KESÄYSI 2015 Isoniitun koulu

Comments

Transcription

KESÄYSI 2015 Isoniitun koulu
KESÄYSI 2015
Isoniitun koulu
YHTEISHAUN TULOSTEN JULKISTAMINEN
Opiskelijaksi ottamisen tulokset ilmoitetaan aikaisintaan torstaina 11.6.2015. Suurimmalle osalle
hakijoista lähetetään kirjallinen tiedote yhteishaun tuloksista postitse. Lue kirje huolella ja
noudata kirjeessä annettuja ohjeita! Lisäksi kuhunkin oppilaitokseen valittujen lista on usein
nähtävillä oppilaitoksessa tai sen Internet-sivuilla, mikäli olet antanut yhteishaussa luvan tietojen
julkaisemiseen. Oppilaitokseen valittujen lista kannattaa käydä katsomassa siinä ammatillisessa
oppilaitoksessa tai lukiossa, minkä on merkinnyt ensimmäiseksi hakutoiveekseen. Jos et löydä
nimeäsi oppilaitoksen nimilistoista, kysy lisätietoja lukiossa rehtorilta, ammatillisessa
oppilaitoksessa opinto-ohjaajalta tai opintotoimistosta.
OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN
Oppilaitokset lähettävät hyväksymiskirjeen mukana ohjeet, joiden mukaan opiskelupaikka on
vastaanotettava. Paikan vastaanottamisen takaraja on 25.6. Lue hyväksymiskirjeen ohjeet huolella
ja noudata annettuja ohjeita.
Hakija menettää opiskelupaikkansa, ellei hän ilmoita määräajassa vastaanottavansa sitä. Yhtä
tärkeää on myös ilmoittaa, ellet ota opiskelupaikkaa vastaan. Määräajan umpeutumisen jälkeen
ammatilliset oppilaitokset ja lukiot alkavat välittömästi täyttää vapaaksi jääneitä opiskelupaikkoja
varasijoilla olevilla. Varasijojen voimassaolo päättyy 20.9.
LUKIOT
Opiskelupaikka varmistetaan viemällä alkuperäinen perusopetuksen päättötodistus siihen
lukioon, johon sinut on hyväksytty.
Arkadian yhteislyseo
Valittujen nimet ilmoitetaan lukion ovessa (sisäänkäynti B) 11.6. klo 9.00 alkaen. Valitut saavat
myös kirjeen kotiin. Lukiopaikka on otettava vastaan 11.6. klo 9.00–16.00, tuomalla
perusopetuksen alkuperäinen päättötodistus oppilaitoksen kansliaan. Tuolloin uudelle opiskelijalle
jaetaan informaatiota alkavista lukio-opinnoista. Mikäli et pääse ilmoittautumaan
henkilökohtaisesti 11.6., niin ota etukäteen yhteyttä lukion kansliaan (010 501 3701). Huoltaja voi
tarvittaessa toimittaa ilmoittautumisen opiskelijan puolesta. Tervetuloa!
Nurmijärven Yhteiskoulun lukio
Lukio ei lähetä kirjettä valituille opiskelijoille. Valittujen nimet ovat pääsisäänkäynnin ovissa,
Askolan ovissa, lukion Facebook- ja kotisivulla 11.6. klo 9.00 alkaen. Opiskelupaikka varmistetaan
koulun kansliaan 11.–12.6. klo 9.00–15.00. Kanslia on suljettu juhannuksesta heinäkuun loppuun.
Rajamäen lukio
Valittujen nimet ilmoitetaan sekä koulun pääovessa että yhteishaussa luvan antaneitten
oppilaitten osalta myös lukion Internet-sivuilla. Opiskelupaikka vastaanotetaan tuomalla
alkuperäinen peruskoulun päättötodistus lukiolle joko 15.6. klo 9.00–15.00, 16.6. klo 9.00–12.00
tai 17.6. klo 9.00–13.00. Tilaisuudessa tarkistetaan maaliskuussa tehdyt ainevalinnat. Varaa aikaa
henkilökohtaista keskustelua varten. Mikäli ilmoitetut ajankohdat eivät sovi, niin ota yhteyttä
opinto-ohjaaja Varpu Kujalaan (040 317 2893, [email protected]).
Helsingin lukiot
Hakija saa päätöksen opiskelijaksi ottamisesta postitse. Oppilaitokseen valittujen nimilista ovat
nähtävillä sekä oppilaitoksissa että Internetissä niiden hakijoiden osalta, jotka ovat antaneet luvan
julkaista opiskelijavalinnan tulokset Internetissä. Ohjatut ilmoittautumiset tehdään lukioissa
muutamina arkipäivinä heti yhteishaun tulosten julkaisemisen jälkeen. Koulut ilmoittavat
ilmoittautumispäivät hyväksymiskirjeessä. Joissakin lukioissa uudet opiskelijat tekevät
ensimmäisen vuoden alustavat lukujärjestykset ilmoittautumisen yhteydessä. Tilaisuudessa on
mukana opinto-ohjaaja ja usein myös tutor-opiskelijoita. Opiskelupaikka on vastaanotettava
viimeistään 25.6. klo 16.00.
Vantaan lukiot
Lukiopaikka varmistetaan 11.6. klo 9.00–16.00 (jotkut lukiot 11.–12.6.), jolloin lukioiden opintoohjaajat ovat tavattavissa. Opiskelupaikan varmistamisen yhteydessä aloitetaan lukio-opintojen
suunnittelu ja tarkistetaan ainevalinnat. Lukioissa toivotaan, että valitut tulevat ottamaan paikan
vastaan henkilökohtaisesti. Esteen ilmaantuessa on otettava etukäteen yhteyttä ko. lukioon.
Opiskelupaikka on vastaanotettava viimeistään 25.6. klo 15.00.
Lukioon toimitetaan Opiskelutietolomake perusopetuksesta jatko-opintoihin. Lomakkeen saat
yläkoulusi oppilaanohjaajalta.
AMMATILLISET OPPILAITOKSET
Keudan ammattiopisto, Nurmijärvi Lopentie
Uusien opiskelijoiden ilmoittautuminen on 15.–16.6. klo 9.00–15.00. Ilmoittautuminen tapahtuu
käymällä henkilökohtaisesti oppilaitoksessa. Lue saamasi hyväksymiskirjeen ohjeet huolellisesti ja
ota perusopetuksen päättötodistus mukaasi. Mikäli et pääse ilmoittautumaan paikan päällä, voit
varmistaa opiskelupaikkasi soittamalla ilmoittautumispäivinä Keudan opinto-ohjaaja Tuire Aikiolle
(050 415 0746, [email protected]). Heinäkuun ajan Keudan toimisto on suljettu ja opintoohjaaja on lomalla.
TTS Rajamäki
Opiskelupaikka varmistetaan toimittamalla vahvistuskirje oppilaitokseen 25.6. mennessä joko
postitse tai jalkaisin.
Varia
Valittujen nimet julkaistaan 11.6. oppilaitosten ovilla tai ilmoitustauluilla ja Internetissä (luvan
antaneet hakijat). Opiskelupaikka on varmistettava 25.6. klo 15.00 mennessä, lähettämällä
valintakirjeen mukana oleva paikanvarmistuslomake täytettynä ja allekirjoitettuna kirjeessä
olevaan osoitteeseen.
Opiskelutietolomake perusopetuksesta jatko-opintoihin toimitetaan oppilaitokseen syksyllä, kun
opinnot alkavat.
Muut ammatilliset oppilaitokset
Ammatilliset oppilaitokset postittavat ilmoitukset opiskelijavalinnoista 11.6. alkaen. Toimi
annettujen ohjeiden mukaisesti. Valittujen nimet ilmoitetaan myös oppilaitosten ulko-ovilla sekä
mahdollisesti oppilaitosten Internet-sivuilla. Ammatillinen opiskelupaikka on varmistettava
palauttamalla valintakirjeen mukana tuleva paikanvarmistuslomake täytettynä ja allekirjoitettuna
määräaikaan mennessä. Opiskelupaikka on vastaanotettava viimeistään 25.6.
OHJEITA ILMAN OPISKELUPAIKKAA JÄÄNEILLE
Jos jäät ilman opiskelupaikkaa, voit hakea ammatilliseen peruskouluun valmentavaan
koulutukseen (VALMA). VALMA-koulutus on suunnattu peruskoulun päättäneille nuorille, jotka
tarvitsevat lisää aikaa ja tukea ammatinvalinnalleen ja jatko-opintojen suunnitteluun. Lisäksi
koulutuksessa on mahdollista korottaa peruskoulun päättötodistuksen arvosanoja. Näin ollen
VALMA soveltuu myös lukioon hakeville.
Nurmijärvellä VALMA-koulutusta järjestää Keudan ammattiopisto. Muita vaihtoehtoja ovat mm.
Varia, Vantaa
Omnia, Espoo
Hyria, Hyvinkää
Stadin Ammattiopisto
Lisätiedot löytyvät osoitteesta www.opintopolku.fi > koulutuksen valinta > muita vaihtoehtoja
peruskoulun jälkeen.
Hakuaika on 19.5.–21.7.2015. Haku tehdään osoitteessa www.opintopolku.fi. Hakija asettaa
enintään kolme (3) hakutoivetta ensisijaisuusjärjestykseen. Valinnoista ilmoitetaan hakijalle
7.8.2015.
Yläkoulusi oppilaanohjaaja auttaa hakusi suunnittelussa ja hakemuksen täyttämisessä!
Muita vaihtoehtoja:
Hyvinkään ja Riihimäen kaupunkien järjestämä kymppiluokka
Lisätiedot Hyvinkään kymppiluokasta ovat Hyvinkään yhteiskoulu Internet-sivuilla. Etene kohdista
opiskelu ja kymppiluokka.
Kansanopistotkin tarjoavat lisäopetusta. Esimerkiksi
(www.seurakuntaopisto.fi) on kymppiluokka ja VALMA.
Järvenpään
Seurakuntaopistossa
Nurmijärven kunnan nuorisopalveluiden työpaja
Työpajatoiminta on Nurmijärven kunnan nuorisopalveluiden ylläpitämää nuorten työllistämistä.
Alle 25-vuotiaat nuoret ohjataan TE-toimiston kautta työpajalle työkokeiluun tai palkkatukityöhön.
Lisätietoja
saat
erityisnuorisotyöntekijä
Ulla
Manniselta
(040 317
2348,
[email protected]).
Oppilaitosten lisähaut
Oppilaitokset voivat järjestää 15.6. alkaen omia lisähakuja kevään 2015 yhteishaussa vapaiksi
jääneille koulutuspaikoille. Lisätiedot ja hakeminen ovat myöhemmin osoitteessa
www.opintopolku.fi.
Oppisopimus
Lisätietoja saat esimerkiksi osoitteista
www.seurakuntaopisto.fi > oppisopimus.
www.keuda.fi
>
oppisopimuskoulutus
ja
Syksyn yhteishaku
Hakuaika on 22.9–1.10.2015. Haku päättyy 1.10. klo 15.00. Tarjolla olevaa koulutusta voi seurata
Opintopolusta. Syksyn yhteishaun koulutustarjonta on suppeampi kuin keväällä järjestetyn haun
tarjonta. Haku tehdään osoitteessa www.opintopolku.fi.
KOULUMATKATUKI
Lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa päätoimisesti opiskeleva voi saada korvausta
päivittäisten koulumatkojen kustannuksista, kun koulumatkan pituus on vähintään 10 km ja
koulumatkan kustannukset ovat yli 54€/kk. Kun lippusi hinta ylittää 54€/kk, maksat matkalipusta
43€/kk. Lopun hinnasta maksaa Kela.
KURAATTORI KOULULLA
Koulukuraattori Riina Kontro on tavattavissa koululla myös kesällä ajalla 1.6.-24.6.2015 ja jälleen
3.8. Soita tai tule käymään! Varminta on sopia tapaamisaika puhelimitse tai sähköpostitse
etukäteen.
Koulukuraattori Riina Kontro p. 040 317 4319 [email protected]
TERVEYDENHOITAJA KOULULLA
Terveydenhoitaja lukuvuonna 2015- 2016 on Laura Puranen. p.0403174297
Laura Puranen aloittaa työn Nurmijärven kunnassa kesäkuun lopussa. Ajanvaraustiedot tulevat
myöhemmin.
Tarvittaessa kesän aikana palvelee nuorisoneuvola p. 0403172805
Opon kesävastaanottoajat
Mikäli jäät ilman koulutuspaikkaa, niin soita ja sovi tapaaminen. Olen tavattavissa yhteishaun
jälkiohjausta varten koululla seuraavasti:
torstaina
perjantaina
maanantai
11.6.2015
12.6.2015
15.6.2015
klo 9.00-15.00
klo 8.00–14.00
sovitusti
Oppilaanohjaaja Laura Lindberg
p.040-317 4039
[email protected]
AURINKOISTA KESÄÄ JA ONNEA TULEVAISUUTEEN! T:Laura-opo