MINA TANKAR Skökokyrkan Apg 4:12 Hos ingen

Comments

Transcription

MINA TANKAR Skökokyrkan Apg 4:12 Hos ingen
Pastor Brian's kommentarer
MINA TANKAR
Skökokyrkan
April 2015
Apg 4:12 Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat
namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta."
Jesus är frälsning, enda vägen till himlen… det bästa beslutet du någonsin kan ta.
Våra liv styrs av sanningen i Jesus Kristus. I Uppenbarelseboken 17 talar Gud om en tid då en
falsk kyrka, skökan, kommer och leder världen att tillbe samma världssystem som grundades i
Babylon för tusentals år sedan. Denna skökokyrka leds och delas av kristna som är kristna
bara till namnet och som förkastar Kristus. De kommer att bli några av de största förföljarna i
vår tid. Dessa Skriftord talar om många händelser som inte har kommit ännu, men vi ser
tecken på att skökan är mitt ibland oss.
Denna falska kyrka, skökan, har andlig gemenskap med regeringarna i denna världen. I stället
för att vänta på Jesus Kristus, sover (delar säng) hon med fienden. Som sådan har hon begått
en fruktansvärd styggelse mot Herren. Vi som är troende i Jesus Kristus, vet att tron på den
ende och sanne Jesus Kristus är den enda sanna källan till frälsning. Du hör om många olika
sätt att behaga Gud. Det finns bara ett sätt att behaga Gud och det är att tro på hans enfödde
Son, Jesus Kristus. Hans blod är det enda som kan rädda dig. Acceptera det idag.
EPA spenderar 84.000.000 dollar för att uppmuntra pastorer att predika predikningar som är i
linje med den amerikanska regeringens ståndpunkt om miljön. Tyvärr kommer många att ta
emot bidraget och göra just det. Jag kommer inte att göra det. Även rättsfall i Högsta
domstolen om samkönade äktenskap, Obamacare och liknande kan sätta gudfruktiga pastorer
i en sådan situation där de måste betala böter eller sitta i fängelse om de inte följer regeringens
riktlinjer för moral och lag.
Du måste fatta beslutet att välja denna världen eller den kommande världen. Några har redan
stått inför det valet. Du kan förlora ditt företag, din gård, ditt hus, och kanske din familj. Kom
ihåg att Jesus sa att om du verkligen är hans, riskerar du allt för honom. Behåll vad du kan för
att överleva i dag, det som i sig inte är en synd. Men om det finns ett val att göra om att
behålla det du har eller att förbli i Jesus, förbli då vid den eviga Kristus sida. Mot slutet av
Uppenbarelseboken 17, när Lammet utkämpar krig mot skökokyrkan, vinner han seger. Jesus
vinner! Han har alltid vunnit och viktigast är när du accepterar honom, för då har han vunnit
över din själ.
Bro. Brian

Similar documents