alaosaston ylimääräinen kokous

Comments

Transcription

alaosaston ylimääräinen kokous
PÖYTÄKIRJA (1/3)
ylimääräinen kokous
17.8.2014
SPL IMATRA ry
www.splimatra.net.
ALAOSASTON YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS
Aika:
Paikka:
Läsnä:
17.8.2014 klo 18
Korvenkannan Neste Imatra, klo 18
Matti Pöljö, Sari Kyyrö, Kaisu Kainulainen, Leena Takkinen, Janne Takkinen, Leena
Laakko, Raimo Laakko, Ari Toivonen, Kati Vainikka, Kai Rossi, Satu Taina, Sanna
Jääskeläinen, Paula Stranius, Seppo Väisänen, Antti Pitkänen, Tommi Laakso, Ulla
Laakso, Leena Roivainen, Sirpa Pääkkö, Carita Hynynen
1. Kokouksen avaaminen
Matti Pöljö avasi kokouksen klo 18
2. Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajaksi esitettiin ja valittiin Matti Pöljö, sihteeriksi Carita
Hynynen, pöytäkirjantarkistajiksi Leena Roivainen ja Sirpa Pääkkö.
3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Tästä kokouksesta toimitettiin kutsu 14 päivää ennen kokousta jäsenistölle, joten
kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Leena Roivainen ja Sirpa Pääkkö.
5. Esityslistan hyväksyminen
Uusien henkilöiden valinta johtokuntaan eronneiden tilalle
Sääntömuutos
alaosaston koulutuskenttä
muut asiat
6. Henkilövalinnat johtokuntaan eronneiden tilalle
SPL Imatran puheenjohtajaksi esitettiin ja valittiin Sari Kyyrö. Sihteeriksi esitettiin ja
valittiin Carita Hynynen. Johtokuntaan esitettiin ja valittiin Janne Takkinen ja Raimo
PÖYTÄKIRJA (2/3)
ylimääräinen kokous
17.8.2014
Laakko. Puheenjohtaja ja sihteeri-valinnat ovat voimassa syyskokoukseen saakka,
jolloin asia otetaan uudelleen käsittelyyn.
7. Sääntömuutos
Todettu, että tässä kokouksessa ei käsitellä nyt käsitellä asiaa liittyen varajäsensääntömuutokseen. Otetaan asia esille syyskokouksessa.
8. Alaosaston koulutuskenttä
Alaosaston nykyinen kenttäprojekti Kurkvuoressa päätetään. Kentän sijainti ym.
mahdollinen alueen levottomuus ei ole sopiva alaosaston tarpeisiin. Uutta kenttää on
kaavailtu Salo-Issakkaan. Alue on hyvä sijainniltaan, tontilla sijaitsee valmiina sähköja vesiliittymä. Uusi kenttä vaatii runsaasti työtä ja tekemistä, talkooväen toivotaan
osallistuvan kentän raivaukseen ja ylipäänsä kentän kunnostamiseen, jotta saadaan
toimiva ja asianmukainen koulutuskenttä. Janne Takkisella ja Matti Pöljöllä on
tarkempaa tietoa alueesta ja siihen liittyvistä asioista.
9. Muut esille tulevat asiat
Yhdistykseltä on pyydetty koiraesitystä Museotielle 16.8.2015. Sovittu, että palataan
asiaan kun saadaan tarkempia tietoja tapahtuman luonteesta ym. maksuista.
Janne Takkiselle osoitettiin kysymys sähköpostilla, johon Janne antoi suullisen
vastauksen.
Talkoopäivät Salo-Issakan kentälle sovittu su 24.8 klo 10, la 30.8 klo 10. Jos joku ei
pääse talkoisiin, voi mennä kentälle myös muuna aikana, työtä kyllä riittää.
Lisätietoja voi kysyä Matti Pöljöltä tai Janne Takkiselta.
10. Seuraava kokous
Tulevasta syyskokouksesta tullaan lähettämään kokouskutsu jäsenistölle.
11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti kokousta aktiivisesta osallistumisesta ja hyvistä päätöksistä,
Kokous päättyi klo 19.30
PÖYTÄKIRJA (3/3)
ylimääräinen kokous
17.8.2014
______________________________
Puheenjohtaja Matti Pöljö
_____________________________
Sihteeri Carita Hynynen
Olemme tarkistaneet kokouksen pöytäkirjan
vastaavaksi.
_____________________________
Leena Roivainen
.
.2014 ja todenneet sen kokouksen kulkua
______________________________
Sirpa Pääkkö