Läs mer om Skranta-skolans politikerlunch

Comments

Transcription

Läs mer om Skranta-skolans politikerlunch
2015-04-20
Handläggare:
Birgitta Spens, Folkhälsoförvaltningen
Deltagande politiker:
Simon Rahnasto ersättare i gymnasienämnden samt
Socialnämnden,
Anneli Bramvehl kommunstyrelsen Karlskoga Siv
Björck Kjellgren kultur- och föreningsnämnden
Josef Yazbek gymnasienämnden
Deltagande ungdomar: 52 ungdomar i år 7-9
Återrapportering politikerlunch Skrantaskolan
16 april 2015
Skolan/skolans ekonomi
 Man tyckte att skolan generellt var bra, men att man borde få in
mer pengar. Bland annat efterlystes tekniskt stöd, exempelvis
iPad eller bärbar dator. Man konstaterade att det inte längre delas
ut mappar till elever och att mycket av de läromedel man får är
gammalt och utslitet.
 Mycket beröm till skolan, bland annat var man glad över att
cafeterian är så bra och lärarna är både kunniga och trevliga.
Däremot så skulle skolan kunna förbättras ifall man hade mer
grönt inomhus, exempelvis blommor. En annan sak som man
efterlyste var fler sittplatser utomhus i form av bänkar och bord.
Det borde även finnas möjlighet till att välja teater.
 Överlag mycket nöjda med sin skola, både lärare och miljö fick
mycket beröm. Man önskade dock att det fanns möjlighet att
kunna spela basket på rasterna.
 Det finns för lite aktiviteter att hålla på med under rasterna. Det
borde finnas ett Estet Gymnasium där man kan lära sig bland
annat; dans, musik och teater.
 Lärarna är mycket bra!
 Skolmiljön är sliten och ofräsch. Förslag på att måla tegelväggar i
korridorerna och uppehållsytor för ett ljusare intryck. Tjejerna vill
gärna att eleverna själva får vara med och förnya inomhusmiljön
med tex. nya tavlor/målningar.
 Det känns tråkigt att alltid sitta inne på lektion när det är fint
väder ute. Förslag på utomhuslektioner när vädret och ämnet för
lektionen tillåter.
 Man önskar sig också bättre schemaläggning så att man hinner äta
mat då matrasten sammanfaller med rast efter idrott.
g:\folkhälsa och barnkonvention\medborgardialog\sveriges ungdomsråd medborgardialogprojekt 2012-2014\kung- ungdomsråd\politikerluncher\politikerlunch 2015\återrapportering\150416
återrapportering skrantaskolan.doc
POSTADRESS
FAKTURAADRESS
TELEFON
E-POSTADRESS
PLUSGIRO
691 83 KARLSKOGA
Fakturahantering
0586-610 00
[email protected]
12 27 80-0
BESÖKSADRESS
Box 50755
TELEFAX
WEBBADRESS
ORG NR
Skrantahöjdsvägen 35
202 71 MALMÖ
0586-622 49
www.karlskoga.se
212000-1991
2 (4)
2015-04-20














Det är pratigt på lektionerna vilket man påtalat många gånger för
lärare och rektor. Ändå görs det inget åt det. De vuxna konstaterar
bara att 7B är en pratig klass.
För många prov. Lärarna borde kunna betygsätta också utifrån
vad man presterar på lektioner och i läxor, inte bara genom prov.
Stressigt mellan lektionerna, speciellt efter idrottslektioner då det
ibland är svårt att hinna med att duscha. Elevskåpen är gamla och
trasiga. Man önskar sig större skåp så man får plats med böcker
och ytterkläder.
Det saknas tvål på alla toaletter. Enligt eleverna har tvålen tagits
bort eftersom en del elever kladdar med tvålen.
Tjejerna upplever att lärarna inte ger alla elever stöd och hjälp i
undervisningen. De elever som är sk. medelmåttiga glöms bort.
Önskar sig fler platser att samlas och hänga på. Tex. fler bord i
kaféet.
Önskar sig fler "taggade lärare" som gillar sitt arbete och gör
lektionerna intressanta.
Skolan kunde vara fräschare. Det kunde vara lite varmare
inomhus på vintern.
Lärarna och köket borde ha bättre kommunikation. Det händer
ofta att eleverna kommer sent till lunchen pga. prov. Då har
maten varit undanplockad och eleverna har inte fått lunch.
En elevrådsrepresentant och det tycker hon är både roligt och
viktigt.
Skolan, lektioner: behövs fler bra vikarier. Några sitter bara och
läser en bok eller håller på med mobilen. Bryr sig inte även om en
del elever börjar kasta papper, prata och vara stökiga. Ibland
skriver vikarien på tavlan vad eleverna ska göra men sen bryr
dem sig inte om att eleverna gör det dem ska. Andra vikarier
säger att dem bara är ditskickade.
Lunchen: fredagar verkar alla ha lunch samtidigt. Långa köer.
Finns inte sittplats. En del sätter sig på golvet eller i fönstren.
Andra veckodagar fungerar det ju!? Bra mat.
Snuskigt med tuggummi under borden. Sätt in kameror så man
kan se vilka som gör det, sen får de ta bort det. Samma med
klotter! (Men det är inte i matsalen). Snus "överallt", på
toaletterna, korridorerna mm. annars bra i skolan, vi pratade om
integrationen och det fungerade bra i klassen om det inte var fler
än kanske 5-6 stycken.
Vikarier: ibland kommer vikarier i språk som inte kan språket
alls!
Skolskjuts
 Skolskjutsar från Linnebäck: skraltiga, trasiga bälten, chaffören
ser inte alltid till att de mindra barnen har hunnit få på bälte innan
de kör "vi hjälper dom". Blev sämre med nuvarande entreprenör.
3 (4)
2015-04-20
Jobbigt att få åka så tidigt, först med taxi sen buss.
Skolmat
 Mer variation i på grönsakerna i salladsbaren.
 Rörigt och mycket folk i matsalen på onsdagar och fredagar. Det
är ibland svårt att hitta någonstans att sitta och eftersom matrasten
är kort hoppar en del elever över lunchen då.
 Bättre kockar i skolmatsalen.
 Trångt under lunchen på fredagar.
 Bra mat.
 Skolmaten är dålig och kunde vara mycket bättre ifall skolan fick
mer resurser.
Att bo i Karlskoga
 Alla i gruppen tyckte att Karlskoga är en bra stad att bo i. Man
underströk att det är trevligt att det finns så mycket natur och
grönt i Karlskoga, samtidigt så det finns mycket aktiviteter att
hålla på med. Dessutom var man nöjd över att det mesta fanns att
få tag på i Karlskoga tack vare att det finns så många butiker.
Däremot tyckte man att badet borde fokusera mer på roliga
aktiviteter, som t.ex. vattenrushbanor och inte enbart tillgodose
elitidrottare. Invandringen till Karlskoga tyckte man kunde bli
mer ansvarsfull.
 Det finns mycket aktiviteter i Karlskoga, det enda man saknade
var möjligheten till skytte.
 Det borde finnas tågförbindelse mellan Karlskoga och Örebro,
detta skulle minska avståndet mellan städerna och göra så att
Karlskoga inte känns så isolerat. Dessutom tyckte man att det var
väldigt dåligt att det fortfarande finns så mycket sand kvar från
vintern och att detta borde städas undan snarast.
 Mötesplatser utomhus där unga kan ”hänga”. Det behöver inte
vara något avancerat utan ett par bänkar och bord räcker.
 Det borde bli billigare att åka buss, som ungdom har man inte råd
med nuvarande priser.
 Dåliga vägar och cykelvägar i kommunen med dålig beläggning.
 Önskar sig större utbud/fler affärer som säljer kläder för
ungdomar i Karlskoga.
Ungdomsrådet
 Man kände till ungdomsrådet tack vare att de varit på besök på
skolan, vilket uppskattades.
Lokal politik
 Ingen tyckte att politiker lät som ett roligt alternativ i framtiden,
det verkar alldeles för tråkigt och krångligt, vilket man beklagade
då det är en så pass viktig del av samhället.
4 (4)
2015-04-20


Man hör aldrig något om kommunpolitiken i Karlskoga som ung.
Information som är mer lättläst och riktad mot ungdomar borde
finnas tillgänglig på nätet, det som finns nu är för tråkigt och
komplicerat skrivet. Det borde även finnas enkätundersökningar
på nätet där man som invånare kan rösta om diverse frågor som
gäller Karlskoga, vilket skulle öka intresset hos ungdomar.
Det är alldeles för krångligt att söka information om
kommunpolitiken i Karlskoga. Det borde därför införas en
politikervecka på skolan där representanter från de olika politiska
partierna besöker skolan och sprider information om aktuella
beslut och ärenden samt framtida utmaningar.
Fritid
 Tjejerna önska att det fanns möjlighet att träna cheerleading i
Karlskoga.
 Tjejerna önskar sig fler ridvägar utan bilar och att bilförare visar
respekt för ryttare på väg. Förslag på varningsskylt som varnar för
ryttare längs gamla E18 till Linnebäck.
 Det är bra att Boda Borg och Mc Donalds finns.
 Vill ha fler klädaffärer som riktar sig mot ungdomar.
 Vi pratade fritid: Inte med i föreningar, 2 går på Kulturskolanbild resp teater.
 Vill ha fler beachvolleyplaner, även vid skolorna!