več v prilogi - Vrtec Kamnik

Comments

Transcription

več v prilogi - Vrtec Kamnik
Vrtec Antona Medveda Kamnik
Novi trg 26b
1241 Kamnik
telefon 01 830 33 30
telefaks 01 839 13 27
e-pošta: [email protected]
e-naslov: www.vrtec-kamnik.si
Kamnik, avgust 2015
Spoštovani starši
Šolsko leto se zaključuje zato vam sporočamo, da bodo za vaše malčka v šolskem letu 2015/2016 v enoti PESTRNA poskrbeli strokovni
delavci:
ENOTA PESTRNA
LUNICE 1-3 leta
MEHURČKI 1-2 leti
ŠPELA NOVAK vzg.
PIKAPOLONICE
JOŽI KLEMEN vzg.
NADA KORBAR pom. vzg.
3-6 let
JADRANKA GOLOB pom. vzg.
MONIKA CORNER vzg.
SONČKI 3-6 let
VANDA BEČ vzg.
INES KERN pom. vzg.
MIŠKE 2-3 leti
MELITA LAH vzg.
ALEKSANDRA INTIHAR pom. vzg.
OBLAČKI 3-6 let
BOŽENA LEBENIČNIK pom. vzg.
JANA GROFELNIK pom. vzg.
ŠKRATKI 2-4 leta
BARBARA ZORMAN vzg.
ZAJČKI 3-6 let
LOTI ŽLAUS pom. vzg.
RIBICE 2-4 leta
IRENA JEGLIČ KUMŠE vzg.
ALENKA HUDEJ pom. vzg.
KSENIJA NOVAK vzg.
JERNEJA KRŽIŠNIK
MARIJA GODICELJ ISTANIČ pom. vzg.
ŽOGICE 5-6 let
JANA MARINKO vzg.
JANA KAKER pom. vzg.
Sočasnost ELIZABETA ŠINKO, JANJA LEDERER
Spremljevalka MOJCA HABJAN
Želimo si, da morebitne spremembe, ki so se dogodile v skupini v katero je vključen vaš otrok sprejmete z razumevanjem, novim sodelavcem pa
ponudite priložnost, da se vam in vašim otrokom dokažejo s svojim delom.
Renata Semprimožnik v. d. ravnateljice vrtca l.r