Galvanisk tæring forklaret af shipshop

Comments

Transcription

Galvanisk tæring forklaret af shipshop
VELKOMMEN TIL
Dansk Byggeri
Branchedage 2014
Indhold
4
Indlæg fra scenerne
4
Danske Bank
4
PwC – En branche i bedring?
4
Byggeriets forsikringsservice
5
Værdibyg/Lean Construction/BEC
5CRM-Byggefakta
5
Messens arrangører
6
udstillerne
6
Dansk Byggeri
7
TEMA: Bank, Revision og Forsikring
7
Danske Bank
7
PwC – Revision, regnskab og rådgivning
8
Byggeriets forsikringsservice
8
Sydbank Leasing
9
TEMA: Udvikling af arbejdsprocesser og samarbejde
9
Lean Construction Danmark
9 Værdibyg
9
Byggeriets Evalueringscenter
9 BASIT
10
Teknologisk Institut
10 BAM-Bus
11
TEMA: Kunder og nye markedsmuligheder
11 Energivejlederne
11
CRM Byggefakta
12
TEMA: Uddannelse og udvikling af medarbejdere
12 KEA
12 IBA
2
Dansk Byggeri Branchedage 2014
BRANCHEDAGE
Program
08:30
Branchedagen åbner inklusiv morgenmad/kaffe
Scene 1
09:00
Danske Bank – Indlæg omkring likviditet og
Scene 2
finansiering
09:30
PwC – indlæg omkring økonomisk styring
inkl. risikostyring
10:00 Byggeriets forsikringsservice – indlæg om
10:00Juridisk afdeling
fordelene som medlem af Dansk Byggeri
10:30 Værdibyg/Lean Construction/BEC - hvordan vi
10:30Arbejdsmiljø
kan skabe bedre produktivitet og kvalitet i
byggeriet?
11:00 CRM-Byggefakta
11:30 Besøg standene
12:30 Branchedagen åbner for eftermiddagsbesøgende, inklusiv frokost
Scene 1:
Scene 2
13:00
PwC – indlæg omkring økonomisk styring
inkl. risikostyring
13:30
Danske Bank – Indlæg omkring likviditet og
finansiering
14:00 Byggeriets forsikringsservice – indlæg om
fordelene som medlem af Dansk Byggeri
14:30 Værdibyg/Lean Construction/BEC - hvordan vi
kan skabe bedre produktivitet og kvalitet i
byggeriet?
15:00 CRM-Byggefakta
15:00 Besøg standene
14:00Juridisk afdeling - hvordan undgår man fejl og
tvister i fremtiden?
14:30Arbejdsmiljø
15:00 Digitalisering af byggeansøgninger - udvidet
indlæg holdes kun kl. 15.00. og slutter kl. 17.00
16:30 Branchedagen lukker
BRANCHEDAGE
Dansk Byggeri Branchedage 2014
3
Indlæg fra scenerne
Danske Bank
Bliv klædt på til mødet med banken
Kom og hør,
2
hvad lægger bankerne vægt på i forbindelse med kreditgivning?
2
Hvilke spørgsmål kan I blive mødt med i banken?
2
Hvordan forbereder du dig bedst til mødet i banken?
2
Hvilke dokumenter ønsker banken indleveret?
2
Hvad er vigtigt for banken at vide?
Indlægsholder: Kredit, Danske Bank
PwC – En branche i bedring?
Få overblik over de økonomiske tendenser i branchen, og lad dig inspirere af dine konkurrenter
2
P wC tegner et billede af hovedtendenserne i håndværkerbranchen og kommer med eksempler på tiltag,
som andre virksomheder har taget for at styrke bundlinjen
2
2
Hør også, hvordan PwC arbejder med benchmark til din egen virksomhed
Vi vil også introducere dig for PwC-Portalen, som er en moderne platform til samarbejdet mellem dig og
din revisor
Byggeriets forsikringsservice
Gå ikke glip af Dansk Byggeris fordelagtige forsikringsordning!
2
2
Kun medlemmer af Dansk Byggeri tilbydes en særlig gunstig forsikringsordning med skræddersyede dækninger
Byggeriets forsikringsservice kender byggebranchen til bunds og tilbyder de forsikringer, en moderne håndværksvirksomhed har brug for – inkl. private forsikringer
2
En særlig fordel: Betal dine forsikringer bagud
2
Likviditeten er en kritisk faktor for mange virksomheder i byggebranchen
2
Derfor betales udvalgte forsikringer kvartalsvis bagud hos os
2
Det giver dig mulighed for at tjene nogle penge hjem først!
Kom og hør mere om dette og mange andre fordelene ved at være forsikret gennem Dansk Byggeris egen
forsikringsordning.
4
Dansk Byggeri Branchedage 2014
BRANCHEDAGE
Indlæg fra scenerne
Værdibyg/Lean Construction/BEC
Paneldiskussion med deltagelse af Byggeriets Evaluerings Centers Fond, Værdibyg og Lean Construction-DK om,
hvordan vi kan skabe bedre produktivitet og kvalitet i byggeriet. Hør både de enkelte bud på, hvordan vi får bedre
byggeri, og deltag i en diskussion på tværs af tre af byggeriets udviklingsinitiativer.
Ordstyrer: Martin Profit Jacobsen, BASIT
CRM-Byggefakta
Hvad skal der bygges i 2015, og er din virksomhed klar?
Fortsætter den positive udvikling, vi har set i 2014? Hvordan ser det ud i regionerne? Er der primært tale om
renoveringer eller nybyggeri? Hvordan fordeler projekterne sig på hovedgrupper? Hvor skal du prioritere dine
ressourcer til næste år? Spørgsmålene er mange.
I indlægget stiller Thomas skarpt på udviklingen i byggebranchen i 2015 med udgangspunkt CRM-Byggefaktas
seneste rapport Prognose 2015. Han viser, hvordan markedet udvikler sig både overordnet men også for
regionerne, han dykker ned i detaljerne og forklarer, hvorfor markedet ændrer sig, som det gør.
CRM-Byggefakta er Danmarks førende leverandører af information om offentlige og professionelle private
bygge- og anlægsprojekter.
Indlægsholder: Thomas Bejer-Andersen, direktør, CRM-Byggefakta
Messens arrangører
Teknologisk Institut er vært
BASIT er medarrangør
Teknologisk Institut, Byggeridivisionen er en tæt samar-
Dansk Byggeri og BASIT har samarbejdet tæt siden 2010,
bejdspartner på mange projekter i forhold til at udvikle
og BASIT har været med til udvikle og gennemføre Dansk
byggebranchen. Det handler om Innobyg, Energivejleder-
Byggeri IT-messerne. Det er erfaringerne herfra, som
ordningen og andre projekter, som har til formål at
BASIT stiller op med. Samtidigt har BASIT været med til
skabe en bedre bundlinje i håndværksvirksomhederne.
at udvikle Potentiale-modellen, som BASIT også driver
Teknologisk Institut er også vært ved Dansk Byggeri IT-
på vegne af Dansk Byggeri. BASIT rådgiver Dansk Byggeri
messerne og med stor succes.
medlemmer i forhold til it-indkøb, med udgangspunkt i
at medlemmerne skal have en bedre bundlinje.
BRANCHEDAGE
BRANCHEDAGE
Dansk Byggeri Branchedage 2014
5
udstillerne
Dansk Byggeri
Arbejdsmiljø – hvad kan du bruge os konsulenter til?
Kursus & Udvikling
Få svar på spørgsmål om arbejdsmiljø og sikkerhed. Kom
Kursus & Udvikling har et stort udbud af korte kurser,
med konkrete påbud eller bøder, I vil have vurderet hos
gå-hjem møder, længerevarende uddannelser og udvik-
os - eller spørg til teknik, tunge løft, udvikling, planlæg-
lingsprojekter. Vi har stor erfaring og kendskab til din
ning, vejledninger og meget mere. Vi guider dig og din
hverdag og udfordringer, så kom forbi vores stand, og
virksomhed til et bedre arbejdsmiljø.
mød vores konsulenter, som er klar til at hjælpe dig og
din virksomhed videre. Kontaktpersoner: Anne Anttila, [email protected]
og jakob Ugelvig Christiansen,
Kontaktperson: Jørn Jensen, [email protected]
[email protected]
Erhvervs- og brancheservice
Erhvervs- og Brancheservice yder sekretariatsbetjening
International afdeling
for størstedelen af Dansk Byggeris branchefællesskaber,
Som håndværker eller entreprenør møder du en række
sektioner, interessegrupper og associerede foreninger.
overraskende anderledes regler og administrative pligter,
Afdelingen har i alt 20 medarbejdere, hvoraf otte yder
når du vil udføre byggeopgaver i et andet land. Vi hjæl-
byggeteknisk rådgivning. Som medlem af Dansk Byg-
per dig, så du kan få overblik over, hvad der venter dig,
geri er du altid velkommen til at ringe til Erhvervs- og
og sammen med dit lokale Væksthus kan vi kigge på, om
Brancheservice, hvor du kan få gratis råd og vejledning
du er klar til eksport.
om fx bygningsreglementet, energikrav, tolerancer og
meget andet. Kontaktperson: Henriette Thuen, [email protected] Kontaktperson: Niels Strange, [email protected]
Juridisk afdeling, Dansk Byggeri
Kom og hør, hvad Juridisk afdeling kan hjælpe dig og din
Rabataftaler
virksomhed med. På standen er der mulighed for at få
Tjen dit medlemskab ind med Dansk Byggeris fordelag-
en rundvisning på afdelingens nye hjemmeside, og du
tige rabataftaler! Kom forbi standen og se, hvor mange
kan overordnet vende konkrete problemstillinger med en
forskellige samarbejdsaftaler vi egentlig har, og hvor du
af advokaterne fra afdelingen.
kan opnå kontante besparelser i fremtiden. Kontaktperson: Louise Dahl Krath Jensen,
Kontaktperson: Jan Hesselberg, [email protected]
[email protected] 6
Dansk Byggeri Branchedage 2014
BRANCHEDAGE
udstillerne
TEMA: Bank, Revision og Forsikring
En god økonomi er betydende for, om din virksomhed er succesfuld eller ej.
foruden bedre mulighed for re- og nyfinansiering
af dine lån.
Ekstra kredit kan give mere luft i den daglige
drift af virksomheden. Finansieringer er ofte
nødvendige, for at udvidelser eller udvikling af
din virksomhed kan blive til virkelighed. Optimale
forhold til din bank kan give dig bedre vilkår
Har du styr på din virksomheds forsikringsbehov?
Få overblik over, hvilke forsikringer din virksomhed har behov for at tegne, for at sikre dig og
dine medarbejdere.
Danske Bank
PwC
Kom og mød Danske Bank på branchedagene. Vi står klar
Hvordan ligger du i forhold til dine konkurrenter?
til dialog og rådgivning om bl.a.:
PwC tilbyder et økonomisk benchmark af din virksom-
2
Optimering af likviditet
2
Online løsninger, herunder mobile og tablets business
– Revision, regnskab og rådgivning
hed.
apps
PwC er revisor og rådgiver for en stor gruppe virksom-
2
MobilePay
heder inden for håndværk og byggeri. Vi har samlet
2
Finansieringsmuligheder
regnskabsinformation for hele branchen og vil gerne
2
Investering
vise dig, hvordan din forretning ligger i forhold til dine
2
Eksport
konkurrenter.
2
Generationsskifte
2
Firmapension
Vi investerer i samarbejdet med små og mellemstore
virksomheder. Se, hvad det betyder for dig, og få en fast
Vi har spurgt 1.000 ejere af mindre virksomheder, hvad
pris på regnskab og bogføring hos PwC.
der påvirker deres arbejdsdag. Hør om deres syn på
hverdagen og fremtiden, og sammenlign dig med dem.
Indlægsholdere: Michael Krath og Mogens Rasmussen
Kontaktpersoner på standen
Kontaktpersoner på standene
Taastrup Gert Bo Jensen, erhvervsrådgiver
Taastrup Michael Krath og Mogens Rasmussen
Frederik Hentze, graduate
Århus
Anne Mette Lind, erhvervskundechef
Århus
Christian Høj, erhvervsrådgiver
Ulrik Knudsen, erhvervsrådgiver
Anne Mette Lind, erhvervskundechef
Michael Krath og Mogens Rasmussen
BRANCHEDAGE
Dansk Byggeri Branchedage 2014
7
udstillerne
Byggeriets forsikringsservice
Sydbank Leasing
Dansk Byggeris egen forsikringsordning!
Hos Sydbank Leasing kan I lease entreprenørmaski-
Byggeriets forsikringsservice tilbyder skræddersyede
ner, last-, person- og varebiler og meget mere. Vi har
forsikringer med unikke dækninger udelukkende til
kontorer i Jylland og på Sjælland, og du kan forvente
medlemmerne.
en imødekommende betjening og hurtigt svar på din
leasingforespørgsel.
Byggeriets forsikringsservice kender byggebranchen til
bunds og tilbyder de forsikringer, en moderne håndværksvirksomhed har brug for – inkl. private forsikringer.
2 I
9 ud af 10 tilfælde er vi billigere end forhandleren
med deres leasingløsning
2 V
i
har markedets bedste vilkår for udskiftning og
afhændelse af udstyr undervejs
På standen kan du høre meget mere om fordelene ved at
Kontaktpersoner på standene
være forsikret gennem Dansk Byggeris egen forsikrings-
TaastrupErik Thomassen og Carsten Amtoft,
ordning – Byggeriets forsikringsservice.
leasingkonsulenter
ÅrhusKim Steffensen og Jytte Edvardsen,
Kontaktpersoner på standene
leasingkonsulenter
Taastrup
Søren Knudsen, skadeansvarlig
Lauge Ibsen
Lars Astrup
konsulenter på 74 37 45 70
Maria Muff
eller [email protected]
Århus Henrik Lund, forsikringsrådgiver
Jørgen Lund
Erling Hornebo
8
Dansk Byggeri Branchedage 2014
KontaktFå råd og vejledning af en af vores leasing-
BRANCHEDAGE
udstillerne
TEMA: Udvikling af arbejdsprocesser og samarbejde
Bedre arbejdsprocesser og samarbejde kan
bidrage til både højere effektivitet og bedre
bundlinje. Ved at udnytte virksomhedens
ressourcer højnes kvaliteten og arbejdsmiljøet i
forbindelse med tilbudsgivning, planlægning og
udførelse af byggeopgaver.
gennemskuelig og kvalitetssikker byggeproces.
Udfordr byggeriets vanetænkning og gør op med
de mange tidskrævende rutiner og traditioner
i byggeriet – for i stedet at få ideer til en mere
Der kan ligge gevinster i at anvende den retmæssige teknologi i styringen og udførelsen
af opgaver, samt ved at holde bedre styr på fx
virksomhedens administration, medarbejdere og
køretøjer, hvilket kan give udslag i bedre bundlinje. Igen handler det ikke om, hvor meget
it- virksomheden har, men om virksomheden har
den rigtige it.
Lean Construction Danmark
Byggeriets Evalueringscenter
Lean Construction-DK er en forening, der arbejder for at
Byggeriets Evaluerings Centers Fond er stiftet af byggeri-
trimme byggeprocessen og er samlingsstedet for de dan-
ets parter for at drive byggeriets nøgletalssystem, der er
ske aktiviteter for Lean Construction/Trimmet Byggeri.
kendt for karakterbøger og Bygge Rating.
Kontaktperson på standen
Taastrup
Morten Skaarup Jensen, kundekonsulent
Århus
Morten Skaarup Jensen, kundekonsulent
Værdibyg
Værdibyg er et branchesamarbejde, der udgiver vejledninger til byggeprocessen. Mød Værdibyg på standen, og
få en snak om, hvordan parterne sammen kan forbedre
BASIT
byggeprocessen.
Kom forbi BASIT standen, og hør hvordan du kan skabe
Kontaktperson på standen
konkurrencemæssige fordele med hjælpe fra effektive
Taastrup
Århus
it-værktøjer.
Morten Skaarup Jensen, kundekonsulent
Morten Skaarup Jensen, kundekonsulent
Kontaktperson på standen
TaastrupMartin Joost, it-konsulent, Marie Holt,
it-koordinator
ÅrhusMartin Joost, it-konsulent, Marie Holt,
it-koordinator
BRANCHEDAGE
Dansk Byggeri Branchedage 2014
9
udstillerne
Teknologisk Institut
BAM-Bus
Teknologisk Institut lægger huse til messen, og glæder
Byggeriets Arbejdsmiljøbus (Bam-bus)
sig til at byde velkommen til Dansk Byggeris Branchedage
Bam-bus er Dansk Byggeri og 3F’s fælles konsulenttjeneste, som formidler god arbejdsmiljøpraksis og viden om
udvikling af godt arbejdsmiljø direkte til byggepladserne
og til byggevirksomhederne og deres ansatte.
Bam-bus har 8 konsulenter med hver sin bus og dækker
hele landet.
Bam-bus samarbejder med BASIT om integration af
arbejdsmiljø og produktionsstyring mv.
Kontaktpersoner på standene
Taastrup Lars Olsen og Anders kabel
Århus
10 Dansk Byggeri Branchedage 2014
BRANCHEDAGE
Lars Olsen og Morten Barkholt/ Peter Orby
udstillerne
TEMA: Kunder og nye markedsmuligheder
Markedet for energivenligt byggeri og energirenovering bliver et interessant marked for byggeriet de kommende år. Byggeriet kommer til at
spille en stor rolle i omlægningen fra sort til grøn
energi.
Energivejlederne
CRM Byggefakta
Energivejlederen er en efteruddannelse for bygnings-
CRM-Byggefakta – Få nye kunder hver dag
håndværkere og tekniske installatører, som ønsker at
Går du glip af vigtige projekter? Som håndværker og en-
tilbyde deres kunder en energimæssig gennemgang af
treprenør gælder det om at være på forkant med, hvad
deres ejendom. Gennemgangen omfatter alle rentable
der sker i dit lokalområde, så du kan komme først og
områder, hvor der kan spares energi og opnås bedre
byde ind på projekterne. CRM-Byggefakta er Danmarks
komfort og lavere varmeregning. Det er muligt at blive
førende leverandører af information om offentlige og
medlem af Energivejlederordningen, som giver adgang til
private bygge- og anlægsprojekter. Vi overvåger marke-
en række fordele på hjemmesiden
det hver dag. Vi indsamler og sorterer oplysningerne, så
www.energivejlederen.dk og specielt på medlemssider-
du får information om de byggeprojekter, der er relevant
ne, hvor der kan rekvireres markedsførings- og udstil-
for netop din virksomhed.
lingsmaterialer
Besøg os på vores stand, og hør mere om, hvordan vi kan
Kontaktperson på stand
hjælpe din virksomhed med at få nye kunder.
Taastrup: Torben Richardt Hansen
Kontaktperson på stand
Mød Thomas Bejer-Andersen, direktør, CRM-Byggefakta
BRANCHEDAGE
Dansk Byggeri Branchedage 2014 11
udstillerne
TEMA: Uddannelse og udvikling af medarbejdere
Medarbejderne er en vigtig motor for udvikling
mod en bedre bundlinje. Dels er det dem, der
i sidste ende løser opgaverne, og dels har dine
medarbejdere i mange tilfælde uopdagede potentialer fx i forhold til salg, produktionsoptimering og idéudvikling. Udvikling af dine medarbejdernes kompetencer kan styrke din virksomheds
konkurrenceevne og indtjening, og en investering
i udvikling af dine medarbejdernes kompetencer
bliver derved en investering i din virksomheds
fremtid.
KEA
IBA
KEA - Københavns Erhvervsakademis formål er at udvikle
Dansk Byggeris lederuddannelse - skab bedre resultater!
og udbyde praksisrettede videregående uddannelser på
2
Det er især vigtigt for virksomheden, at medarbejdernes kompetencer matcher det arbejde, de
udfører. Det giver gladere medarbejdere – og er i
sidste ende bedre for bundlinjen.
erhvervsakademiniveau og professionsbachelorniveau. Byggeriets Lederuddannelse er en praksisnær uddannelse bygget op som en helhed
2D
en
udgør et forløb på 4 moduler á 9 undervisnings-
KEA samarbejder med Dansk Byggeri om at forme og ud-
og eksamensdage over 2 år, så deltageren kan passe
byde skræddersyede uddannelser til bygge- og anlægs-
sit daglige arbejde samtidigt med lederuddannelsen
branchen. Kom og hør, hvad vi kan gøre for dig.
gennemføres
2U
ddannelsen
Kontaktperson på stand
er skræddersyet til bygge- og anlægs-
branchen
Mød Lars Thore
2
Deltagerne er fagligt udlærte medarbejdere, der har
ambitioner om at opkvalificere og udvikle sig med en
målrettet uddannelse indenfor ledelse i bygge- og
anlægsbranchen
Kontaktpersoner på stand
Mød Malene Hansen og Erik Gamrath
12 Dansk Byggeri Branchedage 2014
BRANCHEDAGE