Lausunto 22.1.2015 / Anvia / Alangon asemakaava

Comments

Transcription

Lausunto 22.1.2015 / Anvia / Alangon asemakaava
LAUSUNTO
22.1.2015
Lapuan kaupunki
Tekninen keskus
Poutuntie 8
62100 LAPUA
Lausuntopyyntö 16.1.2015
LAPUAN KAUPUNKI ALANGON ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS
Anvia Oyj:n Verkkotuotanto / Tekninen tuki ei ole huomautettavaa joka
koskee seuraavaa kaavaa. Aalangon alueen asemakaavan muutos ja
laajennus valmisteluvaiheen kuuleminen.
Kaava-alueen sisällä oleva kaapelireitti on otettava huomioon alueen
asemakaavan laatimisessa ja rakentamisessa.
Verkosto on sijoitettu voimassa olevan kaavan mukaisesti, kulloisenkin
maanomistajan luvalla tarkoituksen mukaisiin paikkoihin. Mikäli
myöhemmin alueella tapahtuvista muutoksista johtuen verkostoa
joudutaan joko siirtämään tai muuttamaan, ANVIA ei vastaa
siirtokustannuksista, vaan kustannukset tulevat muutosta haluavan
tahon kustannettavaksi.
ANVIA OYJ
Verkkotuotanto / Tekninen tuki
Hannu Ilolakso
Hannu Ilolakso
projektisuunnittelija
LIITE: Kaapelireittikartta
Anvia Oyj • Anvia Abp
PL 59, 65101 Vaasa • PB 59, 65101 Vasa
SEINÄJOKI: Puskantie 18 VAASA/VASA: Silmukkatie 6/Cirkelvägen 6
Puhelin/Telefon (06) 411 4111 • Fax (06) 317 0146
Y-tunnus/FO-nummer: 0747682-9 • Kotipaikka/Hemort: Seinäjoki
www.anvia.fi