Älykäs meriteollisuus –seminaari 17.11.2015

Comments

Transcription

Älykäs meriteollisuus –seminaari 17.11.2015
Älykäs meriteollisuus –seminaari 17.11.2015
Rauma panostaa meriteollisuuteen
Kari Koski, Rauman kaupunginjohtaja
1
Rauma
•
•
•
•
•
•
Vajaat 40 000 asukasta
Kuntaliitoksia
Vajaat 2300 yritystä
Monipuolinen elinkeinorakenne
Myös suuria kansainvälisiä yrityksiä
Koulutus ja tutkimus
– Winnova, SAMK, TTY:n yksiköt, OKL
• Kaupungin talouslukuja
• Satama
– 3:ksi suurin konttisatama
– Kokonaisliikenne 5-6 milj. tn
• Meriteollisuudella pitkät perinteet Raumalla, aikanaan 2 telakkaa
– Ei ainoastaan laivanrakennustoimintaa, vrt. propulsiolaitteiden
valmistus, kumppanuusverkostot
17.11.2015
Kari Koski
2
• Raumalla kaupungin ja telakka-alueella toimivilla yrityksillä
yhteishanke, Seaside Industry Park Rauma jo ennen
telakkatoiminnan lopettamispäätöstä (STX Finland Oy, Oy RollsRoyce Ab, Steerprop Oy, CT-Logistics Oy, ENG’nd Technology Oy
Rauma)
• Ilmoitus STX Finland Oy:n Rauman telakan sulkemisesta 16.9.2013;
toiminta päättyi 30.6.2014. Merkkejä olemassa.
• Kaupungin alkuperäinen strategia sulkemisilmoituksen jälkeen:
saada telakan maa-alueet kaupungin omistukseen (43+17 ha) sekä
rakennuksille ja laitteille ulkopuolinen ostaja => turvata
mahdollisimman monta meriteollisuuden / raskaan
metalliteollisuuden työpaikkaa (menetys 650+300)
• Toisena, ehkä tärkeimpänä perusteena ostolle oli menestyvien
meriteollisuusyritysten ja niiden kumppaneiden laajentumispaineet
17.11.2015
Kari Koski
3
• 21.1./18.3.2014 Rauman kaupunki osti koko telakka-alueen
laitteineen, rakennuksineen, rakennelmineen ja irtaimistoineen
– Mm: parikymmentä teollisuushallia, rakennusallas, 14 torninosturia, 32
siltanosturia, 17 ajoneuvoa, kaikki mahdollinen irtain
– Kaupunginvaltuuston päätös yksimielinen
• Kauppahinta 16,1 + 2 M€ = 18,1 M€
– Vrt. 1 veroprosentti on noin 7 M€
– Maksu kahdessa erässä, viimeinen erä 29.4.2015
• Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy
17.11.2015
Kari Koski
4
17.11.2015
Kari Koski
5
• Alueella jo toimivat perusyritykset ovat vahva pohja uudelle
verkostomaiselle toiminnalle
– Tällä hetkellä alueella toimii 27 yritystä
– Työpaikkoja on palautunut 350-400 laskentatavasta riippuen.
• Perustetun puiston logistinen sijainti on erinomainen sataman
naapurina.
• Toimiminen teollisuuspuistoparina SIPRA / Lakarin logistiikka- ja
teollisuuspuisto (teollisuusaluetta 43 ha + n. ha 80 ha)
• Lakarin teollisuus- ja logistiikka-alueen maansiirto- ja
kunnallistekniikan työt n. 10 M€
• Liikennejärjestelyt / meriteollisuusalue / Lakari 4,6 M€
17.11.2015
Kari Koski
6
• Yritysten toimintaedellytykset
– Pääomasijoitusrahasto / oman pääoman ehtoinen rahoitus, Rauman
panos 3-5 M€
• Olennainen asia meriteollisuuden kehittämisessä /
elinkeinopolitiikassa yleensä
– Koko kaupungin organisaatio toimii samoja tavoitteita kohti / vrt.
Rauman Tarina
– ”jokaisessa meissä asuu pieni elinkeinoasiamies”
– ”pää pilvissä, jalat maassa”
– Tiedonkulku kaupungin sisällä / yrityspalvelutyöryhmä
• Meriteollisuusalueen lisäpanostukset / investoinnit
–
–
–
–
17.11.2015
Rolls-Royce Oy Ab
Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy
Logistikas Oy
Ermail Oy
Kari Koski
7
• Seaside Industry Park / vahvuudet
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
17.11.2015
Logistinen sijainti / yhteinen logistiikka
Kustannustehokkuus / yritysten kilpailukyky
Resurssitehokkuus
Kiertotalous
hiilineutraalius
Energiatehokkuus
Kiinteistönhuolto / kunnossapito
Pintakäsittely
Markkinointiviestintä
Yhteinen ympäristölupa / ensimmäisenä Suomessa /
asiantuntijapalvelut
Yhteinen ympäristö- ja turvallisuusjohtaminen (HSSE)
Koulutus ja tutkimus, suunnittelu, tuotekehitys
Ruokala- ja vartiointipalvelut ym.
Arktisuus mukana tulevaisuuden kehittämissuunnitelmissa
= YRITYKSET VOIVAT KESKITTYÄ YDNTOIMINTAANSA
Kari Koski
8
TULEVAISUUS YHTEISTYÖTÄ, MUTTA EDELLEEN KOVAA TYÖTÄ
RAUMAN MERITEOLLISUUDEN OSUUS SUOMEN
HUOLTOVARMUUDEN TURVAAMISESSA?
17.11.2015
Kari Koski
9