Oznanila 30. 8. 2015 - Župnija Mozirje / Šmihel

Comments

Transcription

Oznanila 30. 8. 2015 - Župnija Mozirje / Šmihel
ŽUPNIJI MOZIRJE in ŠMIHEL nad Mozirjem
OZNANILA - 22. teden med letom
(31. 8. - 6. 9. 2015)
Izdano v Mozirju, 28. 8. 2015
GLASNIK
30. AVGUST 2015
22. NEDELJA MED LETOM
ŽUPNIJA MOZIRJE
Ponedeljek
31. 8.
8.00
Torek
1. 9.
19.00 za + Justino Solar (obletna)
za + Birževske
Sreda
2. 9.
8.00
Četrtek
3. 9.
Petek
4. 9.
na čast Svetemu Duhu
za + duhovnika Ivana Zupana
sv. Gregor Veliki, 19.00 za nove duhovne poklice
papež
za + Koroščeve iz Lepe Njive
prvi petek
19.00 na čast Srcu Jezusovemu in Marijinemu
za + Usarjeve in Jožeta Marovt (obletna)
za + Gostečnik Martina in za zdravje
Sobota
5. 9.
Nedelja
6. 9.
2015
za + Marijo Vrabič
za + Kovačeve iz Volavelj
19.00 za + Marjana Hriberšek
za + Darkota in Napotnikove
za + Valdove in Benetekove
23. NEDELJA
MED LETOM
7.00
za žive in pokojne župljane
za + Staneta Jurkovnik
po namenu
10.00 za + Heleno Acman in Franjo Govejšek
10.00 za + Vinkota in Faniko Goličnik
(Lepa Njiva)
15.00 za + Ločane
(Loke – kapela)
ŽUPNIJA ŠMIHEL nad Mozirjem
Petek
4. 9.
prvi petek
17.00 za + Pavla Goltnik
Nedelja
6. 9.
2015
23. NEDELJA
MED LETOM
9.00
za + Jožefa Atelšek
EVANGELIJ 22. NEDELJE MED LETOM
Tis$ čas so se okrog njega zbrali farizeji in nekateri pismouki, ki so prišli iz Jeruzalema, in videli so, da nekaj njegovih učencev jé z obredno nečis$mi, to je z neumi$mi rokami. Farizeji in vsi Judje se namreč držijo izročila prednikov in ne jedo, če si prej skrbno ne umijejo rok. Tudi ničesar s trga ne jedo, če se prej ne umijejo. In še mnogo drugega se držijo po izročilu: umivajo kozarce, vrče in bakrene lonce. Zato so ga farizeji in pismouki vprašali: »Zakaj se tvoji učenci ne ravnajo po izročilu prednikov, ampak jedo kar z nečis$mi rokami?« Odgovóril jim je: »Prerok Izaíja je dobro prerokoval o vas hinavcih, kakor je pisano: ›To ljudstvo me čas$ z ustnicami, a njihovo srce je daleč od mene. Toda zaman mi izkazujejo čast, ker učijo človeški nauk in zapovedi.‹ Božjo zapoved opuščate in se držite človeškega izročila.« In spet je poklical k sebi množico in ji govóril: »Poslušajte me vsi in doumite! Nič ni zunaj človeka, kar bi ga moglo omadeževa$, če pride vanj, ampak ga omadežuje to, kar pride iz človeka. Od znotraj namreč, iz človekovega srca, prihajajo hudobne misli, nečistovanja, tatvine, umori, prešuštva, pohlepi, hudobije, zvijača, razuzdánost, nevoščljivost, bogokletje, napuh, nespamet. Vse te hudobije prihajajo od znotraj in omadežujejo človeka.«
Mr 7,1-­‐8.14-­‐15.21-­‐23
KLICATI
Blizu je Gospod, naš Bog, kadarkoli ga kličemo. To so besede edinega in pravega Boga, govorečega iz grma: »Jaz sem, ki sem.« To pomeni: Jaz sem tu, jaz sem tu za vas. Bog se oglasi, kadarkoli ga pokličemo. Baal se ne oglasi, pa naj njegovi preroki še tako vpijejo in se zarezujejo z meči. Kakor v Mojzesovem času je tudi naš svet prepojen z bogovi, maliki: denar, bogastvo, udobnost, uživaštvo ...
Ti maliki nam ne bodo pomagali ne k časni ne k večni sreči, ker so nestalni. Rodovi .
prihajajo in odhajajo, Bog pa ostaja stalen. pk
ren, ž
ndi Ko
a
S
:
V naši nestalnosF nam je v oporišče. Še arja
he 2
odgov esta na Vr 6
C
3
več! Bog daje vsakemu človeku v oporo še 0
95
je.si
03 83 nija-mozir
svojega poslanca, angela varuha. Kadar pa .zup
/www
http:/
kličemo na pomoč, kličemo po njem končno Boga. GLASNIK
OZNANILA
Naslednja nedelja, 6. 9. je najbližja prazniku Rojstva Device Marije. Zato obhajamo na to nedeljo mašo na Lepi Njivi ob 10.00, ko praznujemo patrocinij, torej god zavetnice leponjivske cerkve, Marije -­‐ Božje Matere. Maša bo tudi pri fari ob 10.00. V nedeljo, 6. 9. obhajamo tudi že tradicionalno mašo popoldne ob 15.00 pri kapeli v Lokah.
Začenja se šolsko in veroučno leto. Verouk bomo pričeli v drugi polovici septembra, takoj ko se z urniki uskladimo s šolo. Vpis v prvi razred verouka je možen od 1. septembra vsak dan v župnijski pisarni.
Prvi četrtek, prvi petek. Češčenje Najsvetejšega ob 18.00, nato sv. maša. Obisk bolnikov.
Bralni klub ima srečanje v torek, 1. 9 ob 20.00 (Dostojevski – Idiot).
Mozirski Orli vabijo na športno udejstvovanje (nogomet, odbojka) v športno dvorano v Mozirje, vsako sredo od 20.00 do 21.00. Začnemo 2. 9. 2015. Pogoj za udeležence je, da so stari vsaj 25 let.
V četrtek, 3. 9. bo seja Župnijskega pastoralnega sveta po večerni sv. maši, ob 19.30 v veroučni učilnici. Župnijski svetniki so seveda vabljeni že k sv. maši, kjer se bomo priporočili Gospodu v novem mandatu ŽPS.
Vabljeni v petek, 4. 9. 2015, na redni mesečni sestanek Župnijske Karitas Mozirje – Šmihel, po večerni sveF maši v prostore Karitas.
Skupina za dobrodelnost Dekanije Gornji Grad v sodelovanju s Škofijo Celje prireja v nedeljo, 6. septembra 2015 v Lučah ob Savinji drugo dobrodelno misijonsko tombolo. Začetek misijonskega dogajanja bo ob 10.00 v župnijski cerkvi v Lučah s sv. mašo, ki jo bo daroval celjski škof Stanislav Lipovšek. Dogajanje se bo nato preselilo na prireditveni prostor z uradnim pričetkom tombole ob 12.00 uri. Nagovoril nas bo misijonski delavec g. Jože Andolšek, salezijanski duhovnik in profesor verouka na slovenski gimnaziji v Celovcu. Poskrbljeno bo za pester kulturno zabavni program z bogato duhovno vsebino, tudi za najmlajše. Sredstva, zbrana na dobrodelni misijonski tomboli, bomo namenili za lačne in žejne otroke v EFopiji.
ŽUPNIJI MOZIRJE in ŠMIHEL
KrsK v mesecu septembru bodo v soboto, 12. 9. ob 11.00 ter v nedeljo, 13. 9. pri 10.00 sv. maši. Priprave za starše in botre bodo v petek, 11. 9. po večerni sv. maši, ob 19.30 uri.
FesKval SKčna mladih bo letos v soboto. 19. 9. Odhod avtobusa bo iz avtobusne postaje ob 7.30 uri. Mlade prosim, da se čimprej prijavijo.
Na Brezje bomo poromali v nedeljo, 20. 9. Avtobus bo peljal iz Lepe Njive ob 12.30 in iz Šmihela preko Žekovca ob 12.30. Ob 13.00 odrinemo izprej pošte v Mozirju. Prosim za čimprejšnjo prijavo. Župnik bo odsoten med 15. 9. in 2. 10. 2015 zaradi udeležbe na svetovnem dnevu družin v Philadelphiji, ZDA, kamor potuje kot predstavnik slovenske Cerkve. Kdor bi želel sv. mašo med 13. 9. in 4. 10. 2015, naj naroči sv. mašo pred 10. 9. 2015, da bo oznanjena v oznanilih.
Krašenje župnijske cerkve za naslednje nedelje: 6. 9. – Ljubija; 13. 9. -­‐ Loke; 20. 9. -­‐ Radegunda; 27. 9. -­‐ Brezje.
________________________________________________________________________
Čemu verouk?
Danes vsak razumen človek hoče vedeF za kaj gre pri kakšni stvari; hoče vedeF in poznaF vsebino. To pa ne more poznaF, če ni z njo seznanjen. Veroučna srečanja naj bi že otrokom pomagala, da bi se seznanili s sporočilom, ki ga daje Jezusov evangelij in ga oznanja Cerkev.
Z vero je podobno kot z ljubeznijo. Prava ljubezen vsebuje srce in razum. Z razumom spoznavam, s srcem pa sprejemam. Pri verouku otroci spoznavajo vsebino vere, delno jo preko molitve in manjših obredov že tudi pri verouku doživljajo, utrjujejo pa predvsem s prakso v domači družini in udeležbo pri nedeljskem bogoslužju.
PriznaF je treba, da je danes med ljudmi in tudi med katoličani preveč nevednosF. Zato se mu ob prvih resnih vprašanjih zamajejo tla gotovosF in pride v krizo. To velja predvsem za odraščajočo mladino. Če tedaj ne dobijo primernih odgovorov, začnejo omahovaF v prepričanju in se začnejo oddaljevaF.
Z verskim poglabljanjem in versko prakso je treba nadaljevaF vse življenje, sicer začne verska gotovost plahneF in ostanejo samo še verniki na papirju.
Ne smemo pozabiF, da je življenje kristjana poseben način življenja, saj naj bi gledal na življenje z "Jezusovimi pogledom na svet". Zato je "biF kristjan" nekaj lepega, osvobajajočega in tudi zahtevnega.