Skolioosi

Comments

Transcription

Skolioosi
HUS-Kuvantaminen
Radiologia
MENETTELYOHJE
Natiivi
Skolioosin natiiviröntgen
Versio: 6.0
s. 1(2)
Voimaantulopäivä: 1.1.2015
Skolioosin natiiviröntgen
Tutkimusnimike
NA7EA Skolioosin tutkimus, natiiviröntgen
NA7FA Selkärangan kuormitustutkimus, natiiviröntgen
 Skolioosin taivutukset tai pelottikuva: NA7FA
Huomioitavaa

Skolioosikuvaus on aiheellinen, kun skoliometrilukema etutaivutuksessa on 8 astetta tai
enemmän. Alle 8 asteen lukemissakin kuva voidaan ottaa harkinnan mukaan, esim. jos
lapsen ryhti on pois tasapainosta. Skoliometrilukema tulisi olla mainittuna lähetteessä.
Välineistö
 Kuvaus tehdään röntgenissä, jossa on mahdollisuus yhtenäisen rankakuvan ottamiseen.
 Pyydettäessä käytetään luotisuoraa.
 Pyydettäessä käytetään lyhyemmän jalan alla korotusta. Korotuspalan korkeus kirjataan
sekä kuvaan että käynnintallennukseen.
Asentokorjaukset
 Asento korjataan normaaliin ryhtiin. Tarkistetaan hartialinja, ettei toinen hartia kierry
eteen.
 Sivukuvassa luonnollinen, ryhdikäs seisoma-asento, kädet 90° kulmassa.
 Sivukuvassa tulee näkyä lonkkanivelet sivutasapainon määrittämiseksi.
 Kontrollikuvassa pelkkää skolioosikulmaa kysyttäessä kuvan tulee olla kohinainen.
Erityistä
 Korsetti poistetaan vähintään 2 t ennen kuvausta. Kuvaus korsetin kanssa vain erikseen
pyydettäessä.
 Kuva voidaan pyynnön mukaan joutua ottamaan myös maaten. Venytyskuvat maaten
pyynnön mukaan.
Projektiot
Ensimmäinen
kuvauskerta
PA -kuvan rajaus leukakulmasta trokantertasoon niin, että reisiluun päät näkyvät.
PA seisten ensisijaisesti tai AP istuen.
Sivu erikseen pyydettäessä
Kuvanlaatu niin hyvä, että mahdolliset nikamien rakennepoikkeavuudet ovat erotettavissa.
Kontrolli
Ristiluu rajataan kuvausalueen ulkopuolelle. Kaularanka mukaan
vain, jos skolioosi ulottuu sen alueelle.
PA
Sivu erikseen pyydettäessä
Kuvanlaatu primaarikuvausta heikompi, kohina erotettavissa.
Kyfoosin seuranta
Sivu
Tukiraudat selässä
PA
Sivu
Kuvaustekniikka
Kuvausjännite
80–90 kV
Fokus
Iso
Hila
Paikallisen työohjeen mukaan.
HUS-Kuvantaminen
Radiologia
MENETTELYOHJE
Natiivi
Skolioosin natiiviröntgen
Versio: 6.0
s. 2(2)
Voimaantulopäivä: 1.1.2015
Liittyvät ohjeet
HUS-Kuvantamisen menettelyohjeet:
 Potilaan tunnistaminen
 Hedelmöittymisikäisen naisen kuvantamistutkimus
 Natiiviröntgentutkimusten yleisohje
 Potilaan kiinnipitäminen ja avustaminen tutkimuksessa
 Potilaan säteilysuojainten käyttö röntgentutkimuksissa
 Tutkimuksen ja toimenpiteen kirjaaminen
 Hyvän kuvan kriteerit, skolioosi
 Röntgenanatomia, rintaranka ja lanneranka
Nissinen ym. 2009. Murrosikäisen ryhdin poikkeavuudet, http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=seh00024
Kerttula ym. 2004. Skolioosin kuvantaminen, http://www.terveysportti.fi/dtk/ltk/koti?p_artikkeli=duo94541&p_haku=skolioosi
Lisätietoja antaa
Natiiviohjetiimi ja kehittämispäällikkö Eija Vartiainen
Tiedostonimi
Tallennuspaikka
Jakelu
Vastuualue
Modaliteetti
Liittyy tutkimuksiin
Kieliversiot
Laatijat, pvm
Tarkastaja, pvm
Hyväksyjä, pvm
Lisätiedot
Tarkistettava
Skolioosi_6_0
R:\HUS-Röntgen\8104_Diagnostiikka\Diagnostiikkaprosessinohjeet\Menettelyohjeet_hk\Natiivi\
Ranka
intranet: Radiologia > Natiiviprosessi > Ohjeet omalle henkilökunnalle > 4_Selkärangan natiiviröntgentutkimukset
internet: HUS > Ammattilaiselle > HUS-Kuvantamisen ohjeet > Natiivitutkimukset > Röntgenin menettelyohjeet
Radiologia
Natiivi
NA7EA, NA7FA
suomi
Natiiviohjetiimi: Merja Wirtanen, Maria Einola, Kirsi Metsämäki, Kirsi Miettinen,
Raija Seuri, Markus Sormaala, 5.12.2014
Eija Vartiainen, 8.12.2014
Radiologian vastuualuejohtaja Pekka Tervahartiala, 8.12.2014
Muutos edelliseen: Tutkimusnimike, Huomioitavaa kohtaan lisätty väliotsakkeita, tarkennettu ”hartialinja”, luotisuoran käyttö, korokkeen käyttö, uutena ”korsetti”. Projektio, lapset
poistettu terveyskeskus- ja kouluterveydenhuolto.
marraskuu 2016

Similar documents