STOPPA TRYCKSÅR!

Comments

Transcription

STOPPA TRYCKSÅR!
TRYCKSÅRS
PREVENTION OCH BEHANDLING
FRÅN AKUTEN
TILL REHAB
Internationella dagen för att
STOPPA TRYCKSÅR!
Tisdag 17 november 2015
i Nanna Swartz aula på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.
Vårdkedjan mellan
Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Rehab Station Stockholm
bjuder in till en dag full av föreläsningar och produktutställning runt trycksår.
DAGEN vänder sig till dig som arbetar på Karolinska Universitetssjukhuset
och Rehab Station Stockholm. En kostnadsfri dag med föreläsningar
och produktutställning för att inspirera till en värdebaserad vård
och behandling genom vårdkedjan.
Program
Moderator Professor Christina Lindholm
09.15 Fika och utställning
10.15 Hälsas välkomna av arrangörerna
Madde Stenius & Eila Sterner
10.20 Trycksårsbehandling i historien
- nutid och framtid
Christina Lindholm, Professor, Med dr, Ssk
10.50
Trycksårsförebyggande åtgärder
från akuten till rehabilitering
Eila Sterner, Med dr, Ssk, ansvarsområde
patientsäkerhet och kvalité på
Ortopedkliniken och MK2
11.20 Behövs näringsdryck för att förebygga
och läka trycksår?
Christina Lindholm
11.40 Bensträckare
11.50 Dalens resa och care-bundles
Christina Lindholm
12.10 Vikten av patient- och personalundervisning
Madde Stenius, Utbildningsansvarig, Usk
Rehab Station Academy
12.30 Lunch (ingår ej) och utställning
13.30
Ökad trycksårsförekomst vid övertagandet från annan avdelning
Katarzyna Trok, Öl och JuanMa Pajares
Izquierdo, Ssk Neurologen R18
13.50 Standardvårdplan/aktivitetsplan för trycksår
Ann Ödlund Ohlin, Med dr, Ssk, vårdutveck
lingsledare, Kvalitet och patientsäkerhet
14.10 Uppföljningsstudie 2015 av plastikopererade
trycksår
Jakob Lagergren, Öl Rekonstruktiv plastik
kirurgi & Madde Stenius
14.30 Kaffe och utställning
15.00
15.20
15.40
Vad är arbetsterapeutens
och fysioterapeutensroll i sårteamen
Carin Bergfeldt AT & Martina Bendt, FT Rehab Station Stockholm
Att drabbas av trycksår, en patients berättelse
Anette Wilhelm som är ryggmärgskadad
(paraplegiker)berättar om när hon fick trycksår som nybliven mamma och höll på att dö.
Sår och hälsoekonomi
Vad kan vi lära av RiksSår?
Nytt dokument presenteras.
Christina Lindholm
16.00 Frågepanel och avslutning
Christina, Eila & Madde
OSA senast 9/11 till [email protected]
Ange: Namn, yrke och arbetsplats samt om du
kommer heldag eller för- alternativt eftermiddag.
Dagen är kostnadsfri men anmälan obligatorisk.
Arrangörer och kontaktpersoner:
[email protected] 08-555 44 192
[email protected] 08-517 76 757