DELAVNICA Pametna mesta in skupnosti kot razvojna

Comments

Transcription

DELAVNICA Pametna mesta in skupnosti kot razvojna
PAMETNA MESTA
IN SKUPNOSTI
KOT RAZVOJNA PRILOŽNOST
SLOVENIJE
DELAVNICA
Pametna mesta in skupnosti
kot razvojna priložnost Slovenije
Institut "Jožef Stefan", Ljubljana, Slovenija
* Opis delavnice *
Pametno mesto in skupnost temeljita na soodvisnosti okolja, infrastrukture in družbe,
ki se z uporabo digitalnih tehnologij dopolnjujejo in dosegajo večjo učinkovitost,
omogočajo boljše počutje, zmanjšujejo stroške in rabo virov, ter se aktivno odzivajo
na potrebe prebivalcev. Vpliv soodvisnosti in pozitivnih učinkov dopolnjevanja se kaže
na raznoterih področjih od prometa in logistike, rabe energije, varnosti, poslovnega
in industrijskega okolja do javnih storitev, osebnega počutja in zdravja. Za čim večji
učinek mora pametno mesto predvsem zagotoviti ustrezno infrastrukturo in osnovne
storitve, ki bodo povezale na uporabniku prijazen način meščane, obiskovalce mest,
širšo skupnost, javne službe in podjetja v vlogi izvajalcev/ponudnikov/uporabnikov
storitev.
V okviru priprave slovenske Strategije pametne specializacije (SPS) je bilo med
prednostne domene oziroma področja uporabe prepoznano tudi področje pametnih mest in
skupnosti. Po identifikaciji in predstavitvi vrste pobud s tega področja v okviru
javne razprave in investicijske konference junija 2015, prehajamo v obdobje strateške
krepitve povezovanja že identificiranih pobud in partnerjev, pa tudi odkrivanje novih,
še neidentificiranih pobud in potencialnih partnerjev.
Na delavnici »Pametna mesta in skupnosti kot razvojna priložnost Slovenije« bomo
obravnavali obstoječe pobude, identificirane perspektivne tehnologije in produktne
smeri področja in iskali nove možnosti sodelovanja in povezovanja med partnerji. Z
vabljenim predavanjem se bo delavnice predvidoma udeležil tudi predstavnik Službe
Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), ki je vodila pripravo
Strategije pametne specializacije.
Delavnico organiziramo v okviru krovne konference Informacijska družba 2015, ki
predstavlja ustrezen širši vsebinski okvir, saj posamezne tehnološke rešitve kot
temelj izgradnje pametnih mest šele z integracijo in povezovanjem ter umestitvijo v
družbo izkažejo celotno dodano vrednost. K udeležbi na delavnici vabimo vse, ki se
prepoznajo s svojimi rešitvami in storitvami, razvojnimi cilji in potrebami,
strateškimi usmeritvami in vlaganji na spodaj navedenih (in sorodnih) področjih,
umeščenih v okolje mest in skupnosti:









odprta/dostopna infrastruktura in podatkovne zbirke,
omogočevalne IKT tehnologije in napredne storitve,
sistemi in storitve za varno družbo,
senzorske tehnologije za podporo spremljanju aktivnosti v mestu ali skupnosti,
tehnologije za zagotavljanje varnosti in zasebnosti,
zagotavljanje učinkovite energetske in komunalne oskrbe (mikro-grid rešitve,
javna razsvetljava, podpora integrirani energetski in komunalni oskrbi…),
novi koncepti in poslovni modeli na področju mobilnosti, dostopnosti in
prometnih sistemov,
uveljavljanje pristopa participativnosti v različne postopke in storitve,
podpora učinkovitejšemu izvajanju javnih storitev.
--------------------------------------------------------------------------------------
* Oddaja prispevkov *
Poleg razprave med deležniki želimo s pomočjo delavnice pripraviti tudi strukturiran
pregled stanja ponudbe, potreb in specifičnih znanj na področju in s tem omogočiti
vzpostavljanje novih partnerstev. V ta namen udeležence vabimo k pripravi kratkih
preglednih prispevkov, katere bomo izdali v zborniku oziroma knjigi. Prispevki naj na
kratko predstavijo podjetje oziroma inštitucijo, vsebujejo naj njen pogled na koncept
pametnih mest in skupnosti in predvideno vlogo v tem konceptu, lahko pa navedete tudi
pretekle ali tekoče aktivnosti in projekte na področju.
Prispevki v angleškem ali slovenskem jeziku naj bodo dolgi od ene do štirih strani in
oblikovani skladno s predlogo in navodili na povezavi http://e6.ijs.si/pmis.
Rok za oddajo prispevkov po elektronski pošti na naslov [email protected] je 18.9.2015.
--------------------------------------------------------------------------------------
* Registracija *
Vsaj eden izmed avtorjev prispevka se mora registrirati na delavnico ter plačati
kotizacijo.
Prijava
naj
bo
opravljena
do
28.9.2015
na
spletni
strani:
http://is.ijs.si/slovenian/registration.html. Kotizacija do navedenega datuma znaša:
50 EUR in zajema objavo v knjigi, darilo in pogostitve. Z eno kotizacijo dobi vstop
več sodelavcev in soavtorji ter omogoča vstop na vseh 15 konferenc in delavnic
konference Informacijska družba 2015 (is.ijs.si). Po navedenem datumu je kotizacija
20% višja, poravnate pa jo lahko tudi ob prijavi na recepciji (le z gotovino).
--------------------------------------------------------------------------------------
* Programski odbor *
Mihael Mohorčič, IJS (predsednik)
Aleš Balanč, Iskratel
Dalibor Baškovč, Zavod E-Oblak
Matej Borko, AMIS
Marko Hren, SVRK
Tomi Ilijaš, ARCTUR
Mitja Jermol, IJS
Gorazd Novak, Iskratel
Gregor Papa, IJS
Ana Robnik, Iskratel