5. RAZISKOVALNI DAN ORTOPEDSKE BOLNIŠNICE VALDOLTRA

Comments

Transcription

5. RAZISKOVALNI DAN ORTOPEDSKE BOLNIŠNICE VALDOLTRA
Programska organizacija srečanja:

mag. Nikša Hero, dr. med., spec. ortoped,
predstojnik dejavnosti spinalne in otroške
kirurgije
Benjamin Marjanovič, dr. med.
prof. dr. Ingrid Milošev, pomočnica
direktorja za znanstvenoraziskovalno in
pedagoško področje
dr. Matevž Topolovec, dr. med
Organizacijski odbor
Benjamin Marjanovič, dr. med
mag. Nikša Hero, dr. med. , spec.ortoped ,
predstojnik dejavnosti spinalne in otroške
kirurgije
prof. dr. Ingrid Milošev, pomočnica
direktorja za znanstvenoraziskovalno in
pedagoško področje
Predavanja na 5. raziskovalnem dnevu
OBV predstavljajo delo zaposlenih ter
zunanjih sodelavcev bolnišnice, ki so
vključeni v raziskovalno delo te ustanove.
Vsak predavatelj predstavi najnovejša
spoznanja, ki se opirajo na dokaze iz
klinične prakse, rezultate laboratorijskih
analiz ter register artroplastike OBV in s
tem prispeva k osveščanju vseh
udeležencev o najnovejših smernicah
zdravljenja ortopedskih bolnikov. Sočasno
bo potekalo tudi drugo srečanje
vertebrološkega združenja Slovenije.
Ortopedska bolnišnica
Valdoltra
5. RAZISKOVALNI DAN
ORTOPEDSKE BOLNIŠNICE
VALDOLTRA
in
2. SREČANJE
VERTEBROLOŠKEGA
ZDRUŽENJA SLOVENIJE
Srečanje je odprtega tipa, namenjeno
izobraževanju
zdravnikov
različnih
specialnosti,
farmacevtom,
fizioterapevtom in osebju zdravstvene
nege.
Vesna Levašič, dr. med.
Potrditev udeležbe in informacije
tajništvo direktorja
[email protected]
tel.: 05/6696 237
12. junij 2015
Jadranska cesta 31 • 6280 Ankaran
Telefon (05) 6696 100
Faks (05) 6527 180
14.00 – 14.10 G Rečnik, M Milčič, S K Fokter, J
Ravnik: Solitarna metastaza
1. SEKCIJA:
Vertebrološko združenje
[moderatorji : M Vesel,M Jug, N Hero]
13.00 N Hero: Pozdravni govor
13.10 – 13.20 M Topolovec , N Hero : Pojav
sindroma kavde ekvine po
operacijah na hrbtenici:
Prikaz primerov in pregled
literature
13.20 – 13.30 N Hero: Uspešno operativno
zdravljeno vnetje hrbtenice in
hrbteničnega kanala
13.30 – 13.40 Said Al Mawed:
Poškodbe križnice in sindrom
kavde ekvine
13.40 – 13.50 M Jug, M Vesel, Said Al M, M
Dobravec, S Herman, U Tominc:
Dekompresija hrbtenjače po
poškodbi vratne hrbtenicepolnočna kirurgija!?
[moderatorji : R Vengust, S K Fokter, N Hero]
13.50 – 14.00 S K Fokter, G Rečnik:
Zdravljenje trdovratnega
spondilodiscitisa z
debridementom,
dekompresijo in večnivojsko
zatrditvijo ob souporabi
medvretenčnih košaric iz
trabekularne kovine.
vretenca Th11 po
vertebrektomiji zaradi
solitarne metastaze vretenca
L1 neznanega izvora.
14.10 – 14.20 M Milčič, G Rečnik, A Kranjc, M
Vorsič: Andersonova lezija
Th11 – Th12 pri
ankilozantnem spondilitisu.
14.20 – 14.35 Odmor
2. SEKCIJA:
Splošno ortopedija
[moderator: I. Milošev, R. Trebše ]
14.35 – 14.45 R Marčan, I Milošev :
Pozdravni govor
14.45 – 14.55 N Faganeli , H Poniž: Vpliv
traneksamične kisline na
zmanjšanje izgube krvi pri
totalni artroplastiki kolka in
kolena.
14.55 – 15.05 K Ravnihar, T Marš, A
Alibegovid:
Konfokalna in dvofotonska
laserska mikroskopija v
raziskavah sklepnega hrustanca
15.05 – 15.15 M Krašna, R Trebše :
Uspešnost zdravljenja
streptokoknih obproteznih
okužb.
15.15 – 15.25 S Novak, R Trebše:
Kirurško zdravljenje radialnega
in ulnarnega epikondilitisa
komolca
15.25 – 15.35 D Terčič, H Poniž , B Nadu:
Spremljanje kinetike
prokalcitonina po ortopedskih
operacijah
15.35 – 16.00 Odmor
16.00 – 16.10 N Kurinčič, R Trebše:
Algoritem za izbor vrste vsadka
pri ramenski artroplastiki
16.10 –16.20 N Kurinčič, K Černeka:
Analiza prvih 50 primerov
vstavitve totalne endoproteze
kolka s sprednjim pristopom
16.20 – 16.30 V Levašič, I Milošev, M
Topolovec:
Valdoltra v projektu PARENTRegister endoprotetike
Slovenije (RES)
16.30 – 16.40 B Marjanovič, B Poberaj: 9 letno spremljanje 123 primerov
Latarjet stabilizacije
16.40 – 16.50 I Milošev, B Kapun, M Bele, N
Veronovski, M Rak, A Cör:
Antibakterijske prevleke na
titanu za ortopedske
aplikacije
16.50 – 17.00 B Ambrožič: Vloga
anterolateralnega ligamenta
pri stabilizaciji kolenskega
sklepa
17.00 – 17.10 R Trebše, M Krašna: Totalna
artroplastika gležnja
17.10 – 17.20 A. Mihelič, M. Kavčič: Odvzem
nadzornih kužnin v OB
Valdoltra
17.30
Toplo hladni bife

Similar documents