Poslovni prostori Busič (pdf; 682,3 KB)

Comments

Transcription

Poslovni prostori Busič (pdf; 682,3 KB)
Črnomelj, 10.4.2012
RAZPOLOŽLJIVE NEPREMIČNINE IN ZEMLJIŠČA
Prosti poslovni prostori/zemljišča
1.
Osnovni podatki o objektu/zemljišču:
Lokacija (občina, kraj):
Črnomelj, Kanižarica
Št. parcele, katastrska občina:
Gradbena parcela, št. 288 k.o. Dobliče
Razpoložljiva kvadratura:
Notranjost 600m2
Dimenzije objekta (širina, dolžina,
višina):
Leto izgradnje objekta:
Ograjena Zunanjost 750m2
30m X 18M
2002
Leto zadnje obnove objekta:
Ali se objekt/zemljišče nahaja v
poslovni coni? Če da, kateri?
Kratek opis:
2.
DA. TRIS Kanižarica
Komunalna opremljenost:
Elektroenergetsko omrežje:
100 kW
Možnost priključka na plinovodno
omrežje:
Vodovodno omrežje:
DA/NE
Kanalizacijsko omrežje:
DA/NE
Telefonsko omrežje:
DA/NE
Možnost priključka na optično,
kabelsko omrežje:
DA/NE
Možnost priključka na toplovodno
omrežje:
Možnost priključka na omrežje
tehnoloških voda:
DA/NE
DA/NE
DA/NE
3.
Urejen dostop za kamione?
DA/NE
Možnost priključka na industrijsko
ogrevanje:
Oddaljenost do priključka AC/HC:
DA/NE
50 km
Oddaljenost do železniške postaje
(tovorni promet):
Postaja:
3 km
Oddaljenost do najbližjega
mednarodnega letališča:
Možne dejavnosti:
Letališče:
110 km
4.
Možnost:
Najema:
DA/NE
Nakupa:
DA/NE
Najem:
5.
(Okvirna) cena najema
(€/m2/mesec):
3,30
Razpoložljivo obdobje najema:
PO DOGOVORU
6.
Nakup:
(Okvirna) cena (€/m2):
7.
Kontaktni podatki:
Lastnik in/ali kontaktna oseba:
BOGDAN BUSIČ
Naslov:
BOJANCI 28, 8344 VINICA
Telefon:
041 644 148
Elektronska pošta:
[email protected]
8.
Fotografija objekta:
9.
Druge pomembne informacije: