Podružnične šole - Os Simona Jenka Kranj

Comments

Transcription

Podružnične šole - Os Simona Jenka Kranj
Podružnične šole
CENTER
PRIMSKOVO
GORIČE
TRSTENIK
NAŠA ŠOLA
ŠOLSKO LETO 2012/2013
ime in priimek
razred
domači naslov
domači telefon
službeni telefon matere
mobilni telefon matere
službeni telefon očeta
mobilni telefon očeta
“ Niti ni široke ceste, niti ni bližnjice do znanja “,
so povedali že stari Grki.
Otroci prihajajo... s svojimi željami, s svojimi mislimi, s svojimi hrepenenji ... in
potem odidejo. Naloga učiteljev je, da damo otrokom dobro popotnico v svet
odraslih.
Skupaj bomo preživeli dolgih devet let, skupaj bomo preživeli veliko lepih, težkih,
a tudi odločilnih trenutkov. Skupaj se bomo smejali, tresli pred spraševanjem in
veselili počitnic.
V teh letih se boste veliko naučili, pa ne samo stvari iz knjig, ampak tudi lepega
vedenja, spoštovanja soljudi, razumevanja drug drugega, sodelovanja, dogovarjanja
in strpnosti.
Pesnik pravi:
Vsak človek je zase svet,
čuden, svetal in lep
kot zvezda na nebu ...
Učitelji Osnovne šole Simona Jenka Kranj
Spoštovana učenka, učenec, spoštovani starši!
Pred tabo je šolska Publikacija za šolsko leto 2012/13. Ker so v njej so zbrane informacije, pomembne zate in za tvoje starše (telefonske številke, e-nas,ovi, učitelji, ki
poučujejo na šoli, čas govorilnih ur, predmetnik, čas počitnic in prostih dni ... ter drugi
pomembni in zanimivi podatki) smo se odločili zanjo v tiskani obliki.
Knjižica ima tudi koledar, v katerega si lahko dnevno zapišeš naročila učiteljev
zate ali za svoje starše, pomembna obvestila, datume. Seveda pa tudi starši lahko
vanjo zapišejo različna sporočila za učitelja.
Zato naj bo Publikacija vsak dan v tvoji šolski torbi skupaj z ostalimi šolskimi
potrebščinami, ki jih potrebuješ za uspešno šolsko delo.
Hkrati pa vabimo tebe in tvoje starše, da si večkrat ogledate šolsko spletno stran,
na kateri so poleg Letnega delovnega načrta, Vzgojnega načrta in pomembnih
obvestil tudi zabavne in poučne vsebine in utrip naše šole.
URNIK
PON
TOR
SRE
ČET
PET
PON
TOR
SRE
ČET
PET
1. ura
2. ura
3. ura
4. ura
5. ura
6. ura
7. ura
8. ura
1. ura
2. ura
3. ura
4. ura
5. ura
6. ura
7. ura
8. ura
OSNOVNA ŠOLA SIMONA JENKA KRANJ
Ulica XXXI. divizije 7a, 4000 Kranj
Ustanovitelj šole je Mestna občina Kranj.
Zavod je bil ustanovljen 1. septembra 1957.
Ravnatelj:
Pomočnica ravnatelja:
Pomočnica ravnatelja:
Pomočnik ravnatelja:
Rudolf Planinšek
Ingrid Klemenčič
Mateja Urbiha
Bojan Švabić
Poslovna sekretarka: Darja Ahačič
Računovodkinja: Fanika Vreg
Knjigovodkinja: Tanja Krišelj
Blagajničarka: Nevenka Graonja
Šolska svetovalna služba
Psihologinja: Dušanka Koporec
Pedagoginja: Tina Kaltenekar
Psihologinja: Simona Kogelnik Ekar
Socialna in specialna pedagoginja: Ingrid Klemenčič
Knjižničarka: Mojca Finžgar Eleršek
Računalničar:
Luka Flajnik
TELEFONSKE ŠTEVILKE
4
Tajništvo:
Zbornica Ul. XXI. divizije 7a:
04 / 255 97 00
04 / 255 97 16
Ravnatelj:
Pomočniki ravnatelja:
04 / 255 97 02
04 / 255 97 04 (Ingrid Klemenčič)
04 / 255 97 05 (Bojan Švabič)
04 / 255 97 06 (Mateja Urbiha)
Svetovalna služba:
04 / 255 97 12
(psihologinja Dušanka Koporec)
04 / 225 96 99
(psihologinja Simona Kogelnik Ekar)
04 / 255 96 97
(pedagoginja Tina Kaltenekar)
Blagajna – obračun oskrbnin:
Računovodstvo:
Knjižnica:
Kuhinja:
04 / 255 97 13 (Nevenka Graonja)
04 / 255 96 91 (Tanja Krišelj)
04/ 255 97 08 (Fanika Vreg)
04/ 255 9714 (Mojca Finžgar Eleršek)
04 / 255 97 15
ŠOLSKA PUBLIKACIJA 2012/2013
Fax:
Spletna stran:
E – mail:
Št. transakcijskega računa:
Davčna številka:
Matična številka:
04 / 255 97 10
www.osjenka.si
[email protected]
01252 – 6030657767
SI 430 26 141
508 3 192
PODRUŽNICE
PODRUŽNIČNA ŠOLA
CENTER
Vodja šole:
Tel.:
E – mail:
Komenskega 2, 4000 Kranj
Mirjam Bajželj
04 / 255 96 70
[email protected]
PODRUŽNIČNA ŠOLA
PRIMSKOVO
Vodja šole:
Tel.:
Zbornica:
E – mail: Zadružna 11, 4000 Kranj
Mojca Bertoncelj
04 / 255 96 78
04 / 255 97 03
[email protected]
PODRUŽNIČNA ŠOLA
GORIČE
Vodja šole:
Tel.:
Zbornica:
E – mail:
Srednja vas, Goriče, 4204 Golnik
Jana Dubravica
04 / 255 96 81
04 / 255 97 01
[email protected]
PODRUŽNIČNA ŠOLA
TRSTENIK
Vodja šole:
Tel.:
Zbornica:
E – mail:
Trstenik 39, 4204 Golnik
Alenka Šturm
04 / 255 96 88
04 / 255 96 85
[email protected]
VRTEC PRI MŠ
Vodja vrtca:
Tel.:
E – mail:
VRTEC PRI PŠ PRIMSKOVO
Tel.:
Ul. XXXI. divizije 7a, 4000 Kranj
Darja Hočevar
04 / 255 97 17
[email protected]
Zadružna 11, 4000 Kranj
04 / 255 96 80
ŠOLSKA PUBLIKACIJA 2012/2013
5
ŠOLSKI KOLEDAR
POUK BO TRAJAL OD 3. septembra 2012 – 24. junija 2013
Šolski koledar 2012/13
DAN
DATUM
ponedeljek
3. september
sobota
29. september
pouk
ponedeljek
29. oktober
jesenske počitnice torek
30. oktober
jesenske počitnice
sreda
31. oktober
praznik
četrtek
1. november
praznik
petek
2. november
jesenske
počitnice
petek
21. december
ponedeljek
24. december
pouka prost dan
torek
25. december
praznik
sreda
26. december
praznik
četrtek 27. december
novoletne
petek
28. december
počitnice
ponedeljek
31. december
torek
1. januar
praznik
četrtek
31. januar
petek
8. februar
praznik
petek 15. februar sobota
16. februar
ponedeljek 25. februar
torek 26. februar zimske
sreda 27. februar počitnice četrtek 28. februar
petek
1. marec
ponedeljek
1. april
praznik
sobota
6. april
pouk
6
ŠOLSKA PUBLIKACIJA 2012/2013
OBRAZLOŽITEV
Začetek pouka
Nadomeščanje pouka
za 24. december
Počitnice
Počitnice
Dan reformacije
Dan spomina na mrtve
Počitnice
Pouk in proslava pred
Dnevom samostojnosti
in enotnosti
Nadomeščanje pouka
v soboto, 29. septembra
Božič
Dan samostojnosti
in enotnosti
Počitnice
Novo leto
Zaključek
1. Ocenjevalnega obdobja
Prešernov dan –
slovenski kulturni praznik
Informativna dneva za
vpis v srednjo šolo
Počitnice
Velikonočni ponedeljek
Nadomeščanje pouka
za 3. maj
ponedeljek 29. april
prvomajske
torek
30. april
počitnice
sreda
1. maj
praznik
četrtek
2. maj
petek
3. maj
pouka prost dan
petek
14. junij
ponedeljek
24. junij
torek
25. junij
praznik
Počitnice
Praznik dela
Nadomeščanje pouka
v soboto, 6. aprila
Zaključek 2. ocenjevalnega
obdobja za učence 9. razreda,
razdelitev spričeval in obvestil
Pouk in proslava pred dnevom
državnosti, zaključek
2. ocenjevalnega obdobje
za učence 1. – 8. razreda,
razdelitev spričeval in obvestil
Dan državnosti
NOVOLETNI SEJEM
Novoletni sejem bo potekal po delovnih enotah 7. 12. 2012 popoldan.
OCENJEVALNA OBDOBJA
OCENJEVALNA
OBDOBJA
TRAJANJE
Prvo ocenjevalno
31. januar
obdobje
KONFERENCE
Razredna stopnja
17. januar 2013
Predmetna stopnja
24. januar 2013
Drugo 9. razredi 10. junij 2013
ocenjevalno 14. junij – 9. razredi
Razredna stopnja 17. junij 2013
obdobje
24. junij – 1.- 8. razredi
Predmetna stopnja 18. junij 2013
ŠTEVILO DNI POUKA PO POSAMEZNIH MESECIH*
MESEC
DEL. DNEVI
MESEC
SEPTEMBER
21
FEBRUAR
OKTOBER
20
MAREC
NOVEMBER
20
APRIL
DECEMBER
15
MAJ
JANUAR
22
JUNIJ
183 dni – 9. razred
189 dni – vsi ostali
DEL. DNEVI
15
20
20
20
10 (9 razredi)
16 (ostali)
ŠOLSKA PUBLIKACIJA 2012/2013
7
NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA
Mesec
Datum
september 2012 3. september - ponedeljek
Aktivnost
Objava sklepa o izboru predmetov za določitev
tretjega predmeta, iz katerega bodo učenci
9. razreda opravljali NPZ
november 2012 30. november - petek
Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih
6. in 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ
v rednem roku
marec 2013
1. marec - petek
Objava sklepa o določitvi šol, v katerih
se bo preverjalo znanje z NPZ iz določenega
tretjega predmeta
maj
7. maj - torek
9. maj - četrtek
14. maj - torek
15. maj - sreda
29. maj - sreda
30. maj - četrtek
30. maj - četrtek
31. maj - petek
31. maj - petek
NPZ iz matematike za 6. in 9. razred – redni rok
NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred – redni rok
NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred – redni rok
NPZ iz tujega jezika za 6. razred – redni rok
Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih
9. razreda, ki se zaradi bolezni ali drugih
utemeljenih vzrokov niso mogli udeležiti
NPZ v rednem roku
RIC posreduje šolam ovrednotene naloge
z dosežki učencev pri NPZ (redni rok)
Seznanitev učencev z dosežki in uveljavljanje
pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene
pisne naloge NPZ
NPZ iz matematike .- 9. razred – naknadni rok
Možnost poizvedbe za 6. in 9. razred (redni rok)
NPZ iz slovenščine za 9. razred – naknadni rok
junij
3. junij - ponedeljek
4. junij - torek
4. junij - torek
11. junij - torek
11. junij - torek
12. junij - sreda
13. junij - četrtek
14. junij - petek
NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred –
naknadni rok
Razdelitev obvestil o dosežkih učencev
pri NPZ za 6. razred
RIC posreduje šolam spremembe dosežkov
učencev 9. razreda za redni rok
RIC posreduje šolam ovrednotene naloge
z dosežki učencev pri NPZ – naknadni rok
Seznanitev učencev z dosežki in uveljavljanje
pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene
pisne naloge
Možnost poizvedbe za učence 9. razreda –
naknadni rok
RIC posreduje šolam spremembe dosežkov
učencev 9. razreda za naknadni rok
Razdelitev zaključnih spričeval za učence
9. razreda
Starši in učenci 6. in 9. razredov bodo na roditeljskih sestankih podrobneje seznanjeni
s potekom nacionalnih preizkusov znanja.
8
ŠOLSKA PUBLIKACIJA 2012/2013
PREDMETNI, RAZREDNI TER POPRAVNI IZPITI
(VKLJUČNO S PRIPRVAMI):
IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE
17. junij –1. julij 2013
1. rok
učenci 9. razreda
26. junij – 9. julij 2013
1. rok
učenci od 1. – 8. razreda
19. avgust - 30. avgust 2013
2. rok
učenci od 1. – 9. razreda
ROKI ZA OCENJEVANJE ZNANJA UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU
3. maj – 14. junij 2013
1. rok
učenci 9. razreda
3. maj – 24. junij 2013
1. rok
učenci od 1. – 8. razreda
19. avgust - 30. avgust 2013
2. rok
učenci od 1. – 9. razreda
Izpiti za 9. razred:
Priprave: 5 ur pred izpitnim rokom
Predmetni in popravni izpiti:
Priprave: 5 ur pred izpitnim rokom
DNEVNI ČASOVNI RAZPORED POUKA IN DRUGEGA VID
Pouk na Matični šoli, PŠ Center, PŠ Goriče in PŠ Trstenik se prične ob 7.30.
Pouk na PŠ Primskovo pa se prične ob 8.00.
URA
1. ura
2. ura
MALICA
3. ura
4. ura
5. ura
6. ura
7. ura
KOSILO PS
8. ura
9. ura
URA
1. ura
2. ura
MALICA
3. ura
4. ura
5. ura
6. ura
7. ura
MŠ , PŠ - CE, GO, TR
7.30 – 8.15
8.20 – 9.05
9.05 – 9.25
9.25 – 10.10
10.15 – 11.00
11.05 – 11.50
11.55 – 12.40
12.45 – 13.30
13.30 – 13.45
13.45 – 14.30
14.35 – 15.20
PRIMSKOVO
8.00 – 8. 45
8. 50 – 9. 35
9. 35 – 9. 55
9. 55 – 10. 40
10. 45 – 11. 30
11. 35 – 12. 20
12. 25 – 13. 10
13. 15 – 14. 00
ŠOLSKA PUBLIKACIJA 2012/2013
9
UCITELJI, KI POUCUJEJO NA ŠOLI
RAZREDNA STOPNJA
MATIČNA ŠOLA
RAZRED
1A
1B
2A
2B
3A
3B
4A
4B
5A
5B
10
UČITELJ
Sonja Tušar
Nasta Črnič
Simona Gasser
Tonja Krek
Špela Rajgelj
Saša Bernik
Jerneja Langus
Marjana Rozman
Mateja Rogelj
Mojca Konjar
Mojca Jurčič
Tatjana Žun
CENTER
RAZRED
1C
2C
3C
4C
5C
UČITELJ
Nataša Šefer
Magdalena Gašpirc
PRIMSKOVO
RAZRED
1E
2E
3E
3F
4E
4F
5E
5F
UČITELJ
Mojca Šarlija
Marijana Kavčič
ŠOLSKA PUBLIKACIJA 2012/2013
Vilma Kumše
Tatjana Burgar
Mirjam Bajželj
Stanka Prezelj
Fani Tršan-Markun
Katarina Srna
Vesna Senta Valančič
Veronika Benedik
Marjeta Vidmar
Mojca Bertoncelj
Andrejka Dobre
TRSTENIK
RAZRED
1T
2T
3T
4T
5T
UČITELJ
Vida Konc
Suzana Kešina
Vida Konc
Marijanca Cuderman
Marijanca Cuderman
Alenka Šturm
GORIČE
RAZRED
1G
2G
3G
4G
5G
UČITELJ
Mirjam Pertnač
Irena Kodeh
Aleksandra Lešnjak
Marija Eržen
Jana Dubravica
Vilma Švab
UČITELJI PODALJŠANEGA BIVANJA
MATIČNA ŠOLA
CENTER
PRIMSKOVO
Nasta Črnič
Tonja Krek
Tanja Tušar (Maja Svoljšak)
Tadeja Dominko
Andrej Pirc
Miha Škrlj
Magdalena Gunde
Danica Šmid
Nina Jurca
(Simona Duša)
Marijana Kavčič
Nuša Juvan
Mojca Kralj
Maja Ciglič
TRSTENIK
GORIČE
Suzana Kešina
Urška Gregorin
Irena Kodeh
Tjaša Ažman
Barbara Marolt
(Tina Kuralt)
ŠOLSKA PUBLIKACIJA 2012/2013
11
PREDMETNA STOPNJA
MATIČNA ŠOLA
RAZRED
6A
6B
7A
7B
8A
8B
9A
9B
UČITELJ
Vlasta Godnič
Romana Renko
Dušanka Jazbec
Mojca Zupan
Irma Pustotnik
Špela Bešter
Vilma Cunk
Irma Uranič
CENTER
RAZRED
6C
6Č
7C
7Č
8C
8Č
9C
9Č
UČITELJ
Robert Kukovič
Maša Mihelec
Mirjana Zeman
Klemen Markelj
Mojca Avguštin
Tatjana Vidic
Marjeta Zor
Andreja Molan
UČITELJI – NERAZREDNIKI – PREDMETNA STOPNJA
12
UČITELJ
Luka Flajnik
Irena Hudobivnik
Erna Okorn
Irena Pavlin
Romana Renko
Mateja Sajovec
Ingrid Klemenčič
Alena Sever
Bogdana Mikša
Marko Slabe
Vlasta Šilar
Alenka Šmuc
ŠOLSKA PUBLIKACIJA 2012/2013
Jakob Zenjilovski
Jani Lapajne
Mateja Urbiha
Jana Sivec
Bojan Švabić
Irena Oman
Andreja Polovšek
Sonja Kirin Slabe
Zala Peternelj
Ana Hočevar
Nataša Primožič
Alenka Kuhar
ŠOLSKA SVETOVALNA
SLUŽBA (ŠSS)
V skladu z normativi in standardi je organizirana svetovalna služba, ki svetuje
otrokom, učencem in staršem ter sodeluje z vzgojiteljicami, učitelji in vodstvom
šole pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela, poklicnega svetovanja in nadaljnjega razvoja zavoda. V svetovalni službi so zaposlene psihologinji Dušica Koporec in Simona Kogelnik Ekar ter pedagoginja Tina Kaltenekar. Na šoli so zaposlene tudi socialne in specialne pedagoginje Ingrid Klemenčič, Alena Sever,
Bogdana Mikša in Mojca Zupan.
STIKI MED ŠOLO IN STARŠI
Redno obiskovanje govorilnih ur, roditeljskih sestankov in sodelovanje staršev z
učitelji je eden od pogojev za dober uspeh otrok.
GOVORILNE URE
Starši se lahko tedensko seznanite z napredkom in težavami svojih otrok na:
- dopoldanskih govorilnih urah
- popoldanske - skupne govorilne ure pa bodo:
1. – 5. r
drugi torek v mesecu
17. 00 – 18. 00
6., 7. r drugi četrtek v mesecu
17 .00 – 18. 00
8., 9. r drugi četrtek v mesecu
18 .00 – 19 .00
V septembru in juniju govorilnih ur ni.
Dopoldanske govorilne ure učiteljev predmetnega pouka
ŠOLSKA PUBLIKACIJA 2012/2013
13
Učitelj
Mojca Avguštin
Špela Bešter
Vilma Cunk
Vlasta Godnič
Irena Hudobivnik
Dušanka Jazbec
Sonja Kirin Slabe
Alenka Kuhar
Robert Kukovič
Jani Lapajne
Alenka Šmuc
Zala Peternelj
Klemen Markelj
Maša Mihelec
Vlasta Šilar
Andreja Molan
Irena Oman
Erna Okorn
Romana Renko
Irena Pavlin
Andreja Polovšek
Nataša Primožič
Irma Pustotnik
Jana Sivec
Jakob Zenjilovski
Irma Uranič
Tatjana Vidic
Miha Škrlj
Mirjana Zeman
Marjeta Zor
Mojca Zupan
Bogdana Mikša
Alena Sever
14
ŠOLSKA PUBLIKACIJA 2012/2013
Dan, ura
ponedeljek, 7.30 – 8.05
ponedeljek, 12.45 – 13.20
ponedeljek, 7.30 – 8.05
torek, 8.20- 9.00
četrtek, 11.05 – 11.40
sreda, 11.55 – 12.30
torek, 12.45 – 13.20
sreda, 11.05 – 11.40
torek, 10.15 – 10.50
petek, 11.05 – 11.40
petek, 11.05 – 11.40
petek, 11.05 – 11.40
četrtek, 11.05 – 11.40
torek, 12.45 – 13.20
torek, 12.45 – 13.20
petek, 10.15 – 10.50
petek, 10.15 – 10.50
petek, 11.55 – 12.30
A četrtek, 11.55 – 12.30
B petek, 11.55 – 12.30
ponedeljek, 11.05 – 11.40
torek, 10.15 – 10.50
ponedeljek, 11.55 – 12.30
ponedeljek, 11.55 – 12.30
sreda, 10.15 – 10.50
sreda, 10.15 – 10.50
sreda, 9.25 – 10.00
četrtek, 9.25 – 10.00
ponedeljek, 10.15 – 10.50
petek, 12.45 – 13.20
torek,
11.05 – 11.40
torek, 7.30 – 8.05
petek,
11.55 – 12.30
četrtek, 11.55 – 12.30
lokacija
CE
MŠ
MŠ
MŠ
MŠ
MŠ
CE
CE
CE
MŠ
MŠ
CE
CE
CE
MŠ
CE
MŠ
CE
MŠ
CE
MŠ
MŠ
MŠ
CE
MŠ
MŠ
MŠ
MŠ
CE
CE
MŠ
CE
CE
RODITELJSKI SESTANKI
rod. sestanek
do 20. septembra1. – 9. R
rod. sestanek
do 20. februarja 1. – 9. R
rod. sestanek
do 20. aprila
1. - 9. R
Za otrokov celosten razvoj je izrednega pomena, da se vzpostavi pristno in odprto sodelovanje med otrokom, starši in učitelji. Vsako razvojno obdobje prinaša
spremembe v otrokovem doživljanju, ravnanju in razumevanju. Pogosto prav te
botrujejo različnim konfliktom med vsemi, ki smo vpleteni v odnos z otrokom.
Odločili smo se, da v šolskem letu 2012/13 povabimo starše in skupaj na okrogli
mizi spregovorimo o zakonitostih, dilemah, vprašanjih, ki jih prinaša razvojno obdobje, v katerem je otrok. Ne želimo pripraviti zgolj predavanje, temveč si želimo
interaktivnega sodelovanja, odprto komunikacijo, nove ideje. Le skupaj smo lahko
prijazna, odprta, varna in dobra šola.
RAZRED
TEMA SREČANJA
NOSILEC
1, 2. in 3 razred, vrtec
Postavljanje meja otroku
Ingrid Klemenčič
in zunanji predavatelj
4 in 5. razred
Pasti interneta
Ingrid Klemenčič
in zunanji predavatelj
6. in 7. razred
Ko v dom vstopi puberteta
Ingrid Klemenčič
in zunanji predavatelj
8. razred
Kam in kako?
Tina Kaltenekar in
psihologinja Zavoda
za zaposlovanje
9. razred
Tina Kaltenekar
Novosti v izobraževanju pred
vpisom v srednjo šolo
ŠOLSKA PUBLIKACIJA 2012/2013
15
PREDSTAVITEV
OBVEZNEGA PROGRAMA
PREDMETNIK PRVE TRIADE
PREDMET
RAZRED
1.
2.
3.
T
L
T
L
T
L
Slovenščina
6
210
7
245
7
245
Matematika
4
140
4
140
5
175
Likovna vzgoja
2
70
2
70
2
70
Glasbena vzgoja
2
70
2
70
2
70
Spoznavanje okolja
3
105
3
105
3
105
3
105
3
105
3
105
Športna vzgoja
Število predmetov
6
6
6
Število ur tedensko
20
21
22
Število ted. pouka
35
35
35
Kulturni dnevi
4 dni
4dni
4 dni
Naravoslovni dnevi
3 dni
3 dni
3 dni
Tehniški dnevi
3 dni
3 dni
3 dni
Športni dnevi
5 dni
5 dni
5 dni
3
3
Štev. ted. dejav.
3
16
DP otrok s PP
0,5
17,5
0,5
17,5
0,5
17,5
DP in DD pouk
1
35
1
35
1
35
Interesne dejav.
2
70
2
70
2
70
Tedni VIZ dela
ŠOLSKA PUBLIKACIJA 2012/2013
38
38
38
PREDMETNIK DRUGE TRIADE
PREDMET
4.
T
L
Slovenščina
5
175
Matematika
5
175
Angleščina
2
70
Likovna vzgoja
2
70
Glasbena vzgoja
1,5 52,5
Družba
2
70
Geografija
-
-
Zgodovina
-
-
Naravoslovje
-
-
Naravoslovje in tehnika 3
105
Tehnika in tehnologija
-
-
Gospodinjstvo
-
-
Športna vzgoja
3
105
Število predmetov
8
Število ur tedensko
24
Število tednov pouka
35
Kulturni dnevi
3 dni
Naravoslovni dnevi
3 dni
Tehniški dnevi
4 dni
Športni dnevi
5 dni
Štev. ted. dejavnosti
3
Oddelčna skupnost
0,5 17,5
DP otrok s PP
0,5 17,5
DP in DD pouk
1
35
Interesne dejavnosti
2
70
Tedni VIZ dela
38
RAZRED
5.
T
L
5
175
4
140
3
105
2
70
1,5 52,5
3
105
-
-
-
-
-
-
3
105
-
-
1
35
3
105
6.
T
5
4
4
1
1
-
1
1
2
-
2
1,5
3
L
175
140
140
35
35
35
35
70
70
52,5
105
9
26
35
11
26
35
3dni
3 dni
4 dni
5 dni
3 dni
3 dni
4 dni
5 dni
3
3
0,5
0,5
1
2
17,5
17,5
35
70
38
0,5
0,5
1
2
16
16
32
64
38
ŠOLSKA PUBLIKACIJA 2012/2013
17
PREDMETNIK TRETJE TRIADE
RAZRED
PREDMET 7.
8.
9.
T
L
T
L
T
L
Slovenščina
4
140 3,5 122,5 4,5 144
Matematika
4
140
4
140
4
128
Angleščina
4
140
3
105
3
96
Likovna vzgoja
1
35
1
35
1
32
Glasbena vzgoja
1
35
1
35
1
32
Geografija
2
70
1,5 52,5
2
64
Zgodovina
2
70
2
70
2
64
Držav. vzg. in etika
1
35
1
35
-
Fizika
-
-
2
70
2
64
Kemija
-
-
2
70
2
64
Biologija
-
-
1,5 52,5
2
64
Naravoslovje
3
105
-
-
-
Teh. in tehnologija
1
35
1
35
-
Gospodinjstvo
-
-
0,57
20 0,57 20
Športna vzgoja
2
70
2
70
2
64
Izbirni predmet 1 2/1 70/35 2/1 70/35 2/1 64/32
Izbirni predmet 2 1
35
1
35
1
32
Izbirni predmet 3 1
35
1
35
1
32
Število predmetov
14
16
14
Število ur tedensko
29,5
30
30
Število tednov pouka
35
35
32
Kulturni dnevi
3 dni
3dni
3 dni
Naravoslovni dnevi
3 dni
3 dni
3 dni
Tehniški dnevi
4 dni
4 dni
4 dni
Športni dnevi
5 dni
5 dni
5 dni
Štev. ted. dejavnosti
3
3
3
Oddelčna skupnost
0,5 17,5 0,5 17,5 0,5
16
DP otrok s PP
0,5 17,5 0,5 17,5 0,5
16
DP in DD pouk
1
35
1
35
1
32
Interesne dejavnosti
2
70
2
70
2
64
Tedni VIZ dela
38
38
35
18
ŠOLSKA PUBLIKACIJA 2012/2013
IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2012/13
Učenci morajo imeti v 7., 8. in 9. razredu 2 uri izbirnih predmetov.
7. razredi
MATIČNA ŠOLA
Predmet
Učitelj
Nemščina 1 (NI1)
Jakob Zenjilovski
Organizmi v naravi (ONA)
Vilma Cunk
Šport za sprostitev (ŠSP)
Vlasta Godnič
Urejanje besedil (UBE)
Alenka Šmuc
CENTER
Predmet
Učitelj
Nemščina 1 (NI1)
Jakob Zenjilovski
Urejanje besedil (UBE)
Luka Flajnik
Šport za sprostitev (ŠSP)
Bojan Švabič
Sodobna priprava hrane (SPH)
Irena Hudobivnik
MATIČNA ŠOLA
Predmet
Učitelj
Nemščina 2 (NI2)
Jakob Zenjilovski
Multimedija (MME)
Alenka Šmuc
Poskusi v kemiji (POK)
Zala Peternelj
Izbrani šport – nogomet (ISN)
Robert Kukovič
Likovno snovanje 2 (LS2)
Romana Renko
CENTER
Predmet
Učitelj
Nemščina 2 (NI2)
Jakob Zenjilovski
Multimedija (MME)
Luka Flajnik
Poskusi v kemiji (POK)
Tatjana Vidic
Izbrani šport – nogomet (ISN)
Robert Kukovič
8. razredi
ŠOLSKA PUBLIKACIJA 2012/2013
19
9. razredi
MATIČNA ŠOLA
Predmet
Učitelj
Nemščina 3 (NI3)
Jakob Zenjilovski
Računalniška omrežja (ROM)
Alenka Šmuc
Šport za zdravje (ŠZZ)
Bojan Švabič/Sivec Jana
Naravna priprava hrane (NPH)
Irena Hudobivnik
Starinski in družabni plesi (SDP)
Mateja Urbiha
Likovno snovanje 3 (LS3)
Romana Renko
CENTER
Predmet
Učitelj
Nemščina 3 (NI3)
Jakob Zenjilovski
Računalniška omrežja (ROM) Luka Flajnik
Starinski in družabni plesi (SDP)
Mateja Urbiha
Kemija v življenju (KEŽ)
Zala Peternelj
Moji izbirni predmeti v šolskem letu 2012/13 so:
20
ŠOLSKA PUBLIKACIJA 2012/2013
PEVSKI ZBORI
ZBOR
MŠ – otroški PZ
ŠT.UR/ TED.
2
ZBOROVODJA
Nasta Črnič
MŠ – mladinski PZ
3
Jani Lapajne
MŠ – Komenskega 2 – otroški PZ
2
Robert Kukovič
PŠ Goriče – otroški PZ
2
Vilma Švab
PŠ Primskovo – otroški PZ
2
Nuša Juvan
PŠ Trstenik – otroški PZ
2
Suzana Kešina
KOLESARSKI IZPIT
Prometna vzgoja je stalna naloga v programu življenja in dela osnovne šole.
Vsebine so smiselno vključene v različne vzgojno-izobraževalne vsebine.
Program usposabljanja za vožnjo kolesa obsega:
•
•
•
teoretični del izpita - v 4. razredu 20 ur in ocenjevanje znanja,
praktični del izpita – v 5. razredu pregled kolesa
vožnja na poligonu 5 ur
RAZŠIRJENI PROGRAM
Za obogatitev obveznega programa
JUTRANJE VARSTVO, PODALJŠANO BIVANJE
Za učence na razredni stopnji je organizirano jutranje varstvo od 6.30 do 8.15 ure,
oziroma po potrebi staršev.
Podaljšano bivanje pa poteka po pouku do 16.30 ure, oziroma po potrebi.
Učence 1. razreda pripeljejo v šolo in odpeljejo starši. V primeru, da po otroka
prihajajo druge osebe, morate starši podpisati posebno dovoljenje.
Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole, lahko učitelji predčasno spustijo
otroka iz šole samo s pisnim obvestilom staršev ali osebnim dogovorom.
ŠOLSKA PUBLIKACIJA 2012/2013
21
DODATNI IN DOPOLNILNI POUK
Dodatni pouk je namenjen učencem, ki želijo svoje znanje izpopolniti in se seznaniti z izbrano snovjo na zahtevnejši ravni.
Učenci, ki imajo iz kakršnegakoli razloga težave s snovjo, obiskujejo dopolnilni
pouk.
INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ
Psihologinja Dušica Koporec, pedagoginja Tina Kaltenekar, socialni pedagoginji
Alena Sever in Bogdana Mikša, specialna in socialna pedagoginja Ingrid Klemenčič,
specialna pedagoginja Mojca Zupan in učitelji bodo nudili individualno in skupinsko pomoč učencem, ki se soočajo z učnimi ali katerimi drugimi težavami v šoli.
DELO Z NADARJENIMI UČENCI
1.
Naslov program(ov)
• Poezija morja – 8. razred
• Veter v laseh – 9. razred
2.
Splošni cilj(i) programov za 8. in 9. razred:
• Učenci širijo in poglabljajo temeljna znanja s področja biologije,
zgodovine, slovenščine, tujega jezika, umetnosti….
• Razvijajo ustvarjalnost.
• Nadarjeni učenci se družijo med seboj – glede na interese in potrebe.
• Učenci pridobivajo izkušnje v sodelovalnem učenju.
• Spoznajo nekatere poklice.
• Pri učencih spodbujamo samostojnost in odgovornost.
• Razvijamo mentorski odnos med učenci in izvajalci programa.
Termin: 24. 05. – 26. 05.13
Nastanitev: Dom CŠOD “Breženka”
INTERESNE DEJAVNOSTI
Šola ponuja pisan izbor interesnih dejavnosti, ki jih izvajajo učitelji in zunanji
sodelavci. Interesne dejavnosti bodo izbrane glede na število prijavljenih učencev.
Interesne dejavnosti pričnejo v mesecu oktobru.
22
ŠOLSKA PUBLIKACIJA 2012/2013
TABORI IN ŠOLA V NARAVI
Za učence 2., 3.,5.,6.,8. in 9. razreda prenesemo del učnega procesa na tabore in
šole v naravi, kar je ena najzahtevnejših oblik razširjenega programa osnovne šole.
Organizacija zahteva veliko priprav, dodatne sodelavce in seveda večja finančna
sredstva.
Priporočamo, da se dejavnosti udeležijo vsi otroci, kajti celodnevno druženje,
spoznavanje drugačnih načinov dela in sobivanja precej pripomore k socializaciji
otroka. Dnevi so namenjeni spoznavanju učnih vsebin, družabnim igram, športnim
aktivnostim in kulturi bivanja.
S točnim datumom posameznega tabora, ceno in programom bodo starši seznanjeni na roditeljskih sestankih in na spletni strani šole.
DRUGE DEJAVNOSTI IN
NADSTANDARDNI PROGRAMI
TEKMOVANJA
• iz znanja matematike, fizike, slovenščine, angleščine, nemščine, logike,
kemije, biologije, zgodovine
• športna tekmovanja
Učenci lahko med letom sodelujejo na različnih razpisanih tekmovanjih iz znanja
s posameznih predmetnih področij, likovnih natečajih in razpisih, ter na športnih
tekmovanjih.
ŠOLSKI PROJEKTI
NAŠA ŠOLA - UNESCOVA ŠOLA
Tudi v šolskem letu 2012/13 bomo aktivno vključeni v mrežo Unecsovih šol – UNESCO Associated Schools Project Network – ASPnet s ciljem uveljaviti kulturo miru in
nenasilja ter naučiti se skrbeti za ohranitev skupnega doma – planeta Zemlje.
Štiri glavne ASPnet teme so:
Svetovni problemi in vloga sistema ZN pri njihovem reševanju
Človekove pravice, demokracija, strpnost in sodelovanje
Interkulturno učenje
Okoljski problemi in interdisciplinarno reševanje
ŠOLSKA PUBLIKACIJA 2012/2013
23
Smernice za delovanje ASPnet v Sloveniji temeljijo na štirih stebrih, ki jih poudarja
Delorsova komisija:
učiti se, da bi vedeli
učiti se, da bi znali delati
učiti se, da bi znali živeti skupaj
učiti se biti
Uravnoteženost vseh štirih stebrov Delorsove komisije (na njih temelji delo
UNESCOVIH šol) bomo poskušali dosegati z različnimi projekti, sodelovanjem s
šolami doma in v tujini. S tem bomo, kot je zapisal dr. Edvard Kobal, direktor Slovenske znanstvene fundacije in član programskega sveta UNESCO ASPnet Slovenije, razvijali mlade ljudi v državljane sveta, ki bodo razumeli številne soodvisnosti
človeka in narave, pa tudi soodvisnost ljudi med seboj. Pa ne le razumeli, temveč
tudi tako ravnali.
Koordinator projekta: Mateja Urbiha
e – TWINNING
KAJ JE eTwinning?eTwinning je osrednja akcija programa Evropske komisije eLearning (eUčenje). Akcija spodbuja oblikovanje šolskih partnerstev v Evropi s
pomočjo informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT), tako da šolam nudi
podporo ter številna orodja in storitve, ki jim olajšajo oblikovanje kratkoročnih ali
dolgoročnih partnerstev na katerem koli predmetnem področju.
KAJ NUDI eTwinning šoli? Okvir za partnersko sodelovanje preko interneta s
šolami iz drugih evropskih držav. Nudi možnost preizkušanja novih učnih metod,
novih tehnologij in novih načinov izvajanja starih nalog, saj se učitelji in učenci
nenehno soočajo z novimi metodami izobraževanja.
Vodja projekta: Tina Kaltenekar
COMENIUS
Program Comenius je namenjen dvigu kakovosti šolskega izobraževanja v Evropi,
omogoča spoznavanje in razumevanje evropske kulturne in jezikovne raznolikosti
ter mladim pridobivanje osnovnih spretnosti in kompetenc, potrebnih za njihov
osebni razvoj, za prihodnje zaposlovanje in za aktivno evropsko državljanstvo.
Cilj programa je izboljšanje kakovosti in povečanje obsega mobilnosti učencev in
izobraževalnega osebja, izboljšanje kakovosti in povečanje obsega partnerstev med
šolami, spodbujanje učenja živih tujih jezikov, podpiranje razvijanja inovativnih
IKT vsebin, povečanje kakovosti in evropske razsežnosti usposabljanja učiteljev ter
izboljšanje pedagoških pristopov.
Ena izmed akcij v okviru programa Comenius, v kateri sodeluje tudi naša šola, je
Comenius asistent, ki je namenjena bodočim učiteljem kateregakoli predmeta, ki
so končali vsaj dve leti študijskega programa za poklic učitelja in bodoči učitelji, ki
so že končali študij, in še niso bili redno zaposleni kot učitelji. Pedagoško prakso
opravljajo v izbrani šoli gostiteljici v tujini najmanj 13 tednov in največ 45 tednov.
Na naši šoli bomo v šolskem letu 2012/2013 gostili asistentko, ki bo vodila jezikovne
tečaje in bo sodelovala z našimi učitelji pri različnih predmetih.
Nosilec projekta na šoli: Jakob Zenjilovski
24
ŠOLSKA PUBLIKACIJA 2012/2013
ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG
Tudi v šolskem letu 2012/2013 bomo, preko športnega društva Migimal - akademija za gibanje, sodelovali pri projektu Zdrav življenjski slog (ZŽS). ZŽS je sistemska
rešitev za dodatne ure športne dejavnosti v šolskem prostoru, ki ga delno financira
Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, Ministrstvo za šolstvo
in šport, sofinancira ga Zavod za šport Republike Slovenije Planica, izvajajo pa ga
usposobljeni strokovni delavci v športu - profesorji športne vzgoje.
Program je brezplačen in je namenjen otrokom od 1. do 9. razreda osnovne šole.
Izvaja se v času podaljšanega bivanja, takoj po končanem pouku do 17 ure in ob
pouka prostih dneh – nekatere sobote in v času šolskih počitnic. Projekt se bo izvajal v šolski telovadnici in drugih šolskih športnih površinah, lahko pa tudi v javnih
športnih objektih in naravnem okolju.
Cilj projekta so:
• dodatno spodbuditi otroke k športni dejavnosti,
• predstaviti vsaj 12 športnih panog ter predstavitev urbanih športov,
• razvoj temeljnih gibalnih sposobnosti
• zainteresiranim učencem zagotoviti 5 ur športne aktivnosti na teden,
• odpraviti posledice negativnih vplivov sedenja,zagotoviti učencem
priporočeno vsakodnevno vodeno vadbo,seznanjanje otrok s temelji zdrave
prehrane in zdravega življenjskega sloga.
Urnik vadbe je objavljen na oglasni deski pred kabinetom športne vzgoje, več informacij o projektu pa lahko dobite pri vodji in izvajalki projekta Vesni Šinkovec
([email protected]).
EKSKURZIJE – nadstandardni program
Niso del obveznega programa osnovne šole, stroške v celoti krijejo starši.
RAZRED
KDAJ?
KAM?
9. razred
oktober 2012
London
7., 8., 9. razred maj 2013
8., 9. razred
PREDVIDENA
CENA
(glede na število prijav)
VODJA
400 EUR
Vlasta Šilar
München 150 – 200 EUR Jakob Zenjilovski,
(dva dni)
Tatjana Vidic
glede na Benetke z otoki
ponudbo
60 EUR
Romana Renko
7. razred
junij 2013
Verona, Safari park
60 EUR
Vilma Cunk
6. in 9. razred januar /
marec 2013
Avstrija
(smučanje)
150 EUR
Duša Jazbec
70 EUR
razredniki
9. razred
junij 2013 zaključni izlet
ŠOLSKA PUBLIKACIJA 2012/2013
25
ŠOLSKA KNJIŽNICA
IZPOSOJA V KNJIŽNICI
Knjižnica je s svojo dejavnostjo in gradivi sestavni del vzgojno-izobraževalnega
dela. Učence navaja na samostojno uporabo knjižničnega gradiva in pomaga
pri krepitvi bralnih navad učencev. Naročeni smo na različne revije in časopise.
Knjižnično gradivo na matični šoli je računalniško vodeno.
UČBENIŠKI SKLAD
Šola učencem omogoča, da si učbenike izposodijo iz učbeniškega sklada. Vsi učenci
OŠ Simona Jenka Kranj so avtomatsko uporabniki učbeniškega sklada. Če kdo NE
želi izposoje učbenikov iz učbeniškega sklada, naj to pisno sporoči po predpisanem obrazcu OŠ Simona Jenka Kranj za odpoved izposoje. Ob izteku šolskega leta
učenci učbenike vrnejo.
URNIK IZPOSOJE ZA ŠOLSKO LETO 2012/13
MATIČNA ŠOLA: Mojca Finžgar Eleršek
PONEDELJEK: 8.00 – 13.30
TOREK:
8.00 – 10.00
SREDA:
8.00 – 13.00
ČETRTEK:
12.00 – 13.30
PETEK:
8.00 – 13.30
PŠ PRIMSKOVO: Mojca Finžgar Eleršek
TOREK:
11.00 – 13.00
ČETRTEK: 8.00 – 11.00
Na PŠ CENTER, TRSTENIK in GORIČE bo urnik objavljen na vratih knjižnice.
DENARNE ZADEVE
Vse denarne zadeve bomo urejali preko položnic , ki se bodo izdajale
do 15. v mesecu.
26
ŠOLSKA PUBLIKACIJA 2012/2013
ZAVAROVANJE
NEZGODNO ZAVAROVANJE
V začetku šolskega leta razredniki razdelijo propagandni material zavarovalnic, ki
ponujajo nezgodno zavarovanje za učence. Starši lahko izbirajo med več zavarovalnicami in med različnimi višinami nezgodnega zavarovanja. V primeru nesreče
starši obiščejo otrokovega zdravnika, ki po zaključku zdravljenja izpolni poseben
obrazec, katerega starši prinesejo v šolo, da jim ga potrdimo in vrnemo. Potrjen obrazec pošljejo izbrani zavarovalnici. Podrobnejše informacije so na voljo pri tajnici
šole.
ZDRAVSTVENO VARSTVO
Za učence 1., 3., 5. in 7. razreda bodo organizirani sistematični zdravniški pregledi.
Za učence 1. in 7. razreda bo organizirano cepljenje, pri učencih prvega razreda pa
se opravi tudi pregled sluha. Pred vstopom v šolo se opravi zdravniški pregled pri
vseh bodočih prvošolcih.
Posebno pozornost namenjamo zobozdravstveni preventivi Za vse učence naše
šole izvajamo redne sistematične preglede zob. Zobozdravnik za učence:
• MŠ – Ul. XXXI. divizije 7a: dr. Vladimir Vujovič,
• MŠ – Komenskega 2, PŠ Goriče in PŠ Trstenik: dr.Irena Pihler,
• PŠ Primskovo: dr. Mojca Furlan.
PREVOZ, VARSTVO VOZACEV
IN VARNA POT V ŠOLO
Za učence - vozače preskrbi šola prevoz v šolo in domov. Učenci po potrebi uporabljajo tudi redne avtobuse.
Šola organizira tudi varstvo vozačev, če po končanem pouku nimajo avtobusa.
Avtobusne vozovnice prejmejo ob začetku šolskega leta. Izgubljeno vozovnico je
potrebno preklicati in šele nato na avtobusni postaji lahko zahtevate dvojnik.
Morebitne težave s prevozom učenci javljajo razredniku ali v tajništvo šole takoj
ali naslednji dan.
Učenci – vozači pazijo na lepo obnašanje!
ŠOLSKA PUBLIKACIJA 2012/2013
27
Otrok naj gre v šolo pravočasno (ne prezgodaj!). Hodi naj po pločniku, sicer pa po
levi strani ceste, v nasprotni smeri kot poteka promet.
• Prvošolčka v šolo pripeljete starši. Okoli vratu naj nosijo rumene rutice.
• Drugošolčka večkrat pospremite tudi sami do šole. Poučite ga o nevarnosti.
Pokažite mu, kje in kako lahko prečka cesto.
• Če prihajajo ali odhajajo učenci v mraku, naj nosijo svetla odbojna telesa,
npr. kresničko.
Vozni red avtobusov
1.
PRIHOD V KRANJ
• 7.40 Povlje - Babni vrt - Žablje – Čadovlje – Trstenik – MŠ – CE
• 7.45 Golnik – MŠ – CE
2.
ODHOD IZ KRANJA
• 11.25 Kranj AP – Trstenik – Golnik
• 12.00 CE – MŠ – Trstenik in vasi – Golnik - Letence
• 12.50 CE – MŠ – Golnik
• 12.50 CE – MŠ – Trstenik in vasi
• 13.40 CE – MŠ - Trstenik in vasi – Golnik - Letence
• 14.25 Kranj AP – Trstenik – Golnik
• 6.45 Letence - Golnik – Goriče – Trstenik in vasi - MŠ – CENTER
VRTEC OB ŠOLI
Trije oddelki vrtca za otroke od 3. – 6.leta so na matični šoli, Ul. XXXI. divizije 7a,
dva oddelka pa na podružnični šoli Primskovo; jaslični oddelek in heterogena
skupina otrok od 3 – 6 let. Vrtec je odprt od 6.30 do 16.00 ure. Obratovalni čas
vrtca se prilagaja potrebam staršev.
Otrokov dan v vrtcu:
• prihod v vrtec,
• zajtrk oziroma malica med 8.00 in 8. 45. uro,
• prosta in vodena igra v malih skupinah,
• igra in dejavnosti za otrokov gibalni, čustveni, socialni in spoznavni razvoj,
vključno z gibanjem na prostem, različnimi ogledi, obiski in prireditvami,
28
ŠOLSKA PUBLIKACIJA 2012/2013
• kosilo med 11.30 in 12.30. uro,
• počitek, igra in (umirjene) dejavnosti različnih področij v igralnici
ali na igrišču,
• popoldanska malica med 14.00 in 15.00. uro,
• igra in dejavnosti v malih skupinah, odhod iz vrtca.
Obogatitvene dejavnosti:
• športni program Zlati sonček (izleti, plavanje, rolanje, kotalkanje ali
kolesarjenje, smučanje ali drsanje ali spretnosti z žogo),
• srečanja z umetnostjo – abonma petih različnih predstav,
• Cici – lutkovna ustvarjalnica – izdelujemo in igramo se z lutkami,
nastopamo, serčamo se z lutkarji, naredimo razstavo lutk in podobno,
• Zimovanje in letovanje otrok (po dogovoru s starši ob zadostnem
številu prijavljenih otrok),
• Cici vesela šola – sodelovanje z uredništvom revije Cicido,
• Čisti zobje zdravi zobje – program umivanja zob.
Sodelovanje vrtec in družina:
V vrtcu si želimo čimbolj odprtega in pestrega sodelovanja s starši in drugimi družinskimi člani otroka. Boljše, kot je skupno sodelovanje, uspešnejše je
vzgojnoizobraževalno delo. Če vas karkoli zanima, ne bojte se vprašati. Povejte
nam kako vaš otrok in vi doživljate vrtec. Vedno bomo pripravljeni na pogovor,
skupno dogovarjanje in svetovanje.Veseli bomo vaših pobud ter sodelovanja pri
načrtovanju in izvedbi dejavnosti vrtca.
Z vami bomo sodelovali:
• ob vsakodnevnih stikih,
• na pogovornih urah ( po dogovoru in osebnih vabilih najmanj enkrat v letu),
• na roditeljskih sestankih (trikrat v letu ),
• na skupnih srečanjih otroci – starši - strokovne delavke vrtca ,
• preko predstavnika staršev v Svetu staršev.
ŠOLSKA PUBLIKACIJA 2012/2013
29