Kommunfakta 2015 - tätort

Comments

Transcription

Kommunfakta 2015 - tätort
2015
Mörbylånga
Tätortsnamn
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Algutsrum
Arontorp
Degerhamn
Färjestaden
Gårdby
Kastlösa
Mörbylånga
Skogsby
Vickleby
Utanför tätort
• Tätort, minst 200 inv.
Källa: Registret över totalbefolkningen (RTB), SCB
Folkmängd och landareal
Algutsrum
Arontorp
Degerhamn
Färjestaden
Gårdby
Kastlösa
Mörbylånga
Skogsby
Vickleby
Utanför tätort
Folkmängd
Areal, km2
2014
2005
Förändring
2010
Täthet
2010
2005 Förändring inv/km2
551
227
318
5 095
275
189
1 788
621
330
5 104
499
231
372
4 636
262
208
1 784
528
310
4 575
52
-4
-54
459
13
-19
4
93
20
529
0,57
0,37
1,03
4,64
0,61
0,91
2,44
0,79
0,73
0,51
0,37
1,03
4,48
0,61
0,91
2,44
0,74
0,73
0,06
0,16
0,05
Avstånd
till
centrum
929
629
321
1 082
419
222
729
725
441
Not: Alla uppgifter i tabeller/diagram redovisas enligt SCB:s tätortsavgränsning 2010.
I ett par tabeller görs även jämförelser med tätortsavgränsningen 2005. För nya tätorter anges inga siffror för år 2005.
Källa: Registret över totalbefolkningen (RTB), SCB
20,0
16,6
18,3
15,7
18,1
7,9
14,8
8,8
SCB 2015
Tätort
Mörbylånga
Folkmängd efter tätort och år
Algutsrum
Arontorp
Degerhamn
Färjestaden
Gårdby
Kastlösa
Mörbylånga
Skogsby
Vickleby
Utanför tätort
551
499
227
231
318
372
4 636
5 095
275
262
189
208
1 788
1 784
621
528
330
310
4 575
5 104
År
2014
2005
Befolkningen efter kön och ålder 2014
Tätort
SCB 2015
Algutsrum
Arontorp
Degerhamn
Färjestaden
Gårdby
Kastlösa
Mörbylånga
Skogsby
Vickleby
Utanför tätort
Folkmängd
Totalt Kvinnor
551
279
227
101
318
160
5 095
2 652
275
137
189
97
1 788
941
621
313
330
164
5 104
2 513
Könsandel, %
Män Kvinnor Män
272
51
49
126
44
56
158
50
50
2 443
52
48
138
50
50
92
51
49
847
53
47
308
50
50
166
50
50
2 591
49
51
Åldersgrupper, %
Medelålder
0-19 20-64 65- år
år, totalt
31
53
16
37
22
60
18
44
9
45
46
56
25
51
25
42
21
51
29
47
13
52
35
53
21
50
29
46
26
55
18
38
18
58
24
46
22
53
25
44
Mörbylånga
Förvärvsarbetande och medianinkomster¹ 2013
Tätort
Antal
Andel förvärvsarbetande
Medianinkomster, kr
Invånare
Algutsrum
Arontorp
Degerhamn
Färjestaden
Gårdby
Kastlösa
Mörbylånga
Skogsby
Vickleby
Utanför tätort
20-64 år
300
132
145
2 615
140
99
915
357
187
2 684
Totalt
89
86
77
85
83
88
78
79
74
85
Kvinnor
85
87
69
84
79
86
75
77
74
84
Män
93
86
83
85
87
90
81
81
75
86
Totalt
283 700
296 700
280 300
291 100
264 400
274 400
268 400
280 500
285 200
276 600
Kvinnor
266 900
279 900
213 800
262 000
222 600
268 800
244 900
263 600
245 300
252 000
Män
318 800
338 000
350 800
330 700
282 300
286 400
300 500
314 900
319 600
309 900
Efter kön
Kvinnor
Män
1) Sammanräknad förvärvsinkomst. Avser befolkningen 20-64 år, inklusive de med 0-inkomst.
In- och utflyttning under år 2014
Riktning
Algutsrum
Arontorp
Degerhamn
Färjestaden
Gårdby
Kastlösa
Mörbylånga
Skogsby
Inflyttning
Utflyttning
Netto
Inflyttning
Utflyttning
Netto
Inflyttning
Utflyttning
Netto
Inflyttning
Utflyttning
Netto
Inflyttning
Utflyttning
Netto
Inflyttning
Utflyttning
Netto
Inflyttning
Utflyttning
Netto
Inflyttning
Utflyttning
Netto
Totalt och till/från
Totalt
egen
kommun
28
27
1
12
12
19
10
9
3
3
30
33
-3
267
329
-62
25
11
14
12
8
4
153
130
23
44
53
-9
11
8
3
59
97
-38
9
2
7
5
1
4
55
48
7
10
18
-8
eget
län
övriga
län
8
11
-3
6
7
-1
4
16
-12
147
145
2
5
8
-3
5
5
1
6
-5
3
2
1
15
9
6
61
87
-26
11
1
10
2
2
45
48
-3
14
12
2
53
34
19
20
23
-3
14
13
1
5
7
-2
13
20
-7
129
186
-57
11
7
4
5
4
1
83
68
15
22
29
-7
14
14
7
5
2
17
13
4
138
143
-5
14
4
10
7
4
3
70
62
8
22
24
-2
SCB 2015
Tätort
Mörbylånga
In- och utflyttning under år 2014 forts.
Tätort
SCB 2015
Riktning
Totalt och till/från
Totalt
egen
kommun
eget
län
övriga
län
Efter kön
Kvinnor
Män
Vickleby
Inflyttning
Utflyttning
Netto
39
34
5
4
11
-7
6
9
-3
29
14
15
17
19
-2
22
15
7
Utanför tätort
Inflyttning
Utflyttning
Netto
420
354
66
110
87
23
163
155
8
147
112
35
219
180
39
201
174
27