Lesena okna in balkonska vrata

Comments

Transcription

Lesena okna in balkonska vrata
From tradition into the future! www.glin.si
Iz tradicije v prihodnost!
GLIN Nazarje d.o.o.
Lesarska cesta 10
3331 Nazarje, Slovenija
www.glin.si
t: (+386) 03 83 98 600
f: (+386) 03 83 98 644
e: [email protected]
Izjava o lastnostih za STAVBNO POHIŠTVO GLT 68, GLT 68 alu Št.2.1.01.9
1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: STAVBNO POHIŠTVO-smreka/jelka/macesen
2. Tip,serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element,na podlagi katerega je mogoče
prepoznati gradbene proizvode,v skladu s členom 11(4): Tip GLIN GLT 68, GLIN GLT 68 alu
3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno
harmonizirano tehnično specifikacijo,kot jih predvideva proizvajalec: Vgradnja v privat in javne
zgradbe
4. Ime,registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s
členom 11(5): GLIN Nazarje,Lesarska cesta 10,3331 Nazarje
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda,kot
je določeno v Prilogi V: sistem 3
7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda,za katerega velja standard 14351-1:2006 je
začetne tipske preizkuse,meritve in izračune opravili akreditirani preizkusni laboratoriji:
ZAG,Dimičeva ul.12,Ljubljana Št.P 0170/13-520-4,Št.P 1086/08-520-5, Euroinspekt
Zagreb,Preradovićeva 31a Št.P 00353-000-10,EMI-Budimpešta-Dioszegi 37 Št.P.M238/1/2010
9. Navedene lastnosti:
- Odpornost proti obremenitvam z vetrom
Razred 5C
SIST EN 12210
- Vodotesnost
Razred 4A
SIST EN 12208
- Prepustnost zraka
Razred 4
SIST EN 12207
-Toplotna prehodnost stekla Ug
1,1 W/(m²K)
SIST EN 673
-Toplotna prehodnost okna Uw
1,44 W/(m²K)
SIST EN 10077-1
-zvočna izolativnost
Rw
32 dB
SIST EN 14351-1
8. Lastnosti proizvoda,navedenega v točki 1. in 2., so v skladu z navedenim lastnostmi iz točke 9.Za
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec,naveden v točki 4.
2.1.01.9
GLIN Nazarje d.o.o.
Lesarska cesta 10
3331 Nazarje, Slovenija
www.glin.si
Lesarska cesta 10
3331 Nazarje, Slovenija
10
EN14351 – 1:2006
GLT 68-smr/jel/mac
Direktor:
Dobrinko DANOJEVIĆ l.r.
Družina lesenih
oken in
balkonskih vrat za vgradnjo v
navpične fasadne odprtine, razen
za vgradnjo na bežalne poti ali v
obodne
konstrukcije
požarnih
sektorjev.
Nazarje, januar 2015
Odpornost na obremenitve
z vetrom
razred 5C
Vodotesnost
razred 4A
Prepustnost zraka
razred 4
Akustične lastnosti
Rw≥32dB
Toplotna prevodnost
Uw=1,44W/m2K
ID št. za DDV: SI88693422
Matična št.: 1829025
Registrski organ: Okrožno sodišče Celje
Št. reg. vpisa: 10790100
HYPO ALPE ADRIA BANK 33000-0000280903
BANKA CELJE 06000-0953165367
Osnovni kapital: 20.865,00 EUR
Transakcijski računi
DEŽELNA BANKA SLOVENIJE 19100-0010182532
From tradition into the future! www.glin.si
Iz tradicije v prihodnost!
d: 2. april 2015
Izjava o lastnostih za STAVBNO POHIŠTVO Pasiv 92, Pasiv 92 alu Št.2.2.01.11
1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: STAVBNO POHIŠTVO-smreka/jelka/macesen
2. Tip,serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element,na podlagi katerega je mogoče
prepoznati gradbene proizvode,v skladu s členom 11(4): Tip GLIN Pasiv 92, GLIN Pasiv 92 alu
3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno
harmonizirano tehnično specifikacijo,kot jih predvideva proizvajalec: Vgradnja v privat in javne
zgradbe
4. Ime,registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s
členom 11(5): GLIN Nazarje,Lesarska cesta 10,3331 Nazarje
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda,kot
je določeno v Prilogi V: sistem 3
7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda,za katerega velja standard 14351-1:2006 je
začetne tipske preizkuse,meritve in izračune opravil: ZAG, Dimičeva ul.12, Ljubljana, Št.P
0191/12-520-1, Št.P 0170/13-520-2
9.Navedene lastnosti:
- Odpornost proti obremenitvam z vetrom
Razred 5C
SIST EN 12210
- Vodotesnost
Razred 9A
SIST EN 12208
- Prepustnost zraka
Razred 4
SIST EN 12207
-Toplotna prehodnost stekla Ug
0,60 W/(m²K)
SIST EN 673
-Toplotna prehodnost okna Uw
0,86 W/(m²K)
SIST EN 10077-1
-zvočna izolativnost
Rw
32 dB
SIST EN 14351-1
8. Lastnosti proizvoda,navedenega v točki 1. in 2., so v skladu z navedenim lastnostmi iz točke 9. Za
izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.
2.2.01.11
GLIN Nazarje d.o.o.
Lesarska cesta 10
3331 Nazarje, Slovenija
www.glin.si
Lesarska cesta 10
3331 Nazarje, Slovenija
10
EN14351 – 1:2006
Pasiv 92-smr/jel/mac
Družina lesenih
oken in
balkonskih vrat za vgradnjo v
navpične fasadne odprtine, razen
za vgradnjo na bežalne poti ali v
obodne
konstrukcije
požarnih
sektorjev.
Odpornost na obremenitve
z vetrom
razred 5C
2
Vodotesnost
razred 9A
Prepustnost zraka
razred 4
Akustične lastnosti
Rw≥32dB
Toplotna prevodnost
Uw=0,86m2K
Direktor:
Dobrinko DANOJEVIĆ l.r.
Nazarje, januar 2015

Similar documents