samtykke samt Svømmetilladelse

Comments

Transcription

samtykke samt Svømmetilladelse
Kolding Fritidsklub
Dalbygade 31, 6000 Kolding. Tlf 26135943, email [email protected] . www.koldingfritidsklub.dk
Tilladelse til offentliggørelse af fotos på Værestedets hjemmeside
Medlems navn: __________________________________________________
Datatilsynets love for offentliggørelse af billeder og oplysninger på internettet kræver at klubben skal have
en samtykkeerklæring fra alle medlemmer/forældre
Samtykke
Jeg bekræfter hermed, at jeg er forælder eller værge for ovennævnte, og at jeg er indforstået med, at
klubben offentliggør billeder af mit barn på Værestedets hjemmeside og i klubbladet efter gældende regler.
Tilladelsen gælder indtil jeg opsiger aftalen, hvilket kan ske når som helst med omgående virkning.
Dato: _____________ _______________________________ Værges underskrift
Kolding Fritidsklub
Dalbygade 31, 6000 Kolding. Tlf 26135943, email [email protected] . www.koldingfritidsklub.dk
SVØMME- OG KØRSELSTILLADELSE
Undertegnede giver hermed tilladelse til at:
Navn: __________________________________________________
Må deltage i svømning og må køre med i privatbil eller offentlig transport i
forbindelse med arrangementer i Værestedet.
Dato: _____________ _______________________________ Værges underskrift