Program 1

Comments

Transcription

Program 1
Programska organizacija srečanja
Nataša Faganeli, mag .farm.,
spec. klinične farmacije
1. R A ZISK O V AL N I D A N
mag. Bogdan Ambrožič, dr. med.,
ORTOPE D SKE BOLN IŠN ICE
V A LD OLTRA
spec. ortoped,
prof. dr. Ingrid Milošev,
pomočnica direktorja za
znanstvenoraziskovalno in pedagoško
področje.
Potrditev udeležbe in informacije
ga. Marija Koblar:
tajništvo direktorja
[email protected];
Tel.: 05/6696 237
Jadranska cesta 31 • 6280 Ankaran
Telefon (05) 6696 100
Faks (05) 6527 180
12.november 2010
13.30 –13.40 Venčeslav Pišot, Ingrid Milošev
Pozdravni nagovor
Sekcija: Splošno, moderator Bogdan Ambrožič
Sekcija: Protetika, moderatorka Ingrid Milošev
14.45 – 14.55
13.40 – 13.50
Venčeslav Pišot,
Vesna Levašič, Simon Kovač:
Srednjeročni rezultati
Copfovega bioničnega
femoralnega debla totalne
kolčne proteze
13.50 – 14.00
14.00 – 14.10
14.55 – 15.05
Sekcija: Okužbe, moderator Venčeslav Pišot
16.00 – 16.10
Simon Kovač
15.05 – 15.15
Ingrid Milošev, Simon Kovač,
Rihard Trebše, Matevž Topolovec,
Andrej Cör, Venčeslav Pišot
15.15 – 15.25
16.10 – 16.20
Specifičnosti anestezije v
ortopedski kirurgiji
15.25 – 15.35
Bogdan Ambrožič:
16.20 – 16.30
Matevž Topolovec,
Ingrid Milošev, Andrej Cör,
Roy D. Bloebaum
Sterilni inštrument
15.35 – 15.45
Vesna Levašič, Ingrid Milošev
16.40 – 16.50
15.45 – 16.00
odmor
Rene Mihalič, Dunja Terčič,
Rihard Trebše
Analiza celic v sinovialni
tekočini kot metoda za hitro
in pravilno postavitev
diagnoze vnetega sklepnega
vsadka
Register endoprotetike v
Ortopedski bolnišnici
Valdoltra
14.30 – 14.45
Andrej Cör
Razlikovanje aseptičnega in
septičnega omajanja
endoproteze s pomočjo
histološke analize
Tjaša Filipič
Delo diplomirane
medicinske sestre pri
implantaciji ligamentov
dajalca
Karakterizacija obrabnih
delcev s pomočjo vrstične
elektronske mikroskopije
14.20 – 14.30
Ksenija Maršič, Martina Kavčič
Kvantitativna mikrobiološka
preiskava ran
Gorana Furlanič
16.30 – 16.40
14.10 – 14.20
Nataša Faganeli,
Rihard Trebše, Martina Kavčič
Vpliv antibiotične
perioperativne profilakse na
mikrobiološke kulture
obproteznih tkiv pri
diagnostiki okužb
ortopedskih vsadkov
Gordana Soldatović
Razširitev kostnega kanala
po rekonstrukciji sprednje
križne kolenskega sklepa
Rihard Trebše, Silvester Fonda,
Rene Mihalič
11 let zdravljenja okuženih
ortopedskih vsadkov po
vnaprej definiranem
protokolu
Lucijan Miklavčič
Specialne metode slikanja z
MR: Dinamična CE-MRA,
optimizacija metode in
osnovne indikacije
Analiza rezultatov Oxford
III unikondilarne
artroplastike kolena
Preživetje in analiza revizij
kolčnih protez z
obremenilnim sklopom
keramika-na-keramiko in
kovina-na-kovino
Lili Vouk, Janez Mohar
Varnost bolnikovspremljanje opozorilnih
nevarnih dogodkov v OBV
odmor
17h
toplo/hladni bife