Kuvataidelinja 34 ov ja Kuvataiteen perusopinnot 25 op

Comments

Transcription

Kuvataidelinja 34 ov ja Kuvataiteen perusopinnot 25 op
KUVATAIDELINJA 34 ov &
KUVATAITEEN PERUSOPINNOT 25 op
Lapin yliopisto, avoin yliopisto
Koko lukuvuosi 2015 - 2016
Sinulle, joka suunnittelet kuvallisen alan jatko-opintoja tai haluat vahvistaa kuvallisen ilmaisun
taitojasi.
Kuvataidelinjan opintokokonaisuus koostuu Kuvataidelinjan omista opinnoista
(lähiopetus 34 ov) sekä mahdollisuudesta suorittaa ohessa Lapin Yliopiston Avoimen
yliopiston opinnoista Kuvataiteen perusopinnot 25 op (oikeuden järjestää avoimen
yliopiston opintoja myöntää Lapin Yliopisto keväällä 2015).
Kuvataidelinjan opiskelu kokonaisuudessaan on päätoimista, lähiopetusta taideluokassa
n. 25 h/vko. Opintokokonaisuus oikeuttaa Kelan opintotukiin.
Opiskelija voi myös hakea suorittamaan vain Avoimen yliopiston Kuvataiteen
perusopintoja 25 op, jolloin opiskelu on sivutoimista (ei oikeuta opintotukeen),
lähiopetusta keskimäärin 8h/vko koko lukuvuoden ajan.
Lähiopetus toteutetaan kahtena iltana viikossa,
maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 17.00 - 20.00.
Kuvataidelinjan opinnot on jaettu kursseihin, jotka
sisällöltään tukevat Avoimen yliopiston kurssien
suorittamista ja syventävät oppimista. Sisältöalueita
ovat maalaus, piirustus, kuvanveisto ja
plastinen sommittelu, digitaalinen kuvankäsittely,
metalligrafiikka, taidehistoria ym.
Kuvataiteen perusopinnot 25 op avoimina yliopisto-opintoina ovat Lapin Yliopiston Taiteiden
Tiedekunnan sivuaineopintoja. Avoimet yliopisto-opinnot vastaavat sisällöltään tiedekunnissa
annettavaa opetusta, todistuksilla on sama arvo kuin tiedekuntien vastaavista suorituksista
antamilla todistuksilla. Avoimiin yliopisto-opintoihin ei ole pohjakoulutusvaatimuksia.
Kuvataiteen perusopinnot 25 op painottuvat kuvataiteen opiskeluun käytännön harjoitusten
kautta. Opinnot sisältävät myös luentoja, harjoitustehtäviä ja itsenäistä työtä.
Opintojen sisällöstä saat tarkempaa tietoa www.avoinyliopisto.fi (Hae: Kuvataiteen perusopinnot)
Opinnot suoritetaan Kanneljärven Opistolla Lohjalla. Myös kevätnäyttely kuuluu opintoihin.
Linjan opettajat ovat alansa ammattitaiteilijoita.
Koulutus alkaa 24.8.2015 ja lukuvuoteen sisältyvät joululoma sekä syys- ja talviloma.
Opintoviikko (opetusta keskimäärin 30 tuntia), alkaa maanantaisin klo 10.00 ja päättyy
perjantaisin klo 13.00.
Mahdollisuus työskennellä iltaisin itsenäisesti.
Koulutukseen hakeminen ja opiskelijavalinnat
5

Similar documents