Polvi

Comments

Transcription

Polvi
HUS-Kuvantaminen
Radiologia
MENETTELYOHJE
Natiivi
Polven natiiviröntgen
Versio: 7.0
s. 1(2)
Voimaantulopäivä: 1.1.2015
Polven natiiviröntgen
Tutkimusnimike
NG1AA Polven natiiviröntgen
NG1EA Polvien kuormitustutkimus, natiiviröntgen
NG2CA Polvilumpioiden natiiviröntgen, erityisprojektio (Laurin)
NG4AA Säären natiiviröntgen
 Yksi polvi seisten: NG1AA






Polvi ja polvilumpion aksiaali: NG1AA
Molemmat polvet seisten PA/AP samaan kuvaan, sivukuva 1–2 puolelta: NG1EA
Polvi ja Laurinin projektio: NG1AA ja NG2CA
Polven vääntökuvat Telos laitteella: NG1EA. Lisäksi kirjataan oheistoiminto Natiivilisätyö laitteen käytöstä.
Erikseen pyydetyt polvi ja sääri kuvataan ja kirjataan erikseen: NG1AA ja NG4AA
Pyydetty sääri: NG4AA
Polvea tai nilkkaa ei kirjata erikseen, jos säärikuvasta puuttuu nivel ja tutkimusta täydennetään kohdennetulla kuvalla.
Huomioitavaa


Mittalantin käyttö: Mittalantin käyttö natiiviröntgenissä.
Jos kuvaussyynä on nivelrikko (artroosi) tai proteesileikkauksen suunnittelu, reittä ja
säärtä tulee kuvautua polvinivelestä 20 cm. Kohdistus tarkasti polviniveleen.
Projektiot
Alle 50-v
AP
Sivu
50-v täyttäneet
PA seisten fleksiossa, aina molemmat polvet samaan kuvaan
sivu seisten tai maaten pyydetyltä puolelta
Mikäli potilaalla on ei-pyydetyllä puolella polviproteesi, kuvataan
vain pyydetty jalka PA_seisten_fleksiossa.
Mittalanttia käytetään yli 50-vuotiaan kuvauksessa paitsi traumoissa:
AP: Mittalantti asetetaan polven lateraali- tai mediaalipuolelle, fibulan pään korkeudelle ja anterio-posteriorisesti keskelle polviniveltä.
Sivu: Mittalantti asetetaan polven etupuolelle tai polvitaipeeseen
keskelle polviniveltä.
Trauma
AP
Sivu
Polviproteesi
Ensisijassa seisten, kun potilaalla on varauslupa.
AP
Sivu
Vääntökuvat
Telos-laitteella kuvataan molemmista AP: varus- ja valgus-suunnat korkeintaan 15 kilopondilla.
Kotzin proteesi
Koko proteesi pyritään saamaan samaan kuvaan.
AP
Sivu
HUS-Kuvantaminen
Radiologia
MENETTELYOHJE
Natiivi
Polven natiiviröntgen
Versio: 7.0
s. 2(2)
Voimaantulopäivä: 1.1.2015
Lisätietoa
PA seisten fleksiossa: asettelu
Potilas seisoo kuvailmaisimen edessä, reisien etupinnat, polvet ja varpaat kiinni kuvailmaisimessa, jalat 10º ulkorotaatiossa.
Keskisäde: 10º kraniokaudaalisesti polviniveltasoon, polvien keskelle.
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/hoi50054
Kuvaustekniikka
Kuvausjännite
55–65 kV
Fokus
Pieni
Hila
Käytetään
Liittyvät ohjeet
HUS-Kuvantamisen menettelyohjeet:
 Potilaan tunnistaminen
 Hedelmöittymisikäisen naisen kuvantamistutkimus
 Natiiviröntgentutkimusten yleisohje
 Potilaan kiinnipitäminen ja avustaminen tutkimuksessa
 Potilaan säteilysuojainten käyttö röntgentutkimuksissa
 Tutkimuksen ja toimenpiteen kirjaaminen
 Hyvän kuvan kriteerit, polvi
 Röntgenanatomia, polvi
Lisätietoja antaa
Natiiviohjetiimi ja kehittämispäällikkö Eija Vartiainen
Tiedostonimi
Tallennuspaikka
Jakelu
Vastuualue
Modaliteetti
Liittyy tutkimuksiin
Kieliversiot
Laatijat, pvm
Tarkastaja, pvm
Hyväksyjä, pvm
Lisätiedot
Tarkistettava
POLVI_7_0
R:\HUS-Röntgen\8104_Diagnostiikka\Diagnostiikkaprosessinohjeet\Menettelyohjeet_hk\Natiivi\
Alaraaja
intranet: Radiologia > Natiiviprosessi > Ohjeet omalle henkilökunnalle > 6_Alaraajojen natiiviröntgentutkimukset
internet: HUS > Ammattilaiselle > HUS-Kuvantamisen ohjeet > Natiivitutkimukset > Röntgenin menettelyohjeet
Radiologia
Natiivi
NG1AA, NG1EA
suomi
Natiiviohjetiimi: Merja Wirtanen, Maria Einola, Kirsi Metsämäki, Kirsi Miettinen,
Raija Seuri, Markus Sormaala, 5.12.2014
Eija Vartiainen, 8.12.2014
Radiologian vastuualuejohtaja Pekka Tervahartiala, 8.12.2014
Muutos edelliseen: Tutkimusnimikkeet ja niiden soveltaminen
marraskuu 2016