sps delavnica em-zdravje

Comments

Transcription

sps delavnica em-zdravje
STRATEGIJA PAMETNE
SPECIALIZACIJE
EM-ZDRAVJE
DELAVNICA EM-ZDRAVJE
Institut Jožef Stefan, Ljubljana, Slovenija
* Opis delavnice
V okviru SPS je bil sprejet predlog EM-Zdravje. To je predlog izvedbe infrastrukture
in vpeljave uporabe informacijsko in mobilno podprte celostne zdravstvene oskrbe, za
izboljševanje nivoja zdravstvene oskrbe pacientov in ostalih državljanov ter za
zmanjšanje stroškov in povečanje dostopnosti zdravstvene oskrbe v obdobju 2016-2020.
Na delavnici bomo z našim srečanjem in pogovori spoznali možnosti za sodelovanje na
področju IKT podprte zdravstvene oskrbe in s tem naredili naslednji korak v postopku
pametne specializacije za pripravo konkretne izvedbe.
Matjaž Gams, IJS, [email protected]
Roman Trobec, IJS, [email protected]
Zvezdan Pirtošek, ULMF, [email protected]
--------------------------------------------------------------------------------------
* DELOVNA / INTERESNA PODROČJA *








Veliko in srednje gospodarstvo
Velika slovenska medicinska podjetja
Mala slovenska podjetja
Zdravstvene zavarovalnice
Telekomunikacijska podjetja
Bolnice in Klinični centri
Zdravstveni domovi
Rehabilitacijski inštituti











Centri in zavodi in domovi
Farmacevtska združenja in povezana podjetja
Univerze
Inštituti
Ministrstva
Občine
Intervencijske službe
Bolniki
Združenja bolnikov
Organizacije starejših
Zdravo življenje
--------------------------------------------------------------------------------------
* Oddaja prispevkov *
Za SPS EM-Zdravje pripravljamo pregled in začetno organizacijo za horizontalno in
vertikalno povezovanje partnerjev. Namen je izdati knjigo s pregledom stanja na
področju in s pobudami za naprej. Prispevki so lahko ali strokovni ali bolj
aplikativni/tržni. V prispevek lahko dodate tudi že obstoječe predstavitve podjetja
oziroma inštitucije. Potrebno pa se je držati oblike prispevka, da bo knjiga lepo
oblikovana. Recenzentski odbor bo sprejel večino prispevkov, ki bodo vsebinsko
navezani na tematiko EM-Zdravja.
Prispevki so lahko v angleščini ali slovenščini, dolgi od 1 do 4 strani. Primer
prispevka lahko najdete na spletni strani:
http://is.ijs.si/konference/SPS/EM-ZDRAVJE_template.doc.
Oddaja prispevkov do 15. 9. 2015.
--------------------------------------------------------------------------------------
* Registracija *
Vsaj eden izmed avtorjev prispevka se mora registrirati na delavnico ter plačati
kotizacijo. Prijava naj bo opravljena do 28. 09. 2015 na spletni strani:
http://is.ijs.si/slovenian/registration.html. Kotizacija do takrat znaša: 50 EUR in
zajema objavo v knjigi, darilo in pogostitve. Z eno kotizacijo dobi vstop več
sodelavcev in seveda soavtorji. S plačano kotizacijo je možen vstop na vseh 15
konferenc in delavnic Informacijske družbe (is.ijs.si). Po tem datumu pa je 20% višja.
Kotizacijo lahko plačate tudi ob prijavi na recepciji, vendar je prav tako za 20%
višja, plačate pa jo lahko le z gotovino.
--------------------------------------------------------------------------------------
* Stik *
S splošnimi vprašanji se prosim obrnite na: [email protected] ali [email protected]
Z vprašanji o posamičnih konferencah se prosim obrnite na naslove na tej strani:
http://is.ijs.si/slovenian/conferences.html