DOPOLNITEV K UVODU PRIROČNIKA

Comments

Transcription

DOPOLNITEV K UVODU PRIROČNIKA
DOPOLNITEV K UVODU PRIROČNIKA
Glavni in odgovorni urednik
Zoran Milić
Irena Porekar Kacafura
2001 – 2010
2012 –
Tehnični urednik
Zoran Milić, Goraz Lemajić
Irena Porekar Kacafura
2001 – 2010
2012 –
Lektoriranje
Simona Slana
Darja Gabrovšek Homšak
2001 – 2010
2012 –
Oblikovanje in grafična priprava
Gorazd Lemajič
Rudolf Rijavec
Dušan Pogačar
2001 – 2010
2012 – 2014
2015 –