File

Comments

Transcription

File
Pensaaren yksityistie
PÖYTÄKIRJA
1(3)
11.4.2015
VARSINAINEN VUOSIKOKOUS
Aika
11.4.2015 klo 13:00 alkaen
Paikka
Pensaarentie 130, Lohja
Osallistujat: Bergman Seija ja Henrik, Helin Hannele, Jackobson Anja, Linna
Kristiina, Pakarinen Anja, Paulinow Erik, Vaittinen Sirpa, Weckström Markku sekä
Laine Jukka.
1
Kokouksen avaus
Tiehoitokunnan puheenjohtaja Erik Paulinow avasi kokouksen.
2
Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Erik Paulinow ja sihteeriksi Jukka Laine.
3
Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anja Pakarinen ja Anja Jackobson.
4
Läsnäolijoiden toteaminen
Todettiin, että paikalla oli 10 osakasta.
5
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kutsu vuosikokoukseen oli lähetetty tiekunnan osakkaille tavallisena kirjeenä
19.3.2015. Kokous katsottiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
6
Tilit vuodelta 2013
Puheenjohtaja esitti tilinpäätöksen vuodelta 2014. Tilinpäätös osoitti ylijäämää
910,09€.
Luettiin tilintarkastajien antama tilintarkastuskertomus.
Pensaaren yksityistie
PÖYTÄKIRJA
2(3)
11.4.2015
7
Vastuuvapaudesta päättäminen
Tilinpäätös vahvistettiin yksimielisesti ja hoitokunnalle sekä rahastonhoitajalle
myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuoden 2014 tileistä ja hallinnosta.
8
Talousarvio vuodelle 2016
Puheenjohtaja esitteli talousarvioesityksen vuodelle 2016. Talousarvioesitys
hyväksyttiin, tieyksikköhinta on 8,2snt ja perusmaksu 10€/jäsen.
Talousarvioesitys pöytäkirjan liite nro 1.
9
Tiemaksujen maksuunpanoluettelon vahvistaminen
Tiemaksut vuodelle 2016 vahvistettiin maksuunpanoluettelon mukaisiksi. Pöytäkirjan
liite nro 2.
10
Tilintarkastajien valinta
Valittiin varsinaisiksi tilintarkastajiksi Oili Öhman ja Jari Paulin.
11
Muut esille tulevat asiat
Tienvarsitalkoot järjestetään 18.7.2015 klo10:00, osakkaille ilmoitetaan kirjeitse sekä
nettisivuilla.
Tiekunnan tiliin liitetään verkkopankkiominaisuus ja tilin käyttöoikeus annetaan
rahastonhoitaja Kristiina Linnalle ja sihteeri Jukka Laineelle.
Hoitokunta oli selvittänyt pelloille ajettavan lannan kuljetuksesta käyttömaksua, mutta
totesi, että se ei ole tällä erää tarpeellista. Koska lannan ajaja on osallistunut omalla
kustannuksellaan tien hoitoon ja parantamiseen.
Ns. Kuulan suoran ojan vesien johtamisen selvittely jatkuu. Hoitokunta ottaa yhteyttä
Metsäliittoon, jos sen omistaman metsän läpi on mahdollista kaivaa oja, jota pitkin
vesi kulkee pois tien vierestä.
12
Pensaaren yksityistie
PÖYTÄKIRJA
11.4.2015
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Erik Paulinow kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen
kello 13:42.
Vakuudeksi _____________________________
Jukka Laine
sihteeri
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:
________________________
________________________
Anja Pakarinen
Anja Jackobson
3(3)