Heikinmarkkinat kauppiaille

Comments

Transcription

Heikinmarkkinat kauppiaille
Turun osasto
HEIKINMARKKINAT
Turun Kauppatorilla
20.9.2015
klo 10.00-17.00
Turun osasto
TURUN PÄIVÄN HEIKINMARKKINAT
Perinteiset, järjestyksessään 46:net Heikinmarkkinat järjestetään Turun päivänä 20.9.2015 Turun
Kauppatorilla.
Heikinmarkkinat on vuodesta 1970 yhtäjaksoisesti järjestetty koko perheen tapahtuma, johon
saapuu markkinamyyjiä eri puolilta Suomea. Turkulaiset osaavatkin odottaa hyväntuulisten
Heikinmarkkina-kauppiaiden kojujen laajaa tarjontaa syksyn satotuotteista saappaisiin!
Hyvien kauppojen lisäksi luvassa on tanssia, teatteria ja musiikkia eri esiintyjien toimesta.
Heikinmarkkinoiden pääesiintyjänä nähdään tänä vuonna Janne Engblom Trio! Lavalle nousevat
myös mm. Tanssiteatteri ERI, lauluyhtye Helianthus ja Hard Rock Company. Tuttuun tapaan
Turkuseura julkistaa markkinalavalta vuoden Turun Flikan ja Pojan.
Tervetuloa markkinoille!
Jyri Joki
markkinatoimikunnan puheenjohtaja
Suomen Punainen Risti Turun osasto
Tarjoamme Heikinmarkkina-kauppiaillemme mahdollisuuden Facebook-näkyvyyteen!
Julkaisemme Heikinmarkkinoiden FB-seinällä myyntipaikan maksaneiden markkinamyyjien
haluaman mainostekstin + kuvia Heikinmarkkinoilla myytävistä tuotteista. Julkaisuvalmis teksti
(max. 1000 merkkiä välilyönneillä) sekä kuvat (max. 4 kpl) tulee toimittaa yhdessä myyjän
yhteystietojen kanssa osoitteeseen [email protected] viimeistään 18.9.2015 mennessä.
Julkaisemme tekstejä toimitusjärjestyksessä. Pidätämme oikeuden muokata toimitettuja
tekstejä ennen julkaisemista.
Seuraa Heikinmarkkinoita Facebookissa: https://www.facebook.com/Heikinmarkkinat
Suomen Punainen Risti Turun osasto
Kauppiaskatu 12 A 5
20100 Turku
Puh 046 9204141
[email protected]
Heikinmarkkinoiden 20.9.2015 perustietopaketti
JÄRJESTÄJÄ
PALOTURVALLISUUS
 Suomen Punainen Risti Turun osasto, Kauppiaskatu 12 A
5, 20100 Turku. Puhelin 046 9204141, sähköposti
 Avotulen teko ilman lupaa on kielletty. Kaikilla avotulta
[email protected] Toimisto on
klo 10-16 ja markkinapäivänä klo 8-18.
avoinna
ma-to
MARKKINA-ALUE
tai kaasulaitteita käsittelevillä yrittäjillä tulee olla riittävä alkusammutuskalusto eli sammutuspeite ja vuoden
sisällä tarkastettu käsisammutin. Nestekaasua saa olla
25 kg myyntipaikkaa kohden.
ELINTARVIKEMYYNTI
 Turun Kauppatori
 Myyntioikeuden varmistamiseksi kaikkien elintarvike-
PAIKKAVARAUKSET JA MAKSUT
 Paikkamaksu on suoritettava laskuun merkittyyn maksupäivään mennessä tai varaus katsotaan rauenneeksi ja
järjestäjällä on oikeus luovuttaa kyseinen myyntipaikka
toiselle varaajalle. Viime vuonna mukana olleet myyjät
varmistavat entisen myyntipaikkansa maksamalla paikkamaksun 31.7.2015 mennessä. Vasta maksun suorittaminen merkitsee lopullista varausta.
 Paikkamaksun suorittamalla myyjä sitoutuu noudattamaan kaikkia järjestäjän tässä tai suullisesti antamia ohjeita.
 Myyntipaikkojen hinnat ilmenevät takasivun hinnastosta.
ERITYISMÄÄRÄYKSIÄ
 Ilmapallomyynti: yksinmyyntioikeus on mahdollista saada
sopimalla siitä järjestäjän kanssa etukäteen. Tätä oikeutta ei saa siirtää kolmannelle osapuolelle.
 Kirjallisten esitteiden kiertävä jakelu on kielletty.
 Vain virallisten poliittisten puolueiden esiintyminen on
sallittu ellei järjestäjän kanssa ole toisin sovittu.
 Arvanmyynti- ja onnenpyöräpaikat: järjestäjällä on oikeus
periä paikanhaltijalta Turun kaupungin määräämä vuorokausimaksu. Kiertävä arvanmyynti on kielletty.
myyjien tulee tehdä etukäteisilmoitus Turun Ympäristöterveyshuoltoon vähintään 14 vrk ennen tapahtumaa. Ilmoitus toimitetaan osoitteeseen Linnankatu 55
K 3 krs, 20100 Turku, puh 02 2661073, ymparistoterverveydenhuolto(at)turku.fi tai sanna.stark(at)turku.fi.
 Lomake elintarvikkeiden tilapäisestä myynnistä on ladattavissa osoitteesta www.turku.fi
MYYNTIPAIKAN HALTUUNOTTO, PYSTYTYS JA PURKU
 Jokainen myyjä vastaa itse myyntipaikkansa pystytyksestä ja purkamisesta. Pystyttämisen saa aloittaa
markkinapäivänä kello 07.00 ja purkaminen pitää olla
suoritettu samana päivänä kello 19.00 mennessä. Näihin aikoihin voi järjestäjä tehdä pienehköjä muutoksia.
Jokainen kauppias vastaa myyntikojunsa turvallisesta
kiinnityksestä kaikissa olosuhteissa.
 Torille tulo tapahtuu järjestyksenvalvojan ohjauksella ja
valvonnassa. Myyjien on ehdottomasti noudatettava
saamiaan ohjeita.
 Myyntipaikkaa ei saa myydä eikä luovuttaa toiselle
myyjälle ilman järjestäjän lupaa. Myynti on sallittu vain
lunastetulla myyntipaikalla.
AJONEUVOLIIKENNE TORILLA
 Torilla voidaan järjestäjästä riippumattomasta syystä jou-
 Autolla ajaminen ja pysäköinti torilla on välttämätöntä
tua toteuttamaan paikkajärjestelyjä kartasta poikkeavasti mm. katutöiden takia.
huoltoajoa lukuun ottamatta kielletty. Myynti suoraan
autosta sallitaan vain poikkeustapauksissa. Siitä on
sovittava ehdottomasti etukäteen järjestäjän kanssa.
MYYNTILUPA
 Maksutosite toimii myyntilupana. Tämä on esitettävä
torille saavuttaessa ja myös markkinoiden aikana järjestäjän sitä vaatiessa.
 Peliteltat ja niihin verrattavat noudattavat kyseistä toimintaa koskevia määräyksiä. Jokaisen peliteltan vastaavan hoitajan on itse hankittava lupa poliisiviranomaiselta.
 Sähköistys hoidetaan järjestäjän toimesta. Yhden myyntipaikan (4x4m) sähköistys (liitäntä + kulutus) maksaa 30
euroa. Tarvittavat jatkojohdot on myyjän itse hankittava,
vähintään 20 metriä/myyntipiste. Vain ulkokäyttöön tarkoitettujen jatkojohtojen käyttö on sallittu. Järjestäjällä
on oikeus poistaa vialliset sähkölaitteet verkosta.
 Sähkön luovuttaminen toiselle myyjälle on kielletty.
 Voimavirtaa ei ole saatavissa.
tehtäessä.
 Järjestäjä edellyttää, että kaikilta markkinoille osallistuvilta kauppiailta löytyy myyntipisteestään kyltti, josta
ilmenee vähintään kauppiaan nimi ja kotipaikkakunta.
Kyltin koko vähintään A4. Puuttuvasta nimikyltistä veloitamme 5 € tilapäisen kyltin tekomaksun.
SIIVOUS
SÄHKÖISTYS
 Tarvittavasta sähköstä tulee ilmoittaa
NIMIKYLTTI
paikkavarausta
 Myyjä on velvollinen huolehtimaan myyntipaikkansa
siivouksesta pois lähtiessään lisälaskun uhalla. Kaikki
kertyneet jätteet on kuljetettava torille varattuihin
jätesäiliöihin tai jätteenkeräilyautoon.
VARTIOINTI JA ENSIAPU
 Järjestäjä huolehtii markkinoiden yleisjärjestyksestä ja
ensiavun järjestämisestä vastaamatta kuitenkaan mahdollisista vahingoista tai tapaturmista.
MYYNTIAIKA
 Toriaika on kello 10.00 - 17.00.
Heikinmarkkinat kauppatorilla Turun päivänä 20.9.2015
Myyntipaikka 4x4m
Hinta
1a, 1b, 1c, 2 - 9, 16, 23, 24, 31, 38, 43, 44, 48, 49,
56, 57, 61, 62, 65, 66, 69, 70, 73, 79, 124
100€
10 - 15, 17 - 22, 25 - 30, 39 - 42, 63, 64, 74 - 77
90€
32 - 37, 45 - 47, 50 - 55, 58 - 60, 67, 68, 71, 72, 78, 80 - 109
70€
155 – 160
60€
110 – 123
55€
125 – 137
35€
138 – 154
25€
Aurakatu
138
140
139
141
142143144145146
147
149
151
153
148
150
152
154
kioski
kioski
77 119120
121122123 78 79
32
76
33
117
64
116
90
48
115
89
47
5
114
88
46
11
113
87
45
10
112
86
44
4
111
63
110
62
612137
1c 1b
jäätelökioski
1a
8
14
15
9
3 2
30
35
155
43424140
31
36
156
37
157
616085848382
16
25
17
26
18
27
19
20
21
22
28
23
29
39 38
158
8180595857
159
73 72 109108107106105104
137136135134133132
160
103102101100 99 71 70
131130129128127126125124
vesi
jäätelökioski
huoltorakennus
Kauppiaskatu
kioski
Yliopistonkatu
65
esiintymislava
118
74
34
24
SPR
Eerikinkatu
75
SPR
4950515253545556
SPR SPR
669192939495969798676869

Similar documents