Program 3 - Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Comments

Transcription

Program 3 - Ortopedska bolnišnica Valdoltra
PROGRAMSKA ORGANIZACIJA DOGODKA:
Matevţ Topolovec, dr.med.
prof. dr. Ingrid Milošev, univ.dipl.inţ.,
pomočnica direktorja za znanstvenoraziskovalno in pedagoško področje
ORGANIZACIJSKI ODBOR:
Matevţ Topolovec, dr.med.
prof. dr. Ingrid Milošev, univ.dipl.inţ.
Predavanja na 3. raziskovalnem
dnevu OBV predstavljajo delo
zaposlenih ter zunanjih sodelavcev,
ki so vključeni v raziskovalno delo
bolnišnice.
Srečanje je odprtega tipa,
namenjeno izobraţevanju zdravnikov
različnih specialnosti, farmacevtom,
fizioterapevtom in osebju
zdravstvene nege.
Mira Šavora, univ.dipl.soc., dipl.m.s.
Kotizacije ni.
dr. Franja Šulek, univ.dipl.inţ.
Progetto Rete Transregionale per l’innovazione ed il Trasferimento
Tecnologico per il Miglioramento della Sanità finanziato nell’ambito
del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia
Ortopedska bolnišnica
Valdoltra
3. RAZISKOVALNI DAN
ORTOPEDSKE BOLNIŠNICE
VALDOLTRA
Ortopedska bolnišnica Valdoltra vabi na
``3. RAZISKOVALNI DAN``
v petek, 30. november 2012
ob 14. uri
2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi
nazionali.
TRANS2CARE - Transregionalno omreţje za
inovacijo in prenos
tehnološkega znanja za
izboljšanje zdravstva · Rete transregionale per
l`innovazione ed il trasferimento tecnologico peri
il miglioramento della sanita` · Transregional
Network for Innovation and Technology Transfer
to Improve Health Care.
Projekt Transregionalno omreţje za inovacijo in prenos tehnološkega
znanja za izboljšanje zdravstva je sofinanciran v okviru Programa
čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
POTRDITEV UDELEŢBE IN INFORMACIJE:
ga. Marija Koblar
tajništvo direktorja
[email protected]
tel.: +386 5 76696-237
Dvorana za pedagoške dejavnosti
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Jadranska c. 31, 6280 Ankaran
PROGRAM DOGODKA:
Trajanje: 14.00 – 17.25
14.00 – 14.10 Pišot V., Milošev I.:
Pozdravni govor.
14.10 - 14.20 Pišot R., Šimunič B.:
Kriteriji zdravega staranja - študija
vpliva 14 dnevne gibalne
neaktivnosti Valdoltra 2012.
14.20 – 14.30 Šarabon N., Mohar J.:
Celovito vrednotenje senzoričnomotoričnih funkcij trupa in obeti
bodočih kliničnih študij pri
bolnikih z deformacijsko
patologijo torakolumbalne
hrbtenice.
14.30 – 14.40 Hero N.:
Operativno zdravljenje skolioz v
obdobju 2000 – 2010.
14.40 – 14.50 Levašič V., Milošev I.:
Uporabnost registra artroplastike
za sledenje in načrtovanje
vstavitve primarnih in revizijskih
endoprotez.
14.50 – 15.00 Milošev I., Kovač S., Trebše R.,
Levašič V., Pišot V.:
Primerjava desetletnega preživetja
necementirane kolčne proteze z
različnimi obremenilnimi sklopi.
14.50 – 15.05 Trebše R.:
Tribološki vzroki za neuspeh
umetnega sklepa
15.00 – 15.15 Trebše R.:
Tribološki vzroki za neuspeh
umetnega sklepa.
15.15 – 15.25 Topolovec M., Milošev I.,
Lenarčič M.:
Programska obdelava podatkov za
izračun linearne in volumetrične
obrabe femoralnih glav.
15.25 – 15.35 Kovač S., Topolovec M.:
Vzroki in rezultati revizijske
artroplastike kolena.
15.35 – 15.45 Faganeli N., Rafaj T.:
Učinkovitost intraoperativne
infiltracije rane z lokalnim
anestetikom pri artroplastiki
kolena.
-------ODMOR----(15.45 - 16.05)
16.05 – 16. 15 Ambrožič B., Topolovec M.,
Marčan R.:
Uporaba PRP (platelet-richplasma) v ortopediji.
16.15 – 16.25 Trebše R.:
Netribološki vzroki za neuspeh
umetnega sklepa.
16.25 – 16.35 D'Este F., Skerlavaj B.,
Tossi A., Zanetti M.:
Towards novel strategies to
prevent prosthetic joint infection:
the potential of α-helical
antimicrobial peptides.
16.35 – 16.45 Mihalič R., Terčič D., Trebše R.:
Uporabnost meritev interlevkina 6
v sinovialni tekočini pri omajanih
sklepnih vsadkih.
16.45 – 16.55 Rak M., Barlič-Maganja D.,
Kavčič M., Trebše R., Cör A.:
Molekularna diagnostika
odstranjenih sklepnih protez.
16.55 – 17.05 Kavčič M., Faganeli N.:
Mikrobiološka diagnostika okužb
ortopedskih vsadkov s pomočjo
sonikacije.
17.05 – 17.15 Terčič D.:
Laboratorijski testi ob
preiskovancu (POCT).
17.15 – 17.25 Šulek F., Rak M., Cör A.,
Milošev I.:
Priprava antimikrobne hitozanske
nanoprevleke.
--------17.25 TOPLO-HLADNI BIFE-------

Similar documents