Historie B 14HI0B11E14

Comments

Transcription

Historie B 14HI0B11E14
Undervisningsbeskrivelse
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin
Maj-juni 2014-15
Institution
VUC Vest
Uddannelse
Hfe
Fag og niveau
Historie 0B
Lærer(e)
Else Kjeldgaard Nielsen
Hold
14HI0B11E14
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Vikingetiden og middelalderen
Titel 2 Renæssance og reformation
Titel 3 Enevælde og revolutioner
Titel 4 Danmark i slutningen af 1800-tallet
Titel 5 Første verdenskrig, 30’rnes krise og anden verdenskrig
Titel 6 Efterkrigsperioden – med fokus på Danmark
Side 1 af 8
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1
Vikingetiden og middelalderen
Indhold
Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof:
Frederiksen, Peter m.fl.: Grundbog til Danmarkshistorien, Systime, 2006-09: s.
26-37, kilde 1, s. 38-43, kilde 2, s. 44, s. 50-52, s. 295-297
s. 295-297Gade, Hans-Kurt m.fl.: Europas vej – en grundbog til historieundervisningen, Munksgaard, s. 59-62
Roesdahl, Else: Vikingernes verden, Gyldendal, 1988: Nordiske påvirkninger på
det engelske sprog
Sørensen, Carl og Esben Harding: Danmark i vikingtiden, Gyldendal, 1979: Brev
til klosteret på Lindisfarne, Dudo og om etablering af Normandiet
Ekstra Bladet, 18.7.2013: Satanrocker slipper for millionstor kirkegæld (af Kim
Vangkilde)
Rubens.anu.edu.au: Udvalgte billeder i farver fra Bayeux-tæppet
www.verdenidanskperspektiv.systime: Amin Maalouf, korstogne som araberne ser
dem, 1983, Urban d. 2. kalder til korstog, 1095
www.tapisserie-bayeux.fr. hjemmeside brugt ved arbejde med Bayeux-tæppet
Fc-thl.dk: historisk atlas: delingen af Karl den stores rige i Verdun 843
Fc-thl.dk: historisk atlas: det romerske kejserrige ved Trajans død 117 e.kr.
Wikipedia: Fantoft stave chruch, Bergen (billede)
Historieopgave
www.skrivopgave.dk
www.bibliote.dk
www.skoda.emu.dk
Omfang
august-oktober 2014
Særlige fokuspunkter
Kompetencer, læreplanens mål, progression:
Gøre rede for centrale udviklingslinjer mellem natur, individ og samfund i et historisk perspektiv
Opnå indsigt i samspillet mellem natur, individ og samfund i et historisk perspektiv
Side 2 af 8
Gøde rede for sammenhænge og modsætninger mellem nutidige og historiske
samfund
Gennemføre og formidle en undersøgelse af et historisk emne (historieopgave)
Anvende en analytisk/metodisk tilgang til forskelligartet historisk materiale
Forholde sig kritisk tog dokumenterende til eksempler på brug og misbrig af historien
Væsentligste arbejdsformer
Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde/kildekritik arbejde med
kilder.
Side 3 af 8
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 2
Renæssance og reformation
Indhold
Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof:
Clausen, Flemming m.fl.: Skabt til at skabe, Aschehoug, 1995: 1200-tallets kristne verdenskort
Frederiksen, Peter m.fl.: Grundbog til Danmarkshistorien, Systime, 2007-09: s.
72-86, kilde 15, s. 88-89, s. 295-297.
Gamrath, Helge: Christian IV-tidens Danmark, Gyldendal, 1998: Kalmarkrigen,
kilde 2 Christian IV’s håndfæstning af 17. august 1596.
Kühle, Ebbe: Hvorfra, hvorhen, hvorfor?, Gyldendal, 1998, s. 91-112
Ohrt, Thomas: De store opdagelser, Systime, 2001, Amerigo Vespuccis breve til
Lorenzo di Medici
www.adjunkten.dk: billeder. Ptolemæus’ verdenskort
www.verdenidanskperpektiv.systime: Pico della Mirandola, 1486: Tale om menneskets værdighed, Martin Luthers 95 teser, 1517 (i uddrag)
Uvm.dk: hf-loven, kapitel 1, paragraf 1,2,3,4.
Film: Luther af Eric Till (2003)
Omfang
Arbejdsformer
Anvendt uddannelsestid:
oktober-november 2014
Klasseundervisning, gruppearbejde, fremlæggelser, kildekritik arbejde med kilder, film, pararbejde.
Titel 3
Enevælde og revolutioner
Indhold
Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof:
Augustesen, Rasmus og Krister Hansen: Det moderne Grønland – fra koloni til
selvstyre, Frydenlund, 2011, s. 10-15.
Frederiksen, Peter m.fl.: Grundbog til Danmarkshistorien, Systime, 2006-09, s.
96-108, kilde 19, s. 109-113, kilde 21, s. 114-115, kilde 23, s. 116-117, kilde 24, s.
117-118, kilde 25, s. 119, kilde 26, s. 119-121, s. 122-140, s. 295-297.
Kühle, Ebbe: Hvorfra, hvorhen, hvorfor?, Gyldendal, 1996: s. 107-112, s. 115137, s. 142-144,
Side 4 af 8
Omfang
Særlige fokuspunkter
Anvendt uddannelsestid:
november 2014-januar 2015
Kompetencer, læreplanens mål, progression:
Gøre rede for centrale udviklingslinjer mellem natur, individ og samfund i et
historisk perspektiv
Opnå indsigt i samspillet mellem natur, individ og samfund i et historisk perspektiv
Gøde rede for sammenhænge og modsætninger mellem nutidige og historiske
samfund
Gennemføre og formidle en undersøgelse af et historisk emne
Anvende en analytisk/metodisk tilgang til forskelligartet historisk materiale
Forholde sig kritisk tog dokumenterende til eksempler på brug og misbrig af
historien
Væsentligste arbejdsformer
Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde/kildekritisk arbejde
med kilder/gruppearbejde
Retur til forside
Titel 4
Danmark i slutningen af 1800-tallet
Indhold
Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof:
Frederiksen, Peter m.fl.: Grundbog til Danmarkshistorien, Systime, 2006: s. 152169, s. 295-297.
www.arbejdermuseet.dk: Plads til os alle (film): Med loven eller uden.
www.danmarkshistorien.dk: Louis Pio: ”Maalet er fuldt!”, 1872 (kilde).
www.danmarkshistorien.dk: Christian Christensen om børnearbejde på tobaksfabrik i 1890’erne (kilde).
Omfang
Særlige fokuspunkter
Anvendt uddannelsestid:
januar 2015-februar 2015
Kompetencer, læreplanens mål, progression:
Gøre rede for centrale udviklingslinjer mellem natur, individ og samfund i et
historisk perspektiv
Opnå indsigt i samspillet mellem natur, individ og samfund i et historisk perspektiv
Gøde rede for sammenhænge og modsætninger mellem nutidige og historiske
samfund
Gennemføre og formidle en undersøgelse af et historisk emne
Side 5 af 8
Anvende en analytisk/metodisk tilgang til forskelligartet historisk materiale
Forholde sig kritisk tog dokumenterende til eksempler på brug og misbrig af
historien
Væsentligste arbejdsformer
Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde/kildekritisk arbejde
med kilder
Retur til forside
Titel 5
Første verdenskrig, 30’rnes krise og anden verdenskrig
Indhold
Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof:
Bender, Johan og Hans-Kurt Gade: Imperialismen og 1. verdenskrig 1870-1918,
Munksgaard, 1994, billeder: Women og Britain say GO!, tegning i fransk avis 15.
august 1914: Til Alsace!
Bender, Johan og Hans-Kurt Gade: Mellemkrigstiden og 2. verdenskrig, Munksgaard, 1998: Forordning fra rigspræsidenten til beskyttelse af folk og stat, 28.
februar 1933, lov til overvindelse af folkets og statens nød (Bemyndigelsesloven)
af 24. marts 1933, forbud mod Tysklands socialdemokratiske parti 22. juni 1933,
Lov imod nydannelse af partier af 14. juli 1933, lov vedrørende det Tyske riges
statsoverhoved af 1. august 1934.
Friisberg, Claus: Kilder til det ny Danmark 1914-85, Munksgaard, 1986: 13E
Antallet af tvangsauktioner over landejendomme 1929-35, En politisk bedrift. Af
”Socialdemokratens” lederartikel 1. februar 1933.
Frederiksen, Peter: Det 3. rige, Systime, 1998-2001: Børn bruger værdiløse pengesedler som legetøj under inflationen i 1923 (billede), nazistisk valgplakat fra
rigspræsidentvalget i marts/april 1932 (billede), tabel 3. Arbejdsløsheden og industriproduktionen, 1928-33, tabel 5. Udvalgte partiers valgresultater ved rigsdagsvalgene 1928-32.
Klos, Michael: Den 1. verdenskrig – Europas historie 1870-1930, Systime, 2004:
Tabel over tabstal: Udvalgte landes døde og sårede militiærpersoner, 1914-18,
kilde 21: Wilsons fredsprogram, 1918, kilde 22: Wilsons 4 principper, 1918, kilde
23: Wilsons 5 grundsætninger, 1918 kilde 26: Uddrag af Versaillestraktaten,
1919.
Kühle, Ebbe: Hvorfra, hvorhen, hvorfor?, Gyldendal, 1998: s. 178-214.
Der Untergang, 2004, film af Oliver Hirschbiegel
www.skidmore.edu: Naziart.Wissel.Kahlenberger Bauernsfamilie (1939)
www.artroots.art.Tysk Hilz: Bäuerliche Venus (1939)
www.dhm.de: Entartede Kunst (forsiden til katalog om degenereret kunst, 1937)
www.kultur-online.net: Kirchner.Bauernmalzeit (1920).
www.leedor.com: Emil Nolde:Paradise Lost (1921)
www.historiensverden.dk: Nazistisk partiprogram (1920)
Side 6 af 8
www.3mkmanorsk.wikispaces.com: How to make a Dadaist Poem (method of
Tristan Tzara)
www.upload0.wikiart.org: billede:.Man Ray: the gift (1921)
Omfang
Særlige fokuspunkter
Anvendt uddannelsestid:
februar 2015-marts 2015
Kompetencer, læreplanens mål, progression:
Gøre rede for centrale udviklingslinjer mellem natur, individ og samfund i et
historisk perspektiv
Opnå indsigt i samspillet mellem natur, individ og samfund i et historisk perspektiv
Gøde rede for sammenhænge og modsætninger mellem nutidige og historiske
samfund
Gennemføre og formidle en undersøgelse af et historisk emne
Anvende en analytisk/metodisk tilgang til forskelligartet historisk materiale
Forholde sig kritisk tog dokumenterende til eksempler på brug og misbrig af
historien
Væsentligste arbejdsformer
Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde/kildekritisk arbejde
med kilder.
Titel 6
Efterkrigsperioden – med fokus på Danmark
Indhold
Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof:
Frederiksen, Peter m.fl.: Grundbog til Danmarkshistorien, Systime, 2006: s. 216230, kilde 46, 47 og 48 s. 231-238, kilde 51 og 52 s. 242-243, s. 244-254, s. 266277, s. 295-297.
Friisberg, Claus: Kilder til det ny Danmark, Munksgaard, 1992: Statens assistance er påkrævet. Uddrag af statsminister Th. Staunings redegørelse for regeringens holdning til krisen. 1931.
Politiken, 19.06.2007: Kronik: Velfærdsstaten er en taberfabrik (i uddrag) af Ole
Birk Olesen
www.danmarkshistorien.dk: Anders Fogh Rasmussen (V) om samarbejdspolitikken 29. august 2003.
Google.billede: Erik Henningsen: Sat ud (1892)
www.b.dk: 2.400 EU-borgere får brev om børnecheck, 15. marts 2014
www.jyllands-posten.dk: Venstre: Regeringen bør tage børnecheck til domstol,
08.05.14
wwww.jyllands-posten.dk: Så skete det: Regeringen i mindretal om børnecheck,
08.05.14
www.his2rie.dk: Danmark under den kolde krig, kilde 5, 6, 8 og 10.
www.dst.dk: 16-64 årige offentligt forsørgede
Side 7 af 8
Omfang
Anvendt uddannelsestid:
april 2015-maj 2015
Side 8 af 8