Rektor har ordet februari 2015

Comments

Transcription

Rektor har ordet februari 2015
Barn- och skolförvaltning Lunds
stad
Skolområde Tuna
2015-01-29
Rektor har ordet
nr 2015-1
Grattis Björn och Hugo! Högstadiets matematiktävling gick av stapeln på Danderyds
gymnasium och två av Tunaskolans elever kom etta och tvåa, Björn Magnusson kom på 1:a
plats och Hugo Eberhard kom på 2:a plats. Vi är oerhört stolta över er.
I detta sammanhang vill jag säga att alla Tunaelever gör oss stolta. Till exempel deltar elever
i anställningsintervjuer och det resonemang som förs inför anställning ger mig tilltro inför
framtiden. Elevernas sätt att motivera sina prioriteringar är väl genomtänkt och med fokus på
skolans elevers bästa.
Nu går vi in i en period av nationella prov för årskurs 6 och årskurs 9. Påminner om att
ledigheter inte beviljas under proven. Jag vill också säga att de nationella proven utgör en del
av bedömningsunderlaget och resultatet ska därför inte betraktas som ett slutbetyg.
Undervisande ämneslärare och specialpedagogerna gör vad de kan för att ungdomarna inte ska
känna sig stressade över proven.
PRAO genomförs för årskurs 8 samt för hela Tunagruppen under våren. Tunagruppen är ute
vecka 10 och åk 8 är ute vecka 19. Berörda elever och vårdnadshavare har fått
detaljinformation.
Vår studie- och yrkesvägledare slutar hos oss och vi är inne i slutfasen av
rekryteringsprocessen av en ny. Jag räknar med att det skall vara klart inom två veckor.
En del frågor har uppstått i samband med att vår speciallärare gick i pension i december. Alla
elever i behov av stöd får det av specialpedagog eller ämneslärare. Om ni önskar mer
information kan ni ta kontakt med mentor eller mig så klargör vi.
Vad det gäller skolresor har vi styrande dokument att förhålla oss till både vad det gäller
ekonomi och arbetsmiljö. Kort sagt ska grundskolan vara kostnadsfri, vilket gör att klasser inte
får planera resor som kräver att vårdnadshavare betalar. Skolan har därtill arbetsmiljöansvar för
ungdomarna och för personalen. Några vårdnadshavare har redan varit i kontakt med mig med
frågor kring detta och för er gäller den överenskommelse vi redan har. För 6:or och 7:or blir det
en aktivitet arrangerad av skolan när de går i åk 9. Skolan återkommer med information när
beslut är fattat om vilken aktivitet det blir.
Den 24/2 är det dags för skolkonferens. Har ni frågor att ta upp så skicka dessa med era
respektive klassrepresentanter.
Slutordet blir som alltid – jag har världens bästa jobb!
Ana Maria Friede,
Rektor Tunaskolan 6-9, LIG Tunagruppen
Tunaskolan
Warholms väg 10
224 65 LUND
Ana Maria Friede,
rektor åk 6-9, LIG Tgr
mobilnr: 0734-485464

Similar documents