Uke 48 - itslearning

Comments

Transcription

Uke 48 - itslearning
AKTIV – GLAD – KLOK
MANDAG
TIRSDAG
Norsk:
Leseforståelseoppgaver
KRLE:
Avslutte om hinduisme
IKT:
Word
Vi skriver og redigerer
Leksehjelp:
Ny leselekse
GYM
Norsk: Lese
Det er mitt valg:
Mat
Engelsk:
Årstider og måneder
Engelsk:
Repetisjon
Mat
11.50 – 12.15 F R I M I N U T T
Male
FREDAG
Matematikk:
100 – ruta
Enerplass og tierplass
Tallrekker
Norsk:
Skrive egen tekst
SKOLESLUTT 14.15
Norsk:
Høre leselekse
Skriveoppgaver
KRLE
Mat
Gutte og jente
-samtaler
Matte:
Posisjonssystemet
KUH
TORSDAG
Norsk:
Matematikk:
Multi kapitteltest
Skrive egen tekst
MatematikK:
100 – ruta
Norsk:
Diktat
Enerplass og tierplass
Tallrekker
10.00 – 10.20
KNASKEFRIMINUTT
KRLE:
Hinduisme
Mat
ONSDAG
FRIMINUTT 11.00-11.35
Engelsk:
“Everyday Practice”
Gym
Mat
Sang
Diverse
12.15 – 12.40 M I D T T I M E
Matematikk:
Vi rangerer tall i
stigende rekkefølge
Samlingstund
for hele skolen
Lek / Spill
SKOLESLUTT KL.13.30
SKOLESLUTT
KL.13.00
UKAS SANG: «Colours»
LEKSER:
UKAS ØVEORD:
ØVEORD:
TIL TORSDAG
NORSK skriftlig:
Matematikk: Multi oppgavebok
hos
Side 39-40-41 og 42
oss
TIL FREDAG
ENGELSK muntlig:
Norsk:
1.
January
7.
July
2.
February
8.
August
To ark i
3.
March
9.
September
4.
April
10. October
permen
5.
May
11. November
6.
June
12. December
Zeppelin Lesebok:
Side 52- 53-54 Les litt hver dag!
Lekse-
Hjemmeside: www.lillehammer.kommune.no/vingar
It’s learning: Brukernavn og passord: foresattvga
Tilhørighet: ØGLI
Vingar skole: 612 70120
Mobilskole: VINGAR 2 «Per er syk» til 03686
Møyfrid Sommarset: moysomma @lillehammer.kommune.no
Ellen Merete Gjellan: [email protected]
LÆRINGSMÅL uke 48
NORSK:
• Kunne skrive en god del ord med diftongene ei, ai, øy, au
• Få mer øving i å skrive egne tekster og formulere innholdet selv
ENGELSK:
• Kunne si navn på månedene på engelsk
MATEMATIKK:
• Kunne telle ti og ti fra et hvilket som helst tall.
• Kunne rangere en mengde tall mellom 0 og 100 i stigende rekkefølge
INFORMASJON TIL FORELDRENE
• Nå har vi hatt alle utviklingssamtalene.
Takk for godt samarbeid!
Vi sender med referat fra foreldremøtet.
Takk til Kari Syversen som skrev referatet☺
• Vi hører det er mange som har spilt matematikk-spillet vi sendte med i forrige uke.
Sender med et nytt spill denne uka (Sparegrisen). Dere bruker det når og hvis det
passer. Det er god trening - og ungene gir uttrykk for at det er morsomt☺
• Alle elevene på skolen skal lage lykter som kan brukes på juleavslutningen.
Vi ber om at dere sender med et syltetøyglass eller lignende - som ungene skal
dekorere her på skolen. Glasset bør ikke være bitte lite, da lyktene skal bæres i
en ståltrådhank i lys-toget til skolen. Vær så snill å fjerne eventuell etikett☺
Hilsen M og M
Hjemmeside: www.lillehammer.kommune.no/vingar
It’s learning: Brukernavn og passord: foresattvga
Tilhørighet: ØGLI
Vingar skole: 612 70120
Mobilskole: VINGAR 2 «Per er syk» til 03686
Møyfrid Sommarset: moysomma @lillehammer.kommune.no
Ellen Merete Gjellan: [email protected]