošalijo….
Odločili smo se, da tudi mi najdemo junaka, ki
bo otroke sprejel v muzej in z njimi preživel
prijetne urice.
V naših glavah se je pojavil škrat.
Poimenovali smo ga Prestko, pa ne kar tako,
ampak z razlogom.
Njegova zgodba je povezana z zelo starima
pripovedkama, ki ju Črnomaljci dobro
poznamo. Želimo, da ne bi šli v pozabo. Po
našem mnenju je prav, da ju obujamo v
muzeju. Pripovedka Kako je Črnomelj dobil
svoje ime je namreč v knjigi na ogled tudi v
muzejski vitrini.
6
___________________________________________________ŠKRAT PRESTKO VABI V MUZEJ
Prestkova zgodba in pesem
Obudili smo spomin na zelo stari pripovedki Kako je Črnomelj dobil svoje ime in
Črnomaljske preste.
Vsebini obeh smo dali v čudežni lonec in nastala je Prestkova zgodba in Prestkova pesem.
Škrat bo otroke privabil v muzej, jim ob svoji pesmici in zanimivi zgodbi približal muzej ter z
njimi ustvarjal v muzejskih ustvarjalnicah.
Naj predstavim se za vas,
škratek Prestko, to sem jaz,
v muzej zdaj vabim vas.
7
___________________________________________________ŠKRAT PRESTKO VABI V MUZEJ
Tu poučil vas bom jaz,
kaj se včasih je dogajalo pri nas.
Komaj čakam,
da vas bom spoznal
in se z vami poigral.
Hitro pridite zdaj vsi,
da zabavali se bomo mi,
ker že dolgčas me podi.
A zdaj prisluhnite prav vsi,
da o meni boste še kaj več izvedeli.
Moja zgodba res je zanimiva,
upam, da se vas bo dotaknila.
Lepo pozdravljeni in dobrodošli v naši muzejski zbirki. Iz moje pesmice ste izvedeli, kako mi
je ime. Naj vam še kaj več povem o sebi. Že leto in pol živim v tej hiši. Pred tem sem dolga
desetletja živel nedaleč stran od tu, v mlinu ob Lahinji, kjer je bilo zelo živahno.
Veste, v mlinu je živel bogat in skopuški mlinar Stonič, ki je kmetom mlel rumeno debelačo,
zlato pšenico in črno rž. Tam mi je bilo lepo, dokler se ni zgodilo nekaj hudega. Vas zanima,
kaj?
V mlin je prišla gorjanska vila, preoblečena v staro zgrbljeno ženico. Mlinarja je prosila, naj ji
podari merico bele moke za bolnega sina. Skopuški mlinar je starki nasul v bisago črno moko.
Ko je vila prišla na Gorjance, je opazila, da jo je mlinar ukanil. Vrnila se je k skopuhu v mlin,
stresla moko v lijak nad mlinskim kamnom in preklela mlinarja ter njegov mlin. Od takrat
naprej so mlinski kamni vsako moko zmleli v črno. Mlinar je obubožal in od žalosti umrl.
8
___________________________________________________ŠKRAT PRESTKO VABI V MUZEJ
Mlin je začel propadati, v njem se ni dogajalo nič več, zato sem se moral preseliti.
Ostal sem brez doma, potikal sem se po mestu, srečeval različne ljudi. Najbolj zabavno je bilo
le ob semanjih dneh, ko so ljudje prihajali na semenj in prodajali različne stvari. Med njimi so
bile tudi ženske, ki so prodajale kruh. Sejmarji so ženskam radi nagajali in jim govorili, da
Metličanke pečejo boljši kruh. A Črnomaljke se niso dale, začele so peči preste. Kdorkoli je
na sejmu prišel mimo njih, so silile vanj, naj kupi presto. In kaj je hotel, moral je kupiti
presto. Tako so preste postale poznane po vsej Beli krajini.
Veste, danes Črnomaljke nič več ne pečejo prest. Kljub temu pa Črnomaljcem vsi v Beli
krajini pravijo Prestarji. Vidite, tudi jaz nosim takšno ime, na katero pa sem prav ponosen.
Tako, dragi otroci, zdaj ste me spoznali. Vesel sem, da ste me obiskali. Veste, tu, v muzeju mi
je lepo, kadar je v njem polno razigranih otrok, zato vas vabim, da se mi pridružite in nekaj
današnjih ur preživite z mano.
Prestkova zgodba je osnova za nadaljnje delo v okviru kulturnega dne ali samostojnih
delavnic. Prestko je tisti, ki vodi delo, otroke usmerja, jih vzpodbuja in nenazadnje zabava.
Njegova vloga v muzeju je izredno pomembna. Če ga bodo dobro sprejeli, se bodo z veseljem
vračali v muzej in s tem bo muzej postal »živ«.
Oblačila za Prestka bomo idejno zasnovali sami, za pomoč pri šivanju pa bomo zaprosili naše
ustvarjalne mame.
4. 3. PONUDBA 2: Prestkove muzejske ustvarjalnice
Razglednica našega mesta
V uvodnem delu si otroci preko igre spomin
ogledujejo stare razglednice mesta Črnomelj in
ugotavljajo razlike. V nadaljevanju na ustvarjalnici
narišejo razglednico z motivom našega mesta,
napišejo besedilo in naslovnika. Razglednice po
pošti pošljejo prijateljem, staršem, sestram….
Razglednica Črnomlja iz začetka 20. stoletja
9
___________________________________________________ŠKRAT PRESTKO VABI V MUZEJ
Grb našega mesta
Otroci bodo v muzeju najprej poiskali pečatnik mesta
Črnomelj. Pogovorili se bodo o tem, za kaj so se pečatniki
uporabljali in kdo jih je lahko uporabljal. Pečatnik bodo
primerjali z grbom občine Črnomelj in ugotovili, da je še
zmeraj enak.
V ustvarjalnici bodo otroci v tehniki mozaika izdelali
črnomaljski grb.
Utrinki iz
poskusne
ustvarjalnice
Gradimo grad
Otroci bodo na ustvarjalnici ob ogledu stalne zbirke
spoznali zgodovino črnomaljskega gradu, določili lego
gradu na maketi in se seznanili z življenjem na gradu. V
manjših skupinah bodo iz kartona in papirja izdelali
svoj grad.
V zaključnem delu bodo v muzeju pripravili razstavo
nastalih maket.
10
___________________________________________________ŠKRAT PRESTKO VABI V MUZEJ
S Prestkom izdelujemo posodo
Udeleženci ustvarjalnice se bodo seznanili s pojavom
lončenih posod, si jih ogledali ter primerjali različne tipe
glede na kvaliteto in način izdelave, ter se tudi sami
preizkusili v izdelavi in krašenju posod iz gline ali slanega
testa, ki ga je zelo enostavno pripraviti.
Posodice, ki so nastale v
poskusni ustvarjalnici
Gradimo naše mesto
Glina je material, ki omogoča neskončne možnosti oblikovanja. Zaradi tega otroci z njo radi
ustvarjajo. Muzejska ustvarjalnica Gradimo naše mesto je sestavljena iz dveh delov.
V prvem delu bodo s škratom Prestkom spoznali zgodbo Kako je Črnomelj dobil svoje ime,
ob maketi mesta bodo spoznali pomembne stavbe v starem mestnem jedru.
V drugem delu bodo iz gline oblikovali stavbe, ki jih bodo ob zaključku razstavili v muzeju.
Utrinki iz poskusne ustvarjalnice
11
___________________________________________________ŠKRAT PRESTKO VABI V MUZEJ
Od zrna do preste
Na ustvarjalnici otroci spoznajo škrata Prestka,
ki jim predstavi svojo zgodbo. Potem v
muzeju poiščejo žita, iz katerih bi lahko spekli
preste, jih poimenujejo in na maketi mesta
poiščejo mlin, ki je nekoč Črnomaljcem mlel
žito.
V nadaljevanju v ustvarjalnici izdelujejo preste
iz dass mase.
Preste v košarici
Škrat Prestko bo otrokom na ustvarjalnici predstavil
zgodbo, iz katere bodo izvedeli, da so v starih časih
Črnomaljke v velikih košarah na sejem pred
cerkvijo prinašale preste in jih prodajale.
Otroci si bodo v ustvarjalnici po načrtu izdelali
košarico iz odpadnega papirja in oblikovali nekaj
prest iz slanega testa.
Načrt, po katerem bodo otroci
izdelali košarico
12
___________________________________________________ŠKRAT PRESTKO VABI V MUZEJ
Muzejska ogrlica ali zapestnica iz prest
V uvodnem delu delavnice otroci prisluhnejo škratu Prestku in njegovi zanimivi zgodbi, iz
katere izvedo, da imajo Črnomaljci vzdevek Prestarji. Škrat jih v nadaljevanju povabi k
ustvarjanju prest iz dass mase, ki jih povežejo v ogrlico ali zapestnico. Po želji jih lahko tudi
pobarvajo.
V zaključnem delu ustvarjalnice v muzeju poiščejo in si ogledajo nakit, ki so ga nekoč nosile
črnomaljske gospe.
Utrinki iz poskusne muzejske ustvarjalnice
Muzejska lutkovna delavnica
V ustvarjalnici otroci spoznajo škrata Prestka, ki jim
pove svojo zgodbo Kako je Črnomelj dobil svoje ime in
povabi k izdelavi marionetnih ali ročnih lutk
Otroci izdelajo lutke, ki nastopajo v zgodbi: mlinar,
stara ženica, vila, škrat Prestko.
Lutke,
jih ki
so nastale
na
poskusni
delavnici
V zaključnem delu otroci z lutkami odigrajo prizor iz
zgodbe.
13
___________________________________________________ŠKRAT PRESTKO VABI V MUZEJ
Kaj veš o Črnomlju?
V delavnici bodo otroci preko tombole utrdili znanje o mestu Črnomelj. Igra tombola je zelo
priljubljena družabna igra. Vse, kar je potrebno vedeti o igri je, da mora otrok z žetoni
pokrivati pravilne odgovore na zastavljena vprašanja, ki so bila izžrebana. Prvi, ki pokrije vse
odgovore na svoji kartici, je zmagovalec. Vprašanja, ki so v prilogi naloge, se bodo vlekla iz
vreče.
Primer tombolske kartice
Primer tombolske kartice z
z vsemi pravilnimi odgovori
nekaterimi nepravilnimi odgovori
Prestkova slikarska delavnica
Škrat Prestko bo otrokom na ustvarjalnici
predstavil svojo zgodbo. Povabil jih bo k
ogledu starega mestnega jedra s svojimi
značilnimi stavbami.
Po ogledu bodo otroci naslikali stavbe iz
starega mestnega jedra.
V zaključnem delu delavnice bodo svoje
umetnije razstavili v muzeju.
Izdelki, ki so
nastali na
poskusni
ustvarjalnici
14
___________________________________________________ŠKRAT PRESTKO VABI V MUZEJ
Polstenje volne
Ustvarjalnico polstenja volne dopolnjuje
voden ogled prvega nadstropja muzeja,
kjer otrokom predstavimo zgodovino
gradu in življenje ljudi v preteklosti.
Ljudje že tisočletja iz volne izdelujejo
blago – polst. Polstenje je najstarejši
način uporabe ovčje volne za potrebe
človeka. Nepredeni volni se dodaja vročo
vodo in milnico. V naših rokah iz
brezobličnih kosmov nastaja polst. Na takšen način so ljudje v preteklosti izdelovali oblačila,
šotore, obutev, v današnjem času pa predvsem modne dodatke (pokrivala, torbice, šale,
copate, nakit) in igrače za otroke.
Na ustvarjalnici bodo otroci iz oprane, mikane, nepredene ovčje volne izdelali preprost
izdelek.
Muzejska čajanka s Prestkom
Otroci si muzejske dragocene predmete
želijo videti tudi izven muzejskih vitrin,
verjetno bi jih radi celo potipali.
V sproščenem vzdušju in ob skodelici čaja se
bodo prepustili Prestkovim zgodbam, ki
govorijo o muzejskih predmetih ali pa bodo
celo predmeti oživeli in …..
15
___________________________________________________ŠKRAT PRESTKO VABI V MUZEJ
Vodenje muzejskih ustvarjalnic
Glede na to, da je v muzeju zaposlen zgodovinar, ki se šele uvaja za delo v delavnicah
predlagamo, da se poveže z ljudmi, ki imajo na tem področju izkušnje in bi mu priskočili na
pomoč. V mislih imamo številne mojstre domače obrti, ki jih je v Beli krajini veliko in se
ukvarjajo z ohranjanjem naše dediščine.
Ob prelistavanju lokalnega časopisa Belokranjec in na spletnih straneh Lokalno in Radio
Krka velikokrat opazimo, da podobne delavnice potekajo na različnih lokacijah. Zakaj jih ne
bi za spremembo premestili v muzej in s tem privabili ljudi, še posebej otroke?
Ne nazadnje se lahko poveže tudi z učitelji naše šole, ki na tem področju že veliko ustvarjajo.
V mislih imamo likovne pedagoge, učitelje zgodovine, geografije, učiteljice razrednega pouka
in tudi vzgojiteljice. Ob različnih priložnostih imamo na naši šoli veliko delavnic, ki jih
kvalitetno vodijo omenjeni učitelji. Le povabiti bi jih bilo potrebno in narediti nekaj za večjo
prepoznavnost našega mesta in muzeja.
4. 4. PONUDBA 3:
Kulturni dan S
Prestkom na potep po
mestu
Ob razmišljanju, kako bi popestrili obisk muzeja, smo prišli do ideje, da bi lahko otroci v
njem preživeli celo dopoldne v okviru kulturnega dne.
Otroke bo v muzeju sprejel škrat Prestko s svojo zanimivo zgodbo, jih popeljal postarem
mestnem jedru in jim predstavil pomembne stavbe: cerkev, Črnomaljski in Stoničev Grad,
cerkev sv. Petra in sv. Duha, Primožičevo hišo,
Po ogledu jih bo povabil v muzej, kjer si bodo na maketi ogledali položaj in lego stavb.
Sledilo bo delo v muzejskih ustvarjalnicah. Izbirali bodo lahko med tistimi, za katere se bodo
odločili že v najavi obiska. Vsebina delavnic bo predstavljena na zgibankah, ki jih bodo
prejele šole.
16
___________________________________________________ŠKRAT PRESTKO VABI V MUZEJ
Ciljna skupina: Učenci 1. ali 2. triade
Trajanje: 5 šolskih ur
ČASOVNI in VSEBINSKI POTEK
URA
Dejavnost
8.30
Zbor pred muzejem
8.35
Škrat Prestko se predstavi z zanimivo zgodbo
9.00 – 10.00
S Prestkom na potep po starem mestnem jedru
10.00 – 10.15
Ogled starega mestnega jedra na maketi v muzeju
10.15 – 10.30
Malica
10.30 – 12.00
Delo v Prestkovih ustvarjalnih delavnicah
12.00 – 12.30
Poročanje o delu v delavnicah, ogled in razstava izdelkov
12.30
Zaključek kulturnega dne s Prestkom
4. 5. PONUDBA 4:
Muzejske učne ure
Muzejske učne ure so namenjene dobremu sodelovanju muzeja s šolami. Za učence tretje
triade, ki že imajo osnovno znanje zgodovine, bo muzej ponudil možnost, da nekaj učnih ur
zgodovine popestrijo z ogledom stalne muzejske zbirke in starega mestnega jedra.
Muzejske učne ure je potrebno dobro načrtovati in pripraviti v sodelovanju z učitelji.
Tudi mi smo izdelali primer muzejske učne ure, ki je tesno povezana z učno snovjo. Pri
načrtovanju je sodeloval učitelj zgodovine.
17
___________________________________________________ŠKRAT PRESTKO VABI V MUZEJ
Primer muzejske učne ure Črnomelj v srednjem veku
Pri pouku zgodovine v 7. razredu v drugem polletju učenci spoznavajo srednji vek.
Pri obravnavi teme Nastanek in razvoj srednjeveških mest in življenja meščanov se odpirajo
dobre možnosti, da učenci z aktivnimi oblikami dela spoznajo podobo in značilnosti mesta
Črnomelj v srednjem veku ter življenje meščanov. Ena od aktivnih oblik delaje zagotovo delo
na terenu, torej tudi v muzeju.
Po obravnavi teme srednjeveška mesta pri pouku učenci doma na spletu in v knjižnici
pregledajo gradivo o zgodovini Črnomlja in meščanov v srednjem veku.
Naslednji dve učni uri se učitelj z učenci odpravi na ekskurzijo v mestno jedro, kjer se
sprehodijo skozi območje srednjeveškega Črnomlja, se seznanijo z njegovimi značilnostmi in
nekoliko pobližje spoznajo stavbe, ki imajo svojo zasnovo v srednjem veku (grad, mlin,
komenda, cerkev sv. Petra, cerkev sv. Duha). Značilnosti srednjeveškega Črnomlja in kratko
zgodovino stavb nam predstavijo v naprej izbrani učenci ali člani turističnega krožka.
Srednjeveški Črnomelj je zaradi lege na ozkem pomolu obsegal razen osrednje ceste le dve
vzporedni ulici, s katerih so držale poti do obeh rečnih strug. Ko so skopali jarek, je nastal iz
pomola otok, tako da je bilo mesto dostopno skozi gornja vrata po dvižnem mostu. Ulična
zasnova starega mesta se tudi kasneje ni bistveno spremenila. Po zasutju obrambnega jarka v
18. in 19. stoletju so se predmestja združila s starim mestom v skupen urbani prostor.
Grad
Komenda
Cerkev sv. Petra
18
___________________________________________________ŠKRAT PRESTKO VABI V MUZEJ
Nato delo nadaljujejo v muzeju, kjer s pomočjo razstavljenega
gradiva in učnega gradiva raziščejo značilnosti Črnomlja v srednjem
veku in življenje meščanov. Učenci delajo po skupinah in nato svoje
ugotovitve predstavijo.
Cerkev sv. Duha
4. 6. PONUDBA 5: Še nekaj za odrasle
Nenazadnje ne smemo pozabiti tudi na odrasle. Muzej oziroma stalno zbirko si ogledajo
enkrat ali dvakrat, da pa bodo še prišli v muzej, je tudi za njih potrebno pripraviti kaj
zanimivega.
Ob pregledu spletnih strani različnih muzejev po Sloveniji ugotavljamo, da se v njih odvijajo
dogodki, ki so namenjeni tudi odraslim, na samo otrokom. V muzejih se odvijajo različna
predavanja, kulturni dogodki, delavnice, posveti…
LITERARNO GLASBENI VEČER v muzeju
V hiši, kjer je danes mestna muzejska zbirka, se je rodil
pisatelj, pesnik in lutkar Miran Jarc. Umrl je 24.8.1942. Pisal je
poezijo in prozo za odrasle. Igral je tudi v lutkovnih
predstavah. Po njem se imenuje tudi naša osnovna šola.
V njegovi rojstni hiši je pred prenovo delovala glasbena šola,
ki so jo premestili. Po našem mnenju ne smemo pozabiti na
umetnika. Ni dovolj spominska plošča ob vhodu v muzej.
Turistični podmladkarji predlagamo, da bi muzej v sodelovanju
z JSKD OI Črnomelj, Glasbeno šolo Črnomelj in našo osnovno
šolo pripravil literarno glasbeni večer za odrasle.
19
___________________________________________________ŠKRAT PRESTKO VABI V MUZEJ
Prireditev bi se lahko odvijala v drugem nadstropju muzeja, kjer je veliko prostora. Prostor pa
je tudi akustičen, saj so se tu v preteklosti odvijali koncerti glasbene šole.
Na prireditvi bi v programu učenci OŠ Mirana Jarca predstavili življenje in delo pesnika
Mirana Jarca, recitirali njegove pesmi in predstavili svoje avtorske pesmi.
Na prireditvi bi sodelovali tudi odrasli literarni ustvarjalci iz naših krajev, ki bi predstavili
svoje pesmi, zgodbe.
Za kvalitetne glasbene užitke bi poskrbeli učenci glasbene šole, ki z veseljem nastopajo. Do
odprtja zbirke je bil muzej njihov prostor, kjer so vadili in nas vabili na koncerte. Iz hiše je
bilo nenehno slišati glasbo in vesele otroke. Zdaj pa je vse mirno in tiho, zato se naj vsaj ob
kakšni priložnosti to ponovi, muzej naj bo živ.
Kaligrafska ustvarjalnica za odrasle
Kaligrafija ali lepopisje je bila spretnost, ki so jo v
srednjem veku obvladali le redki, ki so bili zaradi tega v
takratni družbi bolj cenjeni posamezniki.
Danes se kaligrafi ukvarjajo predvsem s posnemanjem
starih pisav, ki dajejo vabilom, čestitkam, priznanjem,
naslovom, listinam in raznim okrasnim predmetom svoj čar in lepoto.
Na kaligrafski ustvarjalnici se bodo udeleženci najprej seznanili z osnovnimi potezami, s
pomočjo katerih bodo osvojili držo peresa, se naučili osnovnih elementov, iz katerih so
sestavljene čisto vse črke in na koncu ustvarjalnice z osvojenim znanjem izdelali svoj prvi
kaligrafski izdelek.
5. TRŽENJE TURISTIČNEGA PROIZVODA
Zavedamo se, da ni dovolj ustvariti dobro zgodbo, treba jo je tudi dobro prodati. Velikokrat
pa je to zelo težko zaradi težav s finančnimi sredstvi. Naša na novo nastala ponudba za muzej
ne predstavlja velikih stroškov, zato menimo, da bo lahko realizirana že zelo hitro.
20
___________________________________________________ŠKRAT PRESTKO VABI V MUZEJ
TRŽENJE PONUDBE V MUZEJU
Naše ideje oziroma produkt, ki je nastal bomo najprej predstavili vodji muzeja, ki je že ob
našem prvem obisku pokazal interes, da sodeluje z nami.
OGLAŠEVANJE PONUDBE MUZEJA NA SPLETNIH STRANEH
Ponudbo muzeja bomo promovirali na spletnih straneh:
OŠ Mirana Jarca Črnomelj http://www.osmjc.si/
Mestne muzejske zbirke Črnomelj http://www.muzej-crnomelj.si/
Turističnega društva Črnomelj https://www.facebook.com/pages/Turisti%C4%8Dnodru%C5%A1tvo-%C4%8Crnomelj/1393960834168433
Tic-a Črnomelj http://www.belakrajina.si/sl/tic-crnomelj/
Mladinskega centra Bit Črnomelj http://www.mc-bit.si/
OGLAŠEVANJE PONUDBE MUZEJA Z ZGIBANKO
Oblikovali bomo zgibanko, na kateri bo predstavljena nova ponudba muzeja in jo po pošti
poslali šolam v Beli krajini. Zgibanke bo na voljo tudi v Turistično informacijskem centru
Črnomelj in na sedežu Mladinskega centra Bit.
OGLAŠEVANJE PONUDBE MUZEJA S PREDSTAVITVENIM FILMOM
V predstavitvenem filmu bo škrat Prestko vabil otroke v muzej. Film bo na ogled na spletni
strani Mestne muzejske zbirke in naše šole.
21
___________________________________________________ŠKRAT PRESTKO VABI V MUZEJ
OGLAŠEVANJE PONUDBE MUZEJA V LOKALNIH ČASOPISIH
OGLAŠEVANJE PONUDBE MUZEJA NA FACEBOOK PROFILU
Ker danes veliko ljudi komunicira tudi preko družbenih omrežij, bomo našemu škratu
Prestku oblikovali Facebook profil, preko katerega bo vabil obiskovalce v muzej.
PREDSTAVITEV PROJEKTA NA NAŠI ŠOLI
Celoten projekt (naloga, stojnica) Škrat Prestko vabi v muzej bomo predstavili učencem in
staršem na naši šoli.
22
___________________________________________________ŠKRAT PRESTKO VABI V MUZEJ
6. ZAKLJUČEK
Med našim ustvarjalnim delom smo se naučili veliko novega o našem mestu, še posebej pa o
muzeju, v katerem je mestna muzejska zbirka.
Za nas je bil pravi izziv, kako bi še izboljšali ponudbo muzeja. Lotili smo dela. Pregledali
smo nekaj literature, spletnih strani, potem pa so v naših glavah začele nastajati ideje oziroma
turistični produkt.
Z maskoto muzeja in njegovo zgodbo, z muzejskimi ustvarjalnicami, muzejskimi učnimi
urami, kulturnim dnevom in literarno glasbenim večerom delavnicami bo muzej pridobil
možnost, da mladim obiskovalcem na zanimiv in zabaven način prikaže oziroma približa
Muzej in zbirko v njem bodo otroci spoznali na njim primeren način. S svojo lastno
aktivnostjo bodo prišli do novih spoznanj o svojem kraju in njegovi okolici.
Kar nekaj muzejskih ustvarjalnic smo preizkusili v praksi in ugotovili, da za njihovo izvedbo
ni potrebno velikih denarnih sredstev ampak predvsem veselje do tovrstnega ustvarjanja.
23
___________________________________________________ŠKRAT PRESTKO VABI V MUZEJ
7. VIRI IN LITERATURA
Bračun, Sova,R. 2011: Pedagoški programi v slovenskih muzejih in galerijah 2011-2013
Skupnost muzejev Slovenije.
Ziherl, A.K. in Hrovatin, B. 2014: Pedagoški programi v slovenskih muzejih in galerijah
2014/2016. Skupnost muzejev Slovenije.
Mestna muzejska zbirka. 10. 12. 2014 http://www.muzej-crnomelj.si/
Tic Črnomelj http://www.belakrajina.si/sl/tic-crnomelj
Ustni viri: dipl. zgodovinar Janez Weiss
Tatjana Zupančič, lokalna vodnica
24
___________________________________________________ŠKRAT PRESTKO VABI V MUZEJ
8. PRILOGE
Vprašanja za tombolo
1. Kako se je nekoč imenovala stavba, v kateri je danes banka?
2. Kako se imenuje grad, ki nosi ime po svojem lastniku?
3. Kakšen vzdevek imamo Črnomaljci?
4. Kako se imenuje majhen grič, na katerem stoji spomenik?
5. Ali je Miran Jarc pisal za otroke?
6. Kaj je bil Miran Jarc?
7. Koliko mostov ima mesto?
8. Kako se imenuje cerkev,v kateri se odvijajo razstave,koncerti?
9. Kaj se nahaja v rojstni hiši Mirana Jarca?
10. Kako se imenuje folklorna prireditev?
11. Kje poteka Jurjevanje?
12. Kateri dve reki se srečata pod črnomaljskim tromostovjem?
UČNI LIST: Srednjeveški Črnomelj in njegovi prebivalci
NASTANEK SREDNJEVEŠKEGA ČRNOMLJA
Po uničenju naselbine v času preseljevanj ljudstev v 7. stoletju, je na območju mestnega
pomola med 9. In 11. stoletjem nastala nova slovanska naselbina.
Katerega leta je prvič omenjen srednjeveški Črnomelj?
25
___________________________________________________ŠKRAT PRESTKO VABI V MUZEJ
Kdaj je postal trg in kdaj je bil prvič omenjen kot mesto?
STAVBNI RAZVOJ MESTA
Kje se je razvilo srednjeveško mesto?
Katera stavba je bila postavljena okoli leta 1200?
Kaj je komenda in kdaj je bila postavljena?
Kje so grajski gospodje že v 14. stoletju postavili mlin?
Kdaj je Črnomelj dobil obzidje in kje je potekalo? Čemu je bilo namenjeno?
Kje so potekala severna mestna vrata?
Oglej si maketo mesta.
ČRNOMALJSKI PLEMIŠKI ROD
Oglej si rodbinsko drevo gospodov Črnomaljskih, preberi besedilo Črnomaljski plemiški rod
in predstavi zgodovino rodbine gospodov Črnomaljskih, ki so imeli svoj sedež v
črnomaljskem gradu.
PREBIVALSTVO MESTA
Koliko prebivalcev je imel srednjeveški Črnomelj?
Ali v mestu bivajo samo meščani? Utemelji.
26
___________________________________________________ŠKRAT PRESTKO VABI V MUZEJ
Katere so bile poglavitne gospodarske dejavnosti črnomaljskih meščanov?
Opiši značilnosti poljedelstva in razvoj vinogradništva.
Kdaj je Črnomelj dobil pravico do letnih in tedenskih sejmov? Kakšno vlogo je imel v
trgovini?
Kaj pa obrt?
MESTNA SAMOUPRAVA
Kdo je imel pravico sodelovati pri upravi mesta?
Kdaj so potekale vsakoletne volitve?
Opiši značilnosti mestne samouprave.
Opiši črnomaljski mestni pečat.
HIŠA, V KATERI DOMUJE MUZEJSKA ZBIRKA
Opiši zgodovino hiše v kateri danes domuje muzejska zbirka.
27