SVETOVNI DAN HRANE 2015/ World Food Day 2015

Comments

Transcription

SVETOVNI DAN HRANE 2015/ World Food Day 2015
Program na dan 24. 8. 2015. Spremembam in dopolnitvam programa sledite na spletni strani
http://www.mediterraneandietcongress.com/si/ ali www.fvz.upr.si pod dogodkom.
SVETOVNI DAN HRANE 2015/
World Food Day 2015
»Hrana in prehrana za zdravje«/
»Food and Nutrition for Health«
Letna konferenca z naslovom/
Year Conference entitled
Mediteranska hrana in prehrana/
Mediterranean Food and Nutrition
Kongresni center Life Class Portorož/
Life Class Hotels Portorož, Slovenia
16. in 17. 10. 2015/ 16 & 17 October 2015
Organizacijski odbor/ Organising Committee: Milena Bučar Miklavčič, Darja Barlič Maganja, Bojan Butinar, Tamara Poklar Vatovec,
Peter Raspor (Predsednik/Chair)
Tehnična organizacija/ Technical Organisation: Institut FNH: Mariza Bulič (registration and sponsors), Martina Kocbek Gajšt
(publications), Maja Šumanski Petrović (public relations), Life Class Janez Jager (accommodation of event activities), Rotary Club
Portorož Goran Petek (culinary experience and entertainment of invited guests)
Spletna stran/ Website: www.fvz.upr.si
Kontakt/ Contact: [email protected]
i
Organizatorji/ Organisers
Organizatorji sekcij/ Organisers of the sessions
Organizatorji okroglih miz/ Organisers of round tables
ii
Program na dan 24. 8. 2015. Spremembam in dopolnitvam programa sledite na spletni strani
http://www.mediterraneandietcongress.com/si/ ali www.fvz.upr.si pod dogodkom.
16. 10. 2015/ 16 October 2015, Friday 8:30 -15:30 Morning Programme in Slovenian language
7:30 – 16:30
Registracija/ Registration
Pozdravni nagovor/
8:30
Welcome words for World food day 2015
Peter Raspor, vodja Inštituta za živila, prehrano in zdravje UP FVZ/
Head of the Institute of Food, Nutrition and Health UP FHS
Predsedujoči/ Chairs:
Darja Barlič Maganja, Tamara Poklar Vatovec
Mesto mediteranske prehrane v poslanstvu svetovnega dneva hrane/
The Place of the Mediterranean diet in the frame of the World Food Day
Dorjan MARUŠIČ, et al., nekdanji minister za zdravje RS/ ex minister for
Health, Republic Slovenia
Oljke in mediteranska hrana/ Olive culture in Mediterranean diet
Milena BUČAR MIKLAVČIČ, UP ZRS, Koper
8:45
Vino in mediteranska prehrana/ Wine and Mediterranean diet
Iztok KLENAR, KLEN’ART, Koper
9:25
Kis v mediteranski hrani in prehrani/ Vinegar in Mediterranean food and
nutrition, Janja TRČEK, UM, Maribor
9:45
9:05
Kava v mediteranski hrani in prehrani/ Coffee in Mediterranean diet nutrition 10:05
Urška PIVK KUPIROVIČ, Nestle, Ljubljana
Odmor/ Break with Mediterranean cuisine
10:25 - 11:00
Predsedujoči/ Chairs:
Peter Raspor, Milena Bučar Miklavčič
Oblikovanje terminologije s področja gastronomije Slovenske Istre/
Terms Formation in the Gastronomy of the Slovenian Istria
Vesna MIKOLIČ et al., UP ZRS, Koper
Gibanje, hrana in zdravje/ An importance of diet during physical inactivity for
maintaining health, Boštjan ŠIMUNIČ et al., UP ZRS, Koper
11:00
Turizem na podeželju in mediteranska prehrana/AGRITOURISM and
Mediterranean diet, Stanislav RENČELJ et al., UP-Turistica, Portorož
11:40
11:20
Sredozemsko kmetijstvo in mediteranska hrana/ Mediterranean agriculture
12:00
and Mediterranean food
Tanja STRNIŠA et al., Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS
Kako vplivati na zavarovance, da upoštevajo prehrano kot element ohranjanja 12:20
zdravja? Irena TISELJ KALUŽA, Vzajemna zdravstvena zavarovalnica
Odmor / Break with Mediterranean cuisine
OKROGLA MIZA
Nesnovna kulturna dediščina in sredozemska prehrana
13:00-14:00
14:00 - 15:30
Organised by
Moderator: Franco JURI, Pomorski muzej Sergeja Mašere Piran
Uvodničarji: dr. Bojan BUTINAR, Center Mediteranskih Kultur, Slavko
MEZEK, Regionalni razvojni center Koper, Adela PUKL, Slovenski etnografski
muzej, Tanja STRNIŠA, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrane RS,
Verena VIDRIH-PERKO, Ministrstvo za kulturo
Organizacijski odbor/ Organising Committee: Milena Bučar Miklavčič, Darja Barlič Maganja, Bojan Butinar, Tamara Poklar Vatovec,
Peter Raspor (Predsednik/Chair)
Tehnična organizacija/ Technical Organisation: Institut FNH: Mariza Bulič (registration and sponsors), Martina Kocbek Gajšt
(publications), Maja Šumanski Petrović (public relations), Life Class Janez Jager (accommodation of event activities), Rotary Club
Portorož Goran Petek (culinary experience and entertainment of invited guests)
Spletna stran/ Website: www.fvz.upr.si
Kontakt/ Contact: [email protected]
iii
SLOVESNOST OB SVETOVNEM DNEVU HRANE 2015/
WORLD FOOD DAY 2015 CEREMONY
15:45 - 16:15
prof. dr. Darja BARLIČ MAGANJA,
Dekanja UP FVZ/ Dean of the Faculty of Health Sciences UP
prof. dr. Ibrahim ELMADFA,
past President of International Union of Nutritional Sciences
Predstavnik Republike Slovenije/
Representative of Republic of Slovenia
to be appointed
prof. dr. Peter RASPOR,
Vodja Inštituta za živila, prehrano in zdravje UP FVZ/
Head of the Institute for Food, Nutrition and Health UP FHS
Predsedujoči/ Chairs:
Peter Raspor, Bojan Butinar
Openness and excellence in the Mediterranean diet
Kerem ZOHAR,
Institute of Biochemistry, Food Science and Nutrition,
Hebrew University of Jerusalem, Rehovot, Israel
16:15 - 17:00
POSTER SESSION
17:00 – 18:30
18:45 - 23:00
Evening experience of Mediterranean culinary culture/
Večerna izkušnja mediteranske kulinarične kulture
Welcome address/ Pozdravni nagovor
by representatives of Rotary International Slovenia
Martin Šinigoj, Rotary Governor district 1912
Goran Petek, Chair Rotary Club Portorož
After dinner speech/ Predavanje
Piran salt, the identity of space and global commodity/
Piranska sol kot lokalna in globalna dobrina
Mitja GUŠTIN, retired professor, Univerza na Primorskem/
University of Primorska
iv
Organised by
with
invitation
only
Program na dan 24. 8. 2015. Spremembam in dopolnitvam programa sledite na spletni strani
http://www.mediterraneandietcongress.com/si/ ali www.fvz.upr.si pod dogodkom.
17. 10. 2015/ 17 October 2015, Saturday, 8:30 – 19:00
7:30 – 8:30
7:30 – 9:00
Registration
POSTER SESSION
Session
Traditional Mediterranean foods
Quality and safety aspects
Chairs:
Sonja Smole Možina, Peter Raspor
9:00-11:00
Organised by FW7 project
Food authenticity in context of high throughput analytics concepts
Jasna PETER KATALINIĆ et al, Croatia
9:00
Microbial quality and safety of fruits and vegetables: a MEDian approach
Dimitris TSALTAS, Cyprus
9:20
Quality and safety challenges in seafood chain: case fish
Slavica ČOLAK et al., Croatia
9:40
Quality and safety challenges in novel products in grain chain; the case of carob
Martina AVBELJ et al., Slovenia
10:00
Challenges for processing “forgotten” Mediterranean products
Paola PITTIA, Italy
10:20
Knowledge transfer and innovation for traditional food
Susanne BRAUN et al., Germany
10:40
Break with Mediterranean Cuisine sponsored by Rotary club
Croatia
Till 11:30
Session
Traditional Mediterranean diet
11:30-13:10
Organised by
Nutrition aspects
Chairs:
Dimitris Tsaltas, Peter Raspor
Contribution of Mediterranean herbs and spices to Mediterranean diet
Anna McELHATTON et al., Malta
11:30
Contribution of Meat products in Mediterranean diet
Antonello PAPARELLA et al., Italy
11:50
Contribution of dairy products in Mediterranean diet
Effie TSAKALIDOU, Greece
12:10
Forgotten Mediterranean fruits for Mediterranean diet
Artemis KARAALI, Turkey
12:30
Forgotten fermented foods for Mediterranean diet
Carlo BRUSCHI et al., Italy
12:50
Break with Mediterranean Cuisine sponsored by Rotary club
Croatia
Till 14:00
Organizacijski odbor/ Organising Committee: Milena Bučar Miklavčič, Darja Barlič Maganja, Bojan Butinar, Tamara Poklar Vatovec,
Peter Raspor (Predsednik/Chair)
Tehnična organizacija/ Technical Organisation: Institut FNH: Mariza Bulič (registration and sponsors), Martina Kocbek Gajšt
(publications), Maja Šumanski Petrović (public relations), Life Class Janez Jager (accommodation of event activities), Rotary Club
Portorož Goran Petek (culinary experience and entertainment of invited guests)
Spletna stran/ Website: www.fvz.upr.si
Kontakt/ Contact: [email protected]
v
Session
Traditional Mediterranean diet
14:00-16:00
Organised by
Health aspects
Chairs:
Paola Pittia, Peter Raspor
Mediterranean Diet and Gut Health
Alojz IHAN et al., Slovenia
14:00
Salt in Mediterranean diet
Urška BLAZNIK et al., Slovenia
14:20
The Mediterranean diet traps for adult population
Tamara POKLAR VATOVEC et al., Slovenia
14:40
Revival of Beer in Mediterranean diet
Ida LESKOŠEK ČUKALOVIĆ, Serbia
15:00
The challenge for future Mediterranean diet: how to fight obesity?
Ascensión MARCOS, Spain
15:20
Mediterranean diet and health improvement under patient's genetic 15:40
prospective
Kalliopi GKOUSKOU et al, Greece
Till 16:30
Break with Mediterranean Cuisine sponsored by Rotary club
Portorož
16:30 - 17:30
ROUND TABLE DISCUSSION
The role of the Mediterranean diet in our everyday life
Organised by
Chair TBC
Speakers: Centre International de Hautes Études Agronomiques
méditerranéennes (CIHEAM Paris), National Centre for Scientific Research of
Lebanon (CNRS Lebanon), European Commission Directorate General for
Agriculture and Rural Development (EC DG AGRI)
Chairs:
Ascensión MARCOS, Peter Raspor
Closing lecture
(Bio)enriched foods in Mediterranean diet: the challenge for whom?
Ibrahim ELMADFA, retired director and professor emeritus, Institute of
Nutritional Sciences, Austria
Concluding remarks of organiser
Peter RASPOR,
Head of the Institute for Food, Nutrition and Health UP FHS
17:30 - 18:15
18:15 - 18:30
18:30
Reception by Slovenian Food producers
Selected Slovenian restaurants and wine producers
vi
Organised by